Αρχική > Μπανιέρες > ακρυλικές
 
Έκπτωση -13% στα Ideal Standard, -15% Carron, Sirene, -17% στα Jolly, Gloria.
     
Υποκατηγορίες: παραλληλόγραμμες  
  ημικυκλικές  
  ελεύθερης τοποθέτησης  
     
Μπανιέρες ακρυλικές παραλληλόγραμμες
27-1270_p1.jpg viala_2010004200_P1.jpg cubic_p1.jpg
Common Viala Cubic
120x70  150€  125€ 150x70  150 140x70  180€ 153€
140x70  160€  133€   150x70  182€ 155€
150x70  165€  137€   160x70  184€ 156€
160x70  175€  145€   170x70  186€ 158€
170x70  175€  145€   170x75  204€ 173€
    170x80  248€ 211€
    180x80  273€ 232€
clarissa_p1.jpg CONNECT_E124201_P1.jpg HOTLINE_K274501_P1.jpg
Clarissa Connect Air Hotline
120x70  184€ 156€ 150x70  191€ 166€ 160x70  192€ 167€
130x70  186€ 158€ 170x70  196€ 170€ 170x75  197€ 172€
140x70  188€ 160€   170x80  223€ 194€
150x70  190€ 162€   180x80  258€ 224€
160x70  192€ 163    
170x70  194€ 165€    
imperial_p1.jpg HOTLINE_K274901_P1.jpg sigma_delta_p1.jpg
Imperial Hotline Delta
140x70  235€ 200€ 170x75  258€ 224€ ακρ. 140x70  270€ 230€
150x70  235€ 200€ 180x80  297€ 258€ car. 140x70  415€ 353€
160x70  235€ 200€   ακρ. 150x70  270€ 230€
 170x70  235€ 200€   car. 150x70  415€ 353€
    ακρ. 160x70  270€ 230€
    car. 160x70  415€ 353€
    ακρ. 170x70  280€ 238€
    car. 170x70  425€ 361€
profile_p1.jpg sigma_delta_p1.jpg HOTLINE_K275601_P1.jpg
Profile Sigma Hotline
ακρ. 160x70  295€  251€ ακρ. 170x75  330€ 281€ 180x80  292€ 254€
car. 160x70  440€  374€ car. 170x75  480€ 408€  
ακρ. 170x70  295€  251 ακρ. 170x80  365€ 310€  
car. 170x70  440€  374 car. 170x80  520€ 442€  
ακρ. 170x75  365€  310€ ακρ. 180x80  390€ 332€  
car. 170x75  520€  442€ car. 180x80  550€ 468€  
CONNECT_E106401_P1.jpg urban_p1.jpg 27-5508_p1.jpg
Connect Air Urban Sosco
170x75  300€ 261€ ακρ. 170x72.5  320€ 272€ 170x75  342€  284
  car. 170x72.5  460€ 391€  
STRADA_K261701_P1.jpg CONNECT_E106601_P1.jpg CONNECT_E106801_P1.jpg
Strada Connect Air Connect Air
170x70  345  300€ 170x75  364€ 317€ 180x80  364€ 317€
170x75  397  345€ 180x80  433€ 377€  
TONIC_E397201_P1.jpg quantum_integra_p1.jpg STRADA_K262101_P1.jpg
Tonic II Quantum Integra Strada Duo
170x75  445  387€ car. 170x70  475€ 404€ 180x80  481  418€
180x80  466  406€ car. 170x75  560€ 476€ 190x90  522€  455€
  car. 180x80  610€ 519€  
TONIC_K290801_P1.jpg quantum_p1.jpg TONIC_K292001_P1.jpg
Tonic II Quantum Tonic II
180x80  499 434€ car. 180x80  565€ 480€ 180x80  592 515€
190x90  549 477€   190x90  610 530€
200x100  644 561€    
haiku_p1.jpg celsius_p1.jpg linea_p1.jpg
Haiku Celsius Linea
car. 180x90  730€ 621€ car. 180x80  795€ 676€ car. 190x90  820€ 697€
TONIC_E397801_P1.jpg celsius_duo_p1.jpg  
Tonic II Celsius Duo  
180x80  1267 1102€ car. 200x140  1990€ 1692€  
     
Μπανιέρες ακρυλικές ημικυκλικές
marina_p1.jpg 27-0568_p1.jpg

modena_p1.jpg

Marina Artemis Modena
160x90  270€ 230€ 125x90  288€  239€ 120x120  305€ 259€
  140x90  312€  259€ 130x130  315€ 268€
  150x100  354€  294€  
  165x100  378€  314€  
HOTLINE_K275701_P1.jpg 27-5526_p1.jpg dove_p1.jpg
Hotline Rop Dove 155x95
160x90  386€ 336€ 150x95  408€  339€ ακρ. 525€ 446€
    car. 690€ 587€
bali_p1.jpg HOTLINE_K275101_P1.jpg tranquility_p1.jpg
Bali Hotline Tranquility
ακρ. 120x120  570€ 485€ 140x140  567€ 493€ ακρ. 130x130  640€ 544€
car. 120x120  735€ 625€ 150x150  601€ 523€ car. 130x130  795€ 676€
TONIC_K291001_P1.jpg TONIC_K291201_P1.jpg omega_p1.jpg
Tonic II Tonic II Omega
140x140  644€ 561€ 150x150  697€ 606€ 170x100  795€ 676€
     
Μπανιέρες ακρυλικές ελεύθερης τοποθέτησης  
CONNECT_E113801_P1.jpg TONIC_E398101_P1.jpg DEA_E306801_P1.jpg
Connect Air
Tonic II Dea
170x79  1300  1131€ 180x80  1518  1320€ 180x80 1539  1339€
    190x90 1793  1561€
ascoli_p1.jpg halcyon_square_p1.jpg halcyon_oval_p1.jpg
Ascoli Halcyon Square Halcyon Oval
170x75  1630€ 1386€ 175x80  1790€ 1522€ 175x80  1790€ 1522€
celsius_freestanding_p1.jpg    
Celsius Freestanding
   
191x91  2300€ 1955€    
     
-Μαντεμένια ή Ακρυλική μπανιέρα; Ποιές είναι καλύτερες;
 
-Δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. 
Οι μαντεμένιες είναι άκαμπτες, με περίπου 10 φορές μεγαλύτερο βάρος από τις ακρυλικές.
Οι μαντεμένιες έχουν πιο εύκολη τοποθέτηση από τις ακρυλικές.
Οι ακρυλικές ιδανικά τοποθετούνται πάνω σε τσιμεντένια βάση που ακουμπάει ολόκληρη και όχι σε άμμο.
Ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταλικές γωνίες για να πατήσουν τα εσωτερικά χείλη της ακρυλικής.
Στις μαντεμένιες αν αλλοιωθούν ή γρατζουνιστούν, η ζημιά δεν διορθώνεται.
Οι ακρυλικές διορθώνονται και γυαλίζονται.
Οι μαντεμένιες υπάρχουν σε περιορισμένα σχέδια και σιγά σιγά καταργούνται.
Οι μαντεμένιες ιδανικά χρειάζονται αστάρωμα πριν την τοποθέτηση για να μην σκουριάσουν με τα χρόνια.
Οι ακρυλικές κατασκευάζονται από πιο εξελιγμένα υλικά και δεν τις επηρεάζουν τα χρόνια.
Οι ακρυλικές έχουν την επιλογή εγκατάστασης με δικές τους βάσεις και ποδιές.
Στις επενδυμένες μπανιέρες με πλακάκια καλό θα είναι να αφήσετε θυρίδα επίσκεψης στην βαλβίδα.
Η τοποθέτηση είναι πολύ σημαντική, οπότε συμβουλευτείτε και τον υδραυλικό σας.