Αρχική > Καμπίνες > ντουζιέρες καμπίνας
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Sirene, -8% στα Karag.
     
Υποκατηγορίες:
ντουζιέρες πορσελάνης:    τετράγωνες ημικυκλικέςασύμμετρες
ντουζιέρες ακρυλικές:       τετράγωνεςημικυκλικέςασύμμετρες
 
 
Ντουζιέρες πορσελάνης τετράγωνες
17-7070_1.jpg
basic_ntouziera_porselanis_no3_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_1_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Ideale - Gl
Basic Porcelain
70x70  Ideale   81.8€ 49.0€ 70x70x10     94€ 80€ 72x72x9       94€ 86€
73x73  Gl       104.2€ 68.6€
75x75x10     99€ 84€ 80x80x9    109€ 100€
80x80  Ideale 113.2€ 68.6€ 80x80x10  124€ 105€ 90x90x10  135€ 124€
90x90  Gl       151.3€ 99.6€ 90x90x12  164€ 139€ βαλβίδα Φ60        10€ 9€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€  
connect-t266201_1.jpg porcelain_flat1_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg strada-t2554yk_1.jpg
Connect Porcelain Flat Strada
80x80x6  175.70 123.00€ 90x90x6.5  169.9€ 156€ 80x80x3.5  251.80 176.20€
90x90x6  165.30 115.70€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18 90x90x3.5  267.50 187.20€
βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€   βαλβίδα Τ8520ΑΑ Φ90  49.20 34.50
slim_ntouziera_porselanis_no2_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg    
Slim    
80x80x6  220€ 187€  
90x90x6  265€ 225€    
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€    
     
Ντουζιέρες πορσελάνης ημικυκλικές
10-8080_1.jpg
porcelain_5_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg basic_ntouziera_porselanis_no1_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Ideale - Gl Porcelain Basic
80x80 Ideale 114.1€ 68.6€ 80x80x9   109€ 100€ 80x80x11  140€ 119€
80x80 Gl       138.9€ 86.1€ 90x90x10  135€ 124€ 90x90x12  175€ 149€
90x90 Gl       164.9€ 96.4€ βαλβίδα Φ60        10€ 9€ βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€    
connect-t266801_1.jpg porcelain_flat2_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg basic_ntouziera_porselanis_no2_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Connect Porcelain Flat Basic
80x80x6  165.30 115.70€ 90x90x6.5  169.9€ 156€ 90x70x10  215€ 183€
90x90x6  175.70 123.00€ βαλβίδα Φ60 flat    19.9€ 18 βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€
βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€    
slim_ntouziera_porselanis_no1_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg    
Slim    
80x80x6  235€ 200€    
90x90x6  275€ 234€    
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€    
     
Ντουζιέρες πορσελάνης ασύμμετρες
27-2205_1.jpg
porcelain_7_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg basic_ntouziera_porselanis_no4_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Gloria Porcelain Basic
72x90           136.4€  88.2€ 72x90x9      115€ 106€ 85x70x11  165€ 140€
100x80         191.0€  119.2€ 70x100x9    145€ 133€ 90x72x11  140€ 119€
120x80         219.5€  137.2€ 70x120x11  159€ 146€ βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ 80x100x10  149€ 137€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
100x80 βαλβ. στην γωνία, χωρίς κυκλικό σχήμα 80x120x11  169€ 155€  
  70x140x11  379€ 349€  
  80x140x11  399€ 367€  
  βαλβίδα Φ60          10€ 9€  
  βαλβίδα Φ90      19.9€ 18  
porcelain_flat3_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg connect-t267901_1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no3_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Porcelain Flat Connect Slim
72x90x6.5    159€ 146€ 90x70x6  155.0 108.50€  Τ267001
90x72x6  235€ 200€
70x100x6.5  189€ 174€ 90x75x6  155.0 108.50€ 100x70x6  265€ 225€
70x120x6.5  229€ 211€ 100x70x6  186.0 130.20€ 100x80x6  290€ 246€
80x100x6.5  182€ 167€ 100x80x6  192.2 134.50€  Τ267601 βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
80x120x6.5  222€ 204€ 120x80x6  159.10 111.40€  
βαλβίδα Φ90  19.9€ 18 βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€  
basic_ntouziera_porselanis_no5_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg strada-t0390yk_1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no4_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Basic Strada Slim
100x72x11  235€ 200€   90x70x3.5  308.30 215.80€ 120x70x6  310€ 263€
100x80x11  260€ 221€ 100x70x3.5  315.80 221.10€ 120x80x6  345€ 293€
120x70x11  260€ 221€ 100x75x3.5  339.90 238.00€ 140x80x6  540€ 459€
120x80x11  285€ 242€ 100x80x3.5  324.10 226.90€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€ 120x70x3.5  346.30 242.40€  
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 120x80x3.5  389.00 272.30€  
  120x90x3.5  404.00 282.80€  
  140x70x3.5  403.00 282.10€  
  140x80x3.5  441.70 309.20€  
  βαλβίδα Τ8520ΑΑ Φ90  49.20 34.50  
     
Ντουζιέρες ακρυλικές τετράγωνες
extra_flat_ntouziera_akruliki_no2_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg new_flat_ntoyziera_karag_p1.jpg ultraflat-k517501_1.jpg
Extra Flat New Flat Ultra Flat
80x80x5  120€ 102€ 80x80x5.5  119.9€ 110€ 70x70x4      160.80 112.50€
90x90x5  135€ 115€ 90x90x5.5  134.9€ 124€ 80x80x4      168.10 117.70€
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18 90x90x4      174.40 122.10€
    100x100x4  214.80 150.30€
    120x120x4  234.40 164.10€
    βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00€ 20.30€
18-0403_1.jpg  
 
Shower  St/St    
70x70x9.8  455.1€ 282.2€    
     
Ντουζιέρες ακρυλικές ημικυκλικές
ultraflat-k517701_1.jpg flow_ntouziera_akruliki_no1_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg element_ntoyziera_imikukliki_karag_p1.jpg
Ultra Flat Flow Element
80x80x4      182.50 127.80€ 80x80x5     175€ 149€ 80x80x5  175€ 161€
90x90x4      190.30 133.20€ 90x90x5     190€ 161€ 90x90x5  190€ 175€
100x100x4   225.90 158.10€ 100x100x5  230€ 195€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18
βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€  βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19  
pietra_ntoyziera_imikukliki_karag_p1.jpg    
Pietra    
80x80x2.5  289€ 266€    
90x90x2.5  315€ 290€    
     
Ντουζιέρες ακρυλικές ασύμμετρες
extra_flat_ntouziera_akruliki_no3_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
ultraflat-k519001_1.jpg new_flat_ntoyziera_asimetri_karag_p1.jpg
Extra Flat Ultra flat New Flat
100x70x5    145€ 123€   90x75x4  177.20 124.00€ 70x100x5.5  145€ 133€
100x80x5    165€ 140€   90x80x4  191.00 133.70€ 75x90x5.5    169€ 155€
110x72x5    145€ 123€ 100x70x4  188.00 131.60€ 80x100x5.5  165€ 152€
110x80x5    165€ 140€ 100x80x4  193.40 135.40€ 72x110x5.5  145€ 133€
120x70x5    165€ 140€ 100x90x4  210.50 147.30€ 80x110x5.5  165€ 152€
120x80x5    175€ 149€ 120x70x4  212.50 148.80€ 70x120x5.5  165€ 152€
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 120x80x4  225.90 158.10€ 80x120x5.5  175€ 161€
  120x90x4  228.30 159.80€ 70x130x5.5  195€ 179€
  140x80x4  261.10 182.80€ 80x130x5.5  229€ 211€
  140x90x4  279.10 195.30€ 70x140x5.5  195€ 179€
  160x80x4  282.00 197.40€ 80x140x5.5  229€ 211€
  160x90x4  321.90 225.30€ 70x150x5.5  229€ 211€
  170x80x4  348.90 244.20€ 80x150x5.5  249€ 229€
  170x90x4  370.40 259.30€ 70x160x5.5  249€ 229€
  βαλβίδα J3417AA Φ90 229.00 20.30€ 80x160x5.5  259€ 238€
    70x170x5.5  259€ 238€
    80x170x5.5  279€ 257€
    80x180x5.5  319€ 293€
    βαλβίδα Φ90  19.9€ 18
extra_flat_ntouziera_akruliki_no1_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no4_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg tau_ntouziera_akruliki_no2_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
Extra Flat Extra Flat Tau
120x80x5  195€ 166€ 130x70x5    195€ 166€ 100x80x6  215€ 183€
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 130x80x5    230€ 195€ 120x80x6  230€ 195€
  140x70x5    195€ 166€  βαλβίδα #6590 slim Φ90 22€ 19€
  140x80x5.5 230€ 195€  
  150x70x5    230€ 195€  
  150x80x6.5 250€ 212€  
  βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€  
element_ntoyziera_asymetri_karag_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no5_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg tau_ntouziera_akruliki_no3_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
Element Extra Flat Tau
80x120x5  230€ 212€ 160x70x5.5  250€ 212€ 140x80x6  285€ 242€
80x140x5  280€ 258€ 160x80x5.5  260€ 221€ 160x80x6  305€ 259€
80x160x5  299€ 275€ 170x70x5.5  260€ 221€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
βαλβίδα  Φ90  19€ 18€ 170x80x5.5  280€ 238€  
  180x80x5.5  320€ 272€  
  βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€  
pietra_ntoyziera_white_karag_p1.jpg strada-k810001_1b.jpg  
Pietra Strada  
72x90x2.5    283€ 260€ 100x80x4  548.20 383.70€  
70x100x2.5  289€ 266€ 180x80x4  607.60 425.40€  
70x120x2.5  336€ 309€ βαλβίδα K7814AA Φ52 43.50 30.40  
70x140x2.5  376€ 346€    
70x160x2.5  399€ 367€    
70x180x2.5  439€ 404€    
     
80x80x2.5    292€ 269€    
80x100x2.5  318€ 293€    
80x120x2.5  349€ 321€    
80x140x2.5  395€ 363€    
80x160x3     439€ 404€    
80x180x3     487€ 448€    
     
90x90x2.5    318€ 293€    
90x100x2.5  345€ 317€    
90x120x2.5  379€ 349€    
90x140x2.5  419€ 385€    
90x160x3     466€ 429€    
90x180x3     514€ 473€