Αρχική > Αξεσουάρ μπάνιου > άγγιστρα
 
Έκπτωση -35% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, geesa, Langberger, μεγάλες εκπτώσεις στα Verdi.
18-0925_P1.jpg 18-0931_P1.jpg Star_13-9370_p1.jpg
18-0925  4.79 18-0931  4.92 Star  13-9370  5.16
Hotelia_03-8040_p1.jpg SERIES_280_21701-31a_P1.jpg STANDARD_HOME_2_2801_P1.jpg
Hotelia  2#03-8040  6.39 Series 280  3#21701-31A  7.1 Standard Hotelia 2  2801  7.1
    Standard Home
    Standard Hotelia 1
    Standard Hotelia 3
    Standard Hotelia 4
Taka-taka_05-9202_p1.jpg Motel_13-0606_P1.jpg 04-0930_P1.jpg
Taka Taka  2#05-9202  7.74 Motel  13-0606  7.99 04-0930  8.61
Venezia_17-0305_P1.jpg Venezia_17-0305_P1.jpg 03-0960_P1.jpg
Venezia  17-0305  7.38 Venezia  17-0301  7.38 03-0960  8.61
Roma_13-1028_p1.jpg Hotelia_03-8050_p1.jpg 04-0920_P1.jpg
Roma  13-1028  9.22 Hotelia  2#03-8050  9.22 04-0920  10.45
03-8315_P1.jpg 8060222_1.jpg Kadia_18-0941_P1.jpg
03-8315  11.68 Ciao 8060222  11 8€ Καρδιά No1  18-0941  12.30
Top_13-6050_P1.jpg STANDARD_HOME_2_5253_P1.jpg Antilope_43-0432_P1.jpg
Top  13-6050  11.07 Standard Hotelia 2  5253  11.6 Antilope  43-0432  14.76
  Standard Home
 
  Standard Hotelia 1
 
  Standard Hotelia 3  
  Standard Hotelia 4
 
Tarando_3_18-3001_P1.jpg STANDARD_HOME_5254_P1.jpg series_180_21180_31a_p1.jpg
Tarando 3  18-3001  14.76 Standard Home         5254  12.2 Series 108  21108-31A  12.2
   Standard Hotelia 2  
  Standard Hotelia 1
 
   Standard Hotelia 3  
  Standard Hotelia 4  
Hotelia_13-0913_p1.jpg Romina_13-1255_P1.jpg 3030222_1.jpg
Hotelia  13-0913  13.53 Romina 13-1255 13.53 ε #Sigma 3030222  12 9€
  Serto
Astragon_13-9006_P1.jpg Napoleo_3_18-3005_P1.jpg Antica_34-8315_P1.jpg
Astragon  13-9006  14.76 Napoleo 3  18-3005  15.99 Antica  34-8315  15.37
STANDARD_HOME_2_2802_P1.jpg CONO_2115_P1.jpg Napoleo_4_18-4039_P1.jpg
Standard Hotelia 2  2802  14.6 Cono  2115  14.6 Napoleo 4  18-4039  17.22
Standard Home  
Standard Hotelia 1  
Standard Hotelia 3  
Standard Hotelia 4  
2415_P1.jpg 3060222_1.jpg 86382_P1.jpg
Thessa  2415  15.1 ε #Delta 3060222  16 11€ 86382   11€
3021222_1.jpg 0060222_1.jpg 3031222_1.jpg
Omicron 3021222  15 11€ #Astro 0060222  16 11€ ε #Sigma 3031222  16 11€
83582_P1.jpg NEMOX_6513_P1.jpg iom_9115.jpg
83582  11€ Nemox  6513  17.8 Iom  A9115AA  16.00
iom_9116.jpg SERIES_280_21280-32a_P1.jpg Victoria_34-7050_P1.jpg
Iom  A9116AA  17.90 Series 280  21280-32A  18.3 Victoria  34-7050  20.91
Tarando_4_18-4005_P1.jpg Meandro_4_18-4018_P1.jpg 3070222_1.jpg
Tarando 4  18-4005  19.68 Meandro 4  18-4018  19.68 Cube 3070222  20 14€
3032222_1.jpg 3020222_1.jpg SERIES_21123-32B_P1.jpg
ε #Sigma 3032222  20 14€ Omicron 3020222  19 14€ Series 123 ε 3#21123-32B 19.8 13.7€
STANDARD_HOME_2_5280_P1.jpg bloq_7015_P1.jpg series_180_21180_32a_p1.jpg
Standard Hotelia 2 5280 19.1 Bloq  7015  19.2 Series 108  21108-32A  19.7
3010222_1.jpg 84082_P1.jpg 3061222_1.jpg
Lamda 3010222  20 15€ 84082   15€ ε #Delta 3061222  20 15€
Siluetta_43-0212_P1.jpg Victoria_46-7050_P1.jpg Romina_20-1255_p1.jpg
Siluetta  43-0212  22.14 Victoria  46-7050  23.37 Romina satine  20-1255  23.37
Tarando_5_18-0312_P1.jpg Style_43-0331_P1.jpg Neo_2_18-1202_P1.jpg
Tarando 5  18-0312  22.14 Style  43-0331  22.14 Sano  18-1202  22.14


Malta
    Siluetta
wynk_4560_p1.jpg 3050222_1.jpg 18-8084_P1.jpg
Wynk  ε 2#4560  22.3 15.4€ Epsilon 3050222  22 16€ 4 άγγιστρα  18-8084  24.60
 
6 άγγιστρα  18-8086  31.98
83482_P1.jpg 18-8254_P1.jpg 86282_P1.jpg
83482   16€ 18-8254  24.60 86282   16€
0613-A3_p11.jpg 3040222_1.jpg connect_1380.jpg
Hi ε #0613-A3  31 16.4€ Kappa 3040222  25 18€ Connect  N1380AA  26.70
3062222_1.jpg 1500_brass_43-1582_P1.jpg 0614-a3_p1.jpg
ε #Delta 3062222  26 19€ 1500 Brass  43-1582  29.52 Hi ε #0614-A3  37.2 19.8€
Antica_34-6606_P1.jpg 3071222_1.jpg 3080266_1.jpg
Antica  34-6606  31.98 Cube 3071222  27 20€ Brass 3080266  27 20€
SERIES_280_21280-34A_P1.jpg STANDARD_HOME_5189_P1.jpg NEXX_7511_P1.jpg
Series 280  1#21280-34A  30.8 Standard Home       5189  30.8 Nexx  7511  31.4
  Standard Hotelia 1  
  Standard Hotelia 2  
  Standard Hotelia 3  
  Standard Hotelia 4  
18-0821_P1.jpg Cobra_43-0773_P1.jpg 0615-a3_p1.jpg
18-0821  34.44 Cobra  43-0773  34.44 Hi ε #0615-A3  43.4 23.0€
3041222_1.jpg 3081266_1.jpg 40511000_p1.jpg
Kappa 3041222  31 23€ Brass 3081266  31 23€ Essentials Cube 40511  39.88€ 23€
STANDARD_HOME_5190_P1.jpg Neo_4_18-1204_P1.jpg playa_9267.jpg
Standard Home        5190  35.1 Malta  #18-1204  39.36 Playa  B9267AA  37.80
Standard Hotelia 1 Sano  
Standard Hotelia 2 Siluetta  
Standard Hotelia 3    
Standard Hotelia 4    
MODERN_ART_3513_P1.jpg 0101222_1.jpg 0010222_1.jpg
Modern Art  3513  38.1 Elite 0101222  38 28€ 1000
 
0010222 χρωμέ   38 28€
    0010266 bronze   68 50€
NEMOX_6515_P1.jpg 0645-a3_p1.jpg 1250222_1.jpg
Nemox  6515  39.1 Hi ε #0645-A3  55.8 29.6€ Strike 1250222  42 31€
3022222_1.jpg 3011222_1.jpg 3051222_1.jpg
Omicron 3022222  43 32€ Lamda 3011222  43 32€ Epsilon 3051222  43 32€
40364000_p1.jpg 3023222_1.jpg 3001222_1.jpg
Essentials 40364001 61.45€ 35€ Omicron 3023222  50 36€ Omega 3001222  50 36€
3010322_1.jpg NEXX_7515_P1.jpg 7030222_1.jpg
Lamda 3010322  50 36€ Nexx  7515  55.4 Scandal 7030222   55 40€
8260222_1.jpg 8231222_1.jpg MODERN_ART_3515_P1.jpg
Reina 8260222  55 40€ Carree 8231222  56 41€ Modern Art  3515  58.4
3024222_1.jpg 0770222_1.jpg 0781222_1.jpg
Omicron 3024222  56 41€ Blade 0770222  58 42€ Maya 0781222  58 42€
softmood_9145.jpg 8290222_1.jpg 0360222_1.jpg
Softmood  A9145AA 61.20 Connect 8290222  62 45€ Retro
    0360222 χρωμέ   81 59€
    0360266 bronze   96 70€
40344000_p1.jpg    
Essentials  40344  225.22€ 128€    
Oρειχάλκινα επιχρωμιωμένα 15 χρόνια εγγύηση στα Verdi, 2 χρόνια εγγύηση στα Ideal Standard.
*τα bronze εξαιρούνται από την 15ετή εγγύηση