Αρχική > Καμπίνες > ντουζιέρες καμπίνας
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -13% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Sirene, -8% στα Karag.
     
Υποκατηγορίες:
ντουζιέρες πορσελάνης:    τετράγωνες ημικυκλικέςασύμμετρες
ντουζιέρες ακρυλικές:       τετράγωνεςημικυκλικέςασύμμετρες
 
 
Ντουζιέρες πορσελάνης τετράγωνες
27-0450_1.jpg
basic_ntouziera_porselanis_no3_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_1_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Ideale - Gl
Basic Porcelain
70x70     76€ 63€ 70x70x10     94€ 80€ 72x72x9       94€ 86€
75x75     84€ 70€
75x75x10     99€ 84€ 80x80x9    109€ 100€
80x80   110€ 91€ 80x80x10 ε 124€ 105€ 90x90x10  135€ 124€
90x90   123€ 102€ 90x90x12    164€ 139€ βαλβίδα Φ60        10€ 9€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6  10.0€ 7.0€ βαλβίδα 7660 ε luxury Φ60  15€ 13€  
connect-t266201_1.jpg porcelain_flat1_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg strada-t2554yk_1.jpg
Connect Porcelain Flat Strada
80x80x6 T266001 133.33 116€ 90x90x6.5  169.9€ 156€ 80x80x3.5  T2553YK  212.19 185€
90x90x6 T266201 141.67 123€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18 90x90x3.5  T2554YK  225.41 196€
βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€   βαλβίδα Τ8520ΑΑ Φ90  41.69 36
slim_ntouziera_porselanis_no2_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg    
Slim    
80x80x6  220€ 187€  
90x90x6  265€ 225€    
βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€    
     
Ντουζιέρες πορσελάνης ημικυκλικές
10-8080_p1.jpg
27-2206_p1.jpg porcelain_5_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Ideale Gl Porcelain
80x80x12    92€ 76€ 80x80x9    112€  93€ 80x80x9   109€ 100€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6  10.0€ 7.0€ 90x90x10  133€ 110€ 90x90x10  135€ 124€
  βαλβίδα μεταλλική #34.635.6  10.0€ 7.0€ βαλβίδα Φ60        10€ 9€
connect-t266801_1.jpg basic_ntouziera_porselanis_no1_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_flat2_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg
Connect Basic Porcelain Flat
80x80x6 T266601 133.33 116€ 80x80x11  140€ 119€ 90x90x6.5  169.9€ 156€
90x90x6 T266801 141.67 123€ 90x90x12  175€ 149€ βαλβίδα Φ60 flat    19.9€ 18
βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€ βαλβίδα 7660 luxury Φ60  15€ 13€  
basic_ntouziera_porselanis_no2_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no1_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg  
Basic Slim  
90x70x10  215€ 183€ 80x80x6  235€ 200€  
βαλβίδα 7660 luxury Φ60  15€ 13€ 90x90x6  275€ 234€  
  βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€  
     
Ντουζιέρες πορσελάνης ασύμμετρες
27-2205_p1.jpg
porcelain_7_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg connect-t267901_1.jpg
Gloria Porcelain Connect
72x90           110€  91€ 72x90x9      115€ 106€ 75x90x6 T267201 125.00 109€
80x100         154€  128€ 70x100x9    145€ 133€ 70x100x6 T267401 150.00 131€
80x120         177€  147€ 70x120x11  159€ 146€ 80x120x6 T267901 183.33 159€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6  10.0€ 7.0€ 80x100x10  149€ 137€ βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€
100x80 βαλβ. στην γωνία, χωρίς κυκλικό σχήμα 80x120x11  169€ 155€  
  70x140x11  379€ 349€  
  80x140x11  399€ 367€  
  βαλβίδα Φ60          10€ 9€  
  βαλβίδα Φ90      19.9€ 18  
basic_ntouziera_porselanis_no4_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg porcelain_flat3_ntoyziera_porselanis_karag_p1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no3_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Basic Porcelain Flat Slim
70x85x11  165€ 140€ 72x90x6.5    159€ 146€ 72x90x6    235€ 200€
72x90x11  140€ 119€ 70x100x6.5  189€ 174€ 72x100x6  265€ 225€
βαλβίδα 7660 luxury Φ60  15€ 13€ 70x120x6.5  229€ 211€ 80x100x6  290€ 246€
βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€ 80x100x6.5  182€ 167€ βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€
  80x120x6.5  222€ 204€  
  βαλβίδα Φ90  19.9€ 18  
basic_ntouziera_porselanis_no5_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg strada-t0390yk_1.jpg slim_ntouziera_porselanis_no4_gsi_baklatsidis_2017_p1.jpg
Basic Strada Slim
72x100x11  235€ 200€   90x70x3.5 T2571YK 259.84 226€ 70x120x6  310€ 263€
80x100x11  260€ 221€ 100x70x3.5 T2572YK 266.16 232€ 80x120x6  345€ 293€
70x120x11  260€ 221€ 100x75x3.5 T2575YK 286.49 249€ 80x140x6  540€ 459€
80x120x11  285€ 242€ 100x80x3.5 T2573YK 273.11€ 238€ βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€
βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€ 120x70x3.5 T2576YK 291.87 254€  
  120x80x3.5 T2574YK 327.82 285€  
  120x90x3.5 T2577YK 340.46 296€  
  140x70x3.5 T2578YK 339.63 295€  
  140x80x3.5 T0390YK 372.23 324€  
  βαλβίδα Τ8520ΑΑ Φ90  41.69 36  
     
Ντουζιέρες ακρυλικές τετράγωνες
17-9070_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no2_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg new_flat_ntoyziera_karag_p1.jpg
ABS Extra Flat New Flat
70x70        100 83€ 80x80x5     120€ 102€ 80x80x5.5  119.9€ 110€
80x80      120 100€ 90x90x5     135€ 115€ 90x90x5.5  134.9€ 124€
90x90      130 108€ βαλβίδα 6590   slim Φ90  22€ 19€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6  10.0€ 7.0€    
hotline-k276801_1.jpg ultraflat-k517501_1.jpg connect-air-e105401_1.jpg
Hotline Ultra Flat Connect Air
80x80x8 K276601 129.38 113€ 70x70x4 K193301 134.19 117€ 80x80x4 E098801 155.25€ 135€
90x90x8 K276701 138.00 120€ 80x80x4 K517201 140.35 122€ 90x90x4 E105201 177.68€ 155€
100x100x8 K276801 163.88 143€ 90x90x4 K517301 145.57 127€ 100x100x4 E105401 198.38€ 173€
βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€ 100x100x4 K517401 179.26 156€ βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€
  120x120x4 K517501 195.67 170€  
  βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€  
18-1501_p1.jpg    
Shower  St/St    
70x70x9.8  370€ 307€    
     
Ντουζιέρες ακρυλικές ημικυκλικές
17-6080_p1.jpg hotline-k278101_1.jpg ultraflat-k517701_1.jpg
ABS Hotline Ultra Flat
80x80      136 113€ 80x80x4 K277901 141.45€ 123€ 80x80x4 K193901 152.35 133€
90x90      142 118€ 90x90x4 K278001 146.63€ 128€ 90x90x4 K517601 158.87 138€
βαλβίδα μεταλλική #34.635.6  10.0€ 7.0€ 100x100x4 K278101 170.78€ 149€ 100x100x4 K517701 188.58€ 164€
1#Ν10013 100x100 με βαλβίδα 181.7€ 109€ βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€ βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€
connect-air-e105601_1.jpg flow_ntouziera_akruliki_no1_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg element_ntoyziera_imikukliki_karag_p1.jpg
Connect Air Flow Element
80x80x4 E098701 163.88€ 143€ 80x80x5     175€ 149€ 80x80x5  175€ 161€
90x90x4 E105101 177.68€ 155€ 90x90x5     190€ 161€ 90x90x5  190€ 175€
100x100x4 E105601 207.00€ 180€ 100x100x5  230€ 195€ βαλβίδα Φ90  19.9€ 18
βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€ βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19  
     
Ντουζιέρες ακρυλικές ασύμμετρες
  hotline-k277401_1.jpg
extra_flat_ntouziera_akruliki_no3_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
  Hotline Extra Flat
  80x75x4 K277101 129.38€ 113€ 70x100x5    145€ 123€
  90x75x4 K277201 136.28€ 119€ 80x100x5    165€ 140€
  90x80x4 K277301 146.63€ 128€ 72x110x5    145€ 123€
  100x80x4 K277401 148.35€ 129€ 80x110x5    165€ 140€
  βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€ 70x120x5    165€ 140€
    80x120x5    175€ 149€
    βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€
ultraflat-k519001_1.jpg new_flat_ntoyziera_asimetri_karag_p1.jpg connect-air-e106301_1.jpg
Ultra flat New Flat Connect Air
  90x75x4 K517901 147.90 129€ 70x100x5.5  145€ 133€ 90x75x4 E104901 167.33€ 146€
  90x80x4 K517801 159.44 139€ 75x90x5.5    169€ 155€ 90x80x4 E098901 177.68€ 155€
100x70x4 K193501 156.96 137€ 80x100x5.5  165€ 152€ 100x80x4 E105301 189.75€ 165€
100x80x4 K518001 161.46 140€ 72x110x5.5  145€ 133€ 120x80x4 E105701 215.63€ 188€
100x90x4 K518101 175.69€ 153€ 80x110x5.5  165€ 152€ 120x90x4 E105901 232.88€ 203€
120x70x4 K193601 177.40€ 154€ 70x120x5.5  165€ 152€ 140x90x4 E106101 250.13€ 218€
120x80x4 K518201 188.53 164€ 80x120x5.5  175€ 161€ 150x90x4 E106301 267.38€ 233€
120x90x4 K518301 190.54€ 166€ 70x130x5.5  195€ 179€ βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€
140x80x4 K518501 217.92 190€ 80x130x5.5  229€ 211€  
140x90x4 K518601 232.93 203€ 70x140x5.5  195€ 179€  
160x80x4 K518701 235.41 205€ 80x140x5.5  229€ 211€  
160x90x4 K518801 268.69€ 234 70x150x5.5  229€ 211€  
170x80x4 K518901 291.20€ 253€ 80x150x5.5  249€ 229€  
170x90x4 K519001 309.15 269€ 70x160x5.5  249€ 229€  
βαλβίδα J3417AA Φ90 24.57 21€ 80x160x5.5  259€ 238€  
  70x170x5.5  259€ 238€  
  80x170x5.5  279€ 257€  
  80x180x5.5  319€ 293€  
  βαλβίδα Φ90  19.9€ 18  
extra_flat_ntouziera_akruliki_no4_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg extra_flat_ntouziera_akruliki_no1_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg tau_ntouziera_akruliki_no2_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
Extra Flat Extra Flat Tau
70x130x5    195€ 166€ 80x120x5  195€ 166€ 80x100x6  215€ 183€
80x130x5    230€ 195€ βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€ 80x120x6  230€ 195€
70x140x5    195€ 166€   βαλβίδα 6590 slim Φ90 22€ 19€
80x140x5.5 230€ 195€    
70x150x5    230€ 195€    
80x150x6.5 250€ 212€    
βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€    
extra_flat_ntouziera_akruliki_no5_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg element_ntoyziera_asymetri_karag_p1.jpg tau_ntouziera_akruliki_no3_sirene_baklatsidis_2017_p1.jpg
Extra Flat Element Tau
70x160x5.5  250€ 212€ 80x120x5  230€ 212€ 80x140x6  285€ 242€
80x160x5.5  260€ 221€ 80x140x5  280€ 258€ 80x160x6  305€ 259€
70x170x5.5  260€ 221€ 80x160x5  299€ 275€ βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€
80x170x5.5  280€ 238€ βαλβίδα  Φ90  19€ 18€  
80x180x5.5  320€ 272€    
βαλβίδα 6590 slim Φ90  22€ 19€    
     
Ντουζιέρες τεχνιτής πέτρας τετράγωνες
ultraflats-k8216fr_1.jpg    
Ultra Flat S  λευκή & γκρι    
80x80x3  257.77€ 224€    
90x90x3  283.61€ 247€    
100x100x3  387.02€ 337€    
βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€    
     
Ντουζιέρες τεχνιτής πέτρας ημικυκλικές
pietra_ntoyziera_imikukliki_karag_p1.jpg    
Pietra    
80x80x2.5  289€ 266€    
90x90x2.5  315€ 290€    
     
Ντουζιέρες τεχνιτής πέτρας παραλληλόγραμμες
ultraflats-k8190fr_1.jpg pietra_ntoyziera_white_karag_p1.jpg ultraflats-k8220fr_1.jpg
Ultra Flat S  λευκή & γκρι Pietra Ultra Flat S  λευκή & γκρι
90x70x3  268.84€ 234€ 72x90x2.5    283€ 260€ 100x70x3  305.77€ 266€
βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€ 70x100x2.5  289€ 266€ 100x80x3  320.54€ 279€
  70x120x2.5  336€ 309€ 100x90x3  335.31€ 292€
  70x140x2.5  376€ 346€ βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€
  70x160x2.5  399€ 367€  
  70x180x2.5  439€ 404€  
  80x80x2.5    292€ 269€  
  80x100x2.5  318€ 293€  
  80x120x2.5  349€ 321€  
  80x140x2.5  395€ 363€  
  80x160x3     439€ 404€  
  80x180x3     487€ 448€  
  90x90x2.5    318€ 293€  
  90x100x2.5  345€ 317€  
  90x120x2.5  379€ 349€  
  90x140x2.5  419€ 385€  
  90x160x3     466€ 429€  
  90x180x3     514€ 473€  
ultraflats-k8232fr_1.jpg ultraflats-k8256fr_1.jpg ultraflats-k8285fr_1.jpg
Ultra Flat S  λευκή & γκρι Ultra Flat S  λευκή & γκρι Ultra Flat S  λευκή & γκρι
120x70x3  364.86€ 317€ 140x70x3  383.32€ 333€ 170x70x3  446.09€ 388€
120x80x3  375.94€ 327€ 140x80x3  405.48€ 353€ 170x80x3  471.94€ 411€
120x90x3  398.09€ 346€ 140x90x3  427.63€ 372€ 170x90x3  494.11€ 430€
120x100x3  416.55€ 362€ βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€ βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€
βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€    
ultraflats-k8277fr_1.jpg ultraflats-k8306fr_1.jpg ultraflats-k8327fr_1.jpg
Ultra Flat S  λευκή & γκρι Ultra Flat S  λευκή & γκρι Ultra Flat S  λευκή & γκρι
160x80x3  460.86€ 401€ 180x80x3  484.18€ 421€ 200x100x3  606.67€ 528€
160x90x3  483.03€ 420€ 180x90x3  508.57€ 442€ βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€
βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€ βαλβίδα K936367 Φ90 26.25 23€