Αρχική > Μπαταρίες > λουτρού με βρυσάκι
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -25%, -33% στα Grohe, -13% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre,
Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, Nextage, PRC, -48% στα Karag και άλλες προσφορές.
     
Αναμεικτικές μπαταρίες Μη αναμεικτικές μπαταρίες Μπαταρίες κάθετης τοποθέτησης
     
Αναμεικτικές μπαταρίες λουτρού
stada_11-3511_p1.jpg kyknos_13-2210_p1.jpg modena_13-3503_p1.jpg
Stada  1#11-3511 Kyknos  13-2210 Modena  1#13-3503
36€ 30€ 37€ 31€ 37€ 31€
πλήρης πλήρης πλήρης
kramer_11-5091_p1.jpg aria_39-2161_p1.jpg dema_13-6009_p1.jpg
Kramer  11-5091 Aria  39-2161 Dema  2#13-6009
38€ 32€ 39€ 32€ 41€ 34€
πλήρης πλήρης πλήρης
bora_23-5101_p1.jpg jolly_29-8001_p1.jpg rota_13-3001_p1.jpg
Bora  1#23-5101 Jolly  29-8001 Rota ε #13-3001
48€ 40€ 48€ 40€ 55€ 46€
πλήρης πλήρης πλήρης
open_42-8053_p1a.jpg crystal_13-1330_p1.jpg dario_42-5103_p1.jpg
Open  42-8053 Crystal  13-1330 Dario New  42-5103
55€ 46€ 55€ 46€ 56€ 46€
πλήρης πλήρης πλήρης
kamari_new_42-9019_p1.jpg teo_42-9201_p1.jpg kaufen_33-6003_p1.jpg
Kamari  42-9019 Teo  42-9201 Kaufen  33-6003
55€ 46€ 55€ 46€ 57€ 47€
πλήρης πλήρης πλήρης
pater_42-9103_p1.jpg louis_42-9315_p1.jpg komsi_42-8443_p1.jpg
Pater  42-9103 Louis  42-9315 Komsi  42-8443
59€ 49€ 59€ 49€ 59€ 49€
πλήρης πλήρης πλήρης
lux_11-5021_p1.jpg cerafino-o_bc500aa_1.jpg Rosa_7956_P1.jpg
Lux  11-5021 CeraFine O  ε  #BC500AA Rosa  7956
60€ 50€ 65.7€  57.2€ 110.57€  57.5€
πλήρης σώμα πλήρης
cerauno-bc446aa_1.jpg stilo_13-1100_p1.jpg baboo_33-2103_p1.jpg
CeraUno  ε BC446AA Stilo 13-1100 Baboo  33-2103
67.8€  59€ 72€ 60€ 79€ 66€
σώμα πλήρης πλήρης
cerafine_d__bc494aa_1.jpg alpha_bc489aa_1.jpg kadia_42-1011_p1.jpg
CeraFine D  ε  #BC494AA Alpha  ε  #BC489AA Kadia  42-1011
77.8€  67.7€ 79.3€  69.0€ 89€ 74€
σώμα σώμα πλήρης
huida_13-3273_p1.jpg baucurve_23599000_1.jpg colonati_21-1005_p1.jpg
Huida  13-3273 Baucurve  ε  #23599000 Colonati  21-1005
89€ 74€ 99.4€ 74.5€ 90€ 75€
σώμα σώμα πλήρης
dolceza_42-3275_p1a.jpg creso_42-5703_p1.jpg ceraflex-b1721aa_1.jpg
Dolceza  42-3275 Creso  42-5703 Ceraflex  B1721AA
92€ 76€ 99€ 82€ 95.44€ 83€
πλήρης πλήρης σώμα
viva_143210_p1.jpg Zoe_7936_P1.jpg Esser_HQ23_P1.jpg
Viva   2#143210 Zoe 7936 Esser  HQ23
98€ 83€ 159.77€  83.1€ 159.77€  83.1€
πλήρης πλήρης πλήρης
Machhito_ZC23_P1.jpg quatro_42-1001_p1.jpg goodlife_186150_p1.jpg
Machhito  ZC23 Quatro  42-1001 GoodLife ε #186150
169.61€  88.2€ 112€ 93€ 99.5 93.5€
πλήρης πλήρης πλήρης
ceraflex-b1722aa_1.jpg bauedge_23605000_1.jpg bauloop_32815000_p1.jpg
Ceraflex  B1722AA Bauedge ε #23605000 Bauloop ε #32815000
107.63€ 94€ 126.9€ 95.2€ 126.9€ 95.2€
πλήρης σώμα σώμα
tag_173150_p1.jpg attract-b0034aa_1.jpg klint_142210_p1.jpg
Tag  #173150 Attract  B0034AA Klint ε 1#142210
102.8 96.6€ 111.16€ 97€ 116€ 99€
πλήρης πλήρης πλήρης
Marcarni_NW23_P1.jpg newpro_42020_p1.jpg ceraplan-b0719aa_1.jpg
Marcarni NW23 Newpro  42020 CeraPlan III  B0719AA
194.21€  101.0€ 120€ 102€ 118.18€ 103
πλήρης πλήρης πλήρης
Bern_JN23_P1.jpg cerasprint-b9566aa_1.jpg b-16b_1.jpg
Bern  JN23 CeraSprint  B9566AA #B-16b ε
208.97€  108.7€ 124.82€ 109€ 176.92 115.00€
πλήρης πλήρης σώμα
bauclassic_32865000_1.jpg b-17b_1.jpg Fagus_VN23_P1.jpg
BauClassic ε  #32865000 #B-17b ε Fagus  VN23
156.1€ 117.1€ 184.61 120.00€ 233.57€  121.5€
σώμα σώμα πλήρης
b-16b1_1.jpg b-17b1_1.jpg 67033_P1.jpg
#B-16b.1ε B-17b1 67033
192.30 125.00€ 200.00 130.00€ 257.07€  133.7€
σώμα σώμα πλήρης, θερμοστατική
ZB23_P1b.jpg tesi-a6584aa_1.jpg Sinar_FA23_P1.jpg
ZB23 Tesi ε #A6584AA Sinar  FA23
258.17€  134.3€ 155.25€ 135 260.76€  135.6€
πλήρης πλήρης πλήρης
tonda_145210_p1.jpg Rubicon_QM23_P1a.jpg Dalis_GM23_P1.jpg
Tonda  145210 Rubicon  QM23 Dali  GM23
160€ 136€ 264.45€  137.5€ 281.67€  146.5€
πλήρης πλήρης πλήρης
connectair-a7033aa_1.jpg toscana_13-1904_p1.jpg tonda_145210de_p1.jpg
Connect Air Toscana  13-1904 Tonda  145210DE
A7033AA σώμα 172.92€ 150€ 182€  151€ 185€  157
A7056AA πλήρης 202.08€ 176€ πλήρης πλήρης
slot_135210_p1.jpg connect-b9935aa_1.jpg eurosmart_new_33302002_1.jpg
Slot  135210 Connect  B9935AA Eurosmart  33302002
185€ 157 181.13€ 158€ 214.7€ 161.10€
πλήρης πλήρης πλήρης
bauedge_32820_1_507.jpg eurosmart-32831000_1.jpg JB_JB23_P1.jpg
Bauedge  1#32820_507Silver Eurosmart  32831000 JB  JB23
237.1€ 162.4€ 243.10€ 162.90€ 318.57€  165.7€
σώμα σώμα πλήρης
διαθέσιμα χρώματα    
tech_12019_p1.jpg ceramix-b9491aa_1.jpg 33524IMO_p1.jpg
Tech  12019 Ceramix Blue  Β9491ΑΑ Taron  33524IMO dmn
195€ 166€ 193.48 168€ 460.0€ 170.0€
πλήρης πλήρης σώμα
33524INO_p1.jpg 33524IPO_p1.jpg quadra_144210_p1.jpg
Taron  33524INO dmn Taron  33524IPO dmn Quadra  144210
460.0€ 170.0€ 460.0€ 170.0€ 205€ 174€
σώμα σώμα πλήρης
taya_40019_p1.jpg rebel_147210_p1.jpg Ginko_CA23_P1.jpg
Taya  40019 Rebel  147210 Ginko  CA23
210€ 179€ 210€  179€ 355.47€  184.8€
πλήρης πλήρης πλήρης
ceratherm-a5550aa_1.jpg active-b9762aa_1.jpg charma_148210_p1.jpg
Ceratherm 50  Α5550ΑΑ Active  Β9762ΑΑ Charma  148210
214.96  187€ 224.25€ 195€ 235€  200€
σώμα, θερμοστατική σώμα πλήρης
slot_135200_p1.jpg flue_plus_138200_p1.jpg mara-a9014aa_1.jpg
Slot  135200 Flue  138200 Mara  Α9014ΑΑ
240€ 204 240€ 204€ 244.93 213€
πλήρης πλήρης πλήρης
eurostylenew-33591003_1.jpg eurodisc-33394000_1.jpg konvex_17019_p1.jpg
Eurostyle New  33591003 Eurodisc  33394000 DMN Konvex  17019
323.00€ 216.40€ 222.20€ 270€ 230€
σώμα πλήρης πλήρης
new_tech_black_matt_12019_p1.jpg new_tech_inox_12019_p1a.jpg italia_35019_p1.jpg
New Tech Black Matt  12019 New Tech Inox  12019 Italia  35019
275€ 234€ 275€ 234€ 280€ 238€
πλήρης πλήρης πλήρης
idealsmart-b0463aa_1.jpg 25011000_p1.jpg oxford_6300_p1.jpg
IdealSmart  B0463AA Atrio  25011000 dmn Oxford  6300
277.13€ 241€ 975.7€ 250.00€ 295€ 251€
σώμα σώμα πλήρης
quadra_black_matt_144210_p1.jpg profili_45019_p1.jpg laghi_44019_p1.jpg
Quadra Black Matt  144210 Profili  45019 Laghi  44019
295€ 251€ 310€ 264€ χρωμέ  320 272€
πλήρης πλήρης χρωμέ/λευκό  395 336€
    πλήρης
eurostyle-33592002_1.jpg ceratherm-a4624aa_1.jpg  
Eurostyle  33592002 Ceratherm  Α4624ΑΑ  
409.80€ 274.50€ 321.86 280€  
πλήρης πλήρης, θερμοστατική  
essencenew-33628001_1.jpg denver_6400_p1.jpg profili_plus_46019_p1.jpg
Essence New  33628001 Denver  6400 Profili Plus  46019
427.91€ 286.70€ 340€ 289€ 350€ 298€
πλήρης πλήρης πλήρης
attitude-a4605aa_1.jpg tonic-a6338aa_1.jpg concetto-32212001_1.jpg
Attitude  Α4605ΑΑ Tonic II  A6338AA Concetto  32212001
343.96 299€ 360.05 313€ 479.50€ 321.20€
πλήρης σώμα πλήρης
strada-a5849aa_1.jpg ceratherm-a4630aa_1.jpg grohtherm-34576000_1.jpg
Strada  A5849AA Ceratherm  A4630AA Grohtherm 800  34576000
370.98 323€ 371.55 323€ 510.50€ 342.00€
πλήρης σώμα σώμα, θερμοστατική
melange-a4272aa_1.jpg tolomeo_83002_p1.jpg glance-a5328aa_1.jpg
Melange  A4272AA Tolomeo  83002 Glance  A5328AA
402.01€ 350€ 415€ 353€ 424.79 370€
πλήρης πλήρης σώμα, θερμοστατική
eurodisc-33395002_1.jpg grohtherm-34155003_1.jpg grohtherm-34215002_1.jpg
Eurodisc  33395002 Grohtherm 1000  34155003 Grohtherm 1000  34215002
574.50€ 384.90€ 574.60€ 385.00€ 626.30€ 419.60€
πλήρης σώμα, θερμοστατική σώμα, θερμοστατική
delizia_58002_p1.jpg europlus-33547002_1.jpg glance-a5340aa_1.jpg
Delizia  58002 Europlus  33547002 Glance  A5340AA
495€ 421€ 645.60€ 432.50€ 518.48 451€
πλήρης πλήρης σώμα
eurocube-23141000_1.jpg eurodiscjoy-23431000_1.jpg quadra-32639000_1.jpg
Eurocube  23141000 Eurodisc Joy  23431000 Quadra  32639000
700.30€ 469.20 729.60€ 488.80€ 779.60€ 522.40€
πλήρης σώμα πλήρης
eurocubejoy-23666000_1.jpg lineare-33850000_1.jpg grohtherm-34174001_1.jpg
Eurocube Joy  23666000 Lineare  33850000 Grohtherm 2000  34174001
787.30€ 527.50€ 795.20€ 532.80€ 823.60€ 551.80€
σώμα πλήρης σώμα, θερμοστατική
grohtherm-34464001_1.jpg luce_84002_p1.jpg
grohtherm-34276000_1.jpg
Grohtherm 2000  34464001 Luce  84002 Grohtherm 3000  34276000
906.60€ 607.40€ 740€ 629€ 946.70€ 634.30€
σώμα, θερμοστατική πλήρης σώμα, θερμοστατική
atrio-32652001_1.jpg grandera-23317000_1.jpg grohtherm1_34185000.jpg
Atrio  32652001 Grandera  23317000 Grohtherm 3000  34185000 dmn
1020.00€ 683.40€ 1121.60€ 751.50€ 755.06€
σώμα σώμα σώμα, θερμοστατική
luce_84003_p1.jpg luce_84002d_p1.jpg veris-32196000_1.jpg
Luce  84003 Luce  84002D Veris  32196000
1190€ 1012€ χρωμέ  1290€ 1097 1974.70€ 1323.10€
πλήρης χρωμέ/χρυσό  1670€ 1420€ πλήρης
  χρυσό  1670€ 1420€  
  πλήρης  
 

Μπαταρίες μη αναμεικτικές και κάθετης εγκατάστασης
star_05-7000_p1.jpg gloria_14-5000_p1.jpg leda-23-6001_p1.jpg
Star  05-7000    Gloria  14-5000    Leda New Fragola  23-6001   
42€  35€ 52€  43€ 61€  51€
πλήρης πλήρης πλήρης
leda_23-0700_p1.jpg relax_13-1511_p1.jpg euphrosyne_16-0304_p1.jpg
Leda New  1#23-0700 Relax  13-1511 Euphrosyne  16-0304
64€  53€ 80€ 66€ 90€ 75€
πλήρης πλήρης πλήρης
T7_Collection_T72707_P1.jpg Sinar_QA281736-1381A_P1.jpg lady_900_p1.jpg
T72707 Sinar  QA281736-1381A Lady 900
196.67€  102.3€ 367.77€  191.2€ 245€ 208€
πλήρης πλήρης πλήρης
princeton_800_p1.jpg tech_12870_p1.jpg tech_12024_p1.jpg
Princeton 800 Tech  12870 Tech  12024
295€ 251€ 350€ 298€ 350€ 298€
πλήρης πλήρης πλήρης
lucrezia_62002_p1.jpg    
Lucrezia  62002    
685€ 582€

πλήρης    
     
Sinar_FA2000_P1.jpg tech_12029_p1.jpg oxford_6360_p1.jpg
Sinar FA2000 Tech  12029 Oxford  6360
687.57€ 357.5€ 795€ 676€ 1045€ 888€
πλήρης πλήρης  
melange-a6120aa_1.jpg tonicii-a6347aa_1.jpg  
Melange  22x78-86h A6120AA Tonic II  22x76-84h A6347AA  
1465.93€ 1275€ 1403.75€ 1221€  
εσωτ. A6133NU 341.45€ 297€ εσωτ. A6133NU 341.45€ 297€  
oxford_19279_p1.jpg oxford_19642_p1.jpg  
Oxford  19279 Oxford  19642
75€ 64€ 640€ 544€