Αρχική > Μπαταρίες > νιπτήρα
 
Έκπτωση -25%, -33% στα Grohe, -38% στα Gloria, -30% Ideal Standard, PRC, -23% στα Geberit,
-31% στα La Torre, Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, Kludi.
     
Αναμεικτικές μπαταρίες Μη αναμεικτικές μπαταρίες Αυτοκλειόμενες μπαταρίες
Ηλεκτρονικές μπαταρίες 2 οπών μπαταρίες  
     
Χρωματιστές αναμεικτικές μπαταρίες
rota_1_610.jpg bauedge_23328_1_507.jpg bauedge_23093_1a_501.jpg
Rota  13-3002_610Rio  11x10.5h BauEdge_507Silver 9.1x8.6h BauEdge ε #23093_501 14x21h
132.72€ 82.29€ ε #23328000   179.12€ 123.8€ 215.4€ 148.9€
διαθέσιμα χρώματα
διαθέσιμα χρώματα διαθέσιμα χρώματα
     
Αναμεικτικές μπαταρίες
modena-13-3501_1.jpg dema-13-6008_1.jpg dema-13-6011_1.jpg
Modena 35  13-3501  10x5h Dema 40  13-6008  11x5h Dema  2#13-6011  12x11h
34.72€ 17.77€ 40.30€ 22.33€ 47.12€ 22.82€
εκτός αποθέματος
   
modena-13-2416_1.jpg kyknos-13-0409_1.jpg jolly_1.jpg
Grande Modena 2#13-2416 11x5h Kyknos  13-0409  13.5x7h Jolly  1#29-8000  12x11h
38.44€ 23.83€ 39.68€ 24.60€ 47.12€ 24.74€
fonte-13-9102_1.jpg kyknos-13-2214_1.jpg aria_1.jpg
Fonte  2#13-9102  11.5x6h Kyknos 1#13-2214  12.5x20h Aria 39-2162 12x8h
55.80€ 25.05€ 47.12€ 25.59€ 47.12€ 29.21€
rota_1.jpg berlin-13-8102_1.jpg italia_1.jpg
Rota ε #13-3002  11x10.5h Berlin  13-8102 Italia  11-5000  11x6h
52.08€ 32.29€ 54.56€ 33.83€ 57.04€ 35.36€
χρωματιστή +50€    
kamari_1.jpg kramer_1.jpg teo_1.jpg
Kamari  42-0901 Kramer 42-4201  10x6h Teo  42-9202
59.52€ 36.90€ 60.76€ 37.67€ 60.76€ 37.67€
lux_690611_p1.jpg kaufen_1.jpg stilo-13-1107_1.jpg
Lux  2#690611  11.5x9h Kaufen  33-6001  8h Stilo  13-1107  10x9h
56.80€ 38.00€ 63.24€ 39.21€ 68.20€ 42.28€
baboo_1.jpg dario_1.jpg baucurve_32805000_p1.jpg
Baboo  33-2101 Dario  42-5101  11x7h BauCurve ε #32805000  9x8h
74.40€ 46.13€ 74.40€ 46.13€ 64.86€ 48.65€
    #114687 ροζέτα +0,5cmΥ  6.20€ 4.65€
kadia_1.jpg river_1.jpg  
Kadia  42-1012  10h River  21-0043  
79.36€ 49.20€ 81.84€  50.74€  
μηχανισμός sedal 35 ρηχός
   
13-2066  9.30€ 5.80€    
stilo-13-0126_1.jpg barra_1.jpg colonati_1.jpg
Stilo  1#13-0126  17x28h Colonati  23-3301  17x22h Colonati  21-1004  12x13h
83.70 51.90€ 84.32€ 52.29€  86.80€ 53.82€
viva-143310_1.jpg louis_1.jpg pater_1.jpg
Viva  143310  11x6h Louis  42-8930  10h Pater  42-8910  11x11h
80.0€ 55.2€ 89.28€ 55.35€ 94.24€ 58.43€
barbiere_1.jpg viva-143310x_1.jpg newpro-42001_1.jpg
Barbiere  13-1227 Viva Plus ε #143310X  13x8h Newpro  42001  10x9h
99.20 61.50€  92.3€ 63.7€ 92.3€ 63.7€
 με σπιράλ    
creso_1.jpg
spazio_1.jpg espresso_1.jpg
Creco  42-0701  16x9h Spazio  42-0530  10h Espresso  18-0054  11x8h
104.16 64.58€ 106.64€  66.12€ 106.64€  66.12€
huida_1.jpg quatro_1.jpg dolceza_1.jpg
Huida  13-1711 Quatro  42-1002 Dolceza  42-1275  12x17h
106.64€ 66.12€ 106.64 66.12€ 109.12€ 67.65€
bauedge_23328_p1.jpg bauloop_23335000_p1.jpg attract-b0032aa_1.jpg
BauEdge 9.1x8.6h BauLoop 9.1x8.6h Attract ε B0032AA  10x5h
ε #23328000   92.28€ 69.2€ ε #23335000  92.28€ 69.2€ 99.76 69.80€
#114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.20€ 4.65€ #114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.20€ 4.65€  
goodlife_teorema_186331a.jpg ceraplan-b0700aa_1.jpg  
GoodLife ε  #186331  13x12h CeraPlan III  10x7h  
100.44 70.80€ B0700AA   101.27  70.90€
  B0772AA   103.33  72.30€  
  B0767AA  113.67  79.60€  
klint-142310_1.jpg superiore_1a.jpg  
Klint  142310  13x8h Superiore Per Lavabo  13-2015  
104.6€  72.2€ 117.80 73.04€  
Tag_173331_p1.jpg viva-143333_1.jpg ceraplan-b0704aa_1.jpg
Tag ε #173331  13x14h Viva  143333  14x22h CeraPlan III Grande ε #B0704AA  11x8h
105.40€  74.30€ 108.2€  74.7€ 107.47 75.20€
newpro-42008_1.jpg
bauclassic_32862000_p1.jpg
tesi-a6555aa_1.jpg
Newpro  42008 Big  12x9h BauClassic ε #32862000  11x6h Tesi  9x10h
110.7€ 76.4€ 103.29 77.48€ A6555AA  117.80  82.50€

  A6557AA  124.00  86.80€
42-0703_1.jpg mocca_1.jpg b-16_1.jpg
42-0703 Mocca  16-0054  11x9h Β-16 ε 12x6h
133.92€  83.03€ 136.40€  84.57€ 130.77  85.00€
    βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€
b-01-1_1.jpg b-01-2_1.jpg b-01_1.p_1.jpg
Β-01.1  Φ17  16x7h Β-01.2  Φ17  16x7h #Β-01 ε Φ17  16x7h
130.77  85.00€ 130.77  85.00€ 130.77  85.00€
βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€ βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€
σε 14 χρώματα 207.70 135.00€ 
    βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€
mara-a9005aa_1.jpg bauedge_23093000_p1.jpg bauloop_23091000_p1.jpg
Mara  A9005AA  9x5h BauEdge ε #23093000  14x21h BauLoop ε 1#23091000  14x21h
122.64 85.80€ 118.62€ 88.96€ 118.62€ 88.96€
slot-135310_1.jpg cerasprint-b9560aa_1.jpg tonda-145310_1.jpg
Slot  135310  13x10h Cerasprint  B9560AA  13x6h Tonda ε  1#145310  14x11h
129.2€  89.10€ 131.63 92.10€ 135.3€  93.4€
b-16-1_1.jpg eurosmart-32825000_1.jpg connect-b9914aa_1.jpg
Β-16.1  12x6h EuroSmart  32825000  9x7h Connect  11x7h
146.15  95.00€ 171.40€ 114.80€ B9914AA  136.46 95.50€
βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€   B9936AA  139.00 97.30€
ceraplan-b0706aa_1.jpg cerasprint-b9564aa_1.jpg eurosmart-33265002_1.jpg
CeraPlan III  B0706AA  16x22h Cerasprint  B9564AA  16x19h EuroSmart  33265002  10.6x5.6h
140.74 98.50€ 142.66  99.90€ 141.80  95.00€
  βαλβίδα κλικ κλακ L2268  15€
 
tech-12001_1.jpg bauclassic_23095000_p1.jpg connect-b9933aa_1.jpg
Tech  12001  12x7h BauClassic  23095000  14x21h Connect  B9933AA  15x19h
147.6€  101.8€ 138.20 103.65€ 148.86  104.20€
    βαλβίδα κλικ S8803AA   26.91€ 18.80€
klint-142333_1.jpg toscana-13-1901_1.jpg baulines-23090000_1.jpg
Klint  142333  14x19h Toscana  13-1901  17x7h BauCurve  23090000  14x21h
153.8€  106.1€ 173.60€ 107.63€ 209.70€  140.50€
eurosmart-23322001_1.jpg eurosmart-23537002_1.jpg ceramix-a5659aa_1.jpg
EuroSmart  23322001  11x8.3h Eurosmart  23537002  14x21h Ceramix Blue  14x7h
161.10  108.00€ 257.10€ 172.30€ A5659AA  163.31  114.30€
    A5658AA 5lt/min  170.87  119.60€
active-b8059aa_1.jpg eurosmart-23325000_1.jpg quadra-144310_1.jpg
Active  B8059AA  12x9h EuroSmart  ε 23325000  12x10h Quadra  144310  11.5x9.5h
163.43  114.40€ 206.50€  138.40€ 166.1€ 114.6€
idealsmart-b0459aa_1.jpg taya-40001_1a.jpg tonda-145333_1.jpg
IdealSmart  B0459AA  12x9h Taya ε 1#40001  14x12.5h Tonda  145333  15x22h
165.73  116.00€ 178.4€ 123.1€ 178.4€ 123.1€
ροή νερού 5lt/min    
eurostyle-33552002_1.jpg attitude-a4598aa_1.jpg konvex-17001_1.jpg
EuroStyle  33552002  10x8h Attitude  A4598AA  13x9h Konvex 17001 ε  11x8h
239.90€ 160.80€ 191.52 134.10€ 196.8€  135.8€
    προσφορά 1 εκθεσιακό κομμάτι 100€
italia-35001_1.jpg eurostylenew-23564003_1.jpg melange-b8630aa_1.jpg
Italia  35001  12x10h Eurostyle New 23564003 11x8.4h Melange  B8630AA  ε  12x8h
196.8€  135.8€ 241.20€  161.60€ 206.21 144.30€
tech-12601_1.jpg concetto-32204001_1.jpg quadra-144333_1.jpg
Tech 12601  15x17.4h Concetto  32204001  10x7h Quadra  144333  15x24h
209.1€  144.3€ 254.70€  170.60€ 215.3€  148.6€
concetto-23450001_1.jpg
konvex-17601_1.jpg
essencenew-32898001_1.jpg
Concetto New  23450001  13x10h Konvex  17601  16.5x18h Essence New ε 32898001 9x11h
291.40€  195.20€ 227.6€  157.0€ 288.90€  193.60€
    προσφορά 1 εκθεσιακό κομμάτι 150€
laghi-44001_1.jpg oxford-6319_1.jpg flue-138310_1.jpg
Laghi  44001  13x11h Oxford  6319  14x8h Flue  138310  11x10h
239.9€ 165.5€ 239.9€  165.5€ 239.9€  165.5€
profili-45001_1.jpg profili-45601_1.jpg strada-a5449aa_1.jpg
Profili  45001  12.8x12.6h Profili  45601  14x12h Strada  11x9h
239.9€ 165.5€ 239.9€ 165.5€ A5449AA  239.07  167.40€
    A5658AA 5lt/min  245.33€  171.70€
java-28001_1.jpg flue-139310_1.jpg tonic-a6326aa_1.jpg
Java ε #28001  12.6x10h Flue  139310  12x9.7h Tonic II  A6326AA  13x11h
243.5€  168.0€ 246.0€  169.7€ 245.89€  172.10€
προσφορά 2 τελευταία κομμάτια 120€    
oxford-6313_1.jpg eurodisc-33190002_1.jpg moments-a3905aa_1.jpg
Oxford  6313  16x18h Eurodisc  33190002  12x9h Moments  A3905AA  12x9h
252.2€  174.0€ 337.80€  226.40€ 257.92€  180.50€
italia-35666_1.jpg denver-6413_1.jpg java-28601_1.jpg
Italia  35666  11x10h Denver  6413  15.5x14h Java  28601  13.5x19h
264.5€  182.5€ 264.5€ 182.5€ 270.6€  186.7€
eurostyle-23043002_1.jpg eurosmart-32830000_1.jpg essencenew-23462001_1.jpg
Eurostyle  23043002  15x24h Eurosmart  32830000  15x21h Essence New  23462001  11x16h
328.30€  219.90€ 350.80€  235.10€ 358.10€  239.90€
tolomeo-83054_1.jpg eurocube-23127000_1.jpg tech-12581-vin_1.jpg
Tolomeo  83054  11x11h EuroCube  23127000  10x9h Tech  12581 Vin  14x11h
282.9€  195.2€ 361.90€  242.50€ 295.2€  203.7€
    με σπιράλ
europlus-32612002_1.jpg eurostylenew-23569003_1.jpg melange-a4260aa_1.jpg
Europlus  32612002  11x9h Eurostyle New 23569003 13x25h Melange  A4260AA  14x12h
372.90€  249.80€ 382.50€  256.30€ 299.89€  209.90€
delizia-58054_1.jpg eurodisc-23448002_1.jpg concetto-32629001_1.jpg
Delizia  58054  12x11h Eurodisc  23448002  14x11h Concetto  32629001 15x21h
307.5€  212.2€ 372.00€  249.30€ 415.70€  278.50€
essencenew-32628001_1.jpg lineare-32115000_1.jpg quadra-32631000_1.jpg
Essence New  32628001  13x21h Lineare  32115000  11x6h Quadra  32631000  10x7h
451.90€  302.80€ 452.60€  303.20€ 444.10€  297.50€
eurocube-23445000_1.jpg tonic-a6332aa_1.jpg glance-a4587aa_1.jpg
Eurocube  23445000  13x11h Tonic II  A6332AA  13.5x15h Glance  A4587AA  12x9h
458.50€  307.20€ 326.49€  228.50€ 346.64€  242.60€
eurodisc-23054002_1.jpg eurocube-23135000_1.jpg eurodiscjoy-23425000_1.jpg
Eurodisc  23054002  14x26h EuroCube  23135000  15x22h Eurodisc Joy  23425000  12x9h
440.40€  295.10€ 453.40€  303.80€ 479.70€  321.40€glance-a5330aa_1.jpg attitude-a6043aa_1.jpg melange-a6041aa_1.jpg
Glance  A5330AA  14x13h Attitude  A6043AA  15x22h Melange  A6041AA  16x22h
382.29€  267.60€ 386.07€  270.30€ 386.07€  270.30€
eurocubejoy-23654000_1.jpg eurodiscjoy-23427000_1.jpg lineare-23443000_1.jpg
Eurocube Joy 23654000 9.8x9.4h Eurodisc Joy  23427000  14x11h 
Lineare  23443000 14x9h
 472.50€  316.60€ 519.80€  348.20€ 599.30€  401.60€
quadra-23441000_1.jpg europlus-33155002_1.jpg eurocubejoy-23657000_1.jpg
Quadra  23441000  14x9h Europlus  33155002  11x8h Eurocube Joy 23657000 9.8x9.4h
 547.10€  366.60€ 528.60€  354.20€ 546.00€  365.80€
lineare-23296000_1.jpg luce-84054_1.jpg grandera-23303000_1.jpg
Lineare  23296000  12x23h Luce  84054  12x12.5h Grandera  23303000  11x8h
586.00€  392.60€ 528.9€ 364.9€ 682.90€  457.60€
allure_32757000_1.jpg veris-32183000_1.jpg atrio-32129001_1.jpg
Allure  32757000  10x7h Veris  (10x8h, 10x12h) Atrio  32129001  14x27h
707.30€  473.90€ 32183000  707.30€  473.90€ 850.20€  569.60€
  23064000  865.30€  579.70€  
atrio-32042001_1.jpg allure_32146000_1.jpg
allure_br-23029000_1.jpg
Atrio  32042001  15x21h Allure  32146000  14x19h Allure Brilliant  23029000  10x11h
902.00€  604.30€ 862.00€  577.60€ 917.00€  614.40€
veris-32184000_1.jpg
allure_br-23109000_1.jpg luce-suite_1.jpg
Veris  32184000  13x25h Allure Brilliant 23109000 13x20h

Luce Suite

905.50€  606.70€ 1231.00€  824.80€ Χειροποίητο decor
    Τιμές κατόπιν ζήτησης
     
Μπαταρίες 1ροής τοίχου, 2 οπών, μη αναμικτικές, 1ροής, αυτοκλειόμενες, ηλεκτρονικές
13-3351_1.jpg 01-3351_1.jpg star-05-7005_1.jpg
Gloria  1#13-3351 01-3351  18x26h Star  1#05-7005
22.94€  13.02€ 22.94€  14.22€ 29.14  15.32€
star-05-7020_1.jpg baraki_1.jpg gloria-14-5010_1.jpg
Star  1#05-7020 Baraki  13-2017  16x21h Gloria  1#14-5010
31.00€  15.32€ 49.60€  19.56€ 37.20€  21.84€
  εκτός αποθέματος
 
gloria-14-5020_1.jpg 23-9101_1.jpg leda-23-0785_1.jpg
Gloria  1#14-5020 23-9101 Leda New 23-0785 23.5x19.5h
45.88€  27.55€ 50.84€  31.52€ 54.56€  33.83€
dualflow-b1859aa_1.jpg push-vertical-43-2008_1.jpg auto-sprout_1.jpg
Dualflow  B1859AA  16x16h Push Vertical  43-2008 Auto-Spout  23-2014
51.27€  35.90€ 59.52€  36.90€ 69.44€  43.05€
43-4102_1.jpg leda-23-0506_1a.jpg 23-0240_1.jpg
43-4102 Leda new 23-0506 23-0240
74.40€  46.13€ 74.40€  46.13€ 79.36€ 49.20€
  χωρίς βαλβίδα
 
215_1.jpg pidaca_1.jpg leda-23-0752_1.jpg
215  12x3h Pidaca  23-2178 Leda  23-0752  10x10h
71.9€  49.6€ 81.84€  50.74€ 86.80€  53.82€
euphrosyne-1.jpg leda-23-1715_1.jpg ceraplus-b8301aa_1.jpg
Euphrosyne  16-0301  16x15h Leda  23-1715  18x18h Ceraplus  B8301AA  8x3h
89.28€  55.35€ 109.12  67.65€ 103.73€  72.60€
12215_1.jpg 217_1.jpg push-mix-43-1003_1.jpg
12215  12x7h 217  12x7h Push Mix  43-1003
105.4€  72.7€ 117.8€  81.3€ 132.68€  82.26€
i-kool_1.jpg euroeco-36265000_1.jpg ceraplus-b8296aa_1.jpg
i-kool  42-9001 Euroeco  36265000  10x6h Ceraplus  B8296AA  11x5h
148.80€ 90.18€ 177.80€  119.10€ 151.16€  105.80€
lady-934_1.jpg
altezza_1.jpg

classic-line_20741000DMN.jpg

Lady  934  11x11h Altezza  43-3401 Classic Line  20741000  12x8h
159.9€ 110.3€ 223.20€ 138.38€ 140

 

  DMN
ceraplus-b8295aa_1.jpg vedetta_1.jpg princeton-834_1.jpg
Ceraplus  B8295AA  11x5h Vedetta  43-6113 Princeton  834  18x16h
207.58€  145.30€ 245.52€ 152.22€ 233.7€ 161.3€
auto-bar_1.jpg   princeton-812_1.jpg
Auto Bar  23-0207   Princeton  812  18x17h
310.00€ 192.20   313.7€ 216.5€

 

eurosmart-36317000_1.jpg
102108770_1.jpg

115720211_P1.jpg

Eurosmart  36317000  11x9h 102108770  16x12h Hy Touch 26  115.720
447.80€ 300.10€ 365.8€ 252.4 335.2€ 258.1€
ceraplus-a6143aa_1.jpg 102108774_1.jpg ceraplus-a6145aa_1.jpg
Ceraplus  12x11.h 102108774  16x12h Ceraplus  12x11h
μπατ. A6143AA   370.26€ 259.20€ 390.6€ 269.5 μπατ. A6145AA   393.39€ 275.40€
ρεύμα A6144AA   381.80€ 267.30€   ρεύμα A6146AA   404.92€ 283.40€
euroeco-36269000_1.jpg lucrezia-62064_1.jpg ceraplus-a4157aa_1.jpg
Euroeco  10x9h Lucrezia  62064  13x21h Ceraplus
36269000 230V 602.30€ 403.60€ 467.4€ 322.5€ A4157AA 15x17h 480.62€ 336.40€
36271000 6V  614.30€ 411.60€    
eurosmart-36325001_1.jpg lucrezia-62068_1.jpg ceraplus-a4151aa_1.jpg
Eurosmart  11x10h Lucrezia  62068  13x21h Ceraplus  12x14h
36327001 6V 749.20€ 501.90€ 547.4€ 377.7€ A4151AA   564.70€ 395.30€
36325001 230V 755.00€ 505.90€   A4153AA   602.39€ 421.70€
ceraplus-a4152aa_1.jpg atrio-21022000_1.jpg atrio-21019000_1.jpg
Ceraplus  12x14h Atrio  21022000  15x19h Atrio  21019000  15x19h
A4152AA   581.68€ 407.20 787.90€ 527.90€ 824.40€ 552.30€
A4154AA   615.10 430.60    
zenta-38100_1.jpg 116235211_P1.jpg 116135211_P1.jpg
Zenta  38100  12x8 Hy Tronic 185 6V  116.235 Hy Tronic 185 230V  116.135
669.6€ 462.0€ 648.8€ 499.6€ 707.3€ 544.6€
balance-52100_1.jpg    
Balance  52100  16x10h    
967.2€ 667.4€    
     
a3807nu_1.jpg a3810nu_1.jpg  
A3807NU  290.16€ 203.10 A3810NU  513.79€ 359.70  
A3808NU  351.54€ 246.10 A3811NU  574.43€ 102.10  
A3809NU  263.31€ 184.30 A3812NU  496.00€ 347.20  
     
Οι μπαταρίες Grohe, Ideal Standard, La Torre, Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, Kludi έχουν 5 χρόνια
εγγύηση μηχανισμού, οι Gloria έχουν 6 χρόνια και οι Teorema 10 χρόνια.