Αρχική > Μπανιέρες > ακρυλικές παραλληλόγραμμες
 
Έκπτωση -30% στα Ideal Standard, -31% Carron, Sirene, -38% στα Jolly, Gloria.
     
Παραλληλόγραμμες Ελεύθερης τοποθέτησης  
     
     
Μπανιέρες ακρυλικές παραλληλόγραμμες
common_1.jpg viala_2010004200_P1.jpg cubic_1.jpg
Common Viala Cubic
120x70  184.5€  112.47€ 150x70  150 140x70  221.4€  152.8€
140x70  196.8€  112.47€   150x70  223.9€  154.5€
150x70  203.0€  117.36€   160x70  226.3€  156.1€
160x70  215.3€  117.36€   170x70  228.8€  157.9€
170x70  215.3€  120.62€   170x75  250.9€  173.1€
    170x80  305.0€  210.5€
    180x80  335.8€  231.7€
clarissa_1.jpg praxis_t868801_1.jpg praxis_t868901_1.jpg
Clarissa Praxis Praxis
120x70  226.3€  156.1€ 105x70  223.10  156.20€ 140x70  225.30  157.70€
130x70  228.8€  157.9€ 120x70  223.10  156.20€  
140x70  231.2€  159.5€ 130x70  223.10  156.20€  
150x70  233.7€  161.3€    
160x70  236.2€  163.0€    
170x70  238.6€  164.6€    

imperial_1.jpg

bahama_1.jpg sigma-delta_1.jpg
Imperial Bahama New Delta
140x70  301.4€  208.0€ 160x70  297.50  208.50€ ακρ. 140x70  344.4€  237.6€
150x70  301.4€  208.0€ 170x70  333.60  233.50€ car. 140x70  528.9€  364.9€
160x70  301.4€  208.0€ 170x75  353.50  247.50€ ακρ. 150x70  344.4€  237.6€
 170x70  301.4€  208.0€ 180x80  510.60  357.40€ car. 150x70  528.9€  364.9€
    ακρ. 160x70  344.4€  237.6€
    car. 160x70  528.9€  364.9€
    ακρ. 170x70  356.7€ 246.1€
    car. 170x70  547.4€  377.7€
    Sigma
    ακρ. 170x75  430.5€  297.0€
    car. 170x75  613.8€  423.5€
    ακρ. 170x80  467.4€  322.5€
    car. 170x80  670.4€  462.6€
    ακρ. 180x80  504.3€  348.0€
    car. 180x80  707.3€  488.0€
profile_1.jpg sosco_1.jpg strada_k261701_1.jpg
Profile Sosco Strada
ακρ. 160x70  375.2€  258.9€ 170x75  420.7€  260.8 170x70  409.30  286.50€
car. 160x70  559.7€  386.2€   170x75  471.20  329.80€
ακρ. 170x70  381.3€  263.1    
car. 170x70  565.8€  390.4    
ακρ. 170x75  473.6€  326.8€    
car. 170x75  664.2€  458.3€    
aida_k231901_1.jpg tonic_e397201_1.jpg strada_k262101_1.jpg
Aida Design Duo Tonic II Strada Duo
190x90  507.10  355.10€ 170x75  527.50  369.20€ 180x80  570.50  399.30€
  180x80  553.20  387.30€ 190x90  619.90  434.00€
tonic_e397601_1.jpg quantum-integra_1.jpg quantum_1.jpg
Tonic II Quantum Integra Quantum
180x80  591.90  414.30€ car. 170x70  608.9€  420.1€ car. 180x80  725.7€  500.7€
  car. 170x75  713.4€  492.2€  
   car. 180x80  787.2€  543.2€  
haiku_1.jpg celsius_1.jpg linea_1.jpg
Haiku Celsius Linea
car. 180x90  941.0€  649.3€ car. 180x80  1027.1€  708.7€ car. 190x90  1057.8€  729.9€
celsius-duo_1.jpg    
Celsius Duo    
car. 200x140  2706.0€  1867.1€    
     
Μπανιέρες ακρυλικές ελεύθερης τοποθέτησης  
tonic_e397801_1.jpg tonic_e398101_1.jpg dea_1.jpg
Tonic II DUO Tonic II Dea
180x80  849.10  594.40€ 180x80  1801.00  1260.70€ 180x80 1826.10  1278.30€
    190x90 2128.60  1490.10€
ascoli_1.jpg halcyon-square_1.jpg halcyon-oval_1.jpg
Ascoli Halcyon Square Halcyon Oval
170x75  2201.7€  1519.2€ 175x80  2275.5€  1570.1€ 175x80  2275.5€  1570.1€
     
carronite_1.jpg    
Χαρακτηριστικά Carron
   
     
-Μαντεμένια ή Ακρυλική μπανιέρα; Ποιές είναι καλύτερες;
 
-Δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. 
Οι μαντεμένιες είναι άκαμπτες, με περίπου 10 φορές μεγαλύτερο βάρος από τις ακρυλικές.
Οι μαντεμένιες έχουν πιο εύκολη τοποθέτηση από τις ακρυλικές.
Οι ακρυλικές ιδανικά τοποθετούνται πάνω σε τσιμεντένια βάση που ακουμπάει ολόκληρη και όχι σε άμμο.
Ακόμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταλικές γωνίες για να πατήσουν τα εσωτερικά χείλη της ακρυλικής.
Στις μαντεμένιες αν αλλοιωθούν ή γρατζουνιστούν, η ζημιά δεν διορθώνεται.
Οι ακρυλικές διορθώνονται και γυαλίζονται.
Οι μαντεμένιες υπάρχουν σε περιορισμένα σχέδια και σιγά σιγά καταργούνται.
Οι μαντεμένιες ιδανικά χρειάζονται αστάρωμα πριν την τοποθέτηση για να μην σκουριάσουν με τα χρόνια.
Οι ακρυλικές κατασκευάζονται από πιο εξελιγμένα υλικά και δεν τις επηρεάζουν τα χρόνια.
Οι ακρυλικές έχουν την επιλογή εγκατάστασης με δικές τους βάσεις και ποδιές.
Στις επενδυμένες μπανιέρες με πλακάκια καλό θα είναι να αφήσετε θυρίδα επίσκεψης στην βαλβίδα.
Η τοποθέτηση είναι πολύ σημαντική, οπότε συμβουλευτείτε και τον υδραυλικό σας.