Αρχική > Κουζίνα > νεροχύτες γρανιτένιοι & συνθετικοί
 
Εκπτώσεις -38% στα Gloria, -31% στα Carron, Duralit, -43% στα Karag, Elleci, -20% στα Franke.
 
 
Μονή γούρνα Μονή γούρνα με ποδιά
 
Διπλή γούρνα Διπλή γούρνα με ποδιά  
Γωνιακοί νεροχύτες Υποκαθήμενοι νεροχύτες  
     
Μονή γούρνα
 
lento_1.jpg S-614_P1.jpg D-316_P1.jpg
Lento Florence S-614 D-316
60x50x19 60x49.5x20 50x50x18.5
C1  186.00€ 115.32€ 228.78 228.78
C2  226.92€ 140.69€    
sodo_1.jpg D-607_P1.jpg Quadra_100_P1.jpg
Sodo Florence D-607 Quadra 100 standard
83x51 62x50.5x20 41x50x21
C1  234.36€ 145.30€ 259.53 C1  337.02
C2  270.32€ 167.60€   C2  382.53
    χαρακτηριστικά ELLECI
madera_1.jpg Quadra_110_P1.jpg fiji-5040_1.jpg
Madera Ultra Granite Quadra 110 standard Fiji 5040
79x50x20 61x50x20 42x52x20
326.12€ 202.19€ C1  413.28 347.2€ 239.6€
  C2  536.28 χαρακτηριστικά CARRON
  χαρακτηριστικά ELLECI  
Fox_250_P1.jpg Quadra_130_P1.jpg Fox_360_P1.jpg
Fox 250 Quadra 130 standard Fox 360
60x52x22 79x50x20 86x50x21
429.27 C1  460.02 C1  460.02
χαρακτηριστικά ELLECI C2  613.77 C2  613.77
  χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI
3145500100_1.jpg fiji-5050_1.jpg 3147510141_1.jpg
Rotondo ROG Fiji 5050 KSGL 2023
Φ44.4x18.5 59x50x20 58.4x52x20.4
313.00€ 250.40€ 384.4€ 265.2€ 362.00€ 289.60€
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE
fiji-5075_1.jpg jumbo-3143571181_1.jpg 3147520131_1.jpg
Fiji 5075 Jumbo KSGL 318
80x52x20 86x50x22.6 80.2x52x20
471.2€ 325.1€ C1  396.00€ 316.80€ C1  409.00€ 327.20€
χαρακτηριστικά CARRON C2  402.00€ 321.60€ C2  417.00€ 333.60€
  C3  417.00€ 333.60€ χαρακτηριστικά FRANKE
  χαρακτηριστικά FRANKE  
     
Μονή γούρνα με ποδιά    
185-933-410_1.jpg 505-127-800_1.jpg prima-611_1.jpg
185-933-410 505-127-800-1 Prima 611
86.5x50 99x48 86x43.5x18
69.44 86.80 139.85€ 111.88€
εμαγιέ - χαλύβδινα εμαγιέ - χαλύβδινα
χαρακτηριστικά FRANKE
kz-100_1.jpg Wolf_400_P1.jpg remo_1.jpg
KZ 100 Wolf 400 Remo Florence
86x50x21 86x50x21 78x50
176.1€ 121.5€ 214.02 C1  220.72€ 136.85€
  χαρακτηριστικά ELLECI C2  270.30€ 167.60€
trani_1.jpg mento_1.jpg S-604_P1.jpg
Trani Florence Mento Florence S-604
96x51 100x50 77x49x19
C1  225.68€ 139.92€ C1  225.68€ 139.92€ 275.52
C2  277.76€ 172.21€ C2  277.76€ 172.21€  
s-601_P1.jpg S-610_P1.jpg S-615_P1.jpg
S-601 S-610 S-615
96x50x21 99.5x51x21 104x51x20.5
290.28 290.28 290.28
eurotop-611_1.jpg sirius-3140380012_1.jpg bahia-611_1.jpg
#Eurotop 611 Eurogranite Sirius SID 611 Bahia 611 Eurogranite
80x47.5x19 100x51x20 86x50x19.5
211.71€ 169.36€ C1  241.00€ 192.80€ C1  243.65€ 194.92€
χαρακτηριστικά FRANKE C2  279.00€ 223.20€   C2  255.40€ 204.32€
  χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE
novela_1.jpg basis-3145518674_1.jpg 100-5100-1540_1.jpg
Novela Ultra Granite
Basis BFG 611-78 100-5100-1540
100x50x20 78x50x20 78x50
333.56€ 206.81€ 250.00€ 200.00€ 225.68
  χαρακτηριστικά FRANKE  
debut-100_1.jpg Easy_300_P1.jpg debut-105_1.jpg
Debut 100 Easy 300 Debut 105
78x50x21 79x50x23 97x50x20
341.0€ 235.3€ 413.28 384.4€ 265.2€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά CARRON
Tekno_480_P1.jpg Tekno_475_P1.jpg impact-3141930191_1.jpg
Tekno 480 Tekno 475 Impact IMG 611
100x50x23 100x50x23 97x50x22
C1  479.70 C1  490.77 C1  333.00€ 266.40€
C2  613.77 C2  613.77 C2  345.00€ 276.00€
χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά FRANKE
maris-3140020161_1.jpg Ego_480_P1.jpg java-4100_1.jpg
Maris MAG 611 Ego 480 Java 4100
78x50x20 100x50x21.5 100x51x21
C1  340.00€ 272.00€ 521.52 502.2€ 346.5€
C2  353.00€ 282.40€ χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά CARRON
χαρακτηριστικά FRANKE    
zx-3100_1.jpg mythos-3140070172_1.jpg  
Zx 3100 Mythos  
100x52x21 100x51.5x22  
527.0€ 363.6€ 626.00€ 500.80€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE  
     
Διπλή γούρνα    
187-320-554_1.jpg 187-328-410_1.jpg 188-812-300_1.jpg
Reston  187-320-554 Reston  187-328-410 Gourmet white  188-812-300
86x43.5 97x50.5 97x49.5
60.76€ 69.44€ 69.44€
συνθετικός συνθετικός συνθετικός
505-119-551_1.jpg 505-126-500551_1.jpg 505-124-421_1.jpg
505-119- 551,554,502 505-126- 500551,502,520,554 505-124- 421,521
92x48 105x48 92x50
86.80€ 86.80€ 121.52€
εμαγιέ - χαλύβδινα εμαγιέ - χαλύβδινα εμαγιέ - χαλύβδινα
505-138-500_1.jpg Wolf_450_P1.jpg potenza_1.jpg
505-138- 500,521,554  1# Wolf 450 Potenza Florence
97x50 86x50x21 82x50
121.52€ 214.02 C1  218.24€ 135.31€
εμαγιέ - χαλύβδινα χαρακτηριστικά ELLECI C2  269.08€ 166.83€
spezia_1.jpg iris_1.jpg tarando_1a.jpg
Spezia Florence Iris Florence  Tarando Florence
81x50 93x51 96x51
C1  220.72€ 136.85€ C1  225.68€ 139.92€ C1  225.68€ 139.92€
C2  270.32€ 167.60€ C2  277.76€ 172.21€ C2  277.76€ 172.21€
bari_1.jpg loto_1.jpg kz-200_1.jpg
Bari Florence
Loto Florence KZ 200
95.7x50.5 92x51 83x50x21
C1  226.92€ 140.69€ C1  226.92€ 140.69€ 209.6€ 144.6€
C2  277.76€ 172.21€ C2  277.76€ 172.21€  
trendo_1.jpg 186-505-1410_1.jpg 186-505-1400_1.jpg
Trendo Florence Dallas  186-505-1410 Dallas  186-505-1400
96x51 99x50 99x50
C1  234.36€ 145.30€ 164.92€ 164.92€
C2  277.76€ 172.21€    
D-603_P1.jpg D-317_P1.jpg D-617_P1.jpg
D-603 D-317 D-617
80x49x22 89x50x20.5 91x51x22
290.28 290.28 290.28
nodo_1.jpg sirius-3140380112_1.jpg kenia_1.jpg
Nodo Ultra Granite Sirius SID 620 Kenia Ultra Granite
79x50x20 86x51x20 98x50x20
326.12€ 202.19€ C1  258.00€ 206.40€ 333.56€ 206.81€
  C2  279.00€ 223.20€  
  χαρακτηριστικά FRANKE  
piena_1.jpg Venice_445_P1.jpg Venice_450_P1.jpg
Piena Ultra Granite Venice 445 Venice 450
86x50x20 86x50x21 86x50x21
333.56€ 206.81€ 367.77 367.77
  χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI
bahia-620_1.jpg debut-200_1.jpg Fox_450_P1.jpg
Bahia 620 Eurogranite Debut 200 Fox 450
86x50x19.5 78x51x21 86x50x21
C1  266.09€ 212.87€ 353.40€ 243.80€ 429.27
C2  274.64€ 219.71€ χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά ELLECI
χαρακτηριστικά FRANKE    
Master_350_P1.jpg Master_450_P1.jpg debut-286_1.jpg
Master 350 Master 450 Debut 286
79x50x22 86x50x21 86x50x20
C1  441.57 442.67 365.8€ 252.4€
C2  514.14 χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά CARRON
χαρακτηριστικά ELLECI    
basis-3145516478_1.jpg Ego_450_P1.jpg Tekno_450_P1.jpg
Basis BFG 620 Ego 450 Tekno 450
86x50x20 86x50x21.5 86x50x23
304.00€ 243.20€ C1  460.02 C1  460.02
χαρακτηριστικά FRANKE C2  490.77 C2  613.77
  χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI
debut-205_1.jpg Tekno_490_P1.jpg maris-3140021161_1.jpg
Debut 205 Tekno 490 Maris MAG 620
90x51x21 100x50x23 86x50x20
390.6€ 269.5€ C1  490.77 C1  359.00€ 287.20€
χαρακτηριστικά CARRON C2  613.77 C2  368.00€ 294.40€
  χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά FRANKE
fiji-5200_1.jpg impact-3141931131_1.jpg milan-3141950251_1.jpg
Fiji 5200 Impact IMG 620 Milan MIG
80x52x20 86x50x22 97x51x21
465.0€ 320.9€ C1  382.00€ 305.60€ C1  402.00€ 321.60€
χαρακτηριστικά CARRON C2  397.00€ 317.60€ C2  418.00€ 334.40€
  χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE
Master_550_P1.jpg Quadra_200_P1.jpg java-4205_1.jpg
Master 550 Quadra 200 standard Java 4205
100x50x21 41+41x50x21 86x51x21
565.67 C1  613.77 508.4€ 350.8€
χαρακτηριστικά ELLECI C2  766.28 χαρακτηριστικά CARRON
  χαρακτηριστικά ELLECI  
zx-3286_1.jpg zx-3200_1.jpg mythos-3140071161_1.jpg
Zx 3286 Zx 3200 Mythos  MTG 620
86x50x21 94x52x21 91x51.5x22
508.4€ 350.8€ 533.2€ 367.9€ C1  436.00€ 348.80€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON C2  458.00€ 366.40€
    χαρακτηριστικά FRANKE
Quadra_210_P1.jpg    
Quadra 210 standard  
61/41x50x20    
C1  687.57
 
C2  766.28    
χαρακτηριστικά ELLECI    
     
Διπλή γούρνα με ποδιά
   
185-928-300_1.jpg 185-935-554_1.jpg 184-435-521_1.jpg
185-928-300 1#185-935-554 Ferrara  184-435-521
115x50 116x50 116x50
78.12€ 78.12€ 121.52€
Wolf_500_P1.jpg pietra_1.jpg palermo_1.jpg
Wolf 500 Pietra Florence Palermo Florence
116x50x21 115x50 120x51
259.53 C1  243.04€ 150.68€ C1  252.96€ 156.84€
χαρακτηριστικά ELLECI C2  296.36€ 183.74€ C2  297.60€ 184.51€
kz-210_1.jpg 186-515-1400_1.jpg 186-515-1410_1.jpg
KZ 210 Amsterdam  186-515-1400 Amsterdam  186-515-1410
116x50x21 117x50 117x50
235.6€ 162.6€ 173.60€ 173.60€
D-600_P1.jpg D-602_P1.jpg pala_1.jpg
D-600 D-602 Pala Ultra Granite
119x50x21 114x49x22 116x50
306.27 306.27 354.64€ 219.88€
sirius-3140380212_1.jpg bahia-621_1.jpg TEKNO_500_P1.jpg
Sirius SID 621 Bahia 621 Eurogranite Tekno 500
119x51x20 116x50x19.5 116x50x23
C1  289.00€ 231.20€ C1  299.21€ 239.37€ C1  490.77
C2  330.00€ 264.00€ C2  312.03€ 249.63€ C2  613.77
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά ELLECI
basis-3145518898_1.jpg debut-210_1.jpg maris-3140022161_1.jpg
Basis BFG 621 Debut 210 Maris MAG 621
116x50x20 116x51x19 116x50x20
348.00€ 278.40€ 446.4€ 308.0€ C1  382.00€ 305.60€
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά CARRON C2  401.00€ 320.80€
    χαρακτηριστικά FRANKE
impact-3141932191_1.jpg java-4210_1.jpg zx-3210_1.jpg
Impact IMG 621 Java 4210 Zx 3210
116x50x22 120x51x21 120x52x21
C1   397.00€ 317.60€ 527.0€ 363.6€ 570.4€ 393.6€
C2  410.00€ 328.00€ χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON
χαρακτηριστικά FRANKE    
     
Γωνιακοί νεροχύτες    
tirolo_1.jpg Tekno_corner_P1.jpg 3143565131_1.jpg
Tirolo Florence
Tekno Corner ATG 621 E
83x83x50 83x83x23 83x83
C1  344.72€ 213.73€ C1  767.52 551.00€ 440.80€
C2  409.20€ 253.70€ C2  921.27 χαρακτηριστικά FRANKE
  C3  1075.02  
  C4  1228.77  
  χαρακτηριστικά ELLECI  
     
Υποκαθήμενοι νεροχύτες  
Quadra_100_P1.jpg Quadra_110_P1.jpg Quadra_130_P1.jpg
Quadra 100 standard Quadra 110 standard Quadra 130 standard
41x50x21 61x50x20 79x50x20
C1  337.02 C1  413.28 C1  460.02
C2  382.53 C2  536.28 C2  613.77
σετ στήριξης Sotto Top 51.66 σετ στήριξης Sotto Top 51.66 σετ στήριξης Sotto Top 51.66
χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI χαρακτηριστικά ELLECI
fiji-5050u_1.jpg kubus-3142502131_1.jpg Quadra_200_P1.jpg
Fiji 5050U Kubus Quadra 200 standard
55x45x20 54x44x20 41+41x50x21
421.6€ 290.9€ 371.00€ 296.80€ C1  613.77
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά FRANKE C2  766.28
    σετ στήριξης Sotto Top 2x 51.66
    χαρακτηριστικά ELLECI
kubus-3142507131_1.jpg fiji-5075u_1.jpg fiji-5200u_1.jpg
Kubus Fiji 5075U Fiji 5200U
80.2x46x20 80x46x20 80x46x20
420.00€ 336.00€ 520.8€ 359.4€ 520.8€ 359.4€
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON
zx-3286_1.jpg zx-3100_1.jpg zx-3200_1.jpg
Zx 3286 Zx 3100 Zx 3200
86x50x21 100x51.5x21 94x51.5x21
527.0€ 363.6€ 545.6€ 376.5€ 551.8€ 380.7€
χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON χαρακτηριστικά CARRON
Quadra_210_P1.jpg mythos-3140070197_1.jpg  
Quadra 210 standard Mythos  MTG 611  
61+41x50x20 100x51.5x22  
C1  687.57 491.00€ 392.80€  
C2  766.28 χαρακτηριστικά FRANKE  
σετ στήριξης Sotto Top 2x 51.66    
χαρακτηριστικά ELLECI    
solid-surfaces-110-33_1.jpg solid-surfaces-110-40_1.jpg solid-surfaces-110-50_1.jpg
Solid Surfaces Solid Surfaces Solid Surfaces
38x45x17.5 46x46x17.5 55x45x18.5
357.00€ 285.60€ 384.00€ 307.20€ 408.00€ 326.40€
solid-surfaces-70_1.jpg    
Solid Surfaces    
75x45x17.5    
449.00€ 359.20€  
2120108003_1.jpg 2120108001_1.jpg 2120100019_1.jpg
Βαλβίδα ίσια με 3 1/2''
Βαλβίδα γωνιακή με υπερχείλιση 3 1/2'' Σιφόνι πλαστικό
ramato 2120108003 20.16€ 16.13€ ramato 2120108001 20.16€ 16.13€ #μονό 2120100019 9.08€ 7.26€
bronze 2120108002 23.79€ 18.55€ bronze 2120108000 21.16€ 16.93€ #διπλό 2120100022 12.10€ 9.68€
2120100020_1.jpg w14-kala8i.jpg  
Σιφόνι πλαστικό καλάθι inox
καλάθι inox  43.4€ 30€
διπλό+3/4 2120100020 15.33 18-0325  39x30  36.90€ 25€ W10  40x32          
τριπλό #2120100021 16.13 18-0212  40x31  36.90€ 25€ W11  33x32.5        
  3120100060  26x30    69 W12  39x29.5        
  3120100049  30x37.5  69 W13  42.5x40        
  3120100058  43x38   115 W14  43.5x32         
    W15  33x39            
    W16  40/30.5x40.5  
    W17  37.3/31x31.8  
    W18  41/30.5x26.5  
    W19  43x41             
    W20  36x27             
    W21  41x32              
    W22  41x33 κρεμαστό
    W23  36.4x24.9         
    W24  37x31.5           
    W25  35x31              
    W26  40x26              
    W27  34.4x31.5         
3120107081_1.jpg 3120107094_1.jpg 4120109508_1.jpg
Πανί καθαρισμού Κρέμα καθαρισμού
Πνευματικό κουμπί 4120109508
2#3120107081  19.00€ 15.20€ 2#3120107093  12.11€ 9.68€ 123.00€ 98.40€
    πνευματικό κουμπί εξαντλήθηκε
1#1567025 APELL  13 2#3120107094  13.00€ 10.40€ Σύστ. τηλεχειρ. 4120109507
  21#1567027 APELL 101 13 151.00€ 120.80€
solid-surfaces_1.jpg stone-surfaces_1.jpg ceramic-surfaces_1.jpg
Solid Surfaces
Stone Surfaces Ceramic Surfaces
quartz-surfaces_1.jpg    
Quartz Surfaces    
152819111_P1.jpg 152885111_P1.jpg 152818111_P1.jpg
152.819 152.885 152.818
19.1€  14.7€
19.1€  14.7€ 32.0€  24.6€
152886111_P1.jpg 152821111_P1.jpg 213906111_P1.jpg
152.886 152.821 213.906
32.0€  24.6€ 40.0€  30.8€ 4.7€  3.6€
152235111_P1.jpg 152232001_P1.jpg  
152.235 152.232  
19.7€  15.2€ 83.6€  64.4€