Αρχική > Έπιπλα μπάνιου > ντουλάπια
 
Έκπτωση -35% στα Gloria, -43% στα Karag, -30% στα Ideal Standard, -40% στα ProBagno.
 
Ντουλάπια με πόδια Ντουλάπια κρεμαστά  
     
Ντουλάπια με πόδια
bello_27-3069_p1.jpg 319km_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg 318km_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Bello 319KM 318KM
30x25x85h 60x40x101h 60x40x101h
134.07€ 87€ 185 111€ 195 117€
Alma_gt_colona_56-3333_p1.jpg 635k_galini_ntoulapi_probagno_p1.jpg 571k_ehidna_ntoulapi_probagno_p1.jpg
Colona Gt 635K ε/P1 571K
33x33x185h 35x35x170h 35x35x182h
214€ 139€ 260€ 156€ 300€ 180€
τζάμι ημιμάτ, κάτω ντουλάπι χωρίς ράφι    
752k_eliki_ntoulapi_probagno_p1.jpg Iris_melamini_p1.jpg Alma_colona_I_77-3530_p1.jpg
752K Iris Colona 1
36x35x175h 35x35x184h 35x30x185h
305€ 183€ 331€ 189€ 290€ 189€
590k_kratis_ntoulapi_probagno_p1.jpg 909k_rodia_ntoulapi_probagno_p1.jpg Alma_colona_II_77-5030_p1.jpg
590K 909K
Colona 2
35x35x190h 30x28x191h
50x30.5x185h
320€ 192€ 336€ 202€ 320€ 208€
Iris_leuki_laka_p1.jpg    
Iris    
35x35x184h    
368 210€    
     
Ντουλάπια κρεμαστά    
533a_ntoulapi_probagno_p1.jpg 920_adonis_ntoulapi_probagno_p1.jpg 921_ermon_ntoulapi_probagno_p1.jpg
533A 920 921
27x14x70h 20x12x80h 20x12x80h
84 50€ 85€ 51€ 85€ 51€
937_melon_ntoulapi_probagno_p1.jpg 938_minis_ntoulapi_probagno_p1.jpg 939_amerias_ntoulapi_probagno_p1.jpg
937
938
939
20x14x75h
20x14x75h 20x14x75h
85€ 51€ 85€ 51€ 85€ 51€
320_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg Fio_wenge_rigato_38-2075_P1.jpg Fio_beige_30-2075_P1.jpg
320 Fio Wenge Rigato  38-2075 Fio Beige  30-2075
30x15x70h 20x12x75 20x12x75
95 57€ 89€ 58€ 89€ 58€
Fio_wenge_28-2075_P1.jpg Fio_bianco_grigio_73-2075_P1.jpg Fio_moka_74-2075_P1.jpg
Fio Wenge  28-2075 Fio Bianco Grigio  73-2075
Fio Moka  74-2075
20x12x75 20x12x75 20x12x75
89€ 58€ 89€ 58€ 89€ 58€
Colonela_moka_74-2512_P1.jpg Colonela_wenge_28-2512_P1.jpg Colonela_wenge_rigato_48-2512_P1.jpg
Colonela  Moka  74-2512 Colonela Wenge  28-2512 Colonela Wenge Rigato  48-2512
27x15x100
27x15x100
27x15x100
105€ 68€ 105€ 68€ 105€ 68€
Colonela_beige_30-2512_P1.jpg Colonela_white_27-2512_P1.jpg Colonela_dianco_grigio_73-2512_P1.jpg
Colonela Beige  30-2512 Colonela White  27-2512 Colonela Bianco Grigio  73-2512
27x15x100 27x15x100 27x15x100
105€ 68€ 105€ 68€ 105€ 68€
671b_alia_ntoulapi_probagno_p1.jpg 670_damia_ntoulapi_probagno_p1.jpg 319_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg
*****671B 670 319
25x20x120h 30x14x30h 60x20x70h
120€ 72€ 140€ 84€ 145 87€
533_ntoulapi_probagno_p1.jpg 318_w15_ntoulapi_probagno_p1.jpg 922_melitos_ntoulapi_probagno_p1.jpg
533
318 922
60x20x82h 60x20x82h 30x28x145h
147€ 88€ 155 93€ 190€ 114€
942k_lisis_ntoulapi_probagno_p1.jpg 636k_medon_ntoulapi_probagno_p1.jpg 650k_aris_ntoulapi_probagno_p1.jpg
942K
636K 650K
30x28x145h
30x28x145h 30x28x160h
190€ 114€ 195€ 117€ 195€ 117€
927k_ntoulapi_probagno_p1.jpg 626k_iera_ntoulapi_probagno_p1.jpg 627k_niovi_ntoulapi_probagno_p1.jpg
927K 626K 627K
30x28x145h 30x28x145h 30x28x145h
200€ 120€ 210€ 126€ 210€ 126€
641k_mirini_ntoulapi_probagno_p1.jpg 905k_kevis_ntoulapi_probagno_p1.jpg Connect_C1838SV_P1.jpg
641K 905K Connect   30x30x165
30x28x145h 30x28x145h δρυς   308.50 215.90
220€ 132€ 276€ 166€ λευκό  345.50 241.80
    διαθέσιμα σε 4 χρώματα
TONIC_R4319WG_P1.jpg SOFTMOOD_T7817WG_P1.jpg TONIC_R4302-katwmeros_P1.jpg
Tonic II   35x30x17.35 Softmood   40x35x165 Tonic II   60x44
κολώνα 173.5Υ 512.30 358.60 κολώνα 687.30 481.10 688.40 481.88
έπιπλο 60Υ 213.50 149.40 έπιπλο 641.50 449.00 διαθέσιμο σε 3 χρώματα
έπιπλο 35Υ 393.60 275.50 διαθέσιμα σε 4 χρώματα  
έπιπλο 48Υ 230.60 161.40    
διαθέσιμο σε 3 χρώματα