Αρχική > Καμπίνες > σταθερά panel
 
Έκπτωση -30% στα Ideal Standard, -15% στα Devon, -44% στα Aquarelle, -8% στα Karag.
 
free1_kampina_karag_p1.jpg giovanni_90_p1.jpg diaxoristiko_wdi_wd_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Free 1 Giovanni 90 Iwis Walk-in WDI & WD
70x185  115€ 106 40x180-200  307.5€ 172.2€ 70x185  205€ 174
140x200 289€ 266 193x180-200  615.0€ 344.4€ 90x200  270€ 229
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
   
χαρακτηριστικά Devon
walk_in_p1.jpg synergy-l6220eo-setoixo_1.jpg diaxoristiko_iw_iwp_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Walk in Synergy Iwis Walk-in IW & IWP
80x180  181€ 70x202.5  371.00€ 259.70 100x200  310€ 263
διαθέσιμη για ειδικές κατασκευές 160x202.5  469.30 328.51 140x30x200  540€ 459
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Devon
eleythero_diaxoristiko_if_ifp_me_stathero_ifpp_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg walkin_3_kampina_karag_p1.jpg synergy-l6220eo_1.jpg
Iwis Walk-in IF & IFP & IFPP WalkIn 3 Synergy
100x200  330€ 280 108x200 319€ 293 70x202.5  422.90 296.03
30x140x30x200  730€ 620 168x200 399€ 367 160x202.5  521.20 364.84
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon    
synergy-l6220eo-setoixo-1panel_1.jpg walkin_2_kampina_karag_p1.jpg free3_kampina_karag_p1.jpg
Synergy WalkIn 2 Free 3
30x70x202.5  508.00 355.60 70+70x200 390€ 359 148.5+30x195 399€ 367
30x160x202.5  606.30 424.41 80+140x200 489€ 450€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
walkin_4_kampina_karag_p1.jpg diaxoristiko_side_panel_is_isp_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg sinthesi_diaxoristikou_iw_iwp_me_stathero_wdi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
WalkIn 4 Iwis Walk-in IS & ISP Iwis Walk-in IW & IWP & WDI
70x90x200 439€ 404 100x70x200  510€ 433 70+100x200  560€ 475€
90x140x200 519€ 477 140x90x30x200  755€ 642 90+140x30x200  810€ 688€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon
synergy-l6220eo-2panel_1.jpg synergy-l6220eo-setoixo-plaino_1.jpg synergy-l6220eo-setoixo-gyrisma_1.jpg
Synergy Synergy Synergy
30x70x202.5 696.90€ 487.83 70+70x202.5  755.60 528.92 70+70x30x202.5 893 625
30x160x202.5 795.20 556.64 160+160x202.5  952.20 666.54 160+160x30x202.5 1089 762
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις