Αρχική > Νιπτήρες > ένθετοι
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -43% στα Huida, -48% στα Karag, -30% στα Ideal Standard, 
-31% στα Serel, GSI, Alape, Scarabeo, τιμές εκποίησης στα Keramag.
minea_1.jpg isa-raun_1.jpg york_1.jpg
Minea  27-0204
Isa-Raun  17-2035 York  17-5347
Φ40x20h 51x45x19h 52x46x20h
59.0€ 36.6€ 60.3€ 37.4€ 73.8€ 42.1€
onix_1.jpg d-karen_1.jpg kristel-bijou_1.jpg
Onix  17-0401 D-Karen  17-1015 Kristel Bijou  17-5747
52.5x43x19.5h 58x47x20h 56x46.5x20h
73.8€ 42.1€ 72.6€ 45.0€ 80.0€ 45.6€
scarlet_1.jpg nuevo_1.jpg verone_1.jpg
Scarlet  245000 Nuev1#17-5750 Verone  245500
54x48x14h 58x50x21h Φ48.5x15h
120.5€ 46.9€ 83.6€ 47.0€ 120.5€ 48.6€
58X49-1841_1.jpg TP230_P1.jpg ascot-dias_1.jpg
1841 TP230 Ascot - Dias  17-6150
58x49x18.5h 58x46x16h 61x50x20h
72.6€ 50.1€ 98.27 98.4€ 56.1€
    εσωτ. διαστ. 45x31x15h
vanity_1.jpg lena_1.jpg preciosa-248120_1.jpg
Vanity  17-0403 Lena  27-1201 Preciosa  248120
58.5x44.5x18.5h 55x40x19h Φ46x12.5h
98.4€ 56.1€ 92.3€ 57.2€ 141.2€ 60.8€
preciosa-248100_1.jpg smalto1_1.jpg
new-style-paral_1.jpg
Preciosa Smalto 1  17-0400 New Style Paral  11-7922
248100 Φ50x12.5h 158.4€ 60.8€ 59.5x44.5x17h 58x43x18
248110 Φ42x12.5h 158.4€ 69.4€ 124.8€ 71.1€ 120.5€ 74.7€
simplicity-e874901-mo_1.jpg city_1.jpg 42x42-3014_1.jpg
Simplicity  E874901 City 3014
56x46x20h 50x40x18h  116.9€ 80.7€ 42x42x14h
112.72 78.90€ 60x45x18h  135.3€ 93.4€ 116.9€ 80.7€
  80x45x18h  227.6€ 157.0€  
creso-2-scala_1.jpg slim_1.jpg new-style-oval_1.jpg
Creso-2 Scala  17-4800 Slim New Style Oval  11-5006
Φ48x20h 60x46x17h  120.5€ 83.1€ 61x40x19h
142.7€ 81.3€ 80x46x16.5h  147.6€ 101.8€ 92.3€ 87.2€
  100x46x16.5h  184.5€ 127.3€  
  120x46x16.5h  282.9€ 195.2€  
connect-round-xo_1.jpg creso-4-scala_1.jpg connect-round-mo_1.jpg
Connect Round/Sphere Creso-4 Scala  17-4848 Connect Round/Sphere
Φ38x16.5h 137.21 96.00€ 48x48 Φ38x16.5h 142.04 99.40€
Φ48x17.5h 159.22 111.50€ 171.0€ 97.5€ Φ48x17.5h 151.84 106.30€
connect-rectangular-xo_1.jpg 60x42-3042_1.jpg connect-running-track-mo_1.jpg
Connect Rectangular 3042 Connect Running Track
42x35x17.5h 147.00 102.90€ 60x42x14h 48x40x17.5h 168.95 118.30€
50x38x17.5h 176.27 123.40€ 153.8€ 106.1€ 55x43x17.5h 183.64 128.60€
58x41x17.5h 193.44 135.40   62x46x17.5h 198.40 138.90€
ew3_1.jpg connect-running-track-xo_1.jpg connect-rectangular-mo_1.jpg
EW3  2005 Connect Running Track Connect Rectangular
Φ47.5x17.7h 48x35x17.5h 173.85 121.70€ 50x39x17.5h 176.27 123.40€
172.2€ 118.8€ 55x38x17.5h 178.81 125.20€ 58x43x17.5h 193.44 135.40€
  62x41x17.5h 191.02 133.70€  
aliseo_1.jpg norm_1.jpg floraredo_1.jpg
Aliseo   MALISEON Norm Floraredo  246000
57x47x20.5h 35x26x12190.7€ 131.6€ 68x49x15h
183.3€ 126.5€ 42x34x17239.9€ 165.5€ 172.2€ 138.9€
asia_1.jpg gaia-50_1.jpg modo_1.jpg
Asia   MASIAN Gaia 50   8032 Modo
61x52x21 56x39.5x15.5h 7785  50x40x18h  239.9€ 165.5€
215.3€ 148.6€ 232.5€ 160.4€ 7732  65x50x18h  301.4€ 208.0€
    7722  80x50x18h  393.6€ 271.6€
    7723 100x50x18h  449.0€ 309.8€
smalto2_1.jpg strada-xo_1.jpg ml-3001_1.jpg
Smalto 2  17-0402 Strada  K078001 ML  3001
59.5x44.5x20h 59x43x17h 60x40x16.5h
293.4€ 167.2€ 267.90 187.50€ 289.1€ 199.5€
gaia-80_1.jpg sand_1.jpg kube-8933_1.jpg
Gaia 80   8033 Sand Kube  8933
87.5x39.5x15.5h 55x40x19h  344.4€ 237.6€ 58x45x16h
313.7€ 216.4€ 70x40x19h  381.3€ 263.1€ 356.7€ 246.1€
  80x50x19h  485.9€ 335.3€  
  100x50x19h  602.7€ 415.9€  
  120x50x19h  787.2€ 543.2€  
ml-3002_1.jpg pura_1.jpg  
ML  3002 Pura  
92x39x16.5h 60x50x19516.6€ 356.5€  
430.5€ 297.0€ 80x50x19430.5€ 297.0€
   100x50x19590.4€ 407.4€