Αρχική > Λεκάνες > με καζανάκι
 
Εκπτώσεις -13% στα Ideal Standard, -40% στα Nilsia, -15% στα Serel, GSI,  
-17% στα Huida, -17% στα Gloria, -48% στα Karag, -23% στα Geberit.
     
Υποκατηγορίες:


λεκάνες κύρια κατηγορία λεκάνες με σύστημα μπιντέ λεκάνες για παιδιά
λεκάνες με γωνιακό καζανάκι  
 
     
λεκάνες κύρια κατηγορία    

Noebis-P005601_1.jpg

eurovit_w904201_1.jpg

minion_17-0312_p1.jpg
#Noebis ε 63.5cm #Eurovit ε Π/Κ  63cm #Minion ε Π/Κ  59cm
απλό καπάκι 96.5€ 84.0€ απλό καπάκι ΠΣ 130.9€ 113.9€ απλό καπάκι  136€ 113€
  soft close  192.6€ 167.6€  
porta_17-0257_p1.jpg rostov_17-1283_p1.jpg
oceane_w904401_1.jpg
Porta  2#Π/Κ  62cm Rostov  Π/Κ  69.5cm Oceane ε Π/Κ  63cm
απλό καπάκι  136€ 113€ απλό καπάκι  136€ 113€ j version απλό καπάκι 169.98 125€
+soft close  40€ 33€   j version soft close 200.1€ 174.1
    απλό καπάκι  172.4€ 150.0€
    soft close  200.1€ 174.1

colibri_17-9901_p1.jpg
damla_dm0600_p1a.jpg
delux_pp_17-1387_p1a.jpg
Colibri  67cm Damla  66.5cm Delux  Π/Κ  67cm
απλό καπάκι  166€ 138€ απλό καπάκι 162€ 138€ απλό καπάκι  178€ 148€
+soft close  47€ 39€    
armonia_17-0522_p1.jpg
simplicity-e915801_1.jpg
areal_w911701_1.jpg
Armonia  67cm Simplicity +   68.5cm Areal ε  69cm
soft close  186€ 154€ απλό καπάκι  179.37 156€ #απλό καπάκι  183.33 159€
  soft close  207.67 181€ +soft close  +79.55€ 69€
ariston_17-0628_p1.jpg
nilsia_r505_1.jpg
standa_fe_17-0270_p1.jpg
Ariston  ε  64cm #Napoli  ε  64cm Standa Fe  Π/Κ  69cm
soft close  199€ 165€ soft close  352.3€ 165.0€ απλό καπάκι  210€ 174€
# +slim soft close  +42€ 35€   +soft close  60€ 50€

Cutie_CT_1094_P1.jpg

vela_671600_p1a.jpg
Cutie  BTW  CT1094  61cm Orkide  67.5cm Vela  61cm
soft close  369€ 185€
απλό καπάκι 225€ 191€

απλό καπάκι 230€ 196€

1# κάλυμμα soft close soft close 260€ 221€ soft close 265€ 225€
    Rimless soft close 295€ 251€
Sorento_CT_1088C_P1.jpg

Larx_CT_1060C_P1.jpg

Aphro_CT_1092_P1.jpg

Sorento  CT1088C  66cm Larx  CT1060C  63cm Aphro  CT1092  BTW 65cm
soft close  399€ 200€ soft close  399€ 200€ soft close  399€ 200€
εκτός αποθέματος
   
Sorento_CT_1088_P1.jpg verona_17-2317_p1.jpg fontana_17-0520pp_p1.jpg
Sorento  BTW  CT1088 70cm #Verona ε Π/Κ  63cm Fontana  Π/Κ  68cm
soft close  399€ 200€
soft close  242€ 201€
soft close  246€ 204€
miranda-pp_17-9201_p1.jpg

 


vela_671200_p1a.jpg

tesi-t008701_1.jpg
Miranda PP Π/Κ  69cm Vela BTW  61cm Tesi II  ε 66.5cm
soft close  247€ 206€
απλό καπάκι  245€ 208€
slim απλό καπάκι 246.23 214€
  soft close  280€ 238€

#slim soft close  255.70€ 222€

  με τρύπες για πλαϊνη παροχή AquaBlade

star_sa1600_p1a.jpg

connect-e716401_1.jpg

fontana_17-0520_p1.jpg

Star  61cm Connect  Π/Κ  66.5cm Fontana  Π/Κ  68cm
απλό καπάκι 255€ 217€ soft close  255.68 222€ soft close  269€ 223€
soft close 270€ 230€    

connect-e711801_1.jpg

miranda-uf_17-9201_p1.jpg athina_elada_17-1369_p1.jpg
Connect BTW  66cm Miranda UF Π/Κ  69cm Athina - Ellada  71cm
απλό καπάκι  408.38€ 355€ soft close  274€ 228€ soft close  275€ 229€
soft close  467.47 407€    

Legend_CT_10100_P1.jpg

Impression_CT_1030_P1.jpg

Impression_CT_1030CD_P1.jpg

Legend  BTW  CT10100  66cm Impression  BTW  CT1030  66cm Impression  CT1030CD  66cm
soft close  460€ 230€ soft close  460€ 230€ soft close  460€ 230€

 

 

veronika_17-0348_p1.jpg

 

 

tempo-t331201_1.jpg

 

connectspace-e130301_1.jpg

 

Veronika  63.5cm Tempo  Π/Κ  66.5cm Connect Space  60.5cm
soft close  284€ 236€ απλό καπάκι  273.25€ 237€ απλό καπάκι  273.90€ 238€
  soft close 287.32 249€ soft close  287.77 250€

 

concept-e787101_1.jpg

trapezio_17-1301_p1.jpg

diagonal_dg1500_p1a.jpg

 

Concept   66.5cm Trapezio  66cm Diagonal  66.5cm
απλό καπάκι  281.80 245€ απλό καπάκι  298€ 247€ απλό καπάκι 295€ 251€
soft close  340.4 296€   soft close  310€ 264€
    slim soft close 355€ 302€

tesi-t008201_1.jpg

tempo-t328101_1.jpg

diagonal_xp_dg0200_p1a.jpg

Tesi II  BTW  66.5cm Tempo BTW  60cm Diagonal  BTW  66.5cm
slim καπάκι απλό 290.22 252€ απλό καπάκι  289.65€ 252€ απλό καπάκι  305€ 259€
slim soft close  299.69€ 261€ soft close  312.58€ 272€ soft close  320€ 272€
AquaBlade   slim soft close  365€ 310€

san_remo_17-0272_p1.jpg

 

connect-e039701_1.jpg

 

nilsia_r510_1.jpg

San Remo  70cm 1#Connect  BTW ε 66.5cm #Face  ε  61.5cm
απλό καπάκι  330€ 274€ soft close  321.96 280€ soft close  483.2 289.9€
  AquaBlade Rimless

nilsia_r692_1.jpg

nilsia_r506_1.jpg

pantheon_17-8300_p1.jpg

Cover  1#/ε  64cm Compact  1#/ε  59.5cm Pantheon  65.5cm
soft close  492.7 295.6€ soft close  495.3 297.2€ απλό καπάκι  360€ 299€
Rimless Rimless  

concept-e794101_1.jpg

connect-e046301_1.jpg

connect-air_E010901_1.jpg

Concept  BTW  66cm Connect  66.5cm Connect Air  66.5cm
απλό καπάκι  358.30€ 312€ soft close  427.80 372€ soft close  477.82€ 417€
soft close  416.90 363€ AquaBlade AquaBlade

connect-air_E017601_1.jpg

connect-air_E014201_1.jpg

 

pura_xp_881700_p1a.jpg

 

Connect Air  66.5cm Connect Air BTW  66.5cm Pura  BTW  68cm
soft close  491.63€ 428€ soft close  563.43€ 490€ απλό καπάκι  610€ 519€
RimLess AquaBlade soft close  655€ 557€
    slim soft close  695€ 591€

classic_871700c_p1a.jpg

norm_861700_p1a.jpg

tonic-II-btw_K316901_1.jpg

Classic  70.5cm Norm  BTW  68cm Tonic II  BTW  66.5cm
ξύλινο καπάκι 660€ 561€ απλό καπάκι  660€ 561€ soft close  745 648€
λευκό soft close   670€ 570€ soft close   705€ 599€ AquaBlade
μαύρο soft close   695€ 591€ slim soft close 745€ 633€  

classic_871100mc_p1a.jpg

classic_871100hc_p1a.jpg

18-0112_p1.jpg

Classic medium level  72cm Classic high level  62 - 68cm Toilet St/St BTW 62cm
ξύλινο καπάκι 985€ 837€ ξύλινο καπάκι 985€ 837€ 1360€ 1129€
μαύρο soft close 1020€ 867€ λευκό soft close 995€ 846€  
λευκό soft close   995€ 846€ μαύρο soft close 1020€ 867€  
nilsia_r690_1.jpg

nilsia_r691_1.jpg

 

Firenze   62.5cm Square   61.5cm  
soft close  396.8 238.1€ soft close  440.0 264.0€  
Rimless Rimless  
εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος  
     
λεκάνες με ενσωματωμένο σύστημα μπιντέ
oceane_w903801_1.jpg
colibri_16-9901_p1.jpg vela_6716b00_p1a.jpg
Oceane ε Π/Κ  63cm Colibri  68cm Vela  61cm
ε/# απλό, με μπιντέ 197.4€ 171.7€ απλό καπάκι  230€ 191€ απλό καπάκι 230€ 196€
soft close  +73.28€ 63.7€   soft close 265€ 225€
απαραίτητος γωνιακός διακόπτης   απαραίτητος γωνιακός διακόπτης
     
λεκάνες για παιδιά    
babina_17-6904_p1.jpg bebe_27-9229_p1.jpg bebe_27-0229_p1.jpg
Babina    50cm Bebe  Π/Κ  56cm Bebe  Π/Κ  56cm
απλό καπάκι  160€ 133€ απλό καπάκι  164€ 136€ απλό καπάκι  188€ 156€
armitage_shanks_contour_s304701_1.jpg    
Contour 21  52cm    
30.5cm h  χ.κ.  260.47 227€    
30.5cm h  μ.κ.  270.92 236€    
35.5cm h  χ.κ.  312.04 272€    
35.5cm h  μ.κ.  322.49€ 281€    
     
λεκάνες με γωνιακό καζανάκι    
friendly_670600r_p1a.jpg colibri_corner_17-9901_p1.jpg  
Friendly  76.5cm Colibri Corner  76cm  
απλό καπάκι 198€ 168€ απλό καπάκι  203€ 169€  
  +soft close  47€ 39€  
     
Ανώνυμων εργοστασίων    
Venice_P1.jpg
suite_square_17-8594_p1.jpg
global_17-0106_p1.jpg
Venice  Π/Κ  68cm Suite Square   61cm Global  63.5cm  Π/Κ
soft close  159.9€ 80€ soft close 152€ 126€ απλό καπάκι  95€ 79€
rina_17-7440_p1.jpg

mimo_17-9130_p1.jpg

krini_17-5021_p1.jpg
Rina  Π/Κ  62cm Mimo  62cm Krini   64cm
απλό καπάκι  107€ 89€ soft close  126€ 104€ soft close  220€ 183€

Manara_CT_1065_P1.jpg

Manara_CT_1064_P1.jpg

Square_CY_121_P1.jpg

Manara  CT1065 Κ/Σ  70cm Manara  CT1064  70cm Square  CY121 Π/Κ   65cm
soft close  279€ 140€ soft close  279€ 140€ soft close  199.90€ 100€
amfipolis_tr-a203_p1.jpg
Kavala_MFZ-27_P1.jpg Pozitano_CT_1080_C_P1.jpg
Amfipolis  TRA206  61cm Kavala  MFZ27  61cm Pozitano  CT1080C  63cm
soft close  239.9€ 120€ soft close  219.9€ 110€ soft close  399€ 200€
orient_17-8094_p1.jpg

kalibra_17-4031_p1.jpg

rea_17-8807_p1.jpg
Orient  61cm Kalibra  Π/Κ  64cm Rea  Π/Κ  63cm
soft close  152€ 126€ soft close  133€ 111€ απλό καπάκι  105€ 87€
eco_55-5555_p1.jpg

 

 
Eco  Π/Κ  63cm    
soft close  107€ 89€    

   
Όλες οι λεκάνες που έχουν το καζανάκι πάνω στην λεκάνη λέγονται χαμηλής πίεσης
Μετά το όνομα κάθε λεκάνης αναφέρετε ένα μέγεθος (π.χ. 65cm) το οποίο είναι το συνολικό μήκος από τον
τοίχο εώς μπροστά
ΧΠ: Χαμηλή Πίεση
ΠΣ: Πίσω Σιφώνι ή Πισωστόμια ή Οριζόντια Απορροή ή Οριζόντια Έξοδος
ΚΣ: Κάτω Σιφώνι ή Κατωστόμια ή Κάθετη Απορροή ή Κάθετη Έξοδος
Π/Κ: Πίσω Κάτω Σιφώνι
ΟΑ: Οριζόντια Απορροή
ΚΑ: Κάθετη Απορροή
ΧΠ/ΠΣ: Χαμηλή Πίεση και Πίσω Σιφώνι
ΧΠ/ΚΣ: Χαμηλή Πίεση και Κάτω Σιφώνι
BTW: Back To Wall Λεκάνες που ακουμπάει ολόκληρη η πλάτη στον τοίχο
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει η παροχή με το σπιράλ για το καζανάκι να είναι σε θέση που καλύπτετε 
από την λεκάνη
ΣΕΤ ή Pack: Λεκάνες που πωλούνται με έναν κωδικό μαζί με το καζανάκι και το καπάκι
"66X36X41 cm": Μήκος x Πλάτος x Ύψος λεκάνης με ή χωρίς το καζανάκι
soft close: Καπάκι με μηχανισμό ελεγχόμενης και ομαλής καθόδου
απλό καπάκι: Καπάκι χωρίς μηχανισμό ελεγχόμενης και ομαλής καθόδου
slim: Καπάκι λεπτό (απλό ή soft close)
sandwich: Καπάκι λεπτό (απλό ή soft close)
AB: AquaBlade
RL: RimLess
ε: διαθέσιμο στην έκθεση
#: διαθέσιμο στο κατάστημα για αγορά
Ανώνυμων εργοστασίων: Λεκάνες που έρχονται από ανώνυμα εργοστάσια. Έχουν προβλήματα όπως
σημάδια, ατέλειες.