Αρχική > Αξεσουάρ > σπογγοθήκες
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% Geesa, Langberger, Performa Design,
-27.4% στα Verdi.
     
Σπογγοθήκες ευθύγραμμες Σπογγοθήκες γωνιακές  
     
Σπογγοθήκες ευθύγραμμες
porsel_17-0309_p1.jpg porsel_17-0307_p1.jpg ajesouar_8.jpg
Porsel  17-0309  12€ 10€ Porsel  17-0307  12€ 10€ ξύλινο ράφι  15€
05-9015_P1.jpg Kangelo_03-0114_P1.jpg Hotelia_03-8009_p1.jpg
05-9015  19.5x9  18€ 15€ 03-0114  24x12x4.5  21€ 17€ Hotelia  03-8009  20€ 17€
Hotelia_03-8010_p1.jpg Oval_03-0022_P1.jpg Hotelia_03-8100_p1.jpg
Hotelia  22x10.5 Oval  03-0022  22€ 18€ Hotelia  03-8100  23€ 19€
χύμα 03-8010  20€ 17€   Blister  04-8100  26€ 22€
blister 04-8010  25 21€
 
iom_9112.jpg Romina_05-8010_p1.jpg Antica_34-7090_P1.jpg
Iom  A9112AA  32.70 Romina satine  05-8010  29€ 24€ Antica  34-7090  29€ 24€
  22x10.5  
3020722_1.jpg 3030722_1.jpg 0060722_1.jpg
Omicron  3020722  33 24€ Sigma  ε 3030722  33 24€ Astro  0060722  33 24€
thessa_2414_p1.jpg 3060722_1.jpg series_27_2714_p1.jpg
Thessa  2414  34 29€ Delta  3060722  40 29€ Series 27  2714  33.5€ 29€
18-0214_P1.jpg 0011722_1.jpg 3041722_1.jpg
18-0214  42 35€ 1000  0011722  46 33€ Kappa  3041722  50 36€
5021322_1.jpg 3070722_1.jpg 8062722_1.jpg
R10  5021322  50 36€ Cube  3070722  50 36€ Ciao  8062722  50 36€
εκτός αποθέματος
   
Slim_13-8211_P1.jpg   3032722_1.jpg
Slim  13-8211  46 38€   Sigma  ε #3032722  51 37€
  3040722_1.jpg 3080766_1.jpg
  Kappa  3040722  55 41€ Brass  3080766  58 42€
3062722_1.jpg basket_143_p1.jpg basket_140_p1.jpg
Delta  ε #3062722  58 42€ 143  49.5 42€ 140  53 45€
series_108_271360_p1.jpg 8060722_1.jpg Two_floor_03-0407_P1.jpg
Series 108  2771360  55 47€ Ciao  8060722  66 48€ 03-0407  24x20x10  60 50€
3031722_1.jpg basket_5140_p1.jpg 43-0862_P1.jpg
Sigma  ε #3031722  66 48€ 5140  57 49€ 1#43-0862 ε 38.8x14.6x6.2  62 52€
3061722_1.jpg   series_280_2128060b_p1.jpg
Delta   3061722  72 52€   1#21280-60B  ε  65€ 55€
0101722_1.jpg
Cobra_43-1618_P1.jpg 5054322_1.jpg
Elite  0101722  77 56€ Cobra  43-1618  70 58€ B20   1#5054322  81 59€
5054222_1.jpg 3071722_1.jpg 3013722_1.jpg
B20 ε 1#5054222  87 63€ Cube  3071722  87 63€ Lamda  3013722  87 63€
3022722_1.jpg aim_8414_p1.jpg basket_2775560_p1.jpg
Omicron  3022722  87 63€ Aim  8414  78 66€ 2775560  79 67€
victoria_621_p1.jpg 3051722_1.jpg connect_9158.jpg
Victoria  621  79€ 67€ Epsilon  3051722  92 67€ Connect  A9158AA  98.80
3014722_1.jpg 3024722_1.jpg 3082766_1.jpg
Lamda  3014722  99 72€ Omicron  3024722  99 72€ Brass  3082766  103 75€
Cobra_43-1918_P1.jpg 1250722_1.jpg 8230722_1.jpg
Cobra  43-1918  94 78€ Strike  1250722  105 77€ Carree  8230722  105 77€
  3042722_1.jpg 7030722_1.jpg
  Kappa  3042722  112 81€ Scandal  7030722  115 84€
0780722_1.jpg 8260722_1.jpg 0770722_1.jpg
Maya  0780722  115 84€ Reina  8260722  115 84€ Blade  0770722  115 84€
3001722_1.jpg Gefira_03-0509_P1.jpg 0360722_1.jpg
Omega  3001722  128 93€ Gefira  03-0509  125 104€ Retro  0360722   138 100€
  nemox_6514_p1.jpg 5054422_1.jpg
  Nemox  6514  125 106€ B20 ε 1#5054422  161 117€
nelio_6814_p1.jpg   8290722_1.jpg
Nelio  6814  139 118€   Connect  8290722  184 133€
modern_art_7514_p1.jpg 5054522_1.jpg  
Modern Art  7514  158 134€ B20  1#5054522  242 176€
     
Σπογγοθήκες γωνιακές    
Triangle_03-0033_P1.jpg   iom_9105.jpg
Triangle  03-0033  19 16€   Iom  A9105AA  34.20
Corner_1_13-1923_P1.jpg basket_144a_p1.jpg 5020322_1.jpg
Corner-1  13-1923  37 31€ 144A  36.5 31€ R10  5020322  50 36€
    εκτός αποθέματος
Top_18-0205_P1.jpg 43-2222_P1.jpg  
18-0909  23x17x34Y ή 20x20x34Y 43-2222  57€ 47€  
66€ 55€    
18-0205  19x19x30    
49€ 41€    
basket_182_p1.jpg basket_170_p1.jpg 5053322_1.jpg
182  64€ 54€ 170  66 56€ B20  1#5053322  81 59€
5053222_1.jpg basket_2775660_p1.jpg basket_2772155_p1.jpg
B20  5053222  87 63€ 2775660  77 66€ 2772155  89 66€
5020422_1.jpg connect_9157.jpg basket_183_p1.jpg
R10  5020422  99 72€ Connect  1#A9157AA  104.60 183  116€ 99€
5020522_1.jpg 5053422_1.jpg 5053522_1.jpg
R10  5020522  149 108€ B20  5053422  161 117€ B20  ε  1#5053522  242 176€
εκτός αποθέματος