Αρχική > Μπαταρίες > ντους χωρίς βρυσάκι
 
Έκπτωση -38%, -33% στα Grohe, -30% στα Ideal Standard, -35% στα La Torre, Eurorama, 
Bugnatese, -38% στα Gloria.
modena_1.jpg bella-mix_1.jpg teo_1.jpg
Modena  13-3504 Bella Mix  23-6080 Teo  42-9205
42.16€ 22.49€ 52.08€  25.92€ 64.48€  30.97€
πλήρης πλήρης πλήρης
kadia_1.jpg baulines-32807000_1.jpg klint-142150_1.jpg
Kadia  42-1015 Baucurve  32807000 Klint  142150
91.76€  56.89€ 149.80€ 100.40€ 116.9€ 80.7€
πλήρης σώμα πλήρης
baulines-32816000_1.jpg baulines-32821000_1.jpg attract-b0033aa_1.jpg
Bauloop  32816000 Bauedge  32821000 Attract  B0033A
147.70 99.00€ 150.70€ 101.00€ 131.63 92.10€
σώμα σώμα πλήρης
ceraplan-b0717aa_1.jpg baulines-32867000_1.jpg eurosmart-33555002_1.jpg
Ceraplan III  B0717AA BauClassic  32867000 Eurosmart  33555002
136.40 95.50€ 180.50€ 121.00€ 182.30€ 122.10€
πλήρης σώμα σώμα
newpro-42060_1.jpg tonda-145150_1.jpg cerasprint-b9571aa_1.jpg
Newpro  42060 Tonda  145150 Cerasprint  B9571AA
153.8€ 106.1€ 172.2€ 118.8€ 173.29 121.30€
πλήρης πλήρης πλήρης
tesi-a6582aa_1.jpg ceratherm-a6420aa_1.jpg newpro-42061_1.jpg
Tesi  A6582AA Ceratherm 25  A6420AA Newpro  42061
175.67 123.00€ 178.87 125.20€ 191.9€ 132.4€
πλήρης σώμα, θερμοστατική πλήρης
eurosmart-32837000_1.jpg eurostyle-33590002_1.jpg idealsmart-b0464aa_1.jpg
Eurosmart  32837000 Eurostyle  33590002 IdealSmart  B0464AA
202.10€ 135.40€ 294.00€ 197.00€ 209.87 146.90
σώμα σώμα σώμα
quadra-144150_1.jpg eurostylenew-33590003_1.jpg tech-12060_1.jpg
Quadra  144150 Eurostyle New  33590003 Tech  12060
215.3€ 148.6€ 258.60€ 173.30€ 221.4€ 152.8€
πλήρης σώμα πλήρης
taya-40060_1.jpg active-b8066aa_1.jpg mara-a9016aa_1.jpg
Taya  40060 Active  B8066AA Mara  A9016AA
221.4€ 152.8€ 218.86 153.20€ 219.17 153.40€
πλήρης σώμα πλήρης
tech-12061_1.jpg taya-40061_1.jpg essencenew-33636001_1.jpg
Tech  12061 Taya  40061 Essence New  33636001
238.6€ 164.6€ 250.9€ 173.1€ 361.30€ 242.10€
πλήρης πλήρης σώμα
grohtherm-34558000_1.jpg ceratherm-a4620aa_1.jpg ceraplus-b8297aa_1.jpg
Grohtherm 800  34558000 Ceratherm 100  A4620AA Ceraplus  B8297AA
373.40€ 250.20€ 294.69 206.30€ 295.00 206.50€
σώμα, θερμοστατική πλήρης, θερμοστατική σώμα
oxford-6338_1.jpg tonic-a6337aa_1.jpg grohtherm-34143003_1.jpg
Oxford  6338 Tonic  A6337AA Grohtherm 1000  34143003
301.4€ 208.0€ 326.18 228.30€ 435.30€ 291.60€
πλήρης πλήρης σώμα, θερμοστατική
europlus-33577002_1.jpg grohtherm-34065002_1.jpg quadra-32637000_1.jpg
Europlus  33577002 Grohtherm 1000  34065002 Quadra  32637000
381.60€ 255.70€ 460.10€ 308.30€ 445.90€ 298.80€
πλήρης σώμα, θερμοστατική σώμα
idealrain-a6368aa_1.jpg ceratherm-a4627aa_1.jpg eurodiscjoy-23430000_1.jpg
Idealrain Family  A6368AA Ceratherm 200  Α4627ΑΑ Eurodisc Joy  23430000
382.60 267.80€ 417.07 292.00 467.50€ 313.20
πλήρης, θερμοστατική σώμα, θερμοστατική σώμα
glance-a5341aa_1.jpg grohtherm-34274000_1.jpg  
Glance  A5341AA   Grohtherm 3000  34274000  
477.03 333.90€ 815.20€ 546.20€
σώμα σώμα, θερμοστατική