Αρχική > Μπαταρίες > ντους χωρίς βρυσάκι
 
Έκπτωση -38%, -33% στα Grohe, -30% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre, Eurorama, 
Bugnatese, -38% στα Gloria.
modena_1.jpg bella-mix_1.jpg teo_1.jpg
Modena  13-3504 Bella Mix  23-6080 Teo  42-9205
42.16€ 22.49€ 52.08€  25.92€ 64.48€  30.97€
πλήρης πλήρης πλήρης
kadia_1.jpg klint_142150_p1.jpg attract-b0033aa_1.jpg
Kadia  42-1015 Klint  142150 Attract  B0033A
91.76€  56.89€ 99€ 84€ 131.63 92.10€
πλήρης πλήρης πλήρης
ceraplan-b0717aa_1.jpg baulines-32816000_1.jpg baulines-32807000_1.jpg
Ceraplan III  B0717AA Bauloop  32816000 Baucurve  32807000
136.40 95.50€ 147.70 99.00€ 149.80€ 100.40€
πλήρης σώμα σώμα
baulines-32821000_1.jpg baulines-32867000_1.jpg cerasprint-b9571aa_1.jpg
Bauedge  32821000 BauClassic  32867000 Cerasprint  B9571AA
150.70€ 101.00€ 180.50€ 121.00€ 173.29 121.30€
σώμα σώμα πλήρης
tonda_145150_p1.jpg eurosmart-33555002_1.jpg tesi-a6582aa_1.jpg
Tonda  145150 Eurosmart  33555002 Tesi  A6582AA
144€ 122 182.30€ 122.10€ 175.67 123.00€
πλήρης σώμα πλήρης
ceratherm-a6420aa_1.jpg eurosmart-32837000_1.jpg idealsmart-b0464aa_1.jpg
Ceratherm 25  A6420AA Eurosmart  32837000 IdealSmart  B0464AA
178.87 125.20€ 202.10€ 135.40€ 209.87 146.90
σώμα, θερμοστατική σώμα σώμα
quadra_144150_p1.jpg active-b8066aa_1.jpg mara-a9016aa_1.jpg
Quadra  144150 Active  B8066AA Mara  A9016AA
179€ 152€ 218.86 153.20€ 219.17 153.40€
πλήρης σώμα πλήρης
taya_40060_p1.jpg tech_12060_p1.jpg tech_12061_p1.jpg
Taya  40060 Tech  12060 Tech  12061
184€ 156€ 184€ 156€ 198€ 168€
πλήρης πλήρης πλήρης
taya_40061_p1.jpg eurostylenew-33590003_1.jpg eurostyle-33590002_1.jpg
Taya  40061 Eurostyle New  33590003 Eurostyle  33590002
204€ 173€ 258.60€ 173.30€ 294.00€ 197.00€
πλήρης σώμα σώμα
ceratherm-a4620aa_1.jpg ceraplus-b8297aa_1.jpg oxford_6338_p1.jpg
Ceratherm 100  A4620AA Ceraplus  B8297AA Oxford  6338
294.69 206.30€ 295.00 206.50€ 250€ 217€
πλήρης, θερμοστατική σώμα πλήρης
tonic-a6337aa_1.jpg essencenew-33636001_1.jpg grohtherm-34558000_1.jpg
Tonic  A6337AA Essence New  33636001 Grohtherm 800  34558000
326.18 228.30€ 361.30€ 242.10€ 373.40€ 250.20€
πλήρης σώμα σώμα, θερμοστατική
europlus-33577002_1.jpg idealrain-a6368aa_1.jpg grohtherm-34143003_1.jpg
Europlus  33577002 Idealrain Family  A6368AA Grohtherm 1000  34143003
381.60€ 255.70€ 382.60 267.80€ 435.30€ 291.60€
πλήρης πλήρης, θερμοστατική σώμα, θερμοστατική
ceratherm-a4627aa_1.jpg quadra-32637000_1.jpg grohtherm-34065002_1.jpg
Ceratherm 200  Α4627ΑΑ Quadra  32637000 Grohtherm 1000  34065002
417.07 292.00 445.90€ 298.80€ 460.10€ 308.30€
σώμα, θερμοστατική σώμα σώμα, θερμοστατική
eurodiscjoy-23430000_1.jpg glance-a5341aa_1.jpg grohtherm-34274000_1.jpg
Eurodisc Joy  23430000 Glance  A5341AA   Grohtherm 3000  34274000
467.50€ 313.20 477.03 333.90€ 815.20€ 546.20€
σώμα σώμα σώμα, θερμοστατική