Αρχική > Κουζίνα > εστίες, φούρνοι, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων
 
Εκπτώσεις -43% στα Karag, -25% στα Franke.
     
     
Πακέτα προσφορών Εστίες Φούρνοι
Πολυλειτουργικοί Φούρνοι Φούρνοι μικροκυμάτων
Ψυγεία
Πλυντήρια ρούχων
Πλυντήρια πιάτων  
     
     
 Εστίες    
3060102014_P1.jpg 3060202202_P1.jpg 3071601000_P1.jpg
Domino  30x51cm BBQ Domino  30x51cm Mercury  59x51cm
3060102014 3060202202 3071601000
328 491 492
    1/2 αερίου και 1/2 ρεύματος
3080102024_P1.jpg 3061601001_P1.jpg 3081601021_P1.jpg
BBQ Domino  30x51cm Multi Cooking 4 inox 59x51cm New Zermatt  58x51cm
3080102024 3061601001 3081601021
505 602 612
  εστία αερίου  
3081601015_P1.jpg 3081601016_P1.jpg 3083601021_P1.jpg
Olten  58x51cm Olten White  58x51cm FH604-1E  58x51cm
3081601015 3081601016 3083601021
631 672 747
    χαρακτηριστικά επαγωγικής
3083601022_P1.jpg 3083601023_P1.jpg 3060101086_P1.jpg
FH604-1  58x51cm FH604-1E4  58x51cm Neptune  755  75x51cm
3083601022 3083601023 3060101086
747 787    835
χαρακτηριστικά επαγωγικής χαρακτηριστικά επαγωγικής εστία αερίου
3071601001_P1.jpg 3082751014_P1.jpg 3082751015_P1.jpg
Garda  59x51cm Classic Line  70x51cm Classic Line  70x51cm
3071601001 3082751014 3082751015
857 830 830
1/2 αερίου και 1/2 ρεύματος    
3083601020_P1.jpg    
FHBP803  81x38cm    
3083601020    
1064    
χαρακτηριστικά επαγωγικής    
     
Φούρνοι    
     
3160101108_P1.jpg   3164403997_P1.jpg
New Murano   New Axis
3164404000  536   3164403997  632
σατινέ κρύσταλλο   σετ τηλ/κών οδηγών 119
    χακτηριστικά Franke
3164201000_P1.jpg 3160101029_p1.jpg 3160101028_p1.jpg
Country Crystal White Crystal Black
3164201000 γρανίτης μπέζ 785 3160101029  962 3160101028  962
3164201001  μπρονζέ        919

χακτηριστικά Franke

χακτηριστικά Franke

3164201002  inox            948    
χακτηριστικά Franke    
3164201388_P1.jpg 3164201386_P1.jpg

3161605100_P1.jpg

Classic Line Classic Line New Axis
3164201388  1026 3164201386  1026 3161605100  1045
σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙ  108 σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙ  108

χακτηριστικά Franke

σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙΙ 119 σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙΙ 119  
χακτηριστικά Franke    

3161605500_P1.jpg

3160101207_P1.jpg 3160101210_p1.jpg
Country New Axis New Axis
3161605500  1089 3160101207  1096 3160101210  1596
χακτηριστικά Franke σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙ   108 χακτηριστικά Franke
  σετ τηλ/ών οδηγών ΙΙΙ 119  
  χακτηριστικά Franke  
Πολυλειτουργικός φούρνος
   
3165305248_P1.jpg    
Maxi    
3165305248  1416    
χακτηριστικά Franke    
     
Φούρνοι μικροκυμάτων
   
3165002009_P1.jpg 3165002008_P1.jpg 3165002007_p1.jpg
New Axis Crystal White Crystal Black
3165002009  435 3165002008  491 3165002007  491
χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke
3165002014_P1.jpg 3165002013_P1.jpg  
Classic Line Classic Line  
3165002014  934 3165002013  934  
χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke  
     
Ψυγεία    
3180100015_P1.jpg 3182331000_P1.jpg 3181321012_P1.jpg
3180100015 3182331000
inox 3181321012
1319 1454 1645
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE
3181321011_P1.jpg    
inox 3181321011    
3273    
χαρακτηριστικά FRANKE    
     
Πλυντήρια ρούχων    
3380100002_P1.jpg                                                                                      
3380100002    
877    
     
Πλυντήρια πιάτων    
3171601003_P1.jpg 3170102005_P1.jpg 3172600903_P1.jpg
3171601003  60cm 3170102005  45cm 3172600903  60cm
847 856 1492
χαρακτηριστικά Franke χαρακτηριστικά Franke χαρακτηριστικά Franke