Αρχική > Καμπίνες > ντουζιέρες καμπίνας
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Sirene, -8% στα Karag.
     
Υποκατηγορίες:
ντουζιέρες πορσελάνης:    τετράγωνες ημικυκλικέςασύμμετρες
ντουζιέρες ακρυλικές:       τετράγωνεςημικυκλικέςασύμμετρες
 
 
Ντουζιέρες πορσελάνης τετράγωνες
27-0450_1.jpg
basic_ntouziera_porselanis_no3_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_1_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Ideale - Gl
Basic Porcelain
70x70     76€ 63€ 70x70x10     94€ 80€ 72x72x9       94€ 86€
75x75     84€ 70€
75x75x10     99€ 84€ 80x80x9    109€ 100€
80x80   110€ 91€ 80x80x10  124€ 105€ 90x90x10  135€ 124€
90x90   123€ 102€ 90x90x12  164€ 139€ βαλβίδα Φ60        10€ 9€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€  
connect-t266201_1.jpg porcelain_flat1_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg strada-t2554yk_1.jpg
Connect Porcelain Flat Strada
80x80x6  175.70 123.00€ 90x90x6.5  169.9€ 156€ 80x80x3.5  251.80 176.20€
90x90x6  165.30 115.70€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18 90x90x3.5  267.50 187.20€
βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€   βαλβίδα Τ8520ΑΑ Φ90  49.20 34.50
slim_ntouziera_porselanis_no2_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg    
Slim    
80x80x6  220€ 187€  
90x90x6  265€ 225€    
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€    
     
Ντουζιέρες πορσελάνης ημικυκλικές
10-8080_p1.jpg
27-2206_p1.jpg porcelain_5_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Ideale Gl Porcelain
80x80    92€ 76€ 80x80x9    112€  93€ 80x80x9   109€ 100€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ 90x90x10  133€ 110€ 90x90x10  135€ 124€
  βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ βαλβίδα Φ60        10€ 9€
connect-t266801_1.jpg basic_ntouziera_porselanis_no1_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_flat2_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Connect Basic Porcelain Flat
80x80x6  165.30 115.70€ 80x80x11  140€ 119€ 90x90x6.5  169.9€ 156€
90x90x6  175.70 123.00€ 90x90x12  175€ 149€ βαλβίδα Φ60 flat    19.9€ 18
βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€ βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€  
basic_ntouziera_porselanis_no2_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no1_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg  
Basic Slim  
90x70x10  215€ 183€ 80x80x6  235€ 200€  
βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€ 90x90x6  275€ 234€  
  βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€  
     
Ντουζιέρες πορσελάνης ασύμμετρες
27-2205_p1.jpg
porcelain_7_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg connect-t267901_1.jpg
Gloria Porcelain Connect
72x90           110€  91€ 72x90x9      115€ 106€ 70x90x6    155.0 108.5€ Τ267001
80x100         154€  128€ 70x100x9    145€ 133€ 75x90x6    155.0 108.5€
80x120         177€  147€ 70x120x11  159€ 146€ 70x100x6  186.0 130.2€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ 80x100x10  149€ 137€ 80x100x6  192.2 134.5€ Τ267601
100x80 βαλβ. στην γωνία, χωρίς κυκλικό σχήμα 80x120x11  169€ 155€ 80x120x6  227.3 159.1€
  70x140x11  379€ 349€ βαλβίδα J3417AA Φ90 30.5 21.3€
  80x140x11  399€ 367€  
  βαλβίδα Φ60          10€ 9€  
  βαλβίδα Φ90      19.9€ 18  
basic_ntouziera_porselanis_no4_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_flat3_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no3_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Basic Porcelain Flat Slim
70x85x11  165€ 140€ 72x90x6.5    159€ 146€ 72x90x6    235€ 200€
72x90x11  140€ 119€ 70x100x6.5  189€ 174€ 72x100x6  265€ 225€
βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€ 70x120x6.5  229€ 211€ 80x100x6  290€ 246€
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 80x100x6.5  182€ 167€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
  80x120x6.5  222€ 204€  
  βαλβίδα Φ90  19.9€ 18  
basic_ntouziera_porselanis_no5_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg strada-t0390yk_1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no4_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Basic Strada Slim
72x100x11  235€ 200€   70x90x3.5  308.30 215.80€ 70x120x6  310€ 263€
80x100x11  260€ 221€ 70x100x3.5  315.80 221.10€ 80x120x6  345€ 293€
70x120x11  260€ 221€ 75x100x3.5  339.90 238.00€ 80x140x6  540€ 459€
80x120x11  285€ 242€ 80x100x3.5  324.10 226.90€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
βαλβίδα #7660 luxury Φ60  15€ 13€ 70x120x3.5  346.30 242.40€  
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 80x120x3.5  389.00 272.30€  
  90x120x3.5  404.00 282.80€  
  70x140x3.5  403.00 282.10€  
  80x140x3.5  441.70 309.20€  
  βαλβίδα Τ8520ΑΑ Φ90  49.20 34.50  
     
Ντουζιέρες ακρυλικές τετράγωνες
17-9070_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no2_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg new_flat_ntoyziera_karag_p1.jpg
ABS Extra Flat New Flat
70x70        100 83€ 80x80x5  120€ 102€ 80x80x5.5  119.9€ 110€
80x80      120 100€ 90x90x5  135€ 115€ 90x90x5.5  134.9€ 124€
90x90      130 108€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€    
ultraflat-k517501_1.jpg 18-1501_p1.jpg  
Ultra Flat Shower  St/St  
70x70x4      160.80 112.50€ 70x70x9.8  370€ 307€  
80x80x4      168.10 117.70€    
90x90x4      174.40 122.10€    
100x100x4  214.80 150.30€    
120x120x4  234.40 164.10€    
βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00€ 20.30€    
     
Ντουζιέρες ακρυλικές ημικυκλικές
17-6080_p1.jpg ultraflat-k517701_1.jpg flow_ntouziera_akruliki_no1_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
ABS Ultra Flat Flow
80x80      136 113€ 80x80x4      182.50 127.80€ 80x80x5     175€ 149€
90x90      142 118€ 90x90x4      190.30 133.20€ 90x90x5     190€ 161€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ 100x100x4   225.90 158.10€ 100x100x5  230€ 195€
  βαλβίδα J3417AA Φ90 29.00 20.30€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19
     
element_ntoyziera_imikukliki_karag_p1.jpg pietra_ntoyziera_imikukliki_karag_p1.jpg  
Element Pietra  
80x80x5  175€ 161€ 80x80x2.5  289€ 266€  
90x90x5  190€ 175€ 90x90x2.5  315€ 290€  
βαλβίδα Φ90  19.9€ 18    
     
Ντουζιέρες ακρυλικές ασύμμετρες
27-8043_p1.jpg
extra_flat_ntouziera_akruliki_no3_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
ultraflat-k519001_1.jpg
ABS Extra Flat Ultra flat
70x90       95€ 79€ 70x100x5    145€ 123€   75x90x4  177.20 124.00€
100x80   100€ 83€ 80x100x5    165€ 140€   80x90x4  191.00 133.70€
120x80   135€ 112€ 72x110x5    145€ 123€ 70x100x4  188.00 131.60€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6    10€ 80x110x5    165€ 140€ 80x100x4  193.40 135.40€
  70x120x5    165€ 140€ 90x100x4  210.50 147.30€
  80x120x5    175€ 149€ 70x120x4  212.50 148.80€
  βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 80x120x4  225.90 158.10€
    90x120x4  228.30 159.80€
    80x140x4  261.10 182.80€
    90x140x4  279.10 195.30€
    80x160x4  282.00 197.40€
    90x160x4  321.90 225.30
    80x170x4  348.90 244.20€
    80x170x4  370.40 259.30€
    βαλβίδα J3417AA Φ90 229.00 20.30€
new_flat_ntoyziera_asimetri_karag_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no1_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no4_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
New Flat Extra Flat Extra Flat
70x100x5.5  145€ 133€ 80x120x5  195€ 166€ 70x130x5    195€ 166€
75x90x5.5    169€ 155€ βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 80x130x5    230€ 195€
80x100x5.5  165€ 152€   70x140x5    195€ 166€
72x110x5.5  145€ 133€   80x140x5.5 230€ 195€
80x110x5.5  165€ 152€   70x150x5    230€ 195€
70x120x5.5  165€ 152€   80x150x6.5 250€ 212€
80x120x5.5  175€ 161€   βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
70x130x5.5  195€ 179€    
80x130x5.5  229€ 211€    
70x140x5.5  195€ 179€    
80x140x5.5  229€ 211€    
70x150x5.5  229€ 211€    
80x150x5.5  249€ 229€    
70x160x5.5  249€ 229€    
80x160x5.5  259€ 238€    
70x170x5.5  259€ 238€    
80x170x5.5  279€ 257€    
80x180x5.5  319€ 293€    
βαλβίδα Φ90  19.9€ 18    
tau_ntouziera_akruliki_no2_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg element_ntoyziera_asymetri_karag_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no5_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
Tau Element Extra Flat
80x100x6  215€ 183€ 80x120x5  230€ 212€ 70x160x5.5  250€ 212€
80x120x6  230€ 195€ 80x140x5  280€ 258€ 80x160x5.5  260€ 221€
βαλβίδα #6590 slim Φ90 22€ 19€ 80x160x5  299€ 275€ 70x170x5.5  260€ 221€
  βαλβίδα  Φ90  19€ 18€ 80x170x5.5  280€ 238€
    80x180x5.5  320€ 272€
    βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€
tau_ntouziera_akruliki_no3_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg pietra_ntoyziera_white_karag_p1.jpg strada-k810001_1b.jpg
Tau Pietra Strada
80x140x6  285€ 242€ 72x90x2.5    283€ 260€ 80x100x4  548.20 383.70€
80x160x6  305€ 259€ 70x100x2.5  289€ 266€ 80x180x4  607.60 425.40€
βαλβίδα #6590 slim Φ90  22€ 19€ 70x120x2.5  336€ 309€ βαλβίδα K7814AA Φ52 43.50 30.40
  70x140x2.5  376€ 346€  
  70x160x2.5  399€ 367€  
  70x180x2.5  439€ 404€  
     
  80x80x2.5    292€ 269€  
  80x100x2.5  318€ 293€  
  80x120x2.5  349€ 321€  
  80x140x2.5  395€ 363€  
  80x160x3     439€ 404€  
  80x180x3     487€ 448€  
     
  90x90x2.5    318€ 293€  
  90x100x2.5  345€ 317€  
  90x120x2.5  379€ 349€  
  90x140x2.5  419€ 385€  
  90x160x3     466€ 429€  
  90x180x3     514€ 473€