Αρχική > Θέρμανση > σώματα πετσετοκρεμάστρες
 

Έκπτωση -10% στα Delonghi-D , -41% στα Towel-T-43% στα Karag-K,

-32% στα Panelli-P, -23% στα Roma-R.
     
Κλασσικά σχέδια Ιδιαίτερα σχέδια Αντιστάσεις ρεύματος
     
Κλασσικά σχέδια
   
leuki-petsetokremastra-isia_1.jpg   xrome-petsetokremastra-isia_1.jpg
μήκος x ύψος      Kcal        λευκό   μήκος x ύψος      Kcal       χρωμέ
T  40 x 65          222       68   40 x 65          148    124
50 x 65          269       71   50 x 65          178    136
60 x 65          302       78   60 x 65          213    149
70 x 65          325       86   70 x 65          243    162
R  30 x 72          300     119   R  30 x 72          210    257
40 x 83          285       72   40 x 83          189    149
50 x 83          345       78   50 x 83          227    161
60 x 83          387       85   60 x 83          272    174
70 x 83          432       92   70 x 83          317    186
D  40 x 961        380       99   D  45 x 961        285    180
D  45 x 961        380       99                            ----
D  50 x 961        455     102   D  50 x 961        310    184
P  40 x 100        369       93                            ----
P  50 x 100        435       99   P  50 x 100        313    172
60 x 100        500     105   P  60 x 100        360    178
30 x 114        420     152   30 x 114        294    329
40 x 115        373     102   40 x 115        248    198
50 x 115        449     104   50 x 115        299    211
60 x 115        502     110   60 x 115        357    236
70 x 115        570     120   70 x 115        403    260
45 x 118        460     166   45 x 118        460    195
K  60 x 118        520     183   60 x 118        520    232
D  40 x 1186      465     108   D  45 x 1186      375    206
D  50 x 1186      555     114   D  50 x 1186      395    211
D  60 x 1186      650     124   D  60 x 1186      440    214
40 x 120        463     105                            ----
P  50 x 120        548     110                            ----
P  60 x 120        632     113                            ----
40 x 137        427     122   40 x 137        290    236
50 x 137        512     127   50 x 137        347    254
60 x 137        571     134   60 x 137        413    267
70 x 137        659     160   70 x 137        439    291
40 x 140        531     123                            ----
P  50 x 140        628     129                            ----
P  60 x 140        724     141                            ----
30 x 144        563     179   30 x 144        394    410
D  40 x 1591      650     122                            ----
D  40 x 1591      680     122                             ----
D  50 x 1546      730     124   D  50 x 1546      515    240
D  50 x 1591      770     124   D  50 x 1591      700    240
D  60 x 1546      810     130                            ----
D  60 x 1591      850     130   D  60 x 1591      780    260
40 x 160        587     135                            ----
50 x 160        692     148                            ----
60 x 160        796     154                            ----
40 x 160        513     141   40 x 165        347    279
50 x 160        614     145   50 x 165        416    298
60 x 160        685     149   60 x 165        494    310
70 x 160        804     170   70 x 165        536    322
R  30 x 171        770     206   R  30 x 171        539    546
K  45 x 172        733     233   K  45 x 172        733    293
60 x 172        900     244   60 x 172        900    306
D  50 x 1726      820     160   D  50 x 1726      550    261
D  50 x 1771      860     160   D  50 x 1771      800    291
D  60 x 1726      960     167   D  60 x 1726      641    292
D  60 x 1771    1010     167   D  60 x 1771      950    308
40 x 174        548     149   40 x 174        372    310
50 x 174        657     155   50 x 174        445    335
60 x 174        734     165   60 x 174        530    360
70 x 174        853     179   70 x 174        569    378
P  40 x 180        668     154   P  40 x 180        481    307
P  50 x 180        788     166                            ----
P  60 x 180        907     178                            ----
     
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Towel T (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Pannelli P (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Roma R (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Delonghi Richmond Plus D (προέλευση: Ιταλία) χρώματος λευκό έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Karag K (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
     
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Towel T (προέλευση: Τουρκία) χρώματος χρωμέ έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Pannelli P (προέλευση: Τουρκία) χρώματος χρωμέ έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Roma R (προέλευση: Τουρκία) χρώματος χρωμέ έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Delonghi Richmond Plus D (προέλευση: Ιταλία) χρώματος χρωμέ έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Θερμαντικά σώματα πετσετοκρεμάστρες Karag K (προέλευση: Τουρκία) χρώματος χρωμέ έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
     
Όλα τα παραπάνω σώματα μπορούν να δουλέψουν και με ρεύμα, συνδυάζοντάς τα, με τις παρακάτω αντιστάσεις:
Αντίσταση ON/OFF (χωρίς θερμοστάτη)
Αντίσταση ON/OFF (με θερμοστάτη)
400watt     0 - 450kcal  149 400watt    0 - 450kcal  248
700watt  450 - 900kcal  193 700watt  450 - 900kcal  260
1000watt  900 - 1100kcal  205 1000watt  900 - 1100kcal  267Ιδιαίτερα σχέδια
   
Dora_p1.jpg Karnak_p1.jpg Felicita_p1.jpg
Dora  290Kcal Karnak  460/555Kcal Felicita  260Kcal
70x40  281.67 50x100  367.77 50x11x120  416.97
  50x170  490.77  
Vivien_p1.jpg Nerissa_p1.jpg Eden_p1.jpg
Vivien  372Kcal Nerissa ε 250Kcal Eden  364Kcal
50x90  490.77 50x9x120  490.77 50x16x120  552.27
Bonita_p1.jpg Calida_p1.jpg Divina_p1.jpg
Bonita  598Kcal Calida  899Kcal Divina  981Kcal
59x16x140  613.77 50x9x180  613.77 42x180  613.77
Aria_p1.jpg    
Aria  622Kcal  
60x18x130  614.87  
Αλλαγές θερμαντικών σωμάτων γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από συνεννόηση, εφ' όσον
είναι στην άθικτη συσκευασία τους και σε μέγιστο ποσοστό 75%.