Αρχική > Νιπτήρες > τοίχου με κολώνα
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -43% στα Huida, -48% στα Karag, -30% στα Ideal Standard, -15% στα GSI.
τιμές εκποίησης στα Keramag.
babina_1.jpg equador_1.jpg rio_1.jpg
Babina  πλήρες Equador Rio
38x32x57h  20.04 47x38  46.7€ 26.6€ 46x42  48.0€ 27.4€
παιδική κολώνα  46.7€ 26.6€ κολώνα  46.7€ 26.6€
felino-224055_1.jpg tondaki_1.jpg queen_1.jpg
Felino  224055 Tondaki Queen
55x47x14h  86.1 27.8€ 51x41  49.2€ 28.0€ 60x49  54.1€ 30.8€
ημικολώνα  60.3€ 22.6€ κολώνα  46.7€ 26.6€ κολώνα  46.7€ 26.6€
στήριξη  34.4€ 13.9€ σετ  95.9€ 50.5€  
tondo_1.jpg venus_1.jpg braveto_1.jpg
Tondo Venus  πλήρες Braveto  πλήρες
57x44  55.4€ 31.6€ 46x35  55.4€ 31.6€ 50.5x40.5  32.60
κολώνα  46.7€ 26.6€ κολώνα  38.1€ 21.7€  
village-2_1.jpg angolo_1.jpg sessanta-i_1.jpg
Village-2 Angolo Sessanta-1  πλήρες
54x47  52.9€ 32.8 37x37  62.7€ 35.7€ 58.5x45.5  35.86
κολώνα  24.6€ 15.3€ κολώνα  46.7€ 26.6€  
porta_1.jpg bravantia_1.jpg sessanta_1.jpg
Porta Bravantia Sessanta  πλήρες
56x45  63.9€ 36.4€ 60x49  64.0€ 36.5€ 58x49.5  36.68€
κολώνα  48.0€ 27.4€ κολώνα  49.2€ 28.0€  
σετ  111.9€ 63.8€ εσωτ. διαστ. 52x34  
kalibra_1.jpg rex_1.jpg alegro_1.jpg
Kalibra Rex  πλήρες Alegro  πλήρες
60x47.5  60.3€ 37.4€ 50x40  37.49 49x41  37.49
κολώνα  32.0€ 19.8€    
vico_1.jpg minion_1.jpg village-1_1.jpg
Vico  πλήρες Minion Village-1  πλήρες
52x43  37.49€ 56x42  66.4€ 37.8€ 55x47  39.12€
  κολώνα  46.7€ 26.6€  
  σετ  113.1€ 57.05€  
robi_1.jpg elegan_1.jpg victoria_1.jpg
Robi Elegan Victoria
57x46  70.1€ 40.0€ 58x47  73.8€ 42.1€ 55x47  73.8€ 42.1€
κολώνα  48.0€ 27.4€ ημικολώνα  35.7€ 20.3€ κολώνα  48.0€ 27.4€
friendly_6701_p1.jpg memory_1.jpg village-big_1.jpg
Friendly Memory Village Big  πλήρες
55x39x14.5     50€ 43€ 56.5x45.5  70.1€ 43.5€ 60x47  44.01
κολώνα     39€ 33€ 64x48      99.6€ 61.7€  
  κολώνα  39.4€ 24.4€  
oceane-r206401-k_1.jpg virto-252565_1.jpg alteza_1.jpg
Oceane Virto  252565 Alteza
50x43x17.5h  63.61 44.50€ 65x50.5x14h  111.9€ 45.1€ 50x43  84.9€ 48.4€
60x46x17h  75.39 52.80€   ημικολώνα  60.3€ 34.4€
κολώνα   42.41 29.70€    
cotta-250560_1.jpg STR_3047D_P1.jpg STR_3007_P1.jpg
Cotta  250560 STR3047D  πλήρες STR3007  πλήρες
60x50.5x13h  111.9€ 48.6€ 60x50  97.17 55x46  97.17
ημικολώνα  77.5€ 31.2€ νιπτήρας  48 νιπτήρας  48
στήριξη  34.4€ 13.9€ ημικολώνα  48 κολώνα  48
vivano-250765_1.jpg virto-252570_1.jpg cleo-251360_1.jpg
Vivano Virto  252570 Cleo
65x47x14h  137.8€ 52.1€ 70x53.5x14h  129.2€ 52.1€ 251360 60x50x14.5h 120.5€ 52.1€
70x49x14h  172.2€ 69.4€ κολώνα  86.1 34.7€ 251365 65x51x14.5h 129.2€ 69.4€
ημικολώνα  77.5 31.2€   κολώνα  103.3 43.4€
ημικολώνα inox  43.4€   ημικολώνα  77.5€ 34.7€
στήριξη  34.4€ 13.9€    
star_1.jpg toto_1.jpg simplicity-e873001_1.jpg
Star  πλήρες Toto Simplicity
56x42  52.16 60x46  95.9€ 54.7€ 45x35x17h  78.37 54.90€
  κολώνα  64.0€ 36.5€ 50x44x17.5h  83.33€ 58.30€
    κολώνα  73.59 51.50€
    ημικολώνα  71.11 49.80€
Noamra_PO-241_P1.jpg plusio-62_1.jpg orkide_6801_p1.jpg
Nomara PO-0241 πλήρες Plusio Orkide
51x41  84.87€ 55.2€ 62x51  100.9€ 57.5€ 60x51x20.5    70€ 60€
  κολώνα  66.4€ 37.8€ κολώνα  45€ 38€
  εσωτ. διάστ.  42x30  
oceane-w407801-k_1.jpg joly-123060_1.jpg simplicity-e873901_1.jpg
Oceane Joly γωνία αριστερή  123060 Simplicity
60x49x19h  86.74 60.70€ 60x34x12.5h  137.8€ 60.8€ 55x46x17.5h  89.40 62.60€
κολώνα  55.37 38.80€ ράφι γυάλινο αριστ  163.6 66€ 60x47x17.5h  90.71 63.50€
  κάλυπτρο inox  111.9€ κολώνα  73.59 51.50€
    ημικολώνα  71.11 49.80€
Noamra_PO-341_P1.jpg tempo-t056401-k_1.jpg tesi-t009501-k_1.jpg
Nomara PO 0341 πλήρες Tempo Tesi II
56x45  97.17€ 63.2€ 50x43x18.5h  93.00 65.10€ 45x36x13h  93.00 65.10€
  ε 1#60x50x18.5h  145.39 101.80€ κολώνα   74.40 52.10€
  κολώνα  66.13 46.30  ημικολώνα  74.40 52.10€
  ημικολώνα  66.13 46.30  
connect-e791301_1.jpg tesi-t352401-k_1.jpg cotta-120570_1.jpg
Connect arc Tesi II Cotta  120570
35x26  95.73 67.00€ 45x36x16h  99.20 69.40€ 70x55x14h  155.0€ 69.4€
ημικολώνα  93.93 65.80€ κολώνα   74.40 52.10€ κολώνα  103.3 43.4€
  ημικολώνα  74.40 52.10 ημικολώνα  77.5€ 31.2€
Eros_LP_1072_P1.jpg Torino_LP_1076C_P1.jpg connect-e714701-k_1.jpg
Eros  πλήρες Torino  πλήρες Connect
55x44.5  134.07 51x41  134.07 45x36  101.00 70.70€
    55x46  101.00 70.70
    κολώνα 55  88.29 61.80€
    ημικολώνα 55  102.67€ 71.90€
    ημικολώνα 45  93.93 65.80€
connect-e713601_1.jpg tesi-t351401-k_1.jpg Torino_LP_1076_P1.jpg
Connect Tesi II Torino  πλήρες
arc 45 cm  101.00 70.70€ 50x41.5  101.56 71.10€ 61x47  141.45
ημικολώνα  93.93 65.80€ 55x45  119.87 83.90€  
  60x47.5  120.96 84.70€  
  κολώνα   85.81 60.01€  
  ημικολώνα  83.20 58.20€  
connect-e714001-k_1.jpg pantheon_1.jpg connect-e714101-k_1.jpg
Connect cube Pantheon Connect Cube
40x36 113.89 79.70€ 68x52x92.5h  140.2€ 79.9€ 50x46  116.44 81.50€
1#55x38 116.44 81.50€ κολώνα  61.5€ 35.1€ 60x46  124.25 87.00€
κολώνα 55  88.29 61.80€   κολώνα 60  88.29 61.80€
1#ημικολώνα 55  102.67 71.90€   ημικολώνα 60  102.67€ 71.90€
ημικολώνα 45  93.93 65.80€   ημικολώνα 50  93.93 65.80€
tesi-t352201-k_1.jpg

active-t054201-k_1.jpg

cleo-251370_1.jpg
Tesi II Active Softmood
Cleo  251370
55x45x16.5h  119.87 83.90€ T054101 55x46  120.84 84.60€ 70x54x15h  137.8€ 86.8€
60x47.5x17h  120.96 84.70€ T054201 60x48  147.62 103.30€ κολώνα  103.3 43.4€
κολώνα   85.81 60.10€ κολώνα  120.84 84.60€  ημικολώνα  77.5€ 34.7€
ημικολώνα  83.20 58.20€ ημικολώνα  120.84 84.60€  
Aphro_LP_1092_P1.jpg ventuno_t001301_1.jpg plusio-66_1.jpg
Aphro 1092 πλήρες Ventuno Plusio
61x50  166.05 55x52x19.5h  124.81 87.40€ 66x55  153.8€ 87.7€
εκτός αποθέματος ημικολώνα  115.51 80.90€ κολώνα  66.4€ 37.8€
Manara_LP_1064_P1.jpg Manara_LPA_1064C_P1.jpg Sorento_LP_1088_P1.jpg
Manara 1064 πλήρες Manara 1064C πλήρες Sorento 1088 πλήρες
71x53  170.97 60x53  170.97 61x49  195.57
εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος
Larx_LP_1060_P1.jpg Cutie_LP_1094_P1.jpg Pozitano_LP_1080_P1.jpg
Larx 1060 πλήρες Cutie 1094 πλήρες Pozitano 1080 πλήρες
55x45  195.57 55x45  195.57 55x46  195.57
εκτός αποθέματος    
Impression_LP_1013_P1.jpg connect-space-e132301_1.jpg tonic-k086801_1.jpg
Impression 1013 πλήρες Connect Space Tonic II  K086801
56x48  195.57 50x38x17.5h  168.02 117.60€ 52x41x15h  180.30 126.20€
εκτός αποθέματος
ημικολώνα  93.93 65.80€ κολώνα   109.80 76.90
cotta-120565_1.jpg connect-space-e132801_1.jpg connect-space-e132601_1.jpg
Cotta  120565 Connect Space Connect Space
65x53x14h  192.2€ 130.2€ 70x38x17.5h  213.59 149.50€ 60x38x17.5h  213.59 149.50€
κολώνα  103.3 43.4€ ημικολώνα  93.93 65.80€ ημικολώνα  93.93 65.80€
ημικολώνα  77.5 31.2€ κολώνα   88.29 61.80€ κολώνα   88.29 61.80€
ventuno_t001901_1.jpg f1600-123975_1.jpg f1600-123865_1.jpg
Ventuno F1 600  123975 F1 600  123865
70x54x17h  241.92 169.30€ 75x56x12h  241.1 173.6€ 65x53x11.5h  241.1 173.6€
100x54x17h  437.47 306.20€ κολώνα  155.0 74.6€ κολώνα  155.0 74.6€
ημικολώνα  115.51 80.90€ ημικολώνα  137.8€ 74.6€ ημικολώνα  137.8€ 74.6€
f1600-123965_1.jpg classic_8788_p1.jpg paladium_1.jpg
F1 600  123965 Classic Paladium  πλήρες  17-7001
65x53x11.5h  241.1 173.6€ 60x46  8731   215€ 183€ 81x54  356.7€ 203.3€
κολώνα  155.0 78.1€ 75x50  8787   305€ 259€  
ημικολώνα  137.8€ 74.6€ 90x50  8788   390€ 322€  
  κολώνα  8770  190€ 162€  
connect-space-e132901_1.jpg dea-t044801_1.jpg LT7001_P1.jpg
Connect Space Dea LT7001 ε
80x38x17.5h  311.92 218.30€ 60x50x17h 334.61 234.20€ 51x55  675.27
ημικολώνα  93.93 65.80€ 80x54x17h 545.29 381.70€  
κολώνα   88.29 61.80€ 100x54x17h 792.98 555.10€  
  ημικολώνα  168.64€ 118.00€  
LT7003_P1.jpg ventuno_t002001_1.jpg dea-t085101_1.jpg
LT7003 Ventuno Dea
51x46  675.27 130x54x19.5h  702.67 491.90 52.5x43x17  1449.62 1014.70€
  ημικολώνα  115.51 80.90€  
pastra_1.jpg    
Pastra  πλήρες  17-8904    
53.5x49x79  166.1€ 103.0€