Αρχική > Καμπίνες > σταθερά panel
 
Οι τιμές είναι σε διαδικασία αλλαγής λόγο αυξήσεων
παρακαλώ ενημερωθείτε τηλεφωνικά για τις αλλαγές!
 
free1_kampina_karag_p1.jpg wdc_p1.jpg walkin_p1.jpg
Free 1 Iwis Walk-in Walk In W
70x185  171€ 70x185 6mm    68-70x185
140x200 289€ 266 100x185 10mm 138-139x220
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
80x185 εκτός αποθέματος
  4 τύποι γυαλιών
wic_xrome_p1.jpg wic_mauro_mat_p1.jpg iwc400_p1.jpg
WIC χρωμέ 8mm
WIC μαύρο ματ 8mm Iwis Walk-in
67-69x200  240€ 208 67-69x200  235€ 203 70x200
107-109x200  301€ 260 107-109x200  301€ 260 140x200
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
K9375EO_1.jpg iwc400_p1.jpg walkin_f_p1.jpg
Connect 2 Iwis Walk-in Walk In F
70x195  202.6€ 176.3 67-69x200 70x185
120x195  254.3€ 221.3 137-139x200 140x220
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  διαθέσιμη και σε λευκό 4 τύποι γυαλιών
walk_in_p1.jpg black_line_p1.jpg iwdc400_p1.jpg
Walk in Black Line 8mm Iwis Walk-in
80x180  181€ 67-69x200  270€ 234 70x200
διαθέσιμη για ειδικές κατασκευές 107-109x200  355€ 307 120x200
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
     
walkin_ws_p1.jpg walkin_wo_p1.jpg L6220EO_666_1.jpg
Walk In WS Walk In WO Synergy
67-69x185 67-69x185
70x200  322.4€ 280.2
137-139x220 137-139x220 160x200  407.3 354.0
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
walkin_3_kampina_karag_p1.jpg walkin_wf_p1.jpg walkin_wfo_p1.jpg
WalkIn 3 Walk In WF Walk In WFO
108x200 319€ 293 68-70x70x185 68-70x70x185
168x200 399€ 367 98-100x140x220 98-100x140x220
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
walkin_fo_p1.jpg walkin_fs_p1.jpg L6220EO_664_1.jpg
Walk In FO Walk In FS Synergy
70x185 70x185
70x200  369.3€ 320.7
140x220 140x220 160x200  454.2€ 394.5
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
walkin_2_kampina_karag_p1.jpg free3_kampina_karag_p1.jpg L6220EO_667_1.jpg
WalkIn 2 Free 3 Synergy
70+70x200 390€ 359 148.5+30x195 399€ 367 70x30x200  440.7 383.1
80+140x200 489€ 450€   160x30x200  525.6 456.9
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
walkin_4_kampina_karag_p1.jpg walkin_foo_p1.jpg walkin_fss_p1.jpg
WalkIn 4 Walk In FOO Walk In FSS
70x90x200 439€ 404 70x185 70x185
90x140x200 519€ 477 140x220 140x220
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
walkin_wop_p1.jpg walkin_wsp_p1.jpg L6220EO_665_1.jpg
Walk In WOP Walk In WSP Synergy
67-69x68-70x185 67-69x68-70x185 30x70x200 605.9€ 526.5
137-139x98-100x220 137-139x98-100x220 30x160x200 690.8 600.3
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
L6220EO_668_1.jpg L6220EO_669_1.jpg  
Synergy Synergy  
70+70x200  656.4 571.0 70+70x30x202.5 774.7 673.9  
160+160x200  826.2 718.6 160+160x30x202.5 944.5 821.5  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις