Αρχική > Κουζίνα > νεροχύτες γρανιτένιοι & συνθετικοί
 
Εκπτώσεις -17% στα Gloria, -31% στα Carron, Duralit, -43% στα Karag, Elleci, -20% στα Franke.
 
 
Μονή γούρνα Μονή γούρνα με ποδιά
 
Διπλή γούρνα Διπλή γούρνα με ποδιά  
Γωνιακοί νεροχύτες Υποκαθήμενοι νεροχύτες  
     
Μονή γούρνα
 
lento_8331_p1.jpg S-614_P1.jpg D-316_P1.jpg
Lento S-614 D-316
60x50x19 60x49.5x20 48x48x18
C1  150€ 125€ 228.78 228.78
C2  183€ 152€    
D-607_P1.jpg sodo_2321_p1.jpg Quadra_100_P1.jpg
D-607 Sodo Quadra 100 standard
62x50.5x20 83x51 41x50x21
259.53 C1  189€ 157€ C1  337.02
  C2  218€ 181€ C2  382.53
    χαρακτηριστικά ELLECI
fiji_5040_p1.jpg madera_8808_p1.jpg Quadra_110_P1.jpg
Fiji 5040 Madera Ultra Granite Quadra 110 standard
42.5x52x20 79x50x20 61x50x20
250.0€ 213.0€ 263€ 218€ C1  413.28
χαρακτηριστικά CARRON   C2  536.28
    χαρακτηριστικά ELLECI
fiji_5050_p1.jpg Fox_250_P1.jpg 3145500100_1.jpg
Fiji 5050 Fox 250 Rotondo ROG
58.4x52x20 60x52x22 Φ44.4x18.5
285.0€ 242.0€ 429.27 313.00€ 250.40€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά FRANKE
Quadra_130_P1.jpg Fox_360_P1.jpg 3147510141_1.jpg
Quadra 130 standard Fox 360 KGSL 2023
79x50x20 86x50x21 58.4x52x20.4
C1  460.02 C1  460.02 362.00€ 289.60€
C2  613.77 C2  613.77 χαρακτηριστικά FRANKE
χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI  
fiji_5075_p1.jpg jumbo-3143571181_1.jpg 3147520131_1.jpg
Fiji 5075 Jumbo KSGL 318
80.1x52x20 86x50x22.6 80.2x52x20
350.0€ 298.0€ C1  396.00€ 316.80€ C1  409.00€ 327.20€
χαρακτηριστικά CARRON C2  402.00€ 321.60€ C2  417.00€ 333.60€
  C3  417.00€ 333.60€ χαρακτηριστικά FRANKE
  χαρακτηριστικά FRANKE  
     
Μονή γούρνα με ποδιά    
prima-611_1.jpg Wolf_400_P1.jpg kz_100_p1.jpg
Prima 611 Wolf 400 KZ 100
86x43.5x18 86x50x21 86x50x21
125.0€ 100.0€ 214.02 149.0€ 127.0€
χαρακτηριστικά FRANKE συνθετικός  
kz_105_p1.jpg remo_8327_p1.jpg mento_2324_p1.jpg
KZ 105 Remo Mento
100x50x21 78x50 100x50
169.0€ 144.0€ C1  178€ 148€ C1  182€ 151€
  C2  218€ 181€ C2  224€ 186€
trani_2306_p1.jpg S-604_P1.jpg S-610_P1.jpg
Trani S-604 S-610
96x51 77x49x19 99.5x51x21
C1  182€ 151€ 275.52 290.28
C2  224€ 186€    
S-615_P1.jpg s-601_P1.jpg eurotop-611_1.jpg
S-615 S-601 Eurotop 611 Eurogranite
104x51x20.5 96x50x21 80x47.5x19
290.28 290.28 211.71€ 169.36€
    χαρακτηριστικά FRANKE
sirius-3140380012_1.jpg bahia-611_1.jpg basis-3145518674_1.jpg
Sirius SID 611 Bahia 611 Eurogranite Basis BFG 611-78
100x51x20 86x50x19.5 78x50x20
C1  241.00€ 192.80€ C1  243.65€ 194.92€ 250.00€ 200.00€
C2  279.00€ 223.20€ C2  255.40€ 204.32€ χαρακτηριστικά FRANKE
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE  
debut_100_p1.jpg novela_8811_p1.jpg Easy_300_P1.jpg
Debut 100 Novela Ultra Granite
Easy 300
78x50x20 100x50x20 79x50x23
250.0€ 213.0€ 269€ 223€ 413.28
χαρακτηριστικά CARRON   χαρακτηριστικά ELLECI
debut_105_p1.jpg impact-3141930191_1.jpg maris-3140020161_1.jpg
Debut 105 Impact IMG 611 Maris MAG 611
97x50x20 97x50x22 78x50x20
280.0€ 238.0€ C1  333.00€ 266.40€ C1  340.00€ 272.00€
χαρακτηριστικά CARRON C2  345.00€ 276.00€ C2  353.00€ 282.40€
  χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE
Tekno_480_P1.jpg Tekno_475_P1.jpg Ego_480_P1.jpg
Tekno 480 Tekno 475 Ego 480
100x50x23 100x50x23 100x50x21.5
C1  479.70 C1  490.77 521.52
C2  613.77 C2  613.77 χαρακτηριστικά ELLECI
χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI  
java_4100_p1.jpg zx_3100_p1.jpg mythos-3140070172_1.jpg
Java 4100 Zx 3100 Mythos
100x51x21 100x51.5x21 100x51.5x22
370.0€ 315.0€ 390.0€ 332.0€ 626.00€ 500.80€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE
     
     
Διπλή γούρνα    
187-320-554_1.jpg Wolf_450_P1.jpg potenza_2312_p1.jpg
Reston  187-320-554  Wolf 450 Potenza
86x43.5 86x50x21 82x50
60.76€ 214.02 C1  176€ 146€
συνθετικός συνθετικός C2  217€ 180€
spezia_2322_p1.jpg iris_2326_p1.jpg tarando_2305_p1.jpg
Spezia Iris Tarando
81x50 93x51 96x51
C1  178€ 148€ C1  182€ 151€ C1  182€ 151€
C2  218€ 181€ C2  224€ 186€ C2  224€ 186€
bari_2303_p1.jpg loto_8307_p1.jpg trendo_2325_p1.jpg
Bari
Loto Trendo
95.7x50.5 92x51 96x51
C1  183€ 152€ C1  183€ 152€ C1  189€ 157€
C2  224€ 186€ C2  224€ 186€ C2  224€ 186€
kz_200_p1.jpg 186-505-1410_1.jpg 186-505-1400_1.jpg
KZ 200 Dallas  186-505-1410 Dallas  186-505-1400
83x50x21 99x50 99x50
179.0€ 152.0€ 164.92€ 164.92€
D-603_P1.jpg D-317_P1.jpg D-617_P1.jpg
D-603 D-317 D-617
80x49x22 89x50x20.5 91x51x22
290.28 290.28 290.28
sirius-3140380112_1.jpg Venice_445_P1.jpg Venice_450_P1.jpg
Sirius SID 620 Venice 445 Venice 450
86x51x20 86x50x21 86x50x21
C1  258.00€ 206.40€ 367.77 367.77
C2  279.00€ 223.20€ χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI
χαρακτηριστικά FRANKE    
bahia-620_1.jpg nodo_8806_p1.jpg debut_200_p1.jpg
Bahia 620 Eurogranite Nodo Ultra Granite Debut 200
86x50x19.5 79x50x20 78.4x51x21
C1  266.09€ 212.87€ 263€ 218€ 260.0€ 221.0€
C2  274.64€ 219.71€   χαρακτηριστικά CARRON
χαρακτηριστικά FRANKE    
piena_8804_p1.jpg kenia_8803_p1.jpg debut_286_p1.jpg
Piena Ultra Granite Kenia Ultra Granite Debut 286
86x50x20 98x50x20 86x50x20
269€ 223€ 269€ 223€ 275.0€ 234.0€
    χαρακτηριστικά CARRON
debut_205_p1.jpg basis-3145516478_1.jpg Fox_450_P1.jpg
Debut 205 Basis BFG 620 Fox 450
90x51x21 86x50x20 86x50x21
285.0€ 242.0€ 304.00€ 243.20€ 429.27
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά ELLECI
Master_350_P1.jpg Master_450_P1.jpg Tekno_450_P1.jpg
Master 350 Master 450 Tekno 450
79x50x22 86x50x21 86x50x23
C1  441.57 442.67 C1  460.02
C2  514.14 χαρακτηριστικά ELLECI C2  613.77
χαρακτηριστικά ELLECI   χαρακτηριστικά ELLECI
Ego_450_P1.jpg Tekno_490_P1.jpg maris-3140021161_1.jpg
Ego 450 Tekno 490 Maris MAG 620
86x50x21.5 100x50x23 86x50x20
C1  460.02 C1  490.77 C1  359.00€ 287.20€
C2  490.77 C2  613.77 C2  368.00€ 294.40€
χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά FRANKE
fiji_5200_p1.jpg impact-3141931131_1.jpg java_4205_p1a.jpg
Fiji 5200 Impact IMG 620 Java 4205
80.1x52x20 86x50x22 86x51x21
340.0€ 289.0€ C1  382.00€ 305.60€ 370.0€ 315.0€
χαρακτηριστικά CARRON C2  397.00€ 317.60€ χαρακτηριστικά CARRON
  χαρακτηριστικά FRANKE  
zx_3286_p1.jpg milan-3141950251_1.jpg Master_550_P1.jpg
Zx 3286 Milan MIG Master 550
86x50x21 97x51x21 100x50x21
370.0€ 315.0€ C1  402.00€ 321.60€ 565.67
χαρακτηριστικά CARRON C2  418.00€ 334.40€ χαρακτηριστικά ELLECI
  χαρακτηριστικά FRANKE  
zx_3200_p1.jpg mythos-3140071161_1.jpg Quadra_200_P1.jpg
Zx 3200 Mythos  MTG 620 Quadra 200 standard
94x51.5x21 91x51.5x22 41+41x50x21
395.0€ 336.0€ C1  436.00€ 348.80€ C1  613.77
χαρακτηριστικά CARRON C2  458.00€ 366.40€ C2  766.28
  χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά ELLECI
Quadra_210_P1.jpg    
Quadra 210 standard  
61/41x50x20    
C1  687.57    
C2  766.28    
χαρακτηριστικά ELLECI    
     
Διπλή γούρνα με ποδιά
   
Wolf_500_P1.jpg pietra_8332_p1.jpg palermo_2311_p1.jpg
Wolf 500 Pietra Palermo
116x50x21 115x50 120x51
259.53 C1  196€ 163€ C1  204€ 169€
συνθετικός C2  239€ 198€ C2  240€ 199€
kz_210_p1.jpg D-600_P1.jpg D-602_P1.jpg
KZ 210 D-600 D-602
116x50x21 119x50x21 114x49x22
199.0€ 169.0€ 306.27 306.27
sirius-3140380212_1.jpg pala_8800_p1.jpg bahia-621_1.jpg
Sirius SID 621 Pala Ultra Granite Bahia 621 Eurogranite
119x51x20 116x50 116x50x19.5
C1  289.00€ 231.20€ 286€ 237€ C1  299.21€ 239.37€
C2  330.00€ 264.00€   C2  312.03€ 249.63€
χαρακτηριστικά FRANKE   χαρακτηριστικά FRANKE
debut_210_p1.jpg basis-3145518898_1.jpg TEKNO_500_P1.jpg
Debut 210 Basis BFG 621 Tekno 500
116x50x19 116x50x20 116x50x23
325.0€ 276.0€ 348.00€ 278.40€ C1  490.77
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE C2  613.77
    χαρακτηριστικά ELLECI
maris-3140022161_1.jpg impact-3141932191_1.jpg java_4210_p1.jpg
Maris MAG 621 Impact IMG 621 Java 4210
116x50x20 116x50x22 120x51x21
C1  382.00€ 305.60€ C1   397.00€ 317.60€ 395.0€ 336.0€
C2  401.00€ 320.80€ C2  410.00€ 328.00€ χαρακτηριστικά CARRON
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE  
zx_3210_p1.jpg    
Zx 3210    
120x51.5x21    
420.0€ 357.0€

χαρακτηριστικά CARRON    
     
     
Γωνιακοί νεροχύτες    
tirolo_2310_p1.jpg Tekno_corner_P1.jpg 3143565131_1.jpg
Tirolo
Tekno Corner ATG 621 E
83x83x50 83x83x23 83x83
C1  278€ 231€ C1  767.52 551.00€ 440.80€
C2  330€ 274€ C2  921.27 χαρακτηριστικά FRANKE
  C3  1075.02  
  C4  1228.77  
  χαρακτηριστικά ELLECI  
     
Υποκαθήμενοι νεροχύτες  
Quadra_100_P1.jpg Quadra_110_P1.jpg Quadra_130_P1.jpg
Quadra 100 standard Quadra 110 standard Quadra 130 standard
41x50x21 61x50x20 79x50x20
C1  337.02 C1  413.28 C1  460.02
C2  382.53 C2  536.28 C2  613.77
σετ στήριξης Sotto Top 51.66 σετ στήριξης Sotto Top 51.66 σετ στήριξης Sotto Top 51.66
χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI
fiji_5050u_p1a.jpg kubus-3142502131_1.jpg fiji_5200u_p1.jpg
Fiji 5050U Kubus Fiji 5200U
55x46x20 54x44x20 80x46x20
310.0€ 264.0€ 371.00€ 296.80€ 375.0€ 319.0€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά CARRON
fiji_5075u_p1.jpg zx_3286_p1.jpg kubus-3142507131_1.jpg
Fiji 5075U Zx 3286 Kubus
80x46x20 86x50x21 80.2x46x20
375.0€ 319.0€ 385.0€ 328.0€ 420.00€ 336.00€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE
zx_3100_p1.jpg zx_3200_p1.jpg Quadra_200_P1.jpg
Zx 3100 Zx 3200 Quadra 200 standard
100x51.5x21 94x51.5x21 41+41x50x21
405.0€ 344.0€ 410€ 349.0€ C1  613.77
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON C2  766.28
    + σετ στήριξης Sotto Top 2x 51.66
    χαρακτηριστικά ELLECI
     
Quadra_210_P1.jpg mythos-3140070197_1.jpg  
Quadra 210 standard Mythos  MTG 611  
61+41x50x20 100x51.5x22  
C1  687.57 491.00€ 392.80€  
C2  766.28 χαρακτηριστικά FRANKE  
+ σετ στήριξης Sotto Top 2x 51.66    
χαρακτηριστικά ELLECI    
     
solid-surfaces-110-33_1.jpg solid-surfaces-110-40_1.jpg solid-surfaces-110-50_1.jpg
Solid Surfaces Solid Surfaces Solid Surfaces
38x45x17.5 46x46x17.5 55x45x18.5
357.00€ 285.60€ 384.00€ 307.20€ 408.00€ 326.40€
solid-surfaces-70_1.jpg    
Solid Surfaces    
75x45x17.5    
449.00€ 359.20€  
solid-surfaces_1.jpg stone-surfaces_1.jpg ceramic-surfaces_1.jpg
Solid Surfaces
Stone Surfaces Ceramic Surfaces
quartz-surfaces_1.jpg    
Quartz Surfaces