Αρχική > Μπαταρίες > ντους χωρίς βρυσάκι
 
Έκπτωση -38%, -33% στα Grohe, -30% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre, Eurorama, 
Bugnatese, -17% στα Gloria.
stada_11-3515_p1.jpg modena_13-3504_p1.jpg bora_23-5105_p1.jpg
Stada  11-3515 Modena  13-3504 Bora  23-5105
33€ 27€ 34€ 28€ 42€ 35€
πλήρης πλήρης πλήρης
dema_23-6080_p1.jpg teo_42-9205_p1.jpg kadia_42-1015_p1.jpg
Bella Mix  23-6080 Teo  42-9205 Kadia  42-1015
42€ 35€ 52€  43€ 64€  53€
πλήρης πλήρης πλήρης
klint_142150_p1.jpg attract-b0033aa_1.jpg ceraplan-b0717aa_1.jpg
Klint  142150 Attract  B0033A Ceraplan III  B0717AA
99€ 84€ 131.63 92.10€ 136.40 95.50€
πλήρης πλήρης πλήρης
baulines-32816000_1.jpg baulines-32807000_1.jpg baulines-32821000_1.jpg
Bauloop  32816000 Baucurve  32807000 Bauedge  32821000
147.70 99.00€ 149.80€ 100.40€ 150.70€ 101.00€
σώμα σώμα σώμα
baulines-32867000_1.jpg cerasprint-b9571aa_1.jpg tonda_145150_p1.jpg
BauClassic  32867000 Cerasprint  B9571AA Tonda  145150
180.50€ 121.00€ 173.29 121.30€ 144€ 122
σώμα πλήρης πλήρης
eurosmart-33555002_1.jpg tesi-a6582aa_1.jpg ceratherm-a6420aa_1.jpg
Eurosmart  33555002 Tesi  A6582AA Ceratherm 25  A6420AA
182.30€ 122.10€ 175.67 123.00€ 178.87 125.20€
σώμα πλήρης σώμα, θερμοστατική
eurosmart-32837000_1.jpg idealsmart-b0464aa_1.jpg quadra_144150_p1.jpg
Eurosmart  32837000 IdealSmart  B0464AA Quadra  144150
202.10€ 135.40€ 209.87 146.90 179€ 152€
σώμα σώμα πλήρης
active-b8066aa_1.jpg mara-a9016aa_1.jpg taya_40060_p1.jpg
Active  B8066AA Mara  A9016AA Taya  40060
218.86 153.20€ 219.17 153.40€ 184€ 156€
σώμα πλήρης πλήρης
tech_12060_p1.jpg tech_12061_p1.jpg taya_40061_p1.jpg
Tech  12060 Tech  12061 Taya  40061
184€ 156€ 198€ 168€ 204€ 173€
πλήρης πλήρης πλήρης
eurostylenew-33590003_1.jpg eurostyle-33590002_1.jpg ceratherm-a4620aa_1.jpg
Eurostyle New  33590003 Eurostyle  33590002 Ceratherm 100  A4620AA
258.60€ 173.30€ 294.00€ 197.00€ 294.69 206.30€
σώμα σώμα πλήρης, θερμοστατική
ceraplus-b8297aa_1.jpg oxford_6338_p1.jpg tonic-a6337aa_1.jpg
Ceraplus  B8297AA Oxford  6338 Tonic  A6337AA
295.00 206.50€ 250€ 217€ 326.18 228.30€
σώμα πλήρης πλήρης
essencenew-33636001_1.jpg grohtherm-34558000_1.jpg europlus-33577002_1.jpg
Essence New  33636001 Grohtherm 800  34558000 Europlus  33577002
361.30€ 242.10€ 373.40€ 250.20€ 381.60€ 255.70€
σώμα σώμα, θερμοστατική πλήρης
idealrain-a6368aa_1.jpg grohtherm-34143003_1.jpg ceratherm-a4627aa_1.jpg
Idealrain Family  A6368AA Grohtherm 1000  34143003 Ceratherm 200  Α4627ΑΑ
382.60 267.80€ 435.30€ 291.60€ 417.07 292.00
πλήρης, θερμοστατική σώμα, θερμοστατική σώμα, θερμοστατική
quadra-32637000_1.jpg grohtherm-34065002_1.jpg eurodiscjoy-23430000_1.jpg
Quadra  32637000 Grohtherm 1000  34065002 Eurodisc Joy  23430000
445.90€ 298.80€ 460.10€ 308.30€ 467.50€ 313.20
σώμα σώμα, θερμοστατική σώμα
glance-a5341aa_1.jpg grohtherm-34274000_1.jpg  
Glance  A5341AA Grohtherm 3000  34274000  
477.03 333.90€ 815.20€ 546.20€
σώμα σώμα, θερμοστατική