Αρχική > Μπαταρίες > μπιντέ
 
Έκπτωση -33% στα Grohe, -38% στα Gloria, Jolly, -30% στα Ideal Standard,
-31% στα La Torre, Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini.
kamari_1.jpg kramer_1.jpg edel_1.jpg
Κamari New  42-0903 Kramer  42-4208 Ede13-0404
59.52€ 36.90€ 60.76€ 37.67€ 64.48€ 39.98€
colonati_1.jpg   baulines-32849000_1.jpg
Colonati  21-1006   Baucurve  32849000
86.80€ 53.82€   116.50€ 78.10€
    ροζέτα  114687000 6.20 4.65€
viva-143360_1.jpg newpro-42011_1.jpg creso_1.jpg
Viva  143360 Newpro  42011 Creso  42-5708
92.3€ 63.7€ 93.5€ 64.5€ 104.14€ 64.58€
αναμένεται 15/10
   
spazio_1.jpg bauloop_23338000_1.jpg dolceza_1.jpg
Spazio  42-5308 Bauloop 23338000 Dolceza  42-7275
106.64€ 66.12€ 143.60€ 96.20€ 109.12€ 67.65€
  ροζέτα  114687000 6.20 4.65€  
klint-142360_1.jpg ceraplan-b0713aa_1.jpg bauedge_23331000new_1.jpg
Klint  142360 CeraPlan III  B0713AA  11.2x6.8 Bauedge 23331000
104.6€ 72.2€ 105.40 73.80€ 146.50€ 98.10€
    ροζέτα  114687000 6.20 4.65€
mara-a9011aa_1.jpg baulines-32864000_1.jpg slot-135360_1.jpg
Mara   A9011AA  9.1x6.4h Bauclassic 32864000 Slot  135360
117.68 82.40€ 172.30€ 115.50€ 129.2€ 89.1€
tesi-a6579aa_1.jpg tonda-145360_1.jpg cerasprint-b9565aa_1.jpg
Tesi  A6579AA  9.5x8h Tonda  145360 Cerasprint  B9565AA  12.9x6.4
130.20 91.10€ 135.3€ 93.4€ 138.51 97.00€
connect-b9920aa_1.jpg toscana-13-1902_1.jpg lady-944_1.jpg
Connect  B9920AA  14.3x7.3h Toscana  13-1902 Lady  944
143.96 100.80€ 173.60€ 107.63€ 159.9€ 110.3€
quadra-144360_1.jpg idealsmart-b0461aa_1.jpg ceramix-a5660aa_1.jpg
Quadra  144360 IdealSmart  B0461AA  13.2x9.3h Ceramix  Α5660ΑΑ  13.3x5.7h
166.1€ 114.6€ 168.21 117.70€ 178.56 119.64€
taya-40011_1.jpg active-b8064aa_1.jpg attitude-a4602aa_1.jpg
Taya  40011 Active  Β8064ΑΑ  12.4x8.8h Attitude  Α4602ΑΑ  13.3x8.1h
178.4€ 123.1€ 180.48 126.30€ 185.38 129.80€
tech-12011_1.jpg italia-35011_1.jpg konvex-17011_1.jpg
Tech  12011 Italia  35011 Konvex  17011
191.9€ 132.4€ 196.8€ 135.8€ 196.8€ 135.8€
eurostyle-33565002_1.jpg princeton-844_1.jpg oxford-6325_1.jpg
Eurostyle  33565002 Princeton  844 Oxford  6325
281.50€ 188.60€ 233.7€ 161.3€ 239.9€ 165.5€
profili-45011_1.jpg strada-a5845aa_1.jpg laghi-44011_1.jpg
Profili  45011 Strada  A5845AA  9.7x8.7 Laghi  44011
239.9€ 165.5€ 242.17 169.50€ 246.0€ 169.7€
java-28011_1.jpg oxford-6323_1.jpg tonic-a6336aa_1.jpg
Java  28011 Oxford  6323 Tonic II   A6336AA   9.1x12.1h
252.2€ 174.0€ 252.2€ 174.0€ 258.42 180.90€
denver-6423_1.jpg eurodisc-33244002_1.jpg tolomeo-83103_1.jpg
Denver  6423 Eurodisc  33244002 Tolomeo  83103
264.5€ 182.5€ 356.70€ 239.00€ 282.9€ 195.2€
delizia-58103_1.jpg europlus-33241002_1.jpg melange-a4268aa_1.jpg
Delizia  58103 Europlus  33241002 Melange  A4268AA  11.3x9.1h
307.5€ 212.2€ 396.70€ 265.80€ 327.10 229.00€
glance-a5339aa_1.jpg moments-a3909aa_1.jpg lucrezia-62133_1.jpg
Glance  A5339AA  13.2x10.2h Moments  A3909AA  8.8x8.9h Lucrezia  62133
345.96€ 254.30€ 373.43€ 261.40€ 467.4€ 322.5€
luce-84103_1.jpg    
Luce  84103    
528.9€ 364.9€