Αρχική > Νιπτήρες > τοίχου με κολώνα
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -17% στα Huida, -50% στα Karag, -13% στα Ideal Standard, -15% στα GSI.
τιμές εκποίησης στα Keramag.
babina_17-7906_p1.jpg braveto_17-8210_p1.jpg equador_17-4640_p1.jpg
Babina  πλήρες Braveto  πλήρες Equador
38x32x57h  34€ 28€ 50.5x40.5  36€ 30€ 47x38  37€ 31€
κολώνα  19€ 16€ κολώνα  16€ 13€ κολώνα  28€ 23€
παιδικός    
rex_17-8029_p1.jpg sessanta-i_27-3016_p1.jpg rio_17-4922_p1.jpg
Rex  πλήρες Sessanta-1  πλήρες Rio
50x40  37€ 31€ 58.5x45.5  38€ 32€ 46x42  39€ 32€
κολώνα  14€ 12€ κολώνα  15€ 12€ κολώνα  28€ 23€
tondaki_17-4151_p1.jpg alegro_17-4941_p1.jpg rex-new_17-5139_p1.jpg
Tondaki Alegro  πλήρες Rex New
51x41  40€ 33€ 49x41  40€ 33€ 55.5x46.5  40€ 33€
κολώνα  28€ 23€ κολώνα  16€ 13€ κολώνα  20€ 17€
suite_27-3664_p1.jpg sessanta_17-3016_p1.jpg vico_17-1100_p1.jpg
Suite Sessanta  πλήρες Vico  πλήρες
56x45  40€ 33€ 58x49.5  42€ 35€ 52x43  43€ 36€
κολώνα  20€ 17€ κολώνα  18€ 15€ κολώνα  15€ 12€
tondo_17-5845_p1.jpg village-1_17-2033_p1.jpg queen_17-6048_p1.jpg
Tondo Village-1  πλήρες Queen
57x44  45€ 37€ 55x47  44€ 37€ 60x49  44€ 37€
κολώνα  28€ 23€ κολώνα  20€ 17€ κολώνα  28€ 23€
village-big_17-8112_p1.jpg angolo_17-3737_p1.jpg friendly_6701_p1.jpg
Village Big  πλήρες Angolo Friendly
60x47  46€ 38€ 37x37  48€ 40€ 55x39x14.5     50€ 43€
κολώνα  20€ 17€ κολώνα  28€ 23€ κολώνα     39€ 33€
porta_17-0250_p1.jpg bravantia_17-5848_p1.jpg star_17-9919_p1.jpg
Porta Bravantia Star  πλήρες
56x45  52€ 43€ 60x49  52€ 43€ 56x42  53€ 44€
κολώνα  32€ 27€ κολώνα  32€ 27€ κολώνα  22€ 18€
  εσωτ. διαστ. 52x34  
minion_17-3122_p1.jpg kalibra_17-4035_p1.jpg virto-252565_1.jpg
Minion Kalibra Virto  252565-4
56x42  54€ 45€ 60x47.5  54€ 45€ 65x50.5x14h  111.9€ 45.1€
κολώνα  28€ 23€ κολώνα  26€ 22€ κολώνα  86.1€ 47€
eurovit-r206401_1.jpg robi_17-0248_p1.jpg memory_17-2205_p1.jpg
Eurovit Robi Memory
50x43 R206501 52.33€ 46€ 57x46  57€ 47€ 56.5x45.5  57€ 47€
60x46 R206401 62.02€ 54€ κολώνα  33€ 27€ 64x48      81€ 67€
κολώνα R206601 34.88€ 30€   κολώνα  32€ 27€
vivano-250765_1.jpg cleo-251360_1.jpg simplicity-e873001_1.jpg
Vivano Cleo Simplicity
65x47x14h-2  137.8€ 52.1€ 251360-2 60x50x14.5h 120€ 52.1€ 45x35x17h E872101 64.46 56€
70x49x14h-6  172.2€ 69.4€ 251365-3 65x51x14.5h 129€ 69.4€ 50x44x17.5h E873001 68.54€ 60€
ημικολώνα-3  77.5 31.2€ κολώνα-3  103.3 43.4€ κολώνα E877001 60.54€ 53€
ημικολώνα inox-3  43.4€ ημικολώνα-5  77.5€ 34.7€ ημικολώνα E877101 58.50 51€
στήριξη-3  34.4€ 13.9€    
orkide_6801_p1.jpg oceane-w407801_1.jpg eurovit_k284801_1.jpg
Orkide 1#Oceane Eurovit
60x51x20.5    70€ 60€ 60x49x19h W407801 71.34 62€ 45x36 K284801 71.40€ 62€
κολώνα  45€ 38€ κολώνα W306201 45.54 40€ κολώνα T427201 62.70€ 55€
    ημικολώνα T426701 62.70€ 55€
simplicity-e873901_1.jpg toto_17-0133_p1.jpg tesi-t009501_1.jpg
Simplicity Toto Tesi II
55x46x17.5h E873601 73.54 64€ 60x46  78€ 65€ 45x36x13h T009501 77.63 68€
60x47x17.5h E873901 74.61 65€ κολώνα  52€ 43€ κολώνα T352101 62.70 55€
κολώνα E877001 60.54 53€   ημικολώνα T352001 62.70 55€
ημικολώνα E877101 58.50€ 51€
   
plusio_62_17-1205_p1.jpg tempo-t056401_1.jpg cotta-120570_1.jpg
Plusio Tempo Cotta  120570-5
62x51  82€ 68€ 50x43x18.5h T056601 77.63 68€ 70x55x14h  155.0€ 69.4€
κολώνα  44€ 37€ #/ε 60x50x18.5h T056401 121.35 106€ κολώνα-1  103.3 43.4€
εσωτ. διάστ.  42x30 κολώνα T422901 55.73 48 ημικολώνα-1  77.5€ 31.2€
  ημικολώνα T423001 55.73 48  
eurovit_k284701_1.jpg tesi-t352401_1.jpg connect-e714701_1.jpg
Eurovit Tesi II Connect Sphere
55x44x16 K284701 81.60€ 71€ 45x36 T352401 82.80 72€ 45x36 E714701 84.30 73€
κολώνα P204201 45.54€ 40€ κολώνα T352101 62.70 55€ 55x46 E714501 84.30 73
ημικολώνα V921101 59.50€ 52€ ημικολώνα T352001 62.70 55€ κολώνα 55 E711201 74.40 65€
    ημικολώνα 55 E711301 86.53€ 75€
    ημικολώνα 45 E711401 79.16 69€
tesi-t351401_1.jpg Aphro_LP_1092_P1.jpg connect-e714001_1.jpg
Tesi II Aphro LP1092 πλήρες Connect Cube
50x41.5 T009401 84.77 74€ 61x50  149.0€ 74.5€ 40x36 E713701 95.06€ 83€
55x45 T351501 100.05 87€   55x38 E714001 97.19€ 85€
60x47.5 T351401 100.96 88€  
κολώνα 55 E711201 74.40 65€
κολώνα T033501  72.31 63€
  1#ημικολώνα 55 E711301 86.53€ 75€
ημικολώνα T033401 70.12 61€   ημικολώνα 40 E711401 79.16 69€
Manara_LP_1064_P1.jpg connect-e714101_1.jpg connect_e035901_1.jpg
Manara LP1064 πλήρες Connect Cube Connect Air Curve
71x53  169.0€ 84.5€ 50x46 E713801 97.19 85€ 45x36 E035901 98.33€ 86€
  60x46 E714101 103.71 90€ ημικολώνα E034501 91.77 80€
  κολώνα 60 E711201 74.40 65€ κολώνα  E034601  69.67€ 61€
  ημικολώνα 60 E711301 86.53€ 75€  
   ημικολώνα 50 E711401 79.16 69€  
cleo-251370_1.jpg tesi-t352201_1.jpg Larx_LP_1060_P1.jpg
Cleo  251370-2 Tesi II Larx LP1060 πλήρες
70x54x15h  137.8€ 86.8€ 55x45x16.5h T352301 100.05 87€ 55x45  179.0€ 89.5€
κολώνα-3  103.3 43.4€ 60x47.5x17h T352201 100.96 88€  
 ημικολώνα-3  77.5€ 34.7€ κολώνα T033501 72.31 63€  
  ημικολώνα T033401 70.12 61€  
Cutie_LP_1094_P1.jpg connect_e070101_1.jpg connect_e030701_1.jpg
Cutie 1094 πλήρες Connect Air Arc Connect Air Cube 
55x45  179.0€ 89.5€ 40x35 E070101 105.35€ 92€ 40x35 E030701 105.35€ 92€
  ημικολώνα E034501 91.77 80€ ημικολώνα E034501 91.77 80€
  κολώνα  E034601  69.67€ 61€ κολώνα  E034601  69.67€ 61€
Sorento_LP_1088_P1.jpg athina_17-1368_p1.jpg plusio_66_17-1201_p1.jpg
Sorento 1088 πλήρες Athina Plusio
61x49  189.0€ 94.5€ 68x52x92.5h  114€ 95€ 66x55  115€ 95€
  κολώνα  50€ 42€ κολώνα  44€ 37€
connect-air_e029801_1mk.jpg connect_e035501_1.jpg connect_e069401_1.jpg
Connect Air Cube Connect Air Curve Connect Air Arc
50x45 E030101 112.13€ 98€ 50x45 E035701 112.13€ 98€ 50x46 E069901 112.13€ 98€
55x46 E029901 117.30€ 102€ 55x46 E035601 117.30€ 102€ 55x46 E069801 117.30€ 102€
60x46 E029801 120.75€ 105€ 60x46 E035501 120.75€ 105€ 60x46 E069401 120.75€ 105€
ημικολώνα E030901 91.77 80€ ημικολώνα E030901 91.77 80€ ημικολώνα E030901 91.77 80€
κολώνα  E033901  78.38€ 68€ κολώνα  E033901  78.38€ 68€ κολώνα  E033901  78.38€ 68€
pastra_17-8904_p1.jpg connect-space-e132301_1.jpg cotta-120565_1.jpg
Pastra  πλήρες  17-8904 Connect Space Cotta  120565-1
53.5x49x79  135€ 112€ 50x38x17.5h E132301 140.24€ 122€ 65x53x14h  192.2€ 130.2€
  ημικολώνα E711401 79.16€ 69€ κολώνα-1  103.3 43.4€
    ημικολώνα-1  77.5 31.2€
connect-space-e132601_1.jpg connect-space-e132801_1.jpg f1600-123865_1.jpg
Connect Space E132601 E132501 Connect Space E132801 E132701 F1 600  123865-1
60x38x17.5h  178.28 155€ 70x38x17.5h  178.28 155€ 65x53x11.5h  241.1 173.6€
ημικολώνα E711401 79.16 69€ ημικολώνα E711401 79.16 69€ κολώνα-1  155.0 74.6€
κολώνα E711201  74.40 65€ κολώνα E711201  74.40 65€ ημικολώνα-1  137.8€ 74.6€
f1600-123965_1.jpg f1600-123975_1.jpg ventuno_t001901_1.jpg
F1 600  123965-5 F1 600  123975-4 Ventuno
65x53x11.5h  241.1 173.6€ 75x56x12h  241.1 173.6€ 70x54x17h T001701 202.90 177€
κολώνα-3  155.0 78.1€ κολώνα-3  155.0 74.6€ 100x54x17h T001901 366.91€ 319€
ημικολώνα-4  137.8€ 74.6€ ημικολώνα-2  137.8€ 74.6€ ημικολώνα T409801 96.88 84€
classic_8788_p1.jpg tonic-k086201_1.jpg connect-space-e132901_1.jpg
Classic Tonic II Connect Space
60x46  8731   215€ 183€ 61.5x49x15 K083701 212.58€ 185€ 80x38x17.5h E132901 260.35 227€
75x50  8787   305€ 259€ 81.5x49 K083901 267.38€ 233€ ημικολώνα E711401 79.16 69€
90x50  8788   390€ 322€ 101.5x49 K086201 379.13€ 330€ κολώνα E711201  74.40 65€
κολώνα  8770  190€ 162€ ημικολώνα T429301 100.53 87€  
paladium_17-7001_p1.jpg tonic-k087001_1.jpg ventuno_t002001_1.jpg
Paladium  πλήρες  17-7001 Tonic II Ventuno  T002001
81x54  290€ 241€ 120x50x15 K087001 536.85€ 467€ 130x54x19.5h  589.33 513€
  ημικολώνα T429301 100.53 87€ ημικολώνα T409801 96.88 84€