Αρχική > Νιπτήρες > τοίχου με κολώνα
 
Οι τιμές είναι σε διαδικασία αλλαγής λόγο αυξήσεων
παρακαλώ ενημερωθείτε τηλεφωνικά για τις αλλαγές!
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -17% στα Huida, -50% στα Karag, -13% στα Ideal Standard, -15% στα GSI.
τιμές εκποίησης στα Keramag.
braveto_17-8210_p1.jpg equador_17-4640_p1.jpg rex_17-8029_p1.jpg
Braveto  πλήρες Equador Rex  πλήρες
50.5x40.5  36€ 30€ 47x38  37€ 31€ 50x40  37€ 31€
κολώνα  16€ 13€ κολώνα  28€ 23€ κολώνα  14€ 12€
sessanta-i_27-3016_p1.jpg tondaki_17-4151_p1.jpg alegro_17-4941_p1.jpg
Sessanta-1  πλήρες Tondaki Alegro  πλήρες
58.5x45.5  38€ 32€ 51x41  40€ 33€ 49x41  40€ 33€
κολώνα  15€ 12€ κολώνα  28€ 23€ κολώνα  16€ 13€
rex-new_17-5139_p1.jpg sessanta_17-3016_p1.jpg vico_17-1100_p1.jpg
Rex New Sessanta  πλήρες Vico  πλήρες
55.5x46.5  40€ 33€ 58x49.5  42€ 35€ 52x43  43€ 36€
κολώνα  20€ 17€ κολώνα  18€ 15€ κολώνα  15€ 12€
tondo_17-5845_p1.jpg queen_17-6048_p1.jpg angolo_17-3737_p1.jpg
Tondo Queen Angolo
57x44  45€ 37€ 60x49  44€ 37€ 37x37  48€ 40€
κολώνα  28€ 23€ κολώνα  28€ 23€ κολώνα  28€ 23€
bravantia_17-5848_p1.jpg kalibra_17-4035_p1.jpg  
Bravantia Kalibra  
60x49  52€ 43€ 60x47.5  54€ 45€  
κολώνα  32€ 27€ κολώνα  26€ 22€  
εσωτ. διαστ. 52x34    
minion_17-3122_p1.jpg memory_17-2205_p1.jpg  
Minion Memory  
56x42  54€ 45€ 56.5x45.5  57€ 47€  
κολώνα  28€ 23€ 64x48      81€ 67€  
  κολώνα  32€ 27€  
vivano-250765_1.jpg simplicity-e873001_1.jpg toto_17-0133_p1.jpg
Vivano Simplicity Toto
65x47x14h-2  137.8€ 52.1€ 45x35x17h E872101 71.4 62.1€ 60x46  78€ 65€
70x49x14h-6  172.2€ 69.4€ 50x44x17.5h E873001 75.9€ 66.0€ κολώνα  52€ 43€
ημικολώνα-3  77.5 31.2€ κολώνα E877001 67.0€ 58.3€  
ημικολώνα inox-3  43.4€ ημικολώνα E877101 64.8 56.4€  
στήριξη-3  34.4€ 13.9€    
plusio_62_17-1205_p1.jpg cleo-251360_1.jpg cotta-120570_1.jpg
Plusio Cleo Cotta  120570-5
62x51  82€ 68€ 251365-3 65x51x14.5h 129€ 69.4€ 70x55x14h  155.0€ 69.4€
κολώνα  44€ 37€ ημικολώνα-5  77.5€ 34.7€ κολώνα-1  103.3 43.4€
εσωτ. διάστ.  42x30   ημικολώνα-1  77.5€ 31.2€
Venice Vinci    
simplicity-e873901_1.jpg eurovit_k284801_1.jpg Aphro_LP_1092_P1.jpg
Simplicity Eurovit Aphro LP1092 πλήρες
55x46x17.5h E873601 81.4 70.8€ 45x36 K284801 81.7€ 71.0€ 61x50  149.0€ 74.5€
60x47x17.5h E873901 82.6 71.9€ κολώνα T427201 70.1€ 61.0€  
κολώνα E877001 67.0 58.3€ ημικολώνα T426701 70.1€ 61.0€  
ημικολώνα E877101 64.8€ 56.4€    
tempo-t056401_1.jpg eurovit_k284701_1.jpg tesi-t352401_1.jpg
Tempo Eurovit Tesi II
50x43x18.5h T056601 123.4€ 92.5€ 55x44x16 K284701 90.3€ 78.6€ 45x36 T352401 92.1 80.1€
60x50x18.5h T056401 192.8€ 144.6€ κολώνα P204201 50.4€ 43.9€ κολώνα T352101 70.1 61.0€
κολώνα T422901 89.3 67.0 ημικολώνα V921101 65.9€ 57.3€ ημικολώνα T352001 70.1 61.0€
ημικολώνα T423001 89.3 67.0    
connect-e714701_1.jpg tesi-t351401_1.jpg cleo-251370_1.jpg
Connect Sphere Tesi II Cleo  251370-2
45x36 E714701 93.8 81.6€ 50x41.5 T009401 120.5 90.4€ 70x54x15h  137.8€ 86.8€
55x46 E714501 93.8 81.6 55x45 T351501 142.1 106.6€ ημικολώνα-3  77.5€ 34.7€
κολώνα 55 E711201 83.2 72.4€ 60x47.5 T351401 143.4 107.6€  
ημικολώνα 55 E711301 96.8€ 84.2€ κολώνα T033501  103.3 77.5€  
ημικολώνα 45 E711401 88.5 77.0€ ημικολώνα T033401 100.1 75.1€  
Larx_LP_1060_P1.jpg Cutie_LP_1094_P1.jpg  
Larx LP1060 πλήρες Cutie 1094 πλήρες  
55x45  179.0€ 89.5€ 55x45  179.0€ 89.5€  
   
connect-e714001_1.jpg connect-e714101_1.jpg Sorento_LP_1088_P1.jpg
Connect Cube Connect Cube Sorento 1088 πλήρες
40x36 E713701 105.8 92.0€ 50x46 E713801 108.1 94.0€ 61x49  189.0€ 94.5€
55x38 E714001 108.1€ 94.1€ 60x46 E714101 115.4 100.4€  
κολώνα 55 E711201 83.2 72.4€ κολώνα 60 E711201 83.2€ 72.4€  
ημικολώνα 55 E711301 96.8€ 84.2€ ημικολώνα 60 E711301 96.8€ 84.2€  
ημικολώνα 40 E711401 88.5€ 77.0€  ημικολώνα 50 E711401 88.5 77.0€  
athina_17-1368_p1.jpg plusio_66_17-1201_p1.jpg  
Athina Plusio  
68x52x92.5h  114€ 95€ 66x55  115€ 95€  
κολώνα  50€ 42€ κολώνα  44€ 37€  
  Venice Vinci  
  2#K444021 66x49  140.6€ 84.6€  
  2#K444022 κολώνα  67.7€ 40.6€  
tesi-t352201_1.jpg connect_e070101_1.jpg connect_e030701mk_1.jpg
Tesi II Connect Air Arc Connect Air Cube 
55x45x16.5h T352301 111.3 96.8€ 40x35 E070101 117.2€ 102.0€ 40x35 E030701 117.2€ 102.0€
60x47.5x17h T352201 112.3 97.7€ ημικολώνα E034501 102.6 89.2€ ημικολώνα E034501 102.6 89.2€
κολώνα T033501 80.9 70.3€ κολώνα  E034601  77.9€ 67.8€ κολώνα  E034601  77.9€ 67.8€
ημικολώνα T033401 78.4 68.2€    
connect-air_e029801_1mk.jpg connect_e035501mk_1.jpg connect_e069401_1.jpg
Connect Air Cube Connect Air Curve Connect Air Arc
50x45 E030101 124.7€ 108.5€ 50x45 E035701 124.7€ 108.5€ 50x46 E069901 124.7€ 108.5€
55x46 E029901 130.5€ 113.5€ 55x46 E035601 130.5€ 113.5€ 55x46 E069801 130.5€ 113.5€
60x46 E029801 134.3€ 116.9€ 60x46 E035501 134.3€ 116.9€ 60x46 E069401 134.3€ 116.9€
 ημικολώνα E030901 102.6 89.2€ ημικολώνα E030901 102.6 89.2€ ημικολώνα E030901 102.6 89.2€
 κολώνα  E033901  87.6€ 76.2€ κολώνα  E033901  87.6€ 76.2€ κολώνα  E033901  87.6€ 76.2€
T3512V1_1.jpg connect-space-e132301_1.jpg E0515DM_1.jpg
Tesi Silk Connect Space Square Slim  #E443071
60x47.5 T3514V1 142.5€ 123.9€ 50x38x17.5h E132301 156.0€ 135.7€ 34x34x83.5h
65x50 T3513V1 163.8€ 142.5€ ημικολώνα E711401 88.5€ 77.0€ 250.00€  150.00€
70x53 T3512V1 170.4€ 148.3€
# ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα
ημικολώνα T3518V1 99.4€ 60.0€    

connect-space-e132601_1.jpg

connect-space-e132801_1.jpg f1600-123865_1.jpg
Connect Space 60x38x17.5h Connect Space 70x38x17.5h F1 600  123865-1
με πάγκο αριστ E132501 198.3 172.6€ με πάγκο αριστ E132701 198.3 172.6€ 65x53x11.5h  241.1 173.6€
με πάγκο δεξιά E132601 198.3 172.6€ με πάγκο δεξιά E132801 198.3 172.6€ κολώνα-1  155.0 74.6€
ημικολώνα E711401 88.5 77.0€ ημικολώνα E711401 88.5 77.0€ ημικολώνα-1  137.8€ 74.6€
κολώνα E711201  83.2 72.4€ κολώνα E711201  83.2 72.4€  
f1600-123975_1.jpg f1600-123965_1.jpg classic_8788_p1.jpg
F1 600  123975-4 F1 600  123965-5 Classic
75x56x12h  241.1 173.6€ 65x53x11.5h  241.1 173.6€ 60x46  8731
κολώνα-3  155.0 74.6€ κολώνα-3  155.0 78.1€ 75x50  8787
ημικολώνα-2  137.8€ 74.6€ ημικολώνα-4  137.8€ 74.6€ 90x50  8788
    κολώνα  8770
T363901_1.jpg T300101_1.jpg T363501_1.jpg
Strada II Strada II Strada II
50x43x13 T363701 210.8€ 183.4€ 50x43x13 T292801 210.8€ 183.4€ 54x46x14 T363201 234.3€ 203.8€
60x43x13 T363801 248.0€ 215.7€ 60x43x13 T300001 248.0€ 215.7€ 64x46x14 T363301 275.7€ 239.8€
80x43x13 T363901 384.4€ 334.4€ 80x43x13 T300101 384.4€ 334.4€ 84x46x14 T363401 427.3€ 371.7€
ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.8€  ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.8€ 104x46x14 T363501 518.3€ 450.9€
    ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.1€
T300401_1.jpg tonic-k086201_1.jpg E0305DM_1.jpg
Strada II Tonic II Cube Slim  #E443011
54x46x14 T298801 234.3€ 203.8€ 61.5x49 K083701 237.7€ 206.8€ 43x36x83h
64x46x14 T299101 275.7€ 239.8€ 81.5x49 K083901 298.9€ 260.0€ 375.00€  225.00€
84x46x14 T300301 427.3€ 371.7€ 101.5x49 K086201 423.8€ 368.7€ # ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα
104x46x14 T300401 523.7€ 455.7€ ημικολώνα T429301 112.4 97.8€  
ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.1€    
paladium_17-7001_p1.jpg E0307DM_1.jpg connect-space-e132901_1.jpg
Paladium  πλήρες  17-7001 Cover Slim  #E443021 Connect Space
81x54  290€ 241€ 48x42x83.5h 80x38x17.5h E132901 289.6 252.0€
  408.30€  245.00€ ημικολώνα E711401 88.5 77.0€
  # ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα κολώνα E711201  83.2 72.4€
E0315DM_1.jpg T300601_1.jpg T364101_1.jpg
Square Slim  #E443061 Strada II Strada II
45x43.5x83.5h 100x43x13 T300201 471.1€ 409.9€ 100x43x13 T364001 471.1€ 410.0€
425.00€  255.00€ 120x43x14 T300601 533.2€ 463.8€ 120x43x14 T364101 533.2€ 463.8€
# ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.1€ ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.8€
T359501_1.jpg T363601_1.jpg T300501_1.jpg
Strada II Strada II Strada II
120x43x14 T359501 533.2€ 463.8€ 124x46x14 T363601 586.5€ 510.2€ 124x46x14 T300501 592.7€ 515.6€
ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.1€ ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.1€ ημικολώνα 1#T299601 100.1€ 87.1€
K087001_1.jpg pastra_17-8904_p1.jpg  
Tonic II Pastra  πλήρες  17-8904  
120x50x15 K087001 600.1€ 522.1€ 53.5x49x79  135€ 112€  
ημικολώνα T429301 112.4 97.8€  
     
E0815TM_1.jpg E0803TM_1.jpg E0807TM_1.jpg
Square Slim E0815TM Cube  E0803TM Cover Slim E0807TM
49.5x40x38.5h 46.5x38x37h 56x44x41h
143.6€  86.2€ 148.2€  88.9€ 150.1€  90.1€
εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος
E0835TM_1.jpg E0308DM_1.jpg E0025DM_1.jpg
Square Slim  E0835TM Curve Slim  E443031 Square Slim  E0025DM
60x43x38.5h Φ42x83h 55x43.5x83.5h
173.2€  103.9€ 366.67€  220.00€ 452.9€  271.8€
εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος
E0035DM_1.jpg    
Square Slim  E0035DM    
65x45x83.5h    
723.8€  434.3€    
εκτός αποθέματος