Αρχική > Νιπτήρες > πέτρινοι
 
Έκπτωση -30% στα Stoone και Bati, -40% στα ProBagno, -54% στα GA.
river-stone_1.jpg milo_1.jpg riverst_pietra_naturale_probagno_p1.jpg
River Stone Milo beige Riverst Pietra Naturale
40cm  325€ 150€ Φ40x10h 45-60x33-40x15h
50cm  325€ 150€ 223.20€ 156.24€ 335€ 201€
rotonda_cream_probagno_p1.jpg marble_cream_probagno_p1.jpg rotonda_nero_probagno_p1.jpg
Rotonda Cream
Marble Cream Rotonda Nero
Φ40x15h Φ40x15h Φ40x15h
350€ 210€ 350€ 210€ 350€ 210€
marble_nero_probagno_p1.jpg rotonda_lucido_nero_probagno_p1.jpg river-stone_1.jpg
Marble Nero Rotonda Lucido Nero River Stone
Φ40x15h Φ40x15h 40x50  322.40€ 225.68€
350€ 210€ 370€ 222€ 50x60  384.40€ 269.08€
jaya_1.jpg hati-black_1.jpg hati_1.jpg
Jaya  Φ45x17h Hati Black Hati
Beige  322.40€ 225.68€ 60x45x10h 60x45x10h
Black  347.20€ 243.04€ 347.20€ 243.04€ 347.20€ 243.04€
Onyx  421.60€ 295.12€    
meteor-black_1.jpg meteor_1.jpg nadia-black_1.jpg
Meteor Black
Meteor Nadia Black
Φ40x15h Φ40x15h Φ45x13h
347.20€ 243.04€ 347.20€ 243.04€ 359.60€ 251.72€
nadia_1.jpg kaiko-black_1.jpg kaiko_1.jpg
Nadia Kaiko Black Kaiko beige
Φ45x13h 45x35x20h 45x35x20h
359.60€ 251.72€ 372.00€ 260.40€ 372.00€ 260.40€
natt-wood_1.jpg ovalite_1.jpg piring_1.jpg
Natt Wood Ovalite  55x40x13h Piring  50x40x12h
περίπου Φ30 White  409.20€ 286.44€ White  409.20€ 286.44€
398.80€ 277.76€ Black  434.00€ 303.80€ Black  434.00€ 303.80€
serok_1.jpg soto_1.jpg soto-black_1.jpg
Serok Soto Soto Black
50x40x12h 43x43x10h 43x43x10h
409.20€ 286.44€ 421.60€ 295.12€ 421.60€ 295.12€
ranya_1.jpg petrified_brown_probagno_p1.jpg petrified_nero_probagno_p1.jpg
Ranya  50x35x12h Petrified Brown Petrified Nero
White  446.40€ 312.48€ 45-60x33-40x15h 45-60x33-40x15h
Black  446.40€ 312.48€ 550€ 330€ 550€ 330€
trapezio_nero_probagno_p1.jpg terralite_oval_nero_probagno_p1.jpg coralia_1.jpg
Trapezio Nero Terralite Oval Nero Coralia  69x47x7h
50x40x15h 60x40x15h White  595.20€ 416.64€
550€ 330€ 595€ 357€ Black  595.20€ 416.64€
siti_1.jpg siti-black_1.jpg raja-black_1.jpg
Siti Siti Black Raja Black
Φ45x13h Φ45x13h Φ40x90h
669.60€ 468.72€ 719.20€ 503.44€ 781.20€ 546.84€
raja_1.jpg ratu_1.jpg tube_1.jpg
Raja beige
Ratu  Φ50x40h Tube beige
Φ40x90h White  843.20€ 590.24€ Φ40x90h
781.20€ 546.84€ Black  843.20€ 590.24€ 892.80€ 624.96€
tube-black_1.jpg sangha-black_1.jpg sangha_1.jpg
Tube Black
Sangha Black Sangha beige
Φ40x90h 45x45x90h 45x45x90h
892.80€ 624.96€ 967.20€ 677.04€ 967.20€ 677.04€
dita-vanity-set_1.jpg raja-onyx_1.jpg kalahari_1.jpg
Dita Vanity Set Raja Onyx **
Kalahari  Φ50x90h
90x35x89h Φ40x90h White  1364.00€ 954.80€
1190.40€ 833.28€ 1227.60€ 859.32€ Black  1364.00€ 954.80€
surri_1.jpg inox_probagno_p1.jpg  
Surri  80x60 Inox  
White  1835.20€ 1284.64€ Φ37x20h  
Black  1835.20€ 1284.64€ 250€ 150€