Αρχική > Πλακάκια > μπάνιου γυαλιστερά
 
Εκπτώσεις -27% στα Best Tiles, -19% στα Karag, -50% στα Keros, -27% στα Golden Blue, 
-33% στα Νέα Δόμηση, -33% στα Ocean Blue, -31% στα La Casa.
Blanco_mix_size_20x20_P1.jpg classic_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg musa_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Blanco Classic  20x20 Musa  20x30  ε
12.5/μ² 10.1€/μ² 14.3/μ² 10.4€/μ² 14.3/μ² 10.4€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
chalet_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg saly_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg mito_ocean_blue_2017_p1.jpg
Chalet  25x40 Saly  25x40 Mito  20x50  ε
14.9/μ²  10.9€/μ² 14.9/μ² 10.9€/μ² 17.6/μ² 11.8€/μ²
compact_ocean_blue_2017_p1.jpg fuji_ocean_blue_2017_p1.jpg fushion_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Compact  20x50 Fuji  20x50  ε Fushion  20x50  ε
17.6/μ² 11.8€/μ² 17.6/μ² 11.8€/μ² 16.4/μ²  12.0€/μ²
royal_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg CROSS_LINE_25X50_P1.jpg PLANET_25X50_P1.jpg
Royal  20x50  ε Cross Line  25x50  ε Planet  25x50  ε
16.4/μ²  12.0€/μ² 15.5/μ²  12.6€/μ² 15.5/μ²  12.6€/μ²
  <10κιβ +2.2/μ² <10κιβ +2.2/μ²
ORION_25X50_P1.jpg blanco_p1.jpg acacia_p1.jpg
Orion  25x50  ε Blanco 20x20 Acacia  20x50
15.5/μ²  12.6€/μ² 18.3/μ² 12.6€/μ² 19.1/μ² 13.2€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
blancos_best_tiles_2017_2018_p1a.jpg gallery_p1.jpg happy_no1_p1.jpg
Blancos  25x50, 20x20  ε Gallery  25x33  ε Happy  25x33  ε
18.6/μ²  13.6€/μ² 27.8/μ² 13.9€/μ² 27.8/μ² 13.9€/μ²
happy_no2_p1.jpg mito_p1.jpg happy_p1.jpg
Happy  25x33  ε Mito  20x50 Happy  20x50
27.8/μ² 13.9€/μ² 20.4/μ² 14.1€/μ² 20.4/μ² 14.1€/μ²
emotion_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg splash_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg july_25x40_no1_p1.jpg
Emotion  20x60  ε Splash  20x60 July  25x40  ε
19.8/μ² 14.4€/μ² 19.8/μ² 14.4€/μ² 29.3/μ² 14.6€/μ²
magic_no1_p1.jpg amur_25x50_best_tiles_2017_2018_p1.jpg praga_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Magic  25x40 Amur  25x50 Praga  25x50  ε
29.3/μ² 14.6€/μ² 20.1/μ²  14.7€/μ² 20.1€/μ²  14.7€/μ²
new_york_no1_p1.jpg new_york_no2_p1.jpg COLONIAL_20X50_P1.jpg
New York  20x60  ε New York  20x60  ε Colonial  20x50  ε
21.5/μ² 14.8€/μ² 21.5/μ² 14.8€/μ² 18.5€/μ²  15.0€/μ²
    <10κιβ +2.2/μ²
provence_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg melrose_best_tiles_2017_2018_p1.jpg GLASS_25X50_P1.jpg
Provence  20x20  ε Melrose  25x50 Glass  25x50  ε
20.5€/μ²  15.0€/μ² 20.8€/μ²  15.2€/μ² 19.0/μ²  15.4€/μ²
    <10κιβ +2.2/μ²
Portasanta_25x50_P1.jpg styl_dam_2017_no1_p1.jpg styl_dam_2017_no2_p1.jpg
Portasanta  25x50  ε Στυλ  20x50 Στυλ  20x50
19.0/μ²  15.4€/μ² 23.4/μ² 15.7€/μ² 23.4/μ² 15.7€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
nara_dam_2017_no1_p1.jpg nara_dam_2017_no2_p1.jpg nova_dam_2017_p1.jpg
Νάρα  20x50  ε Νάρα  20x50  ε Νόβα  20x50  ε
23.4/μ² 15.7€/μ² 23.4/μ² 15.7€/μ² 23.4/μ² 15.7€/μ²
lotus_dam_2017_p1.jpg pleasure_ocean_blue_2017_p1.jpg tangram_no1_p1.jpg
Λότους  20x50 Pleasure  20x60  ε Tangram  20x60
23.4/μ² 15.7€/μ² 23.7/μ² 15.9€/μ² 23.2/μ² 16.0€/μ²
tangram_no2_p1.jpg planet_dam_2017_p1.jpg carrara_p1.jpg
Tangram  20x60 Πλάνετ  20x60  ε Carrara  20x60
23.2/μ² 16.0€/μ² 24.1/μ² 16.1€/μ² 23.8/μ² 16.4€/μ²
Tessara_25x50_P1.jpg majestic_best_tiles_2017_2018_p1.jpg fresh_best_tiles_2017_2018_p1.jpg
Tessara  25x50  ε Majestic  25x50 Fresh  25x50
20.4€/μ²  16.5€/μ² 22.6/μ²  16.5€/μ² 23.3/μ²  17.0€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
motion_25x50_no1_p1.jpg livorno_33x33_45x45_25x50_no2_p1.jpg suite_star_no2_p1a.jpg
Motion  25x50  ε Livorno  25x50 Suite Star  20x50  ε
34.3/μ² 17.1€/μ² 34.3/μ² 17.1€/μ² 35.0/μ² 17.5€/μ²
mayolica_no2_p1.jpg mayolica_no2_p1.jpg mayolica_no2_p1.jpg
Mayolica  20x50  ε Mayolica  20x50  ε Mayolica  20x50  ε
35.0/μ² 17.5€/μ² 35.0/μ² 17.5€/μ² 35.0/μ² 17.5€/μ²
pulpis_no5_p1.jpg selecta_no4_p1.jpg bizoute_mentro_p1.jpg
Pulpis  20x50  ε Selecta  20x50
Bizoute Metro  10x20
35.0/μ² 17.5€/μ² 35.0/μ² 17.5€/μ² 22.0/μ² 17.8€/μ²
    <10κιβ +2.2/μ²
absolut_dam_2017_no2_p1.jpg absolut_dam_2017_no1_p1.jpg varna_no1_p1.jpg
Άμπσολουτ  31.6x63.2 Άμπσολουτ  31.6x63.2 Varna  25x50  ε
26.7/μ² 17.9€/μ² 26.7/μ² 17.9€/μ² 36.8/μ² 18.4€/μ²
UMBRIA_24X68_P1.jpg recife_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg jazz_p1.jpg
Umbria  24.2x68.5  ε Recife  25x50  ε Jazz  20x60  ε
23.3/μ²  18.90€/μ² 26.19€/μ²  19.0€/μ² 38.6/μ² 19.3€/μ²
<10κιβ +2.2/μ²    
life_no1_p1.jpg soho_no1_p1.jpg dorset_no2_p1.jpg
Life 20x60  ε Soho  20x60 Dorset  25x75
38.6/μ² 19.3€/μ² 38.6/μ² 19.3€/μ² 29.4/μ² 20.3€/μ²
dorset_no1_p1.jpg look_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg aitana_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Dorset  25x75 Look  30x90 Aitana  25x60  ε
29.4/μ² 20.3€/μ² 29.1/μ² 21.2€/μ² 30.4/μ²  22.2€/μ²
bisellado_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg identity_no3_p1.jpg suite_star_no1_p1a.jpg
Bisellado  10x20 Identity  25x70 Suite Star  20x50  ε
31.0/μ² 22.6€/μ² 45.4/μ² 22.7€/μ² 45.8/μ² 22.9€/μ²
carina_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg elegance_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg calacata_grey_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Carina  30x60 Elegance  30x70  ε Calacata grey
35.3/μ² 25.8€/μ² 36.6/μ²  26.7€/μ² 58x58  30.7/μ² 29.0€/μ²
    58x118  54.6/μ² 39.8€/μ²
    29x118  62.0/μ² 45.3€/μ²
mirage_best_tiles_2017_2018_p1.jpg esencia_best_tiles_2017_2018_p1.jpg  
Mirage  7.5x15 Esencia  10x30  
50.8/μ²  37.1€/μ² 53.1/μ²  38.7€/μ²

Οι τιμές που βλέπετε σε αυτήv την σελίδα αφορούν το κυρίως πλακάκι κάθε σειράς.

versace.jpg gardenia.jpg  

 

Υπάρχουν πλακάκια κεραμικά, λευκόπαστα ή κοκκινόπαστα και γρανιτοπλακάκια ολόμαζα ή όχι.

 

Ολόμαζα ονομάζουμε τα πλακάκια που το υλικό τους εξωτερικά είναι το ίδιο και εσωτερικά. Βγαίνουν σε πολύ λίγες διαστάσεις (συνήθως 30Χ30 και 30Χ60) με περιορισμένες αποχρώσεις (συνήθως γήινες). Τα προτείνουμε για βιομηχανικά δάπεδα. Η παραδοχή το ότι αν σπάσει ή χτυπηθεί δεν θα το καταλαβαίνεις δεν ισχύει. Οι ρωγμές και τα χτυπήματα λερώνονται και μαυρίζουν. Δεν υπάρχουν ολόμαζα με σχέδια ή έντονα χρώματα.

 

Τα κεραμικά πλακάκια ψήνονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία απ' ότι τα γρανιτοπλακάκια. Τα γρανιτοπλακάκια περιέχουν ρινίσματα ορυκτού γρανίτη ενώ τα κεραμικά όχι.

 

Αντοχή: Υπάρχουν επιπλέον επεξεργασίες και παράγοντες που κάνουν τα πλακάκια παραπάνω ανθεκτικά όπως πάχος, επεξεργασία lappato, τεχνική ψησίματος και αρχικά υλικά. Υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό αντοχής. Ο πιο εύκολος έλεγχος για την αντοχή είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το κόψει ο πλακάς σου. Ο πιο τυπικός έλεγχος είναι να πάρεις ένα δείγμα από την παρτίδα αποθέματος και να το μετρήσει εργαστήριο. Η μέτρηση του εργοστασίου είναι ένα στοιχείο αλλά παρτίδα με παρτίδα μπορεί να διαφέρει. Υπάρχουν πολλά που θα ακούσετε χωρίς να μπορούν να αποδειχτούν ή χωρίς να γνωρίζει κανείς αν έχουν νόημα.

 

Για το πόσο αντιολησθιτικά είναι τα πλακάκια, υπάρχουν μετρήσεις που δίνουν βαθμό ολισθηρότητας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις μετρήσεις των εργοστασίων ή απλά με την αφή σας να κρίνετε ποιος βαθμός ολισθηρότητας σας ταιριάζει.

 

Ακόμα μπορεί να έχουν διαφορετικό τελείωμα (ρετιφικάτα ή όχι). Στα ρετιφικάτα ο αρμός είναι σε ευθεία με τα πλακάκια ενώ στα απλά δημιουργείτε μικρό αυλάκι. Η παραδοχή ότι στα ρετιφικάτα δεν μπαίνει αρμός είναι λάθος. Αρμό στα πλακάκια βάζουμε για να μην σπάσουν ή σηκωθούν στα δάπεδα. Αιτία μπορεί να είναι σεισμοί, συστολές και διαστολές. Σε μικρές επιφάνειες ή σε τοίχους μπορούμε να μην βάλουμε αρμό. Σε μεγάλες επιφάνειες, σε εξωτερικούς χώρους και σε επιφάνειες με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ο αρμός είναι απαραίτητος.

 

Σίγουρα το πλακάκι που μας αρέσει περισσότερο στην εμφάνιση είναι και το καλύτερο. Υπάρχουν όμως περιορισμοί. Σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά δάπεδα με μεγάλη καταπόνηση χρησιμοποιούμε πιο δυνατά πλακάκια από ότι σε τοίχους, στα μπάνια ή σε εσωτερικά δάπεδα ήπιας χρήσης.

 

Το μπάνιο δεν είναι χώρος με μεγάλη καταπόνηση. Τα αντικείμενα και τα έπιπλα στο μπάνιο συνήθως τοποθετούνται μία φορά και μένουν σταθερά. Τα γρανιτοπλακάκια είναι μη απορροφητικά στην κάτω πλευρά τους οπότε χρειάζεστε πιο δυνατή κόλλα. Ακόμα δεν κόβονται εύκολα και δεν μπορείς εύκολα να κάνεις σωστά φάλτσα. Στα γρανιτοπλακάκια δεν θα βρείτε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων όπως στα κεραμικά. Οι ιδιότητες που έχουν τα γρανιτοπλακάκια όπως μεγάλη αντοχή, αντιπαγωτικά και μη απορροφητικά δεν βρίσκουν εφαρμογή στο μπάνιο. Για να αποφύγετε τα συνήθως αντιαισθητικά προφίλ και για να κάνει ο πλακάς σας καλύτερη δουλειά συστήνουμε κεραμικά πλακάκια για το μπάνιο σας.