Αρχική > Νιπτήρες > ένθετοι
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -43% στα Huida, -48% στα Karag, -30% στα Ideal Standard, 
-15% στα Serel, GSI, Alape, Scarabeo, τιμές εκποίησης στα Keramag.
minea_1.jpg isa-raun_1.jpg york_1.jpg
Minea  27-0204
Isa-Raun  17-2035 York  17-5347
Φ40x20h 51x45x19h 52x46x20h
59.0€ 36.6€ 60.3€ 37.4€ 73.8€ 42.1€
onix_1.jpg d-karen_1.jpg kristel-bijou_1.jpg
Onix  17-0401 D-Karen  17-1015 Kristel Bijou  17-5747
52.5x43x19.5h 58x47x20h 56x46.5x20h
73.8€ 42.1€ 72.6€ 45.0€ 80.0€ 45.6€
scarlet_1.jpg nuevo_1.jpg verone_1.jpg
Scarlet  245000 Nuev1#17-5750 Verone  245500
54x48x14h 58x50x21h Φ48.5x15h
120.5€ 46.9€ 83.6€ 47.0€ 120.5€ 48.6€
58X49_1841_p1.jpg TP230_P1.jpg ascot-dias_1.jpg
1841 TP230 Ascot - Dias  17-6150
58x49x18.5h 58x46x16h 61x50x20h
59€ 50€ 98.27 98.4€ 56.1€
    εσωτ. διαστ. 45x31x15h
vanity_1.jpg lena_1.jpg preciosa-248120_1.jpg
Vanity  17-0403 Lena  27-1201 Preciosa  248120
58.5x44.5x18.5h 55x40x19h Φ46x12.5h
98.4€ 56.1€ 92.3€ 57.2€ 141.2€ 60.8€
preciosa-248100_1.jpg smalto1_1.jpg
new-style-paral_1.jpg
Preciosa Smalto 1  17-0400 New Style Paral  11-7922
248100 Φ50x12.5h 158.4€ 60.8€ 59.5x44.5x17h 58x43x18
248110 Φ42x12.5h 158.4€ 69.4€ 124.8€ 71.1€ 120.5€ 74.7€
city_mcity36_p1.jpg simplicity-e874901-mo_1.jpg 42x42_3014_p1.jpg
City Simplicity  E874901 3014
50x40x18h MCITY83  90€ 77€ 56x46x20h 42x42x14h
60x45x18h MCITY82  105€ 89€ 112.72 78.90€ 95€ 81€
80x45x18h MCITY36  145€ 123€    
urban_35060_p1.jpg creso-2-scala_1.jpg new-style-oval_1.jpg
Urban  35060 Creso-2 Scala  17-4800 New Style Oval  11-5006
60x35x15.5h Φ48x20h 61x40x19h
95€ 81€ 142.7€ 81.3€ 92.3€ 87.2€
connect-round-xo_1.jpg creso-4-scala_1.jpg connect-round-mo_1.jpg
Connect Round/Sphere Creso-4 Scala  17-4848 Connect Round/Sphere
Φ38x16.5h 137.21 96.00€ 48x48 Φ38x16.5h 142.04 99.40€
Φ48x17.5h 159.22 111.50€ 171.0€ 97.5 Φ48x17.5h 151.84 106.30€
connect-rectangular-xo_1.jpg 60x42_3042_p1.jpg urban_35060_p1.jpg
Connect Rectangular 3042 Urban  35080
42x35x17.5h 147.00 102.90€ 60x42x14h 80x35x15.5h
50x38x17.5h 176.27 123.40€ 125€ 106€ 130€ 111€
58x41x17.5h 193.44 135.40
   
connect-running-track-mo_1.jpg norm_8650_p1.jpg connect-running-track-xo_1.jpg
Connect Running Track Norm Connect Running Track
48x40x17.5h 168.95 118.30€ 35x26x12h 48x35x17.5h 173.85 121.70€
55x43x17.5h 183.64 128.60€ 140€ 119€ 55x38x17.5h 178.81 125.20€
62x46x17.5h 198.40 138.90€   62x41x17.5h 191.02 133.70€
ew3_2005_p1.jpg connect-rectangular-mo_1.jpg aliseo_maliseon_p1.jpg
EW3  2005 Connect Rectangular Aliseo   MALISEON
Φ47.5x17.7h 50x39x17.5h 176.27 123.40€ 57x47x20.5h
145€ 123€ 58x43x17.5h 193.44 135.40€ 152€ 129€
norm_8650_p1.jpg floraredo_1.jpg asia_masian_p1.jpg
Norm Floraredo  246000 Asia   MASIAN
42x34x17h 68x49x15h 61x52x21
160€ 136€ 172.2€ 138.9€ 179€ 152€
gaia_50_8032_p1.jpg smalto2_1.jpg modo_7723_p1.jpg
Gaia 50   8032 Smalto 2  17-0402 Modo
56x39.5x15.5h 59.5x44.5x20h 7785  50x40x18h  210€ 179€
180€ 153€ 293.4€ 167.2€ 7732  65x50x18h  260€ 221€
    7722  80x50x18h  320€ 272€
    7723 100x50x18h  370€ 315€
ml_3001_p1.jpg strada-xo_1.jpg gaia_80_8033_p1.jpg
ML  3001 Strada  K078001 Gaia 80   8033
60x40x16.5h 59x43x17h 87.5x39.5x15.5h
220€ 187€ 267.90 187.50€ 245€ 208€
pura_8823_p1.jpg kube_8933_p1.jpg sand_9024_p1.jpg
Pura Kube  8933 Sand
60x50x19270€ 230€ 58x45x16h 55x40x19h  285€ 242€
80x50x19365€ 310€ 280€ 238€ 70x40x19h  315€ 268€
100x50x19430€ 366€   80x50x19h  415€ 353€
    100x50x19h  490€ 417€
    120x50x19h  640€ 544€
sand_9033_p1.jpg ml_3002_p1.jpg  
Sand  9033 ML  3002  
80x35x16h 92x39x16.5h  
305€ 259€ 330€ 281€