Αρχική > Κουζίνα > εστίες, φούρνοι, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων
 
Εκπτώσεις -43% στα Karag, -25% στα Franke.
     
     
Πακέτα προσφορών Εστίες Φούρνοι
Πολυλειτουργικοί Φούρνοι Φούρνοι μικροκυμάτων
Ψυγεία
Πλυντήρια ρούχων
Πλυντήρια πιάτων  
     
Πακέτα προσφορών 2017
3160101108_P1.jpg 3081601015_P1.jpg

Από 1134 - 25% = 850€

 

τώρα μόνο 750€

New Murano Olten  58x51cm  
3164404000  526 3081601015  608  
σατινέ κρύσταλλο    
3164403997_P1.jpg 3081601015_P1.jpg

Από 1229 - 25% = 921€

 

τώρα μόνο 850€

New Axis Olten  58x51cm  
3164403997  621 3081601015  608  
3160101028_p1.jpg 3081601015_P1.jpg

Από 1553 - 25% = 1165€

 

τώρα μόνο 1050€

Crystal Black Olten  58x51cm  
3160101028  945 3081601015  608  
3160101029_p1.jpg 3081601016_P1.jpg

Από 1592 - 25% = 1194€

 

τώρα μόνο 1050€

Crystal White Olten White  58x51cm  
3160101029  945 3081601016  647  
     
     
 Εστίες    
3060202011_P1.jpg 3060102014_P1.jpg LAVA_HV10-4M_P1.jpg
Domino  30x51cm Domino  30x51cm Lava HV10-4M 59x52
261 316      460.02  
LAVA_HV11-4TCH_P1.jpg 3060202202_P1.jpg 3071601000_P1.jpg
Lava HV11-4TCH 59x52 BBQ Domino  30x51cm Mercury  59x51cm
536.28 
473 474
    εστία αερίου
3080102024_P1.jpg 3061601001_P1.jpg 3081601021_P1.jpg
BBQ Domino  30x51cm Multi Cooking 4  59x51cm New Zermatt  58x51cm
486 inox  580 589
  εστία αερίου  
3081601015_P1.jpg 3081601016_P1.jpg 3083601021_P1.jpg
Olten  58x51cm Olten White  58x51cm FH604-1E  58x51cm
608 647 737
    χαρακτηριστικά επαγωγικής
3083601022_P1.jpg 3083601023_P1.jpg 3060101086_P1.jpg
FH604-1  58x51cm FH604-1E4  58x51cm Neptune  755  75x51cm
737 777    804
χαρακτηριστικά επαγωγικής χαρακτηριστικά επαγωγικής εστία αερίου
3071601001_P1.jpg 3082751014_P1.jpg 3082751015_P1.jpg
Garda  59x51cm Classic Line  70x51cm Classic Line  70x51cm
825 819 819
3083601020_P1.jpg    
FHBP803  81x38cm    
1050    
χαρακτηριστικά επαγωγικής    
     
Φούρνοι    
Deo_3169991004_P1.jpg Deo_3169991005_P1.jpg 3160109104_P1.jpg
Deo Deo Cartesio Linear
3169991004  491 3169991005  503 3160109104  519
χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke σετ τηλ/κών οδηγών 73
    χακτηριστικά Franke
Deo_3169991006_P1.jpg 3160109105_P1.jpg 3164403997_P1.jpg
Deo Cartesio Linear  New Axis
 3169991006  540 3160109105  579 3164403997  621
χακτηριστικά Franke σετ τηλ/κών οδηγών 73 σετ τηλ/κών οδηγών 83
  χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke
3164201000_P1.jpg 3160101029_p1.jpg 3160101028_p1.jpg
Country Crystal White Crystal Black
3164201000 γρανίτης μπέζ 859 3160101029  945 3160101028  945
3164201001  μπρονζέ        903

βαθύ ταψί μαύρο 33

βαθύ ταψί μαύρο 33

3164201002  inox            931 χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke

βαθύ ταψί μαύρο 33

   
χακτηριστικά Franke    
3164201388_P1.jpg 3164201386_P1.jpg

3161605100_P1.jpg

Classic Line Classic Line New Axis
3164201388  1008 3164201386  1008 3161605100  1026
σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙ  106 σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙ  106

βαθύ ταψί μαύρο 33

σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙΙ 117 σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙΙ 117 χακτηριστικά Franke
χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke  

3161605500_P1.jpg

3160101207_P1.jpg 3160101210_p1.jpg
Country New Axis New Axis
3161605500  1070 3160101207  1076 3160101210  1567
βαθύ ταψί μαύρο 33 σετ τηλ/κών οδηγών ΙΙ   106 χακτηριστικά Franke
χακτηριστικά Franke σετ τηλ/ών οδηγών ΙΙΙ 117  
  χακτηριστικά Franke  
Πολυλειτουργικός φούρνος
   
3165305248_P1.jpg    
Maxi    
3165305248  1391    
χακτηριστικά Franke    
     
Φούρνοι μικροκυμάτων
   
3165002011_P1.jpg 3165002009_P1.jpg 3165002008_P1.jpg
3165002011 New Axis Crystal White
365 3165002009  427 3165002008  482
χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke
3165002007_p1.jpg 3165002010_p1.jpg 3165002014_P1.jpg
Crystal Black Crystal Steel Classic Line
3165002007  482 3165002010  524 3165002014  917
χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke χακτηριστικά Franke
3165002013_P1.jpg    
Classic Line    
3165002013  917    
χακτηριστικά Franke    
     
Ψυγεία    
3180100015_P1.jpg 3182331000_P1.jpg 3181321012_P1.jpg
3180100015 3182331000 inox 3181321012
1319 1454 1645
χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE χαρακτηριστικά FRANKE
3181321011_P1.jpg    
inox 3181321011    
3273    
χαρακτηριστικά FRANKE    
     
Πλυντήρια ρούχων    
3380100002_P1.jpg                                                                                      
3380100002
   
877    
     
Πλυντήρια πιάτων    
3171601003_P1.jpg 3170102005_P1.jpg 3172600903_P1.jpg
3171601003  60cm 3170102005  45cm 3172600903  60cm
847 856 1492
χαρακτηριστικά Franke χαρακτηριστικά Franke χαρακτηριστικά Franke