Αρχική > Πλακάκια > δαπέδου ματ
 
Εκπτώσεις -27% στα Best Tiles, -19% στα Karag, -50% στα Keros, -27% στα Golden Blue,

-33% στα Νέα Δόμηση, -33% στα Ocean Blue, -31% στα La Casa.
urban_p1.jpg urban_grey_p1.jpg urban_taupe_p1.jpg
Urban Cenere Urban Grey Urban Taupe
33x33   11.9€/μ²  10.0€/μ² 33x33   11.9€/μ²  10.0€/μ² 33x33   11.9€/μ²  10.0€/μ²
30x60   16.0€/μ²  13.4€/μ² 30x60   16.0€/μ²  13.4€/μ² 30x60   16.0€/μ²  13.4€/μ²
45x45   13.9€/μ²  11.7€/μ² 45x45   13.9€/μ²  11.7€/μ² 45x45   13.9€/μ²  11.7€/μ²
60x60   17.0€/μ²  14.7€/μ² 60x60   17.0€/μ²  14.7€/μ² 60x60   17.0€/μ²  14.7€/μ²
80x80   26.0€/μ²  21.9€/μ² 80x80   26.0€/μ²  21.9€/μ² 80x80   26.0€/μ²  21.9€/μ²
60x120   32.9€/μ²  27.6€/μ² 60x120   32.9€/μ²  27.6€/μ² 60x120   32.9€/μ²  27.6€/μ²
60x120 εκτός αποθέματος   60x120 εκτός αποθέματος
urban_ivory_p1.jpg porto_33x33_p1.jpg regency_33x33_p1.jpg
Urban Ivory Porto  33x33 Regency  33x33
33x33   11.9€/μ²  10.0€/μ² 11.9€/μ²  10.0€/μ² 11.9€/μ²  10.0€/μ²
30x60   16.0€/μ²  13.4€/μ²    
45x45   13.9€/μ²  11.7€/μ²    
60x60   17.0€/μ²  14.7€/μ²    
80x80   26.0€/μ²  21.9€/μ²    
60x120   32.9€/μ²  27.6€/μ²    
urban_coll_grey_p1.jpg madran_ocean_blue_2017_p1.jpg portland_no4_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Urban Coll Grey Madran  40x40  ε Portland  33x33  ε
33x33   11.9€/μ²  10.0€/μ² 15.4€/μ²  10.3€/μ² 14.3€/μ²  10.4€/μ²
30x60   16.0€/μ²  13.4€/μ²    
45x45   13.9€/μ²  11.7€/μ²    
60x60   17.0€/μ²  14.7€/μ²    
80x80   26.0€/μ²  21.9€/μ²    
60x120   32.9€/μ²  27.6€/μ²    
portland_no3_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg challet_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg nexus_33x33_p1.jpg
Portland Challet  ε Nexus  33x33
33x33  14.3€/μ² 10.4€/μ² 33x33   14.3€/μ²  10.4€/μ² 12.5€/μ²  10.5€/μ²
45x45  ε   17.2€/μ² 12.6€/μ² 45x45   17.2€/μ²  12.6€/μ²  
60x60  ε   23.6€/μ² 17.3€/μ² 30x60   22.3€/μ²  16.3€/μ²  
#8.52τμ bianco 45x45 60x60   23.6€/μ²  17.3€/μ²  
sky_beige_r10_ocean_blue_2017_p1.jpg earthpone_ocean_blue_2017_p1.jpg loft_ocean_blue_2017_p1.jpg
Sky  33x33  ε Earthpone  33x33
Loft
16.0€/μ²  10.7€/μ² 16.6€/μ²  11.1€/μ² 33x33  16.6€/μ²  11.1€/μ²
    45x45  18.6€/μ²  12.5€/μ²
tranzit_ocean_blue_2017_p1.jpg petra_dam_2017_p1.jpg parnassos_dam_2017_p1.jpg
Tranzit  33.2x33.2 Πέτρα  33x33  ε Παρνασός  33x33  ε
17.1€/μ²  11.5€/μ² 17.4€/μ²  11.6€/μ² 17.4€/μ²  11.6€/μ²
mat_granite_gp_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg novus_roma_light_grey_45x45_p1.jpg star_line_30x30_p1.jpg
Mat Granite GP  ε Novus Roma Light Grey 45x45 Star Line  30x30   ε
30.5x30.5   16.0€/μ²  11.7€/μ² 13.9€/μ²  11.7€/μ² 14.8€/μ²  12.4€/μ²
20x20   27.3€/μ²  20.0€/μ²    
star_line_relief_30x30_p1.jpg everest_ocean_blue_2017_p1.jpg michelangelo_50x50_p1.jpg
Star Line Relief  30x30 Everest  50x50  ε Michelangelo  50x50
15.5€/μ²  13.0€/μ² 19.8€/μ²  13.3€/μ² 16.0€/μ²  13.4€/μ²
halila_50x50_p1.jpg travertino_30x60_p1.jpg sativa_p1.jpg
Halila  50x50 Travertino  30x60 Sativa  50x50  ε
16.0€/μ²  13.4€/μ² 16.0€/μ²  13.4€/μ² 19.5€/μ²  13.5€/μ²
loft_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg legend_p1.jpg vogue_p1.jpg
Loft  45x45  ε Legend  45x45 Vogue  50x50  ε
18.6€/μ²  13.6€/μ² 20.1€/μ²  13.9€/μ² 20.6€/μ²  14.2€/μ²
norr_anthracite_60x60_p1.jpg norr_grey_60x60_p1.jpg norr_sand_60x60_p1.jpg
Norr Anthracite  60x60 Norr Grey  60x60 Norr Sand  60x60
17.0€/μ²  14.3€/μ² 17.0€/μ²  14.3€/μ² 17.0€/μ²  14.3€/μ²
seattle_41x41_no2_p1.jpg mat_granite_7gp_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg land_41x41_no3_p1.jpg
Seattle  41x41 Mat Granite 7GP  40x40  ε Land  41x41
28.5€/μ²  14.3€/μ² 19.6€/μ²  14.3€/μ² 28.5€/μ²  14.3€/μ²
formosa_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg galaxy_dam_2017_p1.jpg beryl_beige_dam_2017_p1.jpg
Formosa  50x50  ε Γκάλαξι  45x45  ε Μπέριλ Μπεζ  45x45  ε
19.8€/μ²  14.4€/μ² 21.5€/μ²  14.4€/μ² 21.5€/μ²  14.4€/μ²
molde_dam_2017_p1.jpg grata_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg pisa_p1.jpg
Μόλντε  45x45  ε Grata  30x60  ε Pisa  33x33
21.7€/μ²  14.5€/μ² 19.9€/μ²  14.5€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ²
reality_no1_p1.jpg garden_no1_p1.jpg  
Reality  33x33  ε Garden  33x33  
29.3€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ²  
icon_no1_p1.jpg july_no1_p1.jpg dynamic_cortals_beigemarfil_45x45_p1.jpg
Icon  33x33  ε July  33x33 Dynamic Cortals Beige MArfil 45x45 ε
29.3€/μ²  14.6€/μ² 29.3€/μ²  14.6€/μ² 17.5€/μ²  14.7€/μ²
dynamic_cortals_gris_45x45_p1.jpg dynamic_cortals_grafito_45x45_p1.jpg dynamic_cortals_taupe_45x45_p1.jpg
Dynamic Cortals Gris 45x45 ε Dynamic Cortals Grafito 45x45 ε Dynamic Cortals Taupe 45x45 ε
17.5€/μ²  14.7€/μ² 17.5€/μ²  14.7€/μ² 17.5€/μ²  14.7€/μ²
leather_aspro.jpg moliere_45x45_p1.jpg bronx_p1.jpg
Leather white  60x60  ε Moliere  45x45 Bronx  45x45  ε
25.0€/μ²  15.0€/μ² 18.0€/μ²  15.1€/μ² 32.8€/μ²  15.2€/μ²
langreo_best_tiles_2017_2018_p1.jpg redstone_33x33_p1.jpg rap_no1_p1.jpg
Langreo  33.3x33.3 Redstone  33x33  ε Rap  33x33  ε
20.8€/μ²  15.2€/μ² 31.4€/μ²  15.7€/μ² 31.4€/μ²  15.7€/μ²
redstone_p1.jpg mojo_dam_2017_p1.jpg urban_no1_p1.jpg
Redstone  30x60  ε Μόντζο  30x60  ε Urban
31.6€/μ²  15.8€/μ² 23.9€/μ²  16.0€/μ² 30x60  ε   23.8€/μ²  16.4€/μ²
    45x90  38.1€/μ²  26.3€/μ²
concrete_no1_p1.jpg campobello_no3_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg traverten_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Concrete  45x45  ε Campobello  30x60  ε Traverten 30x60 ε
32.8€/μ²  16.4€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 22.0€/μ²  16.7€/μ²
nuvola_p1.jpg duncan_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg normandia_30x60_p1.jpg
Nuvola Duncan  30x60  ε Normadia  30x60
30x60   19.0€/μ²  16.7€/μ² 22.9€/μ²  16.7€/μ² 20.0€/μ²  16.8€/μ²
60x60   19.9€/μ²  16.7€/μ²    
60x120   32.9€/μ²  27.6€/μ²    
stone_p1.jpg convers_30x60_p1.jpg nile_p1.jpg
Stone  30x60  ε Convers  30x60  ε Nile  61x61
24.5€/μ²  16.9€/μ² 21.0€/μ²  17.1€/μ² 25.1€/μ²  17.3€/μ²
toros_p1.jpg boston_p1.jpg coven_no1_p1.jpg
Toros  61x61 Boston  30x60  ε Coven 30x60  ε
25.1€/μ²  17.3/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ² 35.0€/μ²  17.5€/μ²
    1.26# Coven Anthracita
saulcy_perla_p1.jpg nain_30x60_p1.jpg space_beige_60x60_p1.jpg
Saulcy Perla 60x60  ε Nain  30x60 Space Beige  60x60  ε
   23.5€/μ²  19.7€/μ² 21.0€/μ²  17.6€/μ² 21.0€/μ²  17.6€/μ²
space_grafito_60x60_p1.jpg space_gris_60x60_p1.jpg space_taupe_60x60_p1.jpg
Space Grafito  60x60  ε Space Gris  60x60  ε Space Taupe  60x60  ε
21.0€/μ²  17.6€/μ² 21.0€/μ²  17.6€/μ² 21.0€/μ²  17.6€/μ²
balanne_best_tiles_2017_2018_p1.jpg pattern_multicolor_best_tiles_2017_2018_p1.jpg reims_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Balanne  ε Pattern Multicolor  45x45 Reims  45x45  ε
45x45  24.3€/μ²  17.7€/μ² 24.3€/μ²  17.7€/μ² 24.3€/μ²  17.7€/μ²
75x75   εκτός αποθέματος    
urban_no2_p1.jpg uptown_blanco_60x60_p1.jpg  
Urban  61x61  ε Uptown Blanco  60x60  
26.3€/μ²  18.2€/μ² 22.0€/μ²  18.5€/μ²  
moliere_perla_60x60_p1.jpg moliere_gris_60x60_p1.jpg jupiter_30x60_p1.jpg
Moliere Perla  30x60 Moliere Gris  30x60 Jupiter  30x60
22.0€/μ²  18.5€/μ² 22.0€/μ²  18.5€/μ² 20.0€/μ²  18.8€/μ²
erebor_best_tiles_2017_2018_p1.jpg talic_p1.jpg utah_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Erebor  30x60 Talic  60x60 Utah  30x60  ε
26.0€/μ²  19.0€/μ² 28.2€/μ²  19.4€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ²
croisette_best_tiles_2017_2018_p1.jpg sagola_best_tiles_2017_2018_p1.jpg porto_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Croisette  60x60 Sagola  60x60  ε Porto  60x60  ε
26.7€/μ²  19.5€/μ² 26.7€/μ²  19.5€/μ² 27.3€/μ²  20.0€/μ²
fusion_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg chicago_45x90_p1.jpg dover_anthracite_60x60_p1.jpg
Fusion  60x60  ε Chicago  45x90 Dover  Anthracite 60x60  ε
27.3€/μ²  20.0€/μ² 24.0€/μ²  20.2€/μ² 24.5€/μ²  20.6€/μ²
dover_pearl_60x60_p1.jpg dover_ivory_60x60_p1.jpg dover_copper_60x60_p1.jpg
Dover  Pearl  60x60  ε Dover  Ivory  60x60  ε Dover  Copper  60x60  ε
24.5€/μ²  20.6€/μ² 24.5€/μ²  20.6€/μ² 24.5€/μ²  20.6€/μ²
architonic_dam_2017_p1.jpg artec_antislip_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg harad_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Αρχιτόνικ  60x60 Artec Antislip  30x60 Harad  45x45  ε
31.0€/μ²  20.8€/μ² 28.9€/μ²  21€/μ² 29.1€/μ²  21.2€/μ²
town_best_tiles_2017_2018_p1.jpg cronos_best_tiles_2017_2018_p1.jpg balanne_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Town  30x60 Cronos Balanne  ε
30.0€/μ²  21.9€/μ² 30x60  ε   30.0€/μ²  21.9€/μ² 75x75  30.4€/μ²  22.2€/μ²

60x60  30.0€/μ²  21.9€/μ² 45x45  24.3€/μ²  17.7€/μ²
milenio_best_tiles_2017_2018_p1.jpg fure_best_tiles_2017_2018_p1.jpg  
Milenio  75x75  ε Fure  60x60  
30.4€/μ²  22.2€/μ² 31.0€/μ²  22.6€/μ²  
quartz_p1.jpg rust_p1.jpg magma_no1_p1.jpg
Quartz  29.8x60 Rust  29.8x60 Magma  60x60
34.2€/μ²  23.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ²
code_no2_p1.jpg code_no3_p1.jpg challet_no1_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Code  29.8x60 Code  60x60 Challet  80x80  ε
34.2€/μ²  23.6€/μ² 34.2€/μ²  23.6€/μ² 32.9€/μ²  24.0€/μ²
portland_no2_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg milano_golden_blue_ceramica_2017_no2_p1.jpg loft_gray_p1.jpg
Portland Milano  20x20 Loft Gray
80x80   32.9€/μ²  24.0€/μ² 33.5€/μ²  24.4€/μ² 60x60   29.9€/μ²  25.1€/μ²
60x120  ε  44.6€/μ²  32.6€/μ²   60x120   34.9€/μ²  29.3€/μ²
loft_cement_p1.jpg loft_bone_p1.jpg tenessee_no1_p1.jpg
Loft Cement Loft Bone Tenesse  60x60
60x60   29.9€/μ²  25.1€/μ² 60x60   29.9€/μ²  25.1€/μ² 36.8€/μ²  25.4€/μ²
60x120   34.9€/μ²  29.3€/μ² 60x120   34.9€/μ²  29.3€/μ²  
warehouse_bronzo_80x80_p1.jpg concept_p1.jpg tenessee_no2_p1.jpg
Warehouse Bronzo  80x80  ε Concept  60x120 Tenesse  44x89
32.0€/μ²  26.9€/μ² 39.3€/μ²  27.1€/μ² 41.8€/μ²  28.8€/μ²
magma_no2_p1.jpg coffrage_p1.jpg riva_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Magma  44x89 Coffrage  44x89 Riva 45x45
41.8€/μ²  28.8€/μ² 41.8€/μ²  28.8€/μ² 39.7€/μ²  29.0€/μ²
calacata_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg venetto_no3_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg neotech_p1.jpg
Calacata Venetto  35x70  ε Neotech  44x89
58x58  39.7€/μ²  29.0€/μ² 40.3€/μ²  29.4€/μ² 46.7€/μ²  32.2€/μ²
     
   
xara3h-parallhlogrammh_1.jpg xara3h-psifidas_1.jpg xara3h-skalopatiou_1.jpg
Χάραξη Παραλληλόγραμμη Χάραξη Ψηφίδας Χάραξη Σκαλοπατιού
torellos_1.jpg    
Τορέλο Klinker    
*κατ' όπιν ειδικής ζήτησης
   

Οι τιμές που βλέπετε σε αυτήv την σελίδα αφορούν το κυρίως πλακάκι κάθε σειράς.

versace.jpg gardenia.jpg  

 

Υπάρχουν πλακάκια κεραμικά, λευκόπαστα ή κοκκινόπαστα και γρανιτοπλακάκια ολόμαζα ή όχι.

 

Ολόμαζα ονομάζουμε τα πλακάκια που το υλικό τους εξωτερικά είναι το ίδιο και εσωτερικά. Βγαίνουν σε πολύ λίγες διαστάσεις (συνήθως 30Χ30 και 30Χ60) με περιορισμένες αποχρώσεις (συνήθως γήινες). Τα προτείνουμε για βιομηχανικά δάπεδα. Η παραδοχή το ότι αν σπάσει ή χτυπηθεί δεν θα το καταλαβαίνεις δεν ισχύει. Οι ρωγμές και τα χτυπήματα λερώνονται και μαυρίζουν. Δεν υπάρχουν ολόμαζα με σχέδια ή έντονα χρώματα.

 

Τα κεραμικά πλακάκια ψήνονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία απ' ότι τα γρανιτοπλακάκια. Τα γρανιτοπλακάκια περιέχουν ρινίσματα ορυκτού γρανίτη ενώ τα κεραμικά όχι.

 

Αντοχή: Υπάρχουν επιπλέον επεξεργασίες και παράγοντες που κάνουν τα πλακάκια παραπάνω ανθεκτικά όπως πάχος, επεξεργασία lappato, τεχνική ψησίματος και αρχικά υλικά. Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό αντοχής. Ο πιο εύκολος έλεγχος για την αντοχή είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το κόψει ο πλακάς σου. Ο πιο τυπικός έλεγχος είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το μετρήσει εργαστήριο. Η μέτρηση του εργοστασίου είναι ένα στοιχείο αλλά παρτίδα με παρτίδα μπορεί να διαφέρει. Υπάρχουν πολλά που θα ακούσετε χωρίς να μπορούν να αποδειχτούν ή χωρίς να γνωρίζει κανείς αν έχουν νόημα.

 

Για το πόσο αντιολησθιτικά είναι τα πλακάκια, υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό ολισθηρότητας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις μετρήσεις των εργοστασίων ή απλά με την αφή σας να κρίνετε ποιος βαθμός ολισθηρότητας σας ταιριάζει.

 

Ακόμα μπορεί να έχουν διαφορετικό τελείωμα (ρετιφικάτα ή όχι). Στα ρετιφικάτα ο αρμός είναι σε ευθεία με τα πλακάκια ενώ στα απλά δημιουργείτε μικρό αυλάκι. Η παραδοχή ότι στα ρετιφικάτα δεν μπαίνει αρμός είναι λάθος. Αρμό στα πλακάκια βάζουμε για να μην σπάσουν ή σηκωθούν στα δάπεδα. Αιτία μπορεί να είναι σεισμοί, συστολές και διαστολές. Σε μικρές επιφάνειες ή σε τοίχους μπορούμε να μην βάλουμε αρμό. Σε μεγάλες επιφάνειες, σε εξωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ο αρμός είναι απαραίτητος.

 

Σίγουρα το πλακάκι που μας αρέσει περισσότερο στην εμφάνιση είναι και το καλύτερο. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά δάπεδα με μεγάλη καταπόνηση χρησιμοποιούμε πιο δυνατά πλακάκια από ότι σε τοίχους, στα μπάνια ή σε εσωτερικά δάπεδα ήπιας χρήσης.

 

Το μπάνιο δεν είναι χώρος με μεγάλη καταπόνηση. Τα αντικείμενα και τα έπιπλα στο μπάνιο συνήθως τοποθετούνται μία φορά και μένουν σταθερά. Τα γρανιτοπλακάκια είναι μη απορροφητικά στην κάτω πλευρά τους οπότε χρειάζεστε πιο δυνατή κόλλα. Ακόμα δεν κόβονται εύκολα και δεν μπορείς εύκολα να κάνεις σωστά φάλτσα. Στα γρανιτοπλακάκια δεν θα βρείτε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων όπως στα κεραμικά. Οι ιδιότητες που έχουν τα γρανιτοπλακάκια όπως μεγάλη αντοχή, αντιπαγωτικά και μη απορροφητικά δεν βρίσκουν εφαρμογή στο μπάνιο. Για να αποφύγετε τα συνήθως αντιαισθητικά προφίλ και για να κάνει ο πλακάς σας καλύτερη δουλειά συστήνουμε κεραμικά πλακάκια για το μπάνιο σας.