Αρχική > Έπιπλα μπάνιου > απλίκες
 
Έκπτωση -40% στα ProBagno -35% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard και μεγάλες
εκπτώσεις στα VLV.
d24_p1.jpg d64_p1.jpg D7_p1.jpg
D24 D64 D7
3x13cm  5€ 5.5x9cm  6 12.17€  7€
D1_p1.jpg D3_p1.jpg D9_p1.jpg
D1 1#D3 D9_krg
12.17€  7€
12.17€  7€ 12.17€  7€
D58_p1.jpg D11_p1.jpg d1_p1.jpg

D58

D11 D1
12.17€  7€ 12.17€  7€ 7x11cm  7€
rozeta_probagno_p1.jpg d17_p1.jpg D37_p1.jpg
Ροζέτα με ντουί 2#D17 D37
13€ 8€ 10x18cm  8€ 14.36€  8€
D21_p1.jpg d21_p1.jpg d5_p1.jpg
D21 D21 D5
14.36€  8€ 6x18cm  9€ 10x18cm  9€
d6_p1.jpg d9_p1.jpg Light_spot_15-0006_P1.jpg
D6 D9_vlv Light Spot  15-0006
8x18cm  9€ 8x18cm  9€ 13.5
d39_p1.jpg d37_p1.jpg h010_probagno_p1.jpg
1#D39 1#D37 H010
6.5cm  10€ 6.5cm  10€ 18€ 11€
No5_15-0005_p1.jpg No3_15-0003_p1.jpg No3_15-0003_p1.jpg
No5  15-0005 No3  15-0003 No4  15-0004
18.5 18.5 18.5
No1_15-0001_p1.jpg No2_15-0002_p1.jpg e03249aa_1.jpg
No1  15-0001 No2  15-0002 Tempo  2#E3249AA
19.7 19.7 18.70  13.10€
spot_spasto_probagno_p1.jpg d14_p1.jpg d59_p1.jpg
Σποτ σπαστό 1#D14 D59 VLV
24€ 14€ 30x19.5cm  14€ 24x18cm  15€
h012_probagno_p1.jpg d18_p1.jpg d19_p1.jpg
H012 D18 D19
25€ 15€ 35x18cm  15€ 39x18cm  15€
No_12_15-0104_P1.jpg No_13_15-0158_P1.jpg
D59_p1.jpg
No12  15-0104 No13  15-0158 D59 KRG
22.1 22.1 30.62€  17€
152_probagno_p1.jpg
Croto_15-0060_P1.jpg Clear_15-0063_P1.jpg
152 Croto  15-0060 Clear  15-0063
30€ 18€ 27.1 29.5
Kristal_15-0157_p1.jpg Tetra_15-0067_p1.jpg 151_probagno_p1.jpg
Kristal  15-0157 Tetra  15-0067 1#151     36cm   35€ 21€
29.5 29.5 151B   61cm   40€ 24€
e03248aa_1.jpg 147_probagno_p1.jpg h011_probagno_p1.jpg
Tempo  #E3248AA 147 H011
32.50  22.70€ 68cm   40€ 24€ 40€ 24€
148_probagno_p1.jpg 149_probagno_p1.jpg 150_probagno_p1.jpg
148 149 150
69cm   40€ 24€ 58cm   40€ 24€ 60cm   40€ 24€
Eva_S-2_p1.jpg 143_probagno_p1.jpg No_11_15-0114_p1.jpg
Eva S2 143 No11  15-0114
44.28€  25€ 16cm   43€ 26€ 41.8
εκτός αποθέματος
   
Karfeta_15-6600_P1.jpg Veronica_S-3_p1.jpg
23-0118_P1.jpg
Karfeta  15-6600  Veronica S3 23-0118
2x25W  43.1  49.07€  28€ Χρωμέ  44.3
46-0118_P1.jpg 34-0118_P1.jpg 139_probagno_p1.jpg
46-0118 34-0118 139 #/ε
Χαλκού  44.3 Bronze  44.3 21cm   50€ 30€
Turbo_back_15-0065_P1.jpg Dolfin_15-0066_P1.jpg Turbo_up_15-0070_P1.jpg
Tubo Back  15-0065 Dolfin  15-0066 Tubo Up  15-0070
2x40W  49.2 2x40W  49.2 2x40W  49.2
   1#D92 karag  35.00€  19.4€ #1 εκθεσιακό χωρίς κρύσταλλο 20€
Veronica_S-2_p1.jpg e03250aa_1.jpg Alfeta_15-1800_P1.jpg
Veronica S2 Tempo  2#E3250AA Alfeta  15-1800
60.27€  34€ 48.50  34.00€ 2x25W  55.4
εκτός αποθέματος    
15-6364_P1.jpg e055267_1.jpg Irene_E26067C1_S3160_p1.jpg
15-6364  2x50W  60.3 Οριζόντια LED  E055267 Irene S3 160
1#15-6365  3x50W  84.9 63.20  44.20€ 84.87€  48€
    εκτός αποθέματος
Esther_150_AJ-EBI-0005_p1.jpg Angela_E26102C1_160_p1.jpg Ruth_28_AJE-EBI-007_p1.jpg
Esther 150 Angela 160 Ruth 28
84.87€  48€ 97.17€  55€ 104.55€  60€
εκτός αποθέματος    
Ruth_49_AJE-EBI-006_p1.jpg 153_probagno_p1.jpg Angela_E26088C1_300_p1.jpg
Ruth 49 153 Angela 300
121.77€  69€ 120€ 72€ 137.76  79€
e038967_1.jpg t782967_1.jpg  
Connect Softmood  T782967  
E038967  35cm  251.7  176.2€ 260.20  182.10€  
E039067  59cm  263.6  184.5€