Αρχική > Μπαταρίες > μπιντέ
 
Έκπτωση -33% στα Grohe, -38% στα Gloria, Jolly, -30% στα Ideal Standard,
-15% στα La Torre, Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini.
kamari_1.jpg kramer_1.jpg edel_1.jpg
Κamari New  42-0903 Kramer  42-4208 Ede13-0404
59.52€ 36.90€ 60.76€ 37.67€ 64.48€ 39.98€
colonati_1.jpg viva_143360_p1.jpg creso_1.jpg
Colonati  21-1006 Viva  143360 Creso  42-5708
86.80€ 53.82€ 75€ 64€ 104.14€ 64.58€
newpro_42011_p1.jpg spazio_1.jpg dolceza_1.jpg
Newpro  42011 Spazio  42-5308 Dolceza  42-7275
78€ 66€ 106.64€ 66.12€ 109.12€ 67.65€
ceraplan-b0713aa_1.jpg klint_142360_p1.jpg baulines-32849000_1.jpg
CeraPlan III  B0713AA  11.2x6.8 Klint  142360 Baucurve  32849000
105.40 73.80€ 90€ 77€ 116.50€ 78.10€
    ροζέτα  114687000 6.20 4.65€
mara-a9011aa_1.jpg tesi-a6579aa_1.jpg bauloop_23338000_1.jpg
Mara   A9011AA  9.1x6.4h Tesi  A6579AA  9.5x8h Bauloop 23338000
117.68 82.40€ 130.20 91.10€ 143.60€ 96.20€
    ροζέτα  114687000 6.20 4.65€
cerasprint-b9565aa_1.jpg tonda_145360_p1.jpg slot_135360_p1.jpg
Cerasprint  B9565AA  12.9x6.4 Tonda  145360 Slot  135360
138.51 97.00€ 115€ 98€ 115€ 98€
bauedge_23331000new_1.jpg connect-b9920aa_1.jpg toscana-13-1902_1.jpg
Bauedge 23331000 Connect  B9920AA  14.3x7.3h Toscana  13-1902
146.50€ 98.10€ 143.96 100.80€ 173.60€ 107.63€
ροζέτα  114687000 6.20 4.65€    
baulines-32864000_1.jpg idealsmart-b0461aa_1.jpg lady_944_p1.jpg
Bauclassic 32864000 IdealSmart  B0461AA  13.2x9.3h Lady  944
172.30€ 115.50€ 168.21 117.70€ 140€ 119€
quadra_144360_p1.jpg rebel_147359_p1.jpg ceramix-a5660aa_1.jpg
Quadra  144360 Rebel  147359 Ceramix  Α5660ΑΑ  13.3x5.7h
140€ 119€ 140€ 119€ 178.56 119.64€
active-b8064aa_1.jpg taya_40011_p1.jpg attitude-a4602aa_1.jpg
Active  Β8064ΑΑ  12.4x8.8h Taya  40011 Attitude  Α4602ΑΑ  13.3x8.1h
180.48 126.30€ 150€ 128€ 185.38 129.80€
tech_12011_p1.jpg italia_35011_p1.jpg konvex_17011_p1.jpg
Tech  12011 Italia  35011 Konvex  17011
155€ 132€ 160€ 136 160€ 136€
charma_148359_p1.jpg princeton_844_p1.jpg oxford_6325_p1.jpg
Charma  148359 Princeton  844 Oxford  6325
160€ 136€ 195€ 166€ 195€ 166€
profili_45011_p1.jpg strada-a5845aa_1.jpg laghi_44011_p1.jpg
Profili  45011 Strada  A5845AA  9.7x8.7 Laghi  44011
195€ 166€ 242.17 169.50€ Χρώμιο  200€ 170€
    Χρώμιο/Λευκό  250€ 213€
tonic-a6336aa_1.jpg oxford_6323_p1.jpg eurostyle-33565002_1.jpg
Tonic II   A6336AA   9.1x12.1h Oxford  6323 Eurostyle  33565002
258.42 180.90€ 215€ 183€ 281.50€ 188.60€
denver_6423_p1.jpg tolomeo_83103_p1.jpg delizia_58103_p1.jpg
Denver  6423 Tolomeo  83103 Delizia  58103
225€ 191€ 235€ 200€ 260€ 221€
melange-a4268aa_1.jpg eurodisc-33244002_1.jpg glance-a5339aa_1.jpg
Melange  A4268AA  11.3x9.1h Eurodisc  33244002 Glance  A5339AA  13.2x10.2h
327.10 229.00€ 356.70€ 239.00€ 345.96€ 254.30€
moments-a3909aa_1.jpg europlus-33241002_1.jpg lucrezia_62133_p1.jpg
Moments  A3909AA  8.8x8.9h Europlus  33241002 Lucrezia  62133
373.43€ 261.40€ 396.70€ 265.80€ 390€ 332€
luce_84103_p1.jpg luce_84103d_p1.jpg  
Luce  84103 Luce  84103  
430€ 366€ Χρωμέ  915€ 778€
  Χρωμέ/Χρυσό  1195€ 1016€  
  Χρυσό  1195€ 1016€