Αρχική > Λεκάνες > δαπέδου
     
Οι τιμές είναι σε διαδικασία αλλαγής λόγο αυξήσεων
παρακαλώ ενημερωθείτε τηλεφωνικά για τις αλλαγές!
 
Εκπτώσεις -13% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Scarabeo, Serel, -43% στα Huida,
-38% στα Gloria, -48% στα Karag.
     
λεκάνες επώνυμων εργοστασίων ουρητήρια επώνυμων εργοστασίων  
λεκάνες ανώνυμων εργοστασίων ουρητήρια ανώνυμων εργοστασίων  
     
     
Λεκάνες επώνυμων εργοστασίων
     
simplicity-e877501_1.jpg cover_e22302_1.jpg square_e23301_1.jpg
Simplicity  ε  50cm #Cover  ε  BTW 52cm #Square  ε  BTW 52cm
1#απλό καπάκι   333.30€  140€ soft close   333.30€  145€ soft close   333.30€  150€
# ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα Rimless Rimless
  # ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα # ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα
  Aphro_CB_1092_P1.jpg E711501_1.jpg
  Aphro  BTW  CB1092  50cm Connect  BTW  54.5cm
  soft close   333.55€  186.79€ απλό καπάκι  267.22€  200.42€
    soft close  296.36€  222.28€
  smart_yp_sm1100_p1a.jpg Larx_CB_1060_P1.jpg
  Smart BTW  56cm Larx  BTW  CB1060  54cm
  απλό καπάκι soft close   370.76€  207.62€
  soft close  
  slim soft close  
tesi-t007701_1.jpg Cutie_CB_1094_P1.jpg Sorento_CB_1088_P1.jpg
Tesi II  BTW  55.5cm Cutie  BTW  CB1094  54cm Sorento  BTW  CB1088  56cm
slim απλό καπάκι 314.96€  236.22€ soft close  395.55€  221.51€ slim soft close  409.20€  229.15€
slim soft close  317.44€  238.08€ 1# κάλυμμα soft close  
AquaBlade    
cover_A223011_1.jpg Legend_CB_10100_P1.jpg volante_17-1357_p1.jpg
Cover +  BTW  56.7cm Legend  BTW  CB10100  52cm Volante  57.5cm
1#soft close  428.33€  257.00€ soft close  457.55€  256.23€ soft close  300.00€  285.00€
1 τελευταίο εκθεσιακό κομμάτι    
connect-air_E004901_1.jpg tonic-II-btw_K317301_1.jpg classic_871100c_p1a.jpg
Connect Air  55cm Tonic II  BTW  56cm Classic  54cm
slim soft close  443.30€  332.48€ soft close  646.04€  484.53€ ξύλινο μασίφ
AquaBlade AquaBlade soft close λευκό
    soft close μαύρο
T296801_1.jpg    
Strada II  56cm    
slim soft close  681.38€  511.04€    
AquaBlade    
     
     
Λεκάνες ανώνυμων εργοστασίων
master_27-1301_p1.jpg    
Master  Π/Κ  46cm    
απλό καπάκι  115.00€  97.75€    
     
     
Ουρητήρια επώνυμων εργοστασίων
wc_tourkikh_0417_p1.jpg noncello-v412201_1.jpg  
WC Τούρκικου τύπου  60cm Noncello  V412201  60cm  
  168.64€  126.48€
     
Ουρητήρια ανώνυμων εργοστασίων
patousa_1.jpg    
Patousa  38cm    
50.00€  42.50€    
     
Όλες οι λεκάνες που δεν έχουν το καζανάκι πάνω στην λεκάνη και δεν είναι κρεμαστές λέγονται υψηλής
πίεσης
Μετά το όνομα κάθε λεκάνης αναφέρετε ένα μέγεθος (π.χ. 65cm) το οποίο είναι το συνολικό μήκος από
τον τοίχο εώς μπροστά
ΥΠ: Υψηλή Πίεση
ΠΣ: Πίσω Σιφώνι ή Πισωστόμια ή Οριζόντια Απορροή ή Οριζόντια Έξοδος
ΚΣ: Κάτω Σιφώνι ή Κατωστόμια ή Κάθετη Απορροή ή Κάθετη Έξοδος
Π/Κ: Πίσω Κάτω Σιφώνι
ΟΑ: Οριζόντια Απορροή
ΚΑ: Κάθετη Απορροή
ΥΠ/ΠΣ: Υψηλή Πίεση και Πίσω Σιφώνι
ΥΠ/ΚΣ: ΧΥψηλή Πίεση και Κάτω Σιφώνι
BTW: Back To Wall Λεκάνες που ακουμπάει ολόκληρη η πλάτη στον τοίχο
ΣΕΤ ή Pack: Λεκάνες που πωλούνται με έναν κωδικό μαζί με το καπάκι
"66X36X41 cm": Μήκος x Πλάτος x Ύψος λεκάνης
soft close: Καπάκι με μηχανισμό ελεγχόμενης και ομαλής καθόδου
απλό καπάκι: Καπάκι χωρίς μηχανισμό ελεγχόμενης και ομαλής καθόδου
slim: Καπάκι λεπτό (απλό ή soft close)
sandwich: Καπάκι λεπτό (απλό ή soft close)
AB: AquaBlade
Swirl: Swirl
ε: διαθέσιμο στην έκθεση
#: διαθέσιμο στο κατάστημα για αγορά
Ανώνυμων εργοστασίων: Λεκάνες που έρχονται από ανώνυμα εργοστάσια. Έχουν προβλήματα όπως
σημάδια, ατέλειες.