Αρχική > Μπαταρίες > λουτρού με βρυσάκι
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -25%, -33% στα Grohe, -30% στα Ideal Standard, -31% στα La Torre,
Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, Nextage, PRC, -48% στα Karag και άλλες προσφορές.
kyknos_1.jpg Kare_18-2061_p1.jpg fonte-13-9101_1.jpg
Kyknos  2#13-2210 Modena  2#13-3503 Fonte  1#13-9101
45.88€ 22.80€ 45.88€ 22.80€ 62.00€ 24.45€
πλήρης πλήρης πλήρης
dema_1.jpg jolly-loutrou_1.jpg aria_1.jpg
Dema  1#13-6009 Jolly  1#29-8001 Aria  39-2161
50.84€ 27.38€ 59.52€ 29.18€ 47.12€ 29.21€
πλήρης πλήρης πλήρης
berlin-13-8101_1.jpg kramer_1.jpg rota_1.jpg
Berlin  13-8101 Kramer  42-4203 Rota ε #13-3001
60.76€ 37.67€ 64.48€ 39.98€ 65.72€ 40.75€
πλήρης πλήρης πλήρης
kamari_1.jpg teo_1.jpg italia_1a.jpg
Kamari  42-9019 Teo  42-9201 Italia  11-5001
68.20€ 42.28€ 73.16€ 45.36€ 76.88€ 47.67€
πλήρης πλήρης πλήρης
lux_690621_p1.jpg kaufen_1.jpg crystal_1.jpg
Lux  2#690621 Kaufen  33-6003 Crystal  13-1330
71.92€ 48.00€ 78.12€ 48.43€ 80.60€ 49.98€
πλήρης πλήρης πλήρης
dario_1.jpg stilo_1b.jpg Rosa_7956_P1.jpg
Dario New  42-5103 Stilo 13-1100 Rosa  7956
84.32€ 52.28€ 86.80€ 53.82€ 110.57€  57.5€
πλήρης πλήρης πλήρης
baboo_1.jpg louis_1.jpg kadia_1.jpg
Baboo  1#33-2103 Louis  42-9315 Kadia  42-1011
97.96€ 60.74€ 109.12€ 67.65€ 114.08€ 70.73€
πλήρης πλήρης πλήρης
pater_1.jpg baucurve_32806000_p1.jpg dolceza_1.jpg
Pater  42-9103 Baucurve ε  #32806000 Dolceza  42-3275
114.08€ 70.73€ 94.64€ 70.98€ 121.52€ 75.34€
πλήρης σώμα πλήρης
colonati_1.jpg riviera-60020_1.jpg huida_1.jpg
Colonati  21-1005 Riviera  60020 Huida  13-3273
121.52€ 75.34€ 109.5€ 75.6€ 122.76€ 76.11€
πλήρης πλήρης σώμα
viva-143210_1.jpg GOODLIFE_TEOREMA_186150.jpg Esser_HQ23_P1.jpg
Viva  ε  1#143210 GoodLife ε  2#186150 Esser  HQ23
110.7€ 76.4€ 116.56 82.20€ 159.77€  83.1€
πλήρης πλήρης πλήρης
  Zoe_7936_P1.jpg spazio_1.jpg
  Zoe 7936 Spazio  42-5303
  159.77€  83.1€ 135.30€ 83.89€
  πλήρης πλήρης
creso_1a.jpg tag_teorema_173150_p1.jpg Machhito_ZC23_P1.jpg
Creso  42-5703 Tag  #173150 Machhito  ZC23
138.88€ 86.11€ 122.76 86.54€ 169.61€  88.2€
πλήρης πλήρης πλήρης
bauedge_32820000_p1.jpg bauloop_32815000_p1.jpg klint-142210_1.jpg
Bauedge ε #32820000 Bauloop ε #32815000 Klint  142210
123.23€ 92.42€ 123.23€ 92.42€ 135.3€ 93.4€
σώμα σώμα πλήρης
quatro_1.jpg attract-b0034aa_1.jpg espresso_1.jpg
Quatro  42-1001 Attract  B0034AA+ Espresso  18-0002
151.28€ 93.79€ 128.03€ 94.10€ 155.00€ 96.10€
πλήρης πλήρης πλήρης
mocca_1.jpg newpro-42020_1.jpg ceraplan-b0719aa_1.jpg
Mocca  16-0002 Newpro  42020 CeraPlan III ε #B0719AA+
155.00€ 96.10€ 141.5€ 97.6€ 142.97 100.10
πλήρης πλήρης πλήρης
Marcarni_NW23_P1.jpg Bern_JN23_P1.jpg b-16b_1.jpg
Marcarni NW23 Bern  JN23 #B-16b ε
194.21€  101.0€ 208.97€  108.7€ 176.92 115.00€
πλήρης πλήρης σώμα
bauclassic_32865000_p1.jpg b-17b_1.jpg Fagus_VN23_P1.jpg
BauClassic ε #32865000 #B-17b ε Fagus  VN23
156.12€ 117.08€ 184.61 120.00€ 233.57€  121.5€
σώμα σώμα πλήρης
cerasprint-b9567aa_1.jpg b-16b1_1.jpg tonda-145210_1.jpg
CeraSprint  B9567AA+ #B-16b.1 ε Tonda  145210
176.14 123.30€ 192.30 125.00€ 184.5€ 127.3€
πλήρης σώμα πλήρης
b-17b1_1.jpg tesi-a6584aa_1.jpg 67033_P1.jpg
#B-17b1 Tesi  A6584AA- 67033
200.00 130.00€ 186.00 130.20€ 257.07€  133.7€
σώμα πλήρης πλήρης, θερμοστατική
ZB23_P1b.jpg eurosmart-32831000_1.jpg Sinar_FA23_P1.jpg
ZB23 Eurosmart  32831000 Sinar  FA23
258.17€  134.3€ 243.10€ 162.90€ 260.76€  135.6€
πλήρης σώμα πλήρης
Rubicon_QM23_P1a.jpg slot-135210_1.jpg Dalis_GM23_P1.jpg
Rubicon  QM23 Slot  135210 Dali  GM23
264.45€  137.5€ 209.1€ 144.3€ 281.67€  146.5€
πλήρης πλήρης πλήρης
connect-b9935aa_1.jpg tech-12019_1.jpg quadra-144210_1.jpg
Connect  B9935AA Tech  12019 Quadra  144210
217.00 151.90€ 227.6€ 157.0€ 227.6€ 157.0€
πλήρης πλήρης πλήρης
ceramix-b9491aa_1.jpg toscana-13-1904_1.jpg JB_JB23_P1.jpg
Ceramix Blue  Β9491ΑΑ Toscana  13-1904 JB  JB23
229.59 160.70€ 260.40€  161.45€ 318.57€  165.7€
πλήρης πλήρης πλήρης
taya-40019_1.jpg 33524IPO_p1.jpg 33524IMO_p1.jpg
Taya  40019 Taron  33524IPO dmn Taron  33524IMO dmn
246.0€ 169.7€ 460.0€ 170.0€ 460.0€ 170.0€
πλήρης σώμα σώμα
33524INO_p1.jpg eurosmart-33302002_1.jpg ceratherm-a5550aa_1.jpg
Taron  33524INO dmn Eurosmart  33302002 Ceratherm 50  Α5550ΑΑ+
460.0€ 170.0€ 240.45€ 161.10€ 255.07  178.50€
σώμα πλήρης σώμα, θερμοστατική
eurostylenew-33591003_1.jpg Ginko_CA23_P1.jpg slot-135200_1.jpg
Eurostyle New  33591003 Ginko  CA23 Slot  135200
323.00€ 216.40€ 355.47€  184.8€ 276.8€ 191.0€
σώμα πλήρης πλήρης
flue-138200_1.jpg mara-a9014aa_1.jpg active-b8071aa_1.jpg
Flue  138200 Mara  Α9014ΑΑ Active  Β8071ΑΑ+
276.8€ 191.0€ 293.45 205.40€ 312.05 218.40€
πλήρης πλήρης σώμα
konvex-17019_1.jpg eurodisc-33394000_1.jpg eurostyle-33592002_1.jpg
Konvex  17019 Eurodisc  33394000 DMN Eurostyle  33592002
319.8€ 220.7€ 222.20€ 409.80€ 274.50€
πλήρης πλήρης πλήρης
italia-35019_1.jpg idealsmart-b0463aa_1.jpg oxford-6300_1.jpg
Italia  35019 IdealSmart  B0463AA Oxford  6300
332.1€ 229.1€ 328.85 230.20€ 356.7€ 246.1€
πλήρης σώμα πλήρης
grohtherm-34576000_1.jpg 25011000_p1.jpg profili-45019_1.jpg
Grohtherm 800  34576000 Atrio  25011000 dmn Profili  45019
510.50€ 342.00€ 975.7€ 250.00€ 369.0€ 254.6€
σώμα, θερμοστατική σώμα πλήρης
laghi-44019_1.jpg concetto-32212001_1.jpg ceratherm-a4624aa_1.jpg
Laghi  44019 Concetto  32212001 Ceratherm  Α4624ΑΑ
369.0€ 254.6€ 479.50€ 321.20€ 381.92 267.30€
πλήρης πλήρης πλήρης, θερμοστατική
attitude-a4605aa_1.jpg grohtherm1_34174000.jpg essencenew-33628001_1.jpg
Attitude  Α4605ΑΑ+ Grohtherm 2000  34174000 Essence New  33628001
408.15 285.70€ 286€ 427.91€ 286.70€
πλήρης σώμα, θερμοστατική πλήρης
grohtherm-34155003_1.jpg denver-6400_1.jpg tonic-a6338aa_1.jpg
Grohtherm 1000  34155003 Denver  6400 Tonic II  A6338AA
574.60€ 385.00€ 430.5€ 297.0€ 427.24 299.10€
σώμα, θερμοστατική πλήρης σώμα
strada-a5849aa_1.jpg ceratherm-a4630aa_1.jpg java-28019_1.jpg
Strada  A5849AA Ceratherm  A4630AA Java  28019
440.20 308.10€ 440.80 308.60€ 463.7€ 320.0€
πλήρης σώμα πλήρης
grohtherm-34215002_1.jpg eurodisc-33395002_1.jpg melange-a4272aa_1.jpg
Grohtherm 1000  34215002 Eurodisc  33395002 Melange  A4272AA
626.30€ 419.60€ 574.50€ 384.90€ 477.03 333.90€
σώμα, θερμοστατική πλήρης πλήρης
tolomeo-83002_1.jpg glance-a5328aa_1.jpg europlus-33547002_1.jpg
Tolomeo  83002 Glance  A5328AA Europlus  33547002
485.9€ 335.3€ 504.06 352.80€ 645.60€ 432.50€
πλήρης σώμα, θερμοστατική πλήρης
eurodiscjoy-23431000_1.jpg eurocube-23141000_1.jpg delizia-58002_1.jpg
Eurodisc Joy  23431000 Eurocube  23141000 Delizia  58002
7259.60€ 488.80€ 700.30€ 469.20 584.3€ 403.2€
σώμα πλήρης πλήρης
grohtherm-34174001_1.jpg glance-a5340aa_1.jpg grohtherm-34464001_1.jpg
Grohtherm 2000  34174001 Glance  A5340AA Grohtherm 2000  34464001
823.60€ 551.80€ 615.23 430.70€ 906.60€ 607.40€
σώμα, θερμοστατική σώμα σώμα, θερμοστατική
eurocubejoy-23666000_1.jpg lineare-33850000_1.jpg quadra-32639000_1.jpg
Eurocube Joy  23666000 Lineare  33850000 Quadra  32639000
787.30€ 527.50€ 795.20€ 532.80€ 779.60€ 522.40€
σώμα πλήρης πλήρης
grohtherm-34276000_1.jpg atrio-32652001_1.jpg moments-a3914aa_1.jpg
Grohtherm 3000  34276000 Atrio  32652001 Moments  A3914AA
946.70€ 634.30€ 1020.00€ 683.40€ 818.70 573.10€
σώμα, θερμοστατική σώμα σώμα
luce-84002_1.jpg grandera-23317000_1.jpg grohtherm1_34185000.jpg
Luce  84002 Grandera  23317000 Grohtherm 3000  34185000 dmn
885.6€ 611.1€ 1121.60€ 751.50€ 755.06€
πλήρης σώμα σώμα, θερμοστατική
luce-84003_1.jpg veris-32196000_1.jpg  
Luce  84003 Veris  32196000  
1451.4€ 1001.5€ 1974.70€ 1323.10€
πλήρης πλήρης  
     
Μπαταρίες μη αναμεικτικές και κάθετης εγκατάστασης
star-05-7000_1.jpg gloria-14-5000_1.jpg leda-23-6001_1.jpg
Star  05-7000    Gloria  14-5000    Leda New Fragola  23-6001   
52.08€  28.36€ 64.48€  41.57€ 80.60€  49.97€
πλήρης πλήρης πλήρης
leda-23-0700_1.jpg relax_1.jpg euphrosyne-1.jpg
Leda New  23-0700 Relax  13-1511 Euphrosyne  16-0304
86.80€  53.82€ 99.20€ 61.50€ 111.60€ 69.19€
πλήρης πλήρης πλήρης
Victoria_3042_P1.jpg T7_Collection_T72707_P1.jpg Sinar_QA281736-1381A_P1.jpg
Victoria 3042 T72707 Sinar  QA281736-1381A
135.2€  70.3€ 196.67€  102.3€ 367.77€  191.2€
πλήρης πλήρης πλήρης
lady-900_1.jpg princeton-800_1.jpg tech-12870_1.jpg
Lady 900 Princeton 800 Tech  12870
282.9€ 195.2€ 344.4€ 237.6€ 418.2€ 288.6€
πλήρης πλήρης πλήρης
tech-12024_1.jpg lucrezia-62002_1.jpg  
Tech  12024 Lucrezia  62002  
418.2€ 288.6€ 799.5€ 551.7€
πλήρης πλήρης  
     
Sinar_FA2000_P1.jpg tech-12029_1.jpg melange-a6120aa_1.jpg
Sinar FA2000 Tech  12029 Melange  22x78h A6120AA+
687.57€ 357.5€ 959.4€ 662.0€ 1739.47 1217.60€
πλήρης πλήρης εσωτ. A6133NU+ 405.17€ 271.46€
oxford-19642_1.jpg oxford-19279_1.jpg java-19028-spav_1.jpg
Oxford   Πόδια παροχής/στήριξης Oxford   Γόνατα στήριξης Java   Επιδαπέδιο στόμιο λουτρού
19642  768.8€ 530.5€ 19279  84.9€ 58.6€ 19028 SPAV  467.4€ 322.5€