Αρχική > Έπιπλα μπάνιου > ντουλάπια
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -43% στα Karag, -13% στα Ideal Standard, -40% στα ProBagno.
 
Ντουλάπια με πόδια Ντουλάπια κρεμαστά  
     
Ντουλάπια με πόδια
bello_27-3069_P1.jpg 319km_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg 318km_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Bello 319KM 318KM
30x25x85h 60x40x101h 60x40x101h
109€ 90€ 185 111€ 195 117€
  διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα
colona_gt_56-3333_P1a.jpg colona_I_77-3530_P1a.jpg pilion_komodino_28-0752_P1.jpg
Colona Gt Colona I Colona Gt
33x33x185h 35x30x185h 33x34x80h
165€ 137€ 174€ 144€ 175€ 145€
τζάμι ημιμάτ, κάτω ντουλάπι χωρίς ράφι   κομοδίνο
635k_galini_ntoulapi_probagno_p1.jpg 571k_ehidna_ntoulapi_probagno_p1.jpg 752k_eliki_ntoulapi_probagno_p1.jpg
635K 571K 752K
35x35x170h 35x35x182h 36x35x175h
260€ 156€ 300€ 180€ 305€ 183€
διαθέσιμο σε 25 χρώματα    
Iris_melamini_p1.jpg 590k_kratis_ntoulapi_probagno_p1.jpg colona_II_77-5030_P1a.jpg
Iris 590K Colona II
35x35x184h 35x35x190h 50x30.5x185h
331€ 189€ 320€ 192€ 240€ 199€
909k_rodia_ntoulapi_probagno_p1.jpg Iris_leuki_laka_p1.jpg  
909K Iris  
30x28x191h 35x35x184h  
336€ 202€ 368 210€  
διαθέσιμο σε 25 χρώματα

     
Ντουλάπια κρεμαστά    
     
Universal_58-9100_P1.jpg raf_17-6007_P1.jpg Fio_wenge_rigato_38-2075_P1.jpg
Universal Raf Fio Wenge Rigato  38-2075
20x10x71h 35x12x54h 20x12x75
46 38€ 50 41€ 50€ 41€
  και σαν φαρμακείο
Fio_beige_30-2075_P1.jpg Fio_wenge_28-2075_P1.jpg Fio_bianco_grigio_73-2075_P1.jpg
Fio Beige  30-2075 Fio Wenge  28-2075 Fio Bianco Grigio  73-2075
20x12x75 20x12x75 20x12x75
50€ 41€ 50€ 41€ 50€ 41€
Fio_moka_74-2075_P1.jpg 533a_ntoulapi_probagno_p1.jpg 920_adonis_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Fio Moka  74-2075 533A 920 ε/P1
20x12x75 27x14x70h 20x12x80h
50€ 41€ 84 50€ 85€ 51€
    διαθέσιμο σε 25 χρώματα
937_melon_ntoulapi_probagno_p1.jpg 938_minis_ntoulapi_probagno_p1.jpg 939_amerias_ntoulapi_probagno_p1.jpg
937   1#W20
938
939
20x14x75h
20x14x75h 20x14x75h
85€ 51€ 85€ 51€ 85€ 51€
διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα
320_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg Colonela_dianco_grigio_73-2512_P1.jpg Colonela_dianco_grigio_73-2512_P1.jpg
320 Colonela White  27-2512 Colonela Bianco Grigio  73-2512
30x15x70h 27x15x100 27x15x100
95 57€ 81€ 67€ 81€ 67€
διαθέσιμο σε 25 χρώματα    
Colonela_moka_74-2512_P1.jpg Colonela_wenge_28-2512_P1.jpg Colonela_wenge_rigato_48-2512_P1.jpg
Colonela  Moka  74-2512 Colonela Wenge  28-2512 Colonela Wenge Rigato  48-2512
27x15x100
27x15x100
27x15x100
81€ 67€ 81€ 67€ 81€ 67€
Colonela_beige_30-2512_P1.jpg 671b_alia_ntoulapi_probagno_p1.jpg 670_damia_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Colonela Beige  30-2512 671B 670
27x15x100 25x20x120h 30x14x30h
81€ 67€ 120€ 72€ 140€ 84€
  διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα
319_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg 533_ntoulapi_probagno_p1.jpg 318_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg
319 533 318
60x20x70h 60x20x82h 60x20x82h
145 87€ 147€ 88€ 155 93€
διαθέσιμο σε 25 χρώματα   διαθέσιμο σε 25 χρώματα
amanda_50-8070_P1.jpg 922_melitos_ntoulapi_probagno_p1.jpg 942k_lisis_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Amanda 922 942K
35x25x120h 30x28x145h 30x28x145h
125 104€ 190€ 114€ 190€ 114€
  διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα
650k_aris_ntoulapi_probagno_p1.jpg 636k_medon_ntoulapi_probagno_p1.jpg 927k_ntoulapi_probagno_p1.jpg
650K 636K 927K
30x28x160h 30x28x145h 30x28x145h
195€ 117€ 195€ 117€ 200€ 120€
διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα
627k_niovi_ntoulapi_probagno_p1.jpg 626k_iera_ntoulapi_probagno_p1.jpg 641k_mirini_ntoulapi_probagno_p1.jpg
627K 626K 641K
30x28x145h 30x28x145h 30x28x145h
210€ 126€ 210€ 126€ 220€ 132€
διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα διαθέσιμο σε 25 χρώματα
TONIC_R4308WG_P1.jpg amica_kolona_32-3023_P1.jpg 905k_kevis_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Tonic II   35x44x60Y Amanda 905K
179 156 30x23x130h 30x28x145h
διαθέσιμο σε 3 χρώματα 189 157€ 276€ 166€
    διαθέσιμο σε 25 χρώματα
TONIC_R4317WG_P1.jpg TEMPO_E3243WG_P1.jpg TONIC_R4307WG_P1.jpg
Tonic II   22x26x48Y Tempo   30x23x150Y Tonic II   35x44x35Y
193 168 221 193 330 287
διαθέσιμο σε 3 χρώματα διαθέσιμο σε 3 χρώματα διαθέσιμο σε 3 χρώματα
TESI_T0054OV_P1.jpg TONIC_R4310WG-S2_P1.jpg TONIC_R4315WG_P1.jpg
Tesi II   40x30x170Y Tonic II Tonic II   35x30x174Y
337 293 60x44  363 316 430 374
διαθέσιμο σε 3 χρώματα 80x44  431 375 διαθέσιμο σε 3 χρώματα
  διαθέσιμο σε 3 χρώματα  
TONIC_R4312WG_P1.jpg CONNECT_E0832B2_P1.jpg  
Tonic II Connect Air   40x30x160Y  
100x44  492 428 518 451
120x44  564 490 διαθέσιμο σε 4 χρώματα  
διαθέσιμο σε 3 χρώματα