Αρχική > Πλακάκια > δαπέδου ματ
 
Εκπτώσεις -27% στα Best Tiles, -19% στα Karag, -50% στα Keros, -27% στα Golden Blue,

-33% στα Νέα Δόμηση, -33% στα Ocean Blue, -31% στα La Casa.
gordion_ocean_blue_2017_p1.jpg madran_ocean_blue_2017_p1.jpg portland_no3_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Gordion  33x33
Madran  40x40  ε Portland
15.4€/μ²  10.3€/μ² 15.4€/μ²  10.3€/μ² 33x33  14.3€/μ² 10.4€/μ²
    45x45  ε   17.2€/μ² 12.6€/μ²
    60x60  ε   23.6€/μ² 17.3€/μ²
portland_no4_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg challet_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg sky_beige_r10_ocean_blue_2017_p1.jpg
Portland  33x33  ε Challet  ε Sky  33x33  ε
14.3€/μ²  10.4€/μ² 33x33   14.3€/μ²  10.4€/μ² 16.0€/μ²  10.7€/μ²
  45x45   17.2€/μ²  12.6€/μ²  
  30x60   22.3€/μ²  16.3€/μ²  
  60x60   23.6€/μ²  17.3€/μ²  
biscuit_ocean_blue_2017_p1.jpg earthpone_ocean_blue_2017_p1.jpg loft_ocean_blue_2017_p1.jpg
Biscuit  33x33
Earthpone  33x33
Loft
16.6€/μ²  11.1€/μ² 16.6€/μ²  11.1€/μ² 33x33  16.6€/μ²  11.1€/μ²
    45x45  18.6€/μ²  12.5€/μ²
tranzit_ocean_blue_2017_p1.jpg petra_dam_2017_p1.jpg parnassos_dam_2017_p1.jpg
Tranzit  33.2x33.2 Πέτρα  33x33  ε Παρνασός  33x33  ε
17.1€/μ²  11.5€/μ² 17.4€/μ²  11.6€/μ² 17.4€/μ²  11.6€/μ²
mat_granite_gp_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg STAR_LINE_30X30_P1.jpg dream_p1.jpg
Mat Granite GP  ε Star Line  30x30   ε Dream
30.5x30.5   16.0€/μ²  11.7€/μ² 14.8€/μ²  12.0€/μ² 33x33  17.6€/μ²  12.2€/μ²
20x20   27.3€/μ²  20.0€/μ² <10κιβ +2.2/μ² 45x45  20.5€/μ²  14.1€/μ²
dream_p1.jpg nepal_p1.jpg piaggio_no2_p1.jpg
Dream Nepal Piaggio 33x33  ε
33x33  ε   17.6€/μ²  12.2€/μ² 33x33  ε   17.6€/μ²  12.2€/μ² 17.6€/μ²  12.2€/μ²
45x45  20.5€/μ²  14.1€/μ² 45x45  19.5€/μ²  13.5€/μ²  
cement_no2_p1.jpg STAR_LINE_RELIFE_30X30_P1.jpg stone_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Cement  33x33  ε Star Line Relief  30x30 Stone  33x33  ε
18.1€/μ²  12.5€/μ² 15.5€/μ²  12.6€/μ² 18.0€/μ²  13.1€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ²  
everest_ocean_blue_2017_p1.jpg VALENCIA_33X33_P1.jpg Venezia_33X33_P1.jpg
Everest  50x50  ε Valencia  33x33 Venezia  33x33  ε
19.8€/μ²  13.3€/μ² 16.5€/μ²  13.4€/μ² 16.5€/μ²  13.4€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²
ARBUS_33X33_P1.jpg sativa_p1.jpg CRETE_33X33_P1a.jpg
Arbus  33x33  ε Sativa  50x50  ε Crete  33.5x33.5  ε
16.5€/μ²  13.4€/μ² 19.5€/μ²  13.5€/μ² 16.7€/μ²  13.5€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²   <10κιβ +2.2/μ²
loft_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg HERAKLION_45X45_P1.jpg BERRY_45X45_P1.jpg
Loft  45x45  ε Heraklion  45x45  ε Berry  45x45  ε
18.6€/μ²  13.6€/μ² 17.0€/μ²  13.8€/μ² 17.0€/μ²  13.8€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²
ANTARES_45X45_P1.jpg ROMA_45X45_P1.jpg medici_p1.jpg
Antares  45x45  ε Roma  45x45 Medici  45x45
17.0€/μ²  13.8€/μ² 17.0€/μ²  13.8€/μ² 20.1€/μ²  13.9€/μ²
<10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²  
legend_p1.jpg traverten_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg vogue_p1.jpg
Legend  45x45 Traverten  45x45 Vogue  50x50  ε
20.1€/μ²  13.9€/μ² 19.2€/μ²  14.0€/μ² 20.6€/μ²  14.2€/μ²
mat_granite_7gp_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg civic_41x41_no2_p1.jpg land_41x41_no3_p1.jpg
Mat Granite 7GP  40x40  ε Civic  41x41  ε Land  41x41  ε
19.6€/μ²  14.3€/μ² 28.5€/μ²  14.3€/μ² 28.5€/μ²  14.3€/μ²
seattle_41x41_no2_p1.jpg formosa_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg galaxy_dam_2017_p1.jpg
Seattle  41x41  ε Formosa  50x50  ε Γκάλαξι  45x45  ε
28.5€/μ²  14.3€/μ² 19.8€/μ²  14.4€/μ² 21.5€/μ²  14.4€/μ²
grata_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg michelangelo_p1.jpg molde_dam_2017_p1.jpg
Grata  30x60  ε Michelangelo  50x50 Μόλντε  45x45  ε
19.9€/μ²  14.5€/μ² 17.9€/μ²  14.5€/μ² 21.7€/μ²  14.5€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ²  
marfil_beryl_dam_2017_p1.jpg garden_no1_p1.jpg halila_p1.jpg
Μαρφίλ Μπερίλ  45x45  ε Garden  33x33 Halila  50x50
21.7€/μ²  14.5€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ² 18.0€/μ²  14.6€/μ²
    <10κιβ +2.2/μ²
cotto_no1_p1.jpg icon_no1_p1.jpg july_no1_p1.jpg
Cotto  33x33  ε Icon  33x33  ε July  33x33
29.3€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ²
pisa_p1.jpg reality_no1_p1.jpg cement_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Pisa  33x33
Reality  33x33  ε Cement  30x60  ε
29.3€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ² 20.5€/μ²  14.9€/μ²
leather_aspro.jpg DYNAMIC_45X45_P1.jpg SAULCY_45X45_P1.jpg
Leather white  60x60  ε Dynamic  45x45  ε Saulcy  45x45  ε
15€/μ² 18.5€/μ²  15.0€/μ² 18.5€/μ²  15.0€/μ²
#92.16τμ <10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²
piaggio_p1.jpg langreo_best_tiles_2017_2018_p1.jpg cement_no1_p1.jpg
Piaggio  30x60  ε Langreo  33.6x33.3 Cement  30x60  ε
21.7€/μ²  15.0€/μ² 20.8€/μ²  15.2€/μ² 22.6€/μ²  15.6€/μ²
Aria_45x45_P1.jpg Bran_45x45_P1.jpg mojo_dam_2017_p1.jpg
Aria  45x45  ε Bran 45x45  ε Μόντζο  30x60  ε
19.7€/μ²  16.0€/μ² 19.7€/μ²  16.0€/μ² 23.9€/μ²  16.0€/μ²
<10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²  
urban_no1_p1.jpg bronx_p1.jpg concrete_no1_p1.jpg
Urban Bronx  45x45  ε Concrete  45x45  ε
30x60  ε   23.8€/μ²  16.4€/μ² 32.8€/μ²  16.4€/μ² 32.8€/μ²  16.4€/μ²
45x90  38.1€/μ²  26.3€/μ²    
pulsar_no1_p1.jpg TRAVERTINO_30X60_P1.jpg PIETRA_30X60_P1.jpg
Pulsar  45x45  ε Travertino  30.2x60.4  ε Pietra  30.2x60.4
32.8€/μ²  16.4€/μ² 20.4€/μ²  16.5€/μ² 20.4€/μ²  16.5€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²
QUARZITE_30X60_P1.jpg TERRA_30X60_P1.jpg redstone_33x33_p1.jpg
Quarzite  30.2x60.4  ε Terra  30.2x60.4 Redstone  33x33  ε
20.4€/μ²  16.5€/μ² 20.4€/μ²  16.5€/μ² 33.2€/μ²  16.6€/μ²
<10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²  
siroco_no1_p1.jpg slate_no1_p1.jpg rap_no1_p1.jpg
Siroco  33x33  ε
Slate  33x33  ε Rap  33x33  ε
33.2€/μ²  16.6€/μ² 33.2€/μ²  16.6€/μ² 33.2€/μ²  16.6€/μ²
jupiter_p1.jpg campobello_no3_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg duncan_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Jupiter  30x60 Campobello  30x60  ε Duncan  30x60  ε
20.5€/μ²  16.6€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
traverten_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg fethiye_p1.jpg stone_p1.jpg
Traverten 30x60 Fethiye  30x60  ε Stone  30x60  ε
22.0€/μ²  16.7€/μ² 24.5€/μ²  16.9€/μ² 24.5€/μ²  16.9€/μ²
Nile_61x61_P1.jpg adara_ocean_blue_2017_p1.jpg toros_p1.jpg
Nile  61x61  ε Adara  30x60 Toros  61x61
21.0€/μ²  17.0€/μ² 25.8€/μ²  17.3€/μ² 25.1€/μ²  17.3/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
nile_p1.jpg boston_p1.jpg coven_no1_p1.jpg
Nile  61x61 Boston  30x60
Coven 30x60
25.1€/μ²  17.3€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ²
redstone_p1.jpg reims_best_tiles_2017_2018_p1.jpg pattern_multicolor_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Redstone  30x60 Reims  45x45  ε Pattern Multicolor  45x45
35.0€/μ²  17.5€/μ² 24.3€/μ²  17.7€/μ² 24.3€/μ²  17.7€/μ²
moliere_p1.jpg normadia_p1.jpg urban_no2_p1.jpg
Moliere  60x60 Normadia  30x60 Urban  61x61  ε
22.0€/μ²  17.8€/μ² 22.5€/μ²  18.2€/μ² 26.3€/μ²  18.2€/μ²
<10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²  
collage_p1.jpg galo_p1.jpg adara_p1.jpg
Collage  45x45 Galo  45x45  ε Adara  60x60  ε
26.7€/μ²  18.4€/μ² 26.7€/μ²  18.4€/μ² 26.7€/μ²  18.4€/μ²
SAULCY_30X60_P1.jpg CONVERS_30X60_P1.jpg erebor_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Saulcy  30x60  ε Convers  30x60  ε Erebor  30x60
22.9€/μ²  18.6€/μ² 22.9€/μ²  18.6€/μ² 26.0€/μ²  19.0€/μ²
<10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²  
talic_p1.jpg caladan_best_tiles_2017_2018_p1.jpg croisette_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Talic  60x60 Caladan  30x60  ε Croisette  60x60
28.2€/μ²  19.4€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ²
utah_best_tiles_2017_2018_p1.jpg sagola_best_tiles_2017_2018_p1.jpg Dover_60x60_P1.jpg
Utah  30x60  ε Sagola  60x60  ε Dover  60x60  ε
26.7€/μ²  19.5€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ² 24.5€/μ²  19.9€/μ²
    <10κιβ +2.2/μ²
SPACE_60X60_P1.jpg Saulcy_60x60_P1.jpg pastel_p1.jpg
Space  60x60  ε Saulcy  60x60  ε Pastel  19.7x19.7
24.5€/μ²  19.9€/μ² 24.5€/μ²  19.9€/μ² 28.9€/μ²  19.9€/μ²
<10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²  
porto_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg fusion_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg Tecno_56X56_P1.jpg
Porto  60x60  ε Fusion  60x60  ε Tecno  60.8x60.8  ε
27.3€/μ²  20.0€/μ² 27.3€/μ²  20.0€/μ² 24.8€/μ²  20.1€/μ²
    <10κιβ +2.2/μ²
architonic_dam_2017_p1.jpg artec_antislip_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg thivet_dam_2017_p1.jpg
Αρχιτόνικ  60x60
Artec Antislip  30x60 Θιβέτ  60x60  ε
31.0€/μ²  20.8€/μ² 28.9€/μ²  21€/μ² 31.5€/μ²  21.1€/μ²
harad_best_tiles_2017_2018_p1.jpg cronos_best_tiles_2017_2018_p1.jpg town_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Harad Gris  45x45 Cronos Town  30x60
29.1€/μ²  21.2€/μ² 60x60  30.0€/μ²  21.9€/μ² 30.0€/μ²  21.9€/μ²
  30x60  ε   30.0€/μ²  21.9€/μ²  
balanne_best_tiles_2017_2018_p1.jpg milenio_best_tiles_2017_2018_p1.jpg fure_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Balanne  75x75  ε Milenio  75x75  ε Fure  60x60
30.4€/μ²  22.2€/μ² 30.4€/μ²  22.2€/μ² 31.0€/μ²  22.6€/μ²
sorento_best_tiles_2017_2018_p1.jpg magma_no1_p1.jpg code_no3_p1.jpg
Sorento  60x60 Magma  60x60 Code  60x60
31.0€/μ²  22.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ²
code_no2_p1.jpg quartz_p1.jpg rust_p1.jpg
Code  29.8x60
Quartz  29.8x60
Rust  29.8x60
34.2€/μ²  23.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ²
portland_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg challet_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg milano_golden_blue_ceramica_2017_no2_p1.jpg
Portland Challet  80x80 Milano  20x20
80x80   32.9€/μ²  24.0€/μ² 32.9€/μ²  24.0€/μ² 33.5€/μ²  24.4€/μ²
60x120   44.6€/μ²  32.6€/μ²    
tenessee_no1_p1.jpg Warehouse_80x80_P1.jpg concept_p1.jpg
Tenesse  60x60
Warehouse  80x80  ε Concept  60x120
36.8€/μ²  25.4€/μ² 32.0€/μ²  25.9€/μ² 39.3€/μ²  27.1€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ²  
tenessee_no2_p1.jpg coffrage_p1.jpg magma_no2_p1.jpg
Tenesse  44x89 Coffrage  44x89 Magma  44x89
41.8€/μ²  28.8€/μ² 41.8€/μ²  28.8€/μ² 41.8€/μ²  28.8€/μ²
calacata_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg riva_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg venetto_no3_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Calacata Riva 45x45 Venetto  35x70  ε
58x58  39.7€/μ²  29.0€/μ² 39.7€/μ²  29.0€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ²
60x120  54.6€/μ²  40.0€/μ²    
neotech_p1.jpg level_lugano_best-tiles_2017_2018_p1.jpg  
Neotech  44x89
Level Lugano  23.5x26.32  
46.7€/μ²  32.2€/μ² 53.1€/μ²  38.8€/μ²  
xara3h-parallhlogrammh_1.jpg xara3h-psifidas_1.jpg xara3h-skalopatiou_1.jpg
Χάραξη Παραλληλόγραμμη Χάραξη Ψηφίδας Χάραξη Σκαλοπατιού
torellos_1.jpg    
Τορέλο Klinker    
*κατ' όπιν ειδικής ζήτησης
   

Οι τιμές που βλέπετε σε αυτήv την σελίδα αφορούν το κυρίως πλακάκι κάθε σειράς.

versace.jpg gardenia.jpg  

 

Υπάρχουν πλακάκια κεραμικά, λευκόπαστα ή κοκκινόπαστα και γρανιτοπλακάκια ολόμαζα ή όχι.

 

Ολόμαζα ονομάζουμε τα πλακάκια που το υλικό τους εξωτερικά είναι το ίδιο και εσωτερικά. Βγαίνουν σε πολύ λίγες διαστάσεις (συνήθως 30Χ30 και 30Χ60) με περιορισμένες αποχρώσεις (συνήθως γήινες). Τα προτείνουμε για βιομηχανικά δάπεδα. Η παραδοχή το ότι αν σπάσει ή χτυπηθεί δεν θα το καταλαβαίνεις δεν ισχύει. Οι ρωγμές και τα χτυπήματα λερώνονται και μαυρίζουν. Δεν υπάρχουν ολόμαζα με σχέδια ή έντονα χρώματα.

 

Τα κεραμικά πλακάκια ψήνονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία απ' ότι τα γρανιτοπλακάκια. Τα γρανιτοπλακάκια περιέχουν ρινίσματα ορυκτού γρανίτη ενώ τα κεραμικά όχι.

 

Αντοχή: Υπάρχουν επιπλέον επεξεργασίες και παράγοντες που κάνουν τα πλακάκια παραπάνω ανθεκτικά όπως πάχος, επεξεργασία lappato, τεχνική ψησίματος και αρχικά υλικά. Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό αντοχής. Ο πιο εύκολος έλεγχος για την αντοχή είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το κόψει ο πλακάς σου. Ο πιο τυπικός έλεγχος είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το μετρήσει εργαστήριο. Η μέτρηση του εργοστασίου είναι ένα στοιχείο αλλά παρτίδα με παρτίδα μπορεί να διαφέρει. Υπάρχουν πολλά που θα ακούσετε χωρίς να μπορούν να αποδειχτούν ή χωρίς να γνωρίζει κανείς αν έχουν νόημα.

 

Για το πόσο αντιολησθιτικά είναι τα πλακάκια, υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό ολισθηρότητας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις μετρήσεις των εργοστασίων ή απλά με την αφή σας να κρίνετε ποιος βαθμός ολισθηρότητας σας ταιριάζει.

 

Ακόμα μπορεί να έχουν διαφορετικό τελείωμα (ρετιφικάτα ή όχι). Στα ρετιφικάτα ο αρμός είναι σε ευθεία με τα πλακάκια ενώ στα απλά δημιουργείτε μικρό αυλάκι. Η παραδοχή ότι στα ρετιφικάτα δεν μπαίνει αρμός είναι λάθος. Αρμό στα πλακάκια βάζουμε για να μην σπάσουν ή σηκωθούν στα δάπεδα. Αιτία μπορεί να είναι σεισμοί, συστολές και διαστολές. Σε μικρές επιφάνειες ή σε τοίχους μπορούμε να μην βάλουμε αρμό. Σε μεγάλες επιφάνειες, σε εξωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ο αρμός είναι απαραίτητος.

 

Σίγουρα το πλακάκι που μας αρέσει περισσότερο στην εμφάνιση είναι και το καλύτερο. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά δάπεδα με μεγάλη καταπόνηση χρησιμοποιούμε πιο δυνατά πλακάκια από ότι σε τοίχους, στα μπάνια ή σε εσωτερικά δάπεδα ήπιας χρήσης.

 

Το μπάνιο δεν είναι χώρος με μεγάλη καταπόνηση. Τα αντικείμενα και τα έπιπλα στο μπάνιο συνήθως τοποθετούνται μία φορά και μένουν σταθερά. Τα γρανιτοπλακάκια είναι μη απορροφητικά στην κάτω πλευρά τους οπότε χρειάζεστε πιο δυνατή κόλλα. Ακόμα δεν κόβονται εύκολα και δεν μπορείς εύκολα να κάνεις σωστά φάλτσα. Στα γρανιτοπλακάκια δεν θα βρείτε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων όπως στα κεραμικά. Οι ιδιότητες που έχουν τα γρανιτοπλακάκια όπως μεγάλη αντοχή, αντιπαγωτικά και μη απορροφητικά δεν βρίσκουν εφαρμογή στο μπάνιο. Για να αποφύγετε τα συνήθως αντιαισθητικά προφίλ και για να κάνει ο πλακάς σας καλύτερη δουλειά συστήνουμε κεραμικά πλακάκια για το μπάνιο σας.