Αρχική > Μπαταρίες > νιπτήρα
 
Έκπτωση -25%, -33% στα Grohe, -17% στα Gloria, -30% Ideal Standard, PRC, -23% στα Geberit,
-15% στα La Torre, Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, Kludi.
     
Αναμεικτικές μπαταρίες Μη αναμεικτικές μπαταρίες Αυτοκλειόμενες μπαταρίες
Ηλεκτρονικές μπαταρίες 2 οπών μπαταρίες  
     
Αναμεικτικές μπαταρίες
modena_13-2416_p1.jpg kramer_11-5092_p1a.jpg stada_11-3512_p1.jpg
Grande Modena 1#13-2416 11x5h Kramer 11-5092  6x10h
Stada  11-3512
28€ 23€ 29€ 24€ 30€ 25€
  #114687 ροζέτα +0,5cmΥ  6.2€ 4.6€  
dema_13-6008_p1.jpg kyknos_13-0409_p1.jpg kyknos_13-2214_p1.jpg
Dema 40  2#13-6008  11x5h Kyknos  1#13-0409  13.5x7h Kyknos 13-2214  12.5x20h
32.5€ 27€ 32€ 27 35€ 29€
    #114687 ροζέτα +0,5cmΥ  6.20€ 4.65€
bora_23-5102_p1.jpg dema_13-6011_p1.jpg italia_11-5000_p1.jpg
Bora  23-5102  10h Dema  4#13-6011  12x11h Italia  11-5000  11x6h
38€ 32€ 38€ 32€ 38€ 32€
aria_39-2162_p1a.jpg jolly_29-8000_p1.jpg rota_13-3002_p1.jpg
Aria 39-2162 12x8h Jolly  29-8000  12x11h Rota ε #13-3002  11x10.5h
39€ 32€ 38€ 32€ 44€ 37€
open_42-8221_p1.jpg   stilo_13-1107_p1.jpg
Open  42-8221   Stilo  13-1107  10x9h
45€ 37€   46€ 38€
komsi_42-8441_p1.jpg teo_42-9202_p1.jpg kamari_new_42-0901_p1.jpg
Komsi  42-8441 Teo  42-9202 Kamari  42-0901
46€ 38€ 47€ 39€ 48€ 40€
dario_42-5101_p1.jpg lux_11-5022_p1.jpg pater_42-8910_p1.jpg
Dario  42-5101  11x7h Lux  11-5022 Pater  42-8910  11x11h
48€ 40€ 48€ 40€ 49€ 41€
kaufen_33-6001_p1.jpg louis_42-8930_p1.jpg  
Kaufen  33-6001  8h Louis  42-8930  10h  
49€ 41€ 49€ 41€
kadia_42-1012_p1.jpg komsi_42-8449_p1.jpg barra_23-3301_p1.jpg
Kadia  42-1012  10h Komsi  42-8449  12x13h Barra  23-3301  17x22h
56€ 46€ 55€ 46€ 55€ 46€
μηχανισμός sedal 35 ρηχός εκτός αποθέματος
 
13-2066  9.30€ 6€

espresso_18-0054_p1.jpg baboo_33-2101_p1.jpg baucurve_32805000_1.jpg
Espresso  18-0054  11x8h Baboo  33-2101 BauCurve ε #32805000  9x8h
66€  46€ 60€ 50€ 69.4€ 52.0€
    #114687 ροζέτα +0,5cmΥ  6.2€ 4.6€
colonati_21-1004_p1.jpg mocca_16-0054_p1.jpg spazio_42-0530_p1.jpg
Colonati  21-1004  12x13h Mocca  16-0054  11x9h Spazio  42-0530  10h
64€ 53€ 66€  55€ 69€  57€
viva_143310_p1.jpg
creso_42-0701_p1.jpg
huida_13-1711_p1.jpg
Viva  143310  11x6h Creso  42-0701  16x9h Huida  13-1711  13x13h
70€ 60€ 75 62€ 76€ 63€
quatro_42-1002_p1.jpg viva_143310x_p1.jpg dolceza_42-1275_p1.jpg
Quatro  42-1002 Viva Plus ε 1#143310X  13x8h Dolceza  42-1275  12x17h
76 63€ 77€ 65€ 78€ 65€
bauloop_23335000_1.jpg bauedge_23328_1.jpg barbiere_13-1227_p1.jpg
BauLoop 9.1x8.6h BauEdge 9.1x8.6h Barbiere  13-1227
ε #23335000  86.8€ 65.1€ ε #23328000   86.8€ 65.1€ 80 66€
#114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.2€ 4.6€ #114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.2€ 4.6€ με σπιράλ
μουφομαστοί 3/8'' 30288 2τμχ 4.1€
μουφομαστοί 3/8'' 30288 2τμχ 4.1€  
solution_13-1038_p1.jpg newpro_42001_p1.jpg attract-b0032aa_1.jpg
Solution  13-1038 Newpro  42001  10x9h Attract ε B0032AA  10x5h
79€ 66€ 78€ 66€ 99.76 69.80€
ceraplan-b0700aa_1.jpg ceraplan-b0704aa_1.jpg klint_142310_p1.jpg
CeraPlan III  10x7h CeraPlan III Grande ε #B0704AA  11x8h Klint  142310  13x8h
B0700AA   101.27  70.90€ 107.47 75.20€ 90€  77€
B0772AA   103.33  72.30€    
B0767AA  113.67  79.60€    
goodlife_teorema_186331a.jpg superiore_13-2015_p1a.jpg newpro_42008_p1.jpg
GoodLife ε  #186331  13x12h Superiore Per Lavabo  13-2015 Newpro  42008 Big  12x9h
83.5 78.5€ 95 79€ 93€ 79€
viva_143333_p1.jpg
bauclassic_32862000_1.jpg
rota_1_610.jpg
Viva  143333  14x22h BauClassic ε 32862000  11x6h Rota  13-3002_610Rio  11x10.5h
95€  81€ 108.5 81.4€ 132.72€ 82.3€


διαθέσιμα χρώματα
tesi-a6555aa_1.jpg
Tag_173331_p1.jpg

Tesi  9x10h Tag ε #173331  13x14h  
#A6555AA  117.80  82.50€ 88.5€  83.2€
A6557AA  124.00  86.80€

 
bauedge_23758_1.jpg
bauloop_23762_1.jpg
b-16_1.jpg
BauEdge ε Medium  10.7x10.8h BauLoop ε Medium  10.7x10.8h #Β-16  12x6h
#23758000  139.1€ 83.5€ #23762000  139.1€ 83.5€ 130.77  85€
#114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.2€ 4.6€ #114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.2€ 4.6€ βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15
μουφομαστοί 3/8'' 30288 2τμχ 4.1€ μουφομαστοί 3/8'' 30288 2τμχ 4.1€  
b-01-1_1.jpg b-01-2_1.jpg b-01_1.p_1.jpg
Β-01.1  Φ17  16x7h Β-01.2  Φ17  16x7h 1#Β-01  Φ17  16x7h
130.77  85€ 130.77  85€ 130.77  85€
βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€ βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€
σε 14 χρώματα 207.70 135€ 
    βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€
mara-a9005aa_1.jpg
cerasprint-b9560aa_1.jpg
bauloop_23763000_1.jpg
Mara  A9005AA  9x5h Cerasprint  B9560AA  13x6h BauLoop 23763000  14x21h
122.64 85.80€ 131.63 92.10€ 124.5€ 93.4€
bauedge_23760_1.jpg
eurosmart_new__33265002_1.jpg
b-16-1_1.jpg
BauEdge ε #23760000  14x21h EuroSmart  33265002  10.6x5.6h #Β-16.1 ε 12x6h
124.5€ 93.4€ 125.4  94.10€ 146.15  95.00€
  #114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.2€ 4.6€ βαλβίδα νιπτήρος κλικ κλακ  15€
connect-b9914aa_1.jpg slot_135310_p1.jpg tonda_145310_p1.jpg
Connect  11x7h Slot  135310  13x10h Tonda ε  #145310  14x11h
B9914AA  136.46 95.50€ 115€  98€ 115€  98€
B9936AA  139.00 97.30€    
ceraplan-b0706aa_1.jpg cerasprint-b9564aa_1.jpg toscana_13-1901_p1.jpg
CeraPlan III  B0706AA  16x22h Cerasprint  B9564AA  16x19h Toscana  13-1901  17x7h
140.74 98.50€ 142.66  99.90€ 122€ 101€
  βαλβίδα κλικ κλακ L2268  15€
 
tech_12001_p1.jpg connect-b9933aa_1.jpg
eurosmart_new_23322001_1.jpg
Tech  12001  12x7h Connect  B9933AA  15x19h EuroSmart  23322001  11x8.3h
120€  102€ 148.86  104.20€ 143.3  107.5€
  βαλβίδα κλικ S8803AA   26.91€ 18.80€ #114687 ροζέτα +0,5cmΥ 6.2€ 4.6€
bauclassic_23095000_1.jpg ceramix-a5659aa_1.jpg active-b8059aa_1.jpg
BauClassic  23095000  14x21h Ceramix Blue  14x7h Active  B8059AA  12x9h
145.1 108.8€ A5659AA  163.31  114.30€ 163.43  114.40€
  A5658AA 5lt/min  170.87  119.60€  
eurosmart-32825000_1.jpg slot_142333_p1.jpg idealsmart-b0459aa_1.jpg
EuroSmart  32825000  9x7h Slot Klint 142333  14x19h IdealSmart  B0459AA  12x9h
171.40€ 114.80€ 135€ 115€ 165.73  116.00€
    ροή νερού 5lt/min
rebel_147309_p1.jpg quadra_144310_p1.jpg
java-28001_1.jpg
Rebel  147309  12.5x10h
Quadra  144310  11.5x9.5h Java ε 28001  12.6x10h
140€ 119€ 140€ 119€ 243.5€  120€
    1 τελευταίο κομμάτι
goodlife_teorema_186331_520night_p1.jpg bauedge_23328_1_507.jpg new_tech_12007_p1.jpg
GoodLife_520  186331  13x12h BauEdge_507Silver 9.1x8.6h New Tech  12007  12x7.9h
172.6 120.80€ ε #23328000   179.12€ 123.8€ 150€ 128€
  διαθέσιμα χρώματα  
tonda_145333_p1.jpg taya_40001_p1.jpg attitude-a4598aa_1.jpg
Tonda  145333  15x22h Taya ε 1#40001  14x12.5h Attitude  A4598AA  13x9h
150€ 128€ 150€ 128€ 191.52 134.10€
italia_35001_p1.jpg charma_148309_p1.jpg konvex_17001_p1.jpg
Italia  35001  12x10h Charma  148309  11.9x8.9h Konvex 17001  11x8h
160€  136€ 160€  136€ 160€  136€
eurosmart-23325000_1.jpg baulines-23090000_1.jpg melange-b8630aa_1.jpg
EuroSmart   23325000  12x10h BauCurve  23090000  14x21h Melange  B8630AA   12x8h
206.50€  138.40€ 209.70€  140.50€ 206.21 144.30€
tech_12601_p1.jpg bauedge_23093_1a_501.jpg quadra_black_matt_144310_p1.jpg
Tech 12601  15x17.4h BauEdge  23093_501 14x21h Quadra Black Matt 144310 11.5x9.5h
175€  149€ 221.3€ 153.4€ 185€ 157€
  διαθέσιμα χρώματα  
eurostyle-33552002_1.jpg eurostylenew-23564003_1.jpg quadra_144333_p1.jpg
EuroStyle  33552002  10x8h Eurostyle New 23564003 11x8.4h Quadra  144333  15x24h
239.90€ 160.80€ 241.20€  161.60€ 190€  162€
konvex_17601_p1.jpg
denver_6419_p1.jpg oxford_6319_p1.jpg
Konvex  17601  16.5x18h Denver  6419  12x18.6h Oxford  6319  14x8h
190€  162€ 195€ 166€ 195€  166€
oxford_6319_p1.jpg profili_45001_p1.jpg strada-a5449aa_1.jpg
Oxford  6319  14x8h Profili  45001  12.8x12.6h Strada  11x9h
195€  166€ 195€ 166€ A5449AA  239.07  167.40€
    A5658AA 5lt/min  245.33€  171.70€
laghi_44001_p1.jpg profili_45601_p1.jpg concetto-32204001_1.jpg
Laghi  44001  13x11h Profili  45601  14x12h Concetto  32204001  10x7h
Χρωμέ  200€ 170€ 200€ 170€ 254.70€  170.60€
Χρωμέ/Λευκό  250€ 213€    
tonic-a6326aa_1.jpg eurosmart-23537002_1.jpg new_tech_inox_12007_p1a.jpg
Tonic II  A6326AA  13x11h Eurosmart  23537002  14x21h New Tech Inox  12007  12x7.9h
245.89€  172.10€ 257.10€ 172.30€ 205€ 174€
new_tech_black_matt_12007_p1.jpg flue_138310_p1.jpg moments-a3905aa_1.jpg
New Tech Black Matt 12007 12x7.9h Flue  138310  11x10h Moments  A3905AA  12x9h
205€  174€ 205€  174€ 257.92€  180.50€
oxford_6313_p1.jpg flue_plus_139310_p1.jpg profili_plus_46001_p1.jpg
Oxford  6313  16x18h Flue  139310  12x9.7h Profili Plus  46001  12.5x11.2h
215€  183€ 215€  183€ 220€ 187€
italia_35666_p1.jpg denver_6413_p1.jpg essencenew-32898001_1.jpg
Italia  35666  11x10h Denver  6413  15.5x14h Essence New  32898001 9x11h
220€  187€ 225€ 191€ 288.90€  193.60€
concetto-23450001_1.jpg tolomeo_83054_p1.jpg melange-a4260aa_1.jpg
Concetto New  23450001  13x10h Tolomeo  83054  11x11h Melange  A4260AA  14x12h
291.40€  195.20€ 235€  200€ 299.89€  209.90€
    1# εκθεσιακό κομμάτι  189€
tech_12581_vin_p1.jpg eurostyle-23043002_1.jpg delizia_58054_p1.jpg
Tech  12581 Vin  14x11h Eurostyle  23043002  15x24h Delizia  58054  12x11h
250€  213€ 328.30€  219.90€ 260€  221€
με σπιράλ    
eurodisc-33190002_1.jpg tonic-a6332aa_1.jpg eurosmart-32830000_1.jpg
Eurodisc  33190002  12x9h Tonic II  A6332AA  13.5x15h Eurosmart  32830000  15x21h
337.80€  226.40€ 326.49€  228.50€ 350.80€  235.10€
profili_plus_46601_p1.jpg essencenew-23462001_1.jpg eurocube-23127000_1.jpg
Profili Plus  46601  14x19.6h Essence New  23462001  11x16h EuroCube  23127000  10x9h
280€  238€ 358.10€  239.90€ 361.90€  242.50€
glance-a4587aa_1.jpg eurodisc-23448002_1.jpg europlus-32612002_1.jpg
Glance  A4587AA  12x9h Eurodisc  23448002  14x11h Europlus  32612002  11x9h
346.64€  242.60€ 372.00€  249.30€ 372.90€  249.80€
eurostylenew-23569003_1.jpg glance-a5330aa_1.jpg melange-a6041aa_1.jpg
Eurostyle New 23569003 13x25h Glance  A5330AA  14x13h Melange  A6041AA  16x22h
382.50€  256.30€ 382.29€  267.60€ 386.07€  270.30€
attitude-a6043aa_1.jpg concetto-32629001_1.jpg eurodisc-23054002_1.jpg
Attitude  A6043AA  15x22h Concetto  32629001 15x21h Eurodisc  23054002  14x26h
386.07€  270.30€ 415.70€  278.50€ 440.40€  295.10€
quadra-32631000_1.jpg essencenew-32628001_1.jpg lineare-32115000_1.jpg
Quadra  32631000  10x7h Essence New  32628001  13x21h Lineare  32115000  11x6h
444.10€  297.50€ 451.90€  302.80€ 452.60€  303.20€
eurocube-23135000_1.jpg eurocube-23445000_1.jpg eurocubejoy-23654000_1.jpg
EuroCube  23135000  15x22h Eurocube  23445000  13x11h Eurocube Joy 23654000 9.8x9.4h
453.40€  303.80€ 458.50€  307.20€ 472.50€  316.60€
eurodiscjoy-23425000_1.jpg eurodiscjoy-23427000_1.jpg europlus-33155002_1.jpg
Eurodisc Joy  23425000  12x9h Eurodisc Joy  23427000  14x11h Europlus  33155002  11x8h
479.70€  321.40€ 519.80€  348.20€ 528.60€  354.20€
eurocubejoy-23657000_1.jpg luce_84054_p1.jpg quadra-23441000_1.jpg
Eurocube Joy 23657000 9.8x9.4h Luce  84054  12x12.5h Quadra  23441000  14x9h
546.00€  365.80€ 430€ 366€ 547.10€  366.60€
lineare-23296000_1.jpg lineare-23443000_1.jpg grandera-23303000_1.jpg
Lineare  23296000  12x23h Lineare  23443000 14x9h Grandera  23303000  11x8h
586.00€  392.60€ 599.30€  401.60€ 682.90€  457.60€
allure_32757000_1.jpg veris-32183000_1.jpg atrio-32129001_1.jpg
Allure  32757000  10x7h Veris  (10x8h, 10x12h) Atrio  32129001  14x27h
707.30€  473.90€ 32183000  707.30€  473.90€ 850.20€  569.60€
  23064000  865.30€  579.70€  
allure_32146000_1.jpg atrio-32042001_1.jpg
veris-32184000_1.jpg
Allure  32146000  14x19h Atrio  32042001  15x21h Veris  32184000  13x25h
862.00€  577.60€ 902.00€  604.30€ 905.50€  606.70€
allure_br-23029000_1.jpg
luce_84054d_p1.jpg allure_br-23109000_1.jpg
Allure Brilliant  23029000  10x11h Luce Suite Allure Brilliant 23109000 13x20h
917.00€  614.40€ Χρώμιο  915€ 778€ 1231.00€  824.80€
  Χρώμιο/Χρυσό  1195€ 1016€  
  Χρυσό  1195€ 1016€  
     
Μπαταρίες 1ροής τοίχου, 2 οπών, μη αναμικτικές, 1ροής, αυτοκλειόμενες, ηλεκτρονικές
13-3351_p1.jpg 01-3351_p1.jpg star_05-7005_p1.jpg
Gloria  1#13-3351 01-3351  18x26h Star  1#05-7005
18.5€  15€ 18.5€  15€ 23.5  20€
star_05-7020_p1.jpg gloria_14-5010_p1.jpg gloria_14-5020_p1.jpg
Star  05-7020 Gloria  1#14-5010 Gloria  1#14-5020
25€  21€ 30€  25€ 37€  31€
leda_23-0785_p1.jpg 23-9101_p1.jpg dualflow-b1859aa_1.jpg
Leda New 23-0785 23.5x19.5h 23-9101 Dualflow  B1859AA  16x16h
40€  33€ 41€  34€ 51.27€  35.90€
push-vertical-43-2008_1.jpg leda_23-0506_p1.jpg auto_spout_23-2014_p1.jpg
Push Vertical  43-2008 Leda new 23-0506 Auto-Spout  23-2014
48€  40€ 55€  46€ 56€  46€
  χωρίς βαλβίδα
 
43-4102_p1.jpg 215_p1.jpg 23-0240_p1.jpg
43-4102 215  12x3h 23-0240
60€  50€ 60€  51€ 64€ 53€
leda_23-0752_p1.jpg euphrosyne_16-0301_p1.jpg picada_23-2178_p1.jpg
Leda  23-0752  10x10h Euphrosyne  16-0301  16x15h Pidaca  23-2178
64€  53€ 64€  53€ 66€  55€
leda_23-1715_p1.jpg ceraplus-b8301aa_1.jpg hlektron_new_12-1500_p1.jpg
Leda  23-1715  18x18h Ceraplus  B8301AA  8x3h Hlektron New  12-1500
78  65€ 103.73€  72.60€ 96€  80€
217_p1.jpg push-mix-43-1003_1.jpg 12215_p1.jpg
217  12x7h Push Mix  43-1003 12215  12x7h
98€  83€ 107€  89€ 115€  98€
altezza_43-3401_p1.jpg ceraplus-b8296aa_1.jpg
12-6712_p1a.jpg
Altezza  43-3401 Ceraplus  B8296AA  11x5h Auto Solo 1  12-6712
120€ 100€ 151.16€  105.80€ 130€  108€
lady_934_p1.jpg
euroeco-36265000_1.jpg auto_lavabo_43-6217_p1.jpg
Lady  934  11x11h
Euroeco  36265000  10x6h Auto Lavabo  43-6217
140€ 119€ 177.80€  119.10€ 150€  125€
    εκτός αποθέματος

vedetta_43-6113_p1.jpg

classic-line_20741000DMN.jpg

ceraplus-b8295aa_1.jpg

Vedetta  43-6113 Classic Line  20741000  12x8h Ceraplus  B8295AA  11x5h
150€ 125€ 140 207.58€  145.30€

norma_43-0164_p1.jpg

12-6006_p1.jpg princeton_834_p1.jpg
Norma  43-0164 Auto Sensor 2  12-6006 Princeton  834  18x16h
180€  149€ 184€  153€ 195€ 166€
auto_bar_23-0207_p1.jpg princeton_812_p1.jpg 108108038_p1.jpg
Auto Bar  23-0207 Princeton  812  18x17h 1081080
220€ 183 275€ 234€ 108108038 6V  295€ 251€
    108108043 230V  310€ 264€

115720211_P1.jpg

ceraplus-a6143aa_1.jpg 108108037_p1.jpg
Hy Touch 26  115.720 Ceraplus  12x11.h 1081080
335.2€ 258.1€ μπατ. A6143AA   370.26€ 259.20€ 108108037 6V  320€ 272€
  ρεύμα A6144AA   381.80€ 267.30€ 108108044 230V  335€ 285€
ceraplus-a6145aa_1.jpg 108108034_p1.jpg eurosmart-36317000_1.jpg
Ceraplus  12x11h 1081080 Eurosmart  36317000  11x9h
μπατ. A6145AA   393.39€ 275.40€ 108108034 6V  345€ 293€ 447.80€ 300.10€
ρεύμα A6146AA   404.92€ 283.40€ 108108041 230V  360€ 306€  
lucrezia_62064_p1.jpg ceraplus-a4157aa_1.jpg zenta_38100_p1.jpg
Lucrezia  62064  13x21h Ceraplus A4157AA 15x17h Zenta  38100  12x8h
390€ 332€ 480.62€ 336.40€ 420€ 358€
lucrezia_62068_p1.jpg ceraplus-a4151aa_1.jpg euroeco-36269000_1.jpg
Lucrezia  62068  13x21h Ceraplus  12x14h Euroeco  10x9h
455€ 387€ A4151AA   564.70€ 395.30€ 36269000 230V 602.30€ 403.60€
  A4153AA   602.39€ 421.70€ 36271000 6V  614.30€ 411.60€
ceraplus-a4152aa_1.jpg 116235211_P1.jpg eurosmart-36325001_1.jpg
Ceraplus  12x14h Hy Tronic 185 6V  116.235 Eurosmart  11x10h
A4152AA   581.68€ 407.20 648.8€ 499.6€ 36327001 6V 749.20€ 501.90€
A4154AA   615.10 430.60   36325001 230V 755.00€ 505.90€
atrio-21022000_1.jpg 116135211_P1.jpg atrio-21019000_1.jpg
Atrio  21022000  15x19h Hy Tronic 185 230V  116.135 Atrio  21019000  15x19h
787.90€ 527.90€ 707.3€ 544.6€ 824.40€ 552.30€
a3807nu_1.jpg a3810nu_1.jpg  
A3807NU  290.16€ 203.10 A3810NU  513.79€ 359.70  
A3808NU  351.54€ 246.10 A3811NU  574.43€ 102.10  
A3809NU  263.31€ 184.30 A3812NU  496.00€ 347.20  
     
Οι μπαταρίες Grohe, Ideal Standard, La Torre, Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, Kludi έχουν 5 χρόνια
εγγύηση μηχανισμού, οι Gloria έχουν 6 χρόνια και οι Teorema 10 χρόνια.