Αρχική > Αξεσουάρ > ποτηροθήκες
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -13% στα Ideal Standard, -15% στα Geesa, Langberger, -27.4% στα Verdi.
     
Ποτηροθήκες τοίχου Ποτηροθήκες επιτραπέζιες  
     
Ποτηροθήκες τοίχου
   
     
Stigma  3#43-2858  5    
Slim  3#13-8206  5    
porsel_17-0302_p1.jpg Taka-taka_05-9204_p1.jpg Star_13-9350_p1.jpg
Porsel  17-0302  8 7€ Taka Taka  05-9204  8 7€ Star  13-9350  10 8€
Motel_13-0602_P1.jpg Hotelia_03-8070_p1.jpg Roma_13-1021_p1.jpg
Motel  13-0602  10 8€ Hotelia  03-8070  10.6 9€ Roma  13-1021  10.6 9€
Blister  04-8070  12 10€    
Top_13-6070_P1.jpg Astragon_13-9001_P1.jpg serto_43-6758_p1.jpg
Top  1#13-6070  12 10€ Astragon  13-9001  16 13€ Serto  1#43-6758  28.3€ 15€
3030522_1.jpg 0060522_1.jpg Sano_23-1581_P1.jpg
ε #Sigma  3030522  19.5 17.5€ Astro  0060522  19.5 17.5€ Sano  23-1581  20 17€
iom_a9121aa.jpg iom_a9120aa.jpg Victoria_46-7070_P1.jpg
Iom  A9121AA  19 17€ Iom  A9120AA  21 18€ Victoria  46-7070  22 18€
series_27_2702_p1.jpg thessa_2402_p1.jpg Style_43-3358_P1.jpg
Series 27  2702  22 19€ Thessa  2402  22.5 19€ Style  43-3358  23 19€
Romina_13-1258_P1.jpg 3060522_1.jpg 8060522_1.jpg
Romina chr  13-1258  23 19€ ε #Delta  3060522  24.5 22€ Ciao  8060522  25.5€ 22.9€
series_108_2110811a_p1.jpg Malta_43-0358_P1.jpg Romima_20-1258_p1.jpg
Series 108  21108-11A  24 20€ Malta  43-0358  25 21€ Romina satine  20-1258  26 22€
Siluetta_43-0258_P1.jpg standard_hotelia_7138_p1.jpg  
Siluetta  1#43-0258  26 22€ Standard Home  7138  26 22€  
Antica_34-6602_P1.jpg series_123_2112311a_p1.jpg 84084_s_P1.jpg
Antica  34-6602  29 24€ Series 123 ε #21123-11A 29 25€ 84084 S   25€
series_280_2128011a_p1.jpg aim_8402_p1.jpg 86284_P1.jpg
Series 280  21280-11A  29 25€ Aim  8402  31.5 27€ 86284   27€
1500_brass_43-1584_P1.jpg wynk_4502_p1.jpg 3050522_1.jpg
1500 Brass  43-1584  35 29€ Wynk ε 1#4502  34 29€ Epsilon  3050522  37  33.3€
Cobra_43-0779_P1.jpg 3020522_1.jpg  
Cobra  43-0779  36 30€ Omicron  3020522  41 30€  
  3020522 γυαλιστερό  38€ 34.2€  
  3020578 σατινέ ματ  46€ 41.4€  
  3070522_1.jpg 3080566_1.jpg
  Cube  3070522  38 34.2€ Brass bronze  3080566  40 36€
3010522_1.jpg 3040522_1.jpg 3000522_1.jpg
Lamda Kappa  3040522  46 41.4€ Omega  3000522  47 42.3€
3010522 γυαλιστερό  46€ 41.4€    
3010578 σατινέ ματ  56€ 50.4€    
8230522_1.jpg modern_art_3502_p1.jpg nemox_6502_p1.jpg
Carree  8230522  53 47.7€ Modern Art 3502  49.5€ 42€ Nemox  6502  49€ 42€
7030522_1.jpg 0770522_1.jpg nelio_6802_p1.jpg
Scandal  7030522  54 48.6€ Blade  0770522  54 48.6€ Nelio  6802  49 42€
3011522_1.jpg 0780522_1.jpg nexx_7502_p1.jpg
Lamda Maya  0780522  53 47.7€ Nexx  7502  74€ 63€
3011522 γυαλιστερό  52€ 46.8€    
3011578 σατινέ ματ  63€ 56.7€    
0360522_1.jpg connect_a9156aa.jpg softmood_a9139aa.jpg
Retro Connect  A9156AA  96€ 84€ Softmood  A9139AA  102 88€
0360522 χρωμέ  80€ 72.0€    
0360566 bronze  100€ 90.0€    
    ανταλλακτικό ποτήρι αμμοβολή Verdi
    0990599  8.5 7.6€
     
Ποτηροθήκες επιτραπέζιες    
13-0158_P1.jpg Diplo_13-0058_P1.jpg series_108_2110813a_p1.jpg
Holder  13-0158  16 13€ Diplo  13-0058  19 16€ Series 108  21108-13A  19 16€
series_123_2111313a_p1.jpg Sic_13-2040_P1.jpg  
Series 123  21113-13A  25 21€ Sic  13-2040  30 25€