Αρχική > Θέρμανση > θερμαντικά σώματα
 
Έκπτωση -10% στα Dion-Di, -5% στα Delonghi-De, -23% στα Roma-R, -24% στα Karag-K,
-32% στα Panelli-P, -41% στα Towel-T, -50% στα Dion-Di.
 
 
  Κλασσικά σχέδια Ιδιαίτερα σχέδια   Αντιστάσεις ρεύματος
         
  Κλασσικά σχέδια
     
  leuki-petsetokremastra-isia_1.jpg     xrome-petsetokremastra-isia_1.jpg
  μήκος x ύψος      Kcal        λευκό     μήκος x ύψος      Kcal       χρωμέ
T   50 x 65          269       71   T   50 x 65          178    136
T   60 x 65          302       78   T   60 x 65          213    149
T   70 x 65          325       86   T   70 x 65          243    162
Di
  50 x 714        402     237                        ----
Di   60 x 714        470     244                        ----
Di   75 x 714        570     255                        ----
Di   90 x 714        663     262                        ----
T   40 x 83            285       72   T   40 x 83          189    149
T   50 x 83          345       79   T   50 x 83          227    161
T   60 x 83          387       85   T   60 x 83          272    174
T   70 x 83          432       92   T   70 x 83          317    186
De   45 x 961        380       99   De   45 x 961        285    193
De   50 x 961        455     102   De   50 x 961        310    201
P   40 x 100        369       93                        ----
P   50 x 100        435       99                        ----
P   60 x 100        500     105                        ----
Di   40 x 1134      560     262                        ----
Di   50 x 1134      630     269                        ----
Di   60 x 1134      730     277                        ----
Di   75 x 1134      870     291                        ----
Di   90 x 1134      1007   309                        ----
T   40 x 115        373     102   T   40 x 115        248    198
T   50 x 115        449     104   T   50 x 115        299    211
T   60 x 115        502     110   T   60 x 115        357    236
T   70 x 115        570     120   T   70 x 115        403    260
K   45 x 118        460     135   K    45 x 118        460    159
K   60 x 118        520     149   K   60 x 118        520    189
De   40 x 1186      465     108   De   40 x 1186      355    210
                     ----   De   45 x 1186      375    212
De   50 x 1186      555     114   De   50 x 1186      395    216€ 
De   60 x 1186      650     124   De   60 x 1186      440    224
P   40 x 120        463     105                        ----
P   50 x 120        548     112                        ----
P   60 x 120        632     114                        ----
T   40 x 137        427     122   T   40 x 137        290    236
T   50 x 137        512     127   T   50 x 137        347    254
T   60 x 137        571     134   T   60 x 137        413    267
T   70 x 137        659     160   T   70 x 137        439    291
P   40 x 140        531     124                        ----
P   50 x 140        628     130                        ----
P   60 x 140        724     143                        ----
De   40 x 1591      680     122   De
  40 x 1591      620    225
De   50 x 1591      770     124   De   50 x 1591      700    236
De   60 x 1591      850     130   De   60 x 1591      780    248
P   40 x 160        587     136                        ----
P   50 x 160        692     149                        ----
P   60 x 160        796     155                        ----
T   40 x 160        513     141   T   40 x 165        347    279
T   50 x 160        614     145   T   50 x 165        416    298
T   60 x 160        685     149   T   60 x 165        494    310
T   70 x 160        804     170   T   70 x 165        536    322
K   45 x 172        733     190   K   45 x 172        733    239
K   60 x 172        900     200   K   60 x 172        900    249
Di   40 x 1764      900     346                        ----
Di   50 x 1764      980     353                        ----
Di   60 x 1764      1130   364                        ----
Di   75 x 1764      1400   382                        ----
Di   90 x 1764      1595   408                        ----
De   50 x 1771      860     160   De   50 x 1771      800    298
De   60 x 1771      1010   166   De   60 x 1771      950    310
T   40 x 174        548     149   T   40 x 174        372    310
T   50 x 174        657     155   T   50 x 174        445    335
T   60 x 174        734     165   T   60 x 174        530    360
T   70 x 174        853     179   T   70 x 174        569    378
P   40 x 180        668     155                        ----
P   50 x 180        788     167                        ----
P   60 x 180        907     180                        ----
         
Χαρακτηριστικά θερμαντικών σωμάτων - πετσετοκρεμάστρες:
Towel - T                             (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Panelli - P                             (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Delonghi Richmond Plus - De  (προέλευση: Ιταλία) χρώματος λευκό έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Dion Vogel & Noot - Di           (προέλευση: Αυστρία) χρώματος λευκό έχουν 10 χρόνια εγγύηση.
Karag - K                              (προέλευση: Τουρκία) χρώματος λευκό έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
         
Towel - T                             (προέλευση: Τουρκία) χρώματος χρωμέ έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Delonghi Richmond Plus - De  (προέλευση: Ιταλία) χρώματος χρωμέ έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Karag - K                              (προέλευση: Τουρκία) χρώματος χρωμέ έχουν 2 χρόνια εγγύηση.
         
**Τα σώματα συνοδεύονται με στηρίγματα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό. Όσα είναι αποσυσκευασμένα ή χτυπημένα δεν επιστρέφονται.
         
Όλα τα παραπάνω σώματα μπορούν να δουλέψουν και με ρεύμα, συνδυάζοντάς τα, με τις παρακάτω αντιστάσεις:
  Αντίσταση ON/OFF (χωρίς θερμοστάτη)
Αντίσταση  με θερμοστάτη λευκό YDR
  Αντίσταση  με θερμοστάτη χρωμέ YDR
  400watt     0 - 450kcal  149 300watt     0 - 340kcal  149   300watt     0 - 340kcal  149
  700watt  450 - 900kcal  156 600watt  340 - 550kcal  156   600watt  340 - 550kcal  156
  1000watt  900 - 1100kcal  164 900watt  550 - 800kcal  164   900watt  550 - 800kcal  164
         
Για σώμα πετσετοκρεμάστρα, σε εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα, όπου οι αναμονές είναι στο πάτωμα:
Διακόπτης μονοσωλήνιου 1/2'' κάθετος FAR χρωμέ  ΓΑ 7-1435
34.7€  31.2€
Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ16 ΓΑ 7-842916 2.0  1.8€ * 2τμχ = 3.6€
   
Για σώμα πετσετοκρεμάστρα, σε εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα, όπου οι αναμονές είναι στον τοίχο:
Διακόπτης μονοσωλήνιου 1/2'' γωνία FAR χρωμέ  ΓΑ 7-1436
42.2€  38.0€
Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ16 ΓΑ 7-842916 2.0  1.8€ * 2τμχ = 3.6€
   
 

 
  Ιδιαίτερα σχέδια
     
  Dora_p1.jpg Karnak_p1.jpg   Felicita_p1.jpg
  Dora  290Kcal Karnak  460/555Kcal   Felicita  260Kcal
  70x40  229 50x100  299   50x11x120  339
    50x170  399    
  Vivien_p1.jpg Nerissa_p1.jpg   Eden_p1.jpg
  Vivien  372Kcal Nerissa ε 250Kcal   Eden  364Kcal
  50x90  399 50x9x120  399   50x16x120  449
  Divina_p1.jpg Calida_p1.jpg    
  Divina  981Kcal Calida  899Kcal    
  42x180  449 50x9x180  499€ 252€
   
         
  vienna_line_1.jpg PANELLI_PANEL_1.jpg    
  Τύπος 11Κ Τύπος 11Κ 5.0cm+3.5cm στήριγμα
   
  Τύπος 22Κ Τύπος 22Κ 10.0cm+3.5cm στήριγμα    
  Τύπος 33Κ Τύπος 33 15.5cm+3.5cm στήριγμα    
  1# 22Κ 900Υ 920Μ   156€
     
         
Για σώμα πάνελ, σε εγκατάσταση με τουμπόραμα:
Διακόπτης μονο/νιου εξ βρ 1/2'' PINTOCCI λευκός αναστρεφόμενος ΓΑ 7-266-1/2
21.4  19.3€
Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ16 PINTOCCI ΓΑ 7-691-16Χ12
3.2€  2.9€ * 2τμχ = 5.8€
Σωληνάκι εξωτ. βρόχου Φ12 PINTOCCI ΓΑ 7-3551
7.7€  6.9€
 
Για σώμα πάνελ, σε εγκατάσταση με χαλκό:
Διακόπτης μονο/νιου εξ βρ 1/2'' PINTOCCI λευκός αναστρεφόμενος ΓΑ 7-266-1/2 21.4  19.3€
Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ16 PINTOCCI ΓΑ 7-690-16
1.9€  1.7€ * 2τμχ = 3.4€
Σωληνάκι εξωτ. βρόχου Φ12 PINTOCCI ΓΑ 7-3551
7.7€  6.9€
 
Για σώμα πάνελ, σε εγκατάσταση με πολυστρωματική:
Διακόπτης μονο/νιου εξ βρ 1/2'' PINTOCCI λευκός αναστρεφόμενος ΓΑ 7-266-1/2 21.4  19.3€
Ρακόρ μονοσωλήνιου Φ16 PINTOCCI ΓΑ 7-69611812
3.5€  3.1€ * 2τμχ = 6.2€
Σωληνάκι εξωτ. βρόχου Φ12 PINTOCCI ΓΑ 7-3551
7.7€  6.9€
         
         
Αλλαγές θερμαντικών σωμάτων γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από συνεννόηση, εφ' όσον
είναι στην άθικτη συσκευασία τους και σε μέγιστο ποσοστό 75%.