Αρχική > Κουζίνα > Air Condition, Θερμοπομποί, Αερόθερμο
     
Air Condition
Αερόθερμο Θερμοπομποί
     
     
Air Condition    
aircondition-mauro-franke_1.jpg aircondition-leuko-franke_1.jpg

Split Unit

μία εσωτερική μονάδα,

μία εξωτερική μονάδα

με μαύρο κάλυμμα με λευκό κάλυμμα  
9000 Btu/h  618.0€  398.0€
9000 Btu/h  641.0€  416.4€  
12000 Btu/h  708.0€  468.0€ 12000 Btu/h  731.0€  486.4€  
18000 Btu/h  1096.0€  738.0€ 18000 Btu/h  1128.0€  763.6€  
24000 Btu/h  1509.0€  998.0€ 24000 Btu/h  1541€  1023.6€  
     
     
     
aircondition-multi-mauro-franke_1.jpg

Multi Units

1 έως 4 εσωτερικές μονάδες,

μία εξωτερική μονάδα
εσωτερική μονάδα
εξωτερική μονάδα
 
9000 Btu/h  173.0€  138.4€
18000 Btu/h  1143.0€  914.4€  
12000 Btu/h  206.0€  164.8€ 27000 Btu/h  731.0€  1258.4€  
18000 Btu/h  357.0€  285.6€ 36000 Btu/h  1128.0€  1827.2€  
24000 Btu/h  456.0€  364.8€    
     
Τεχνικά χαρακτηριστικά Franke    
     
Αερόθερμο
     
aerothermo_zanker_sh2003_1.jpg
KW                                     τιμή    
2.0     αερόθερμο                136€    
     
     
Θερμοπομποί
     
thermopompos_zanker.jpg
                          ενδεικτική    
                        κατανάλωση    
KW   Θερμίδες         /10h  m2      τιμή           ύψος           μήκος πλάτος         βάρος
0.5       430             0,26€  5       117€           45cm         37,0cm 7,8cm         4,0kg
1.0       860             0,52€ 10      128€           45cm         44,5cm 7,8cm         4,6kg
1.5     1290             0,78€ 15      145€           45cm         59,0cm 7,8cm         6,0kg
2.0     1720             1,04€ 20      159€           45cm         74,0cm 7,8cm         7,2kg
2.5     2150             1,30€ 25      174€           45cm         89,0cm 7,8cm         8,4kg
     
#σετ βάσης δαπέδου               τιμή:  10€
#σετ βάσης δαπέδου με ρόδες  τιμή:  35.24€
     
     
     
thermopompos_beha.jpg
                            ενδεικτική    
                          κατανάλωση    
KW     Θερμίδες       /10h
  m2         τιμή           ύψος        μήκος πλάτος          βάρος
0.80       688           0,42€ 9-10      135.41€       40cm       67,9cm 8,3cm           4,7kg
1.00       860           0,52€ 11-13    145.82€       40cm       80,3cm 8,3cm           5,5kg
1.25     1075           0,65€ 14-16    156.24€       40cm       92,7cm  8,3cm           6,4kg
1.50     1290           0,78€ 16-20    170.82€       40cm     117,5cm 8,3cm           8,1kg
2.00     1720           1,04€ 22-25    198.95€       40cm     142,3cm 8,3cm           9,5kg
     
#σετ βάσης δαπέδου               τιμή:  10€
#σετ βάσης δαπέδου με ρόδες  τιμή:  35.24€
     
     
thermopompo_eldom.jpg
     
                            ενδεικτική    
                          κατανάλωση    
KW     Θερμίδες       /10h   m2         τιμή             ύψος           μήκος πλάτος          βάρος
1.00       860           0,52€ 9-15      133.70€        43,4cm          71,6cm 5,9cm            6,3kg
1.50     1290           0,78€ 12-20     140.00€       43,4cm          81,6cm 5,9cm            7,2kg
2.00     1720           1,04€ 15-24     145.60€       43,4cm        101,6cm 5,9cm            8,8kg
2.50     2150           1,30€ 20-28     161.70€       43,4cm        126,6cm 5,9cm          10,0kg
3.00     2580           1,56€ 24-35     175.00€       43,4cm        146,6cm 5,9cm          10,5kg
     
#σετ βάσης δαπέδου               τιμή:  10€
     
     
Ενδεικτικά οι θερμοπομποί δουλεύουν την πρώτη ώρα μέχρι να ζεσταθεί το δωμάτιο και στη
συνέχεια δουλεύουν για 15 με 20 λεπτά την ώρα για να την διατηρήσουν. Οι τιμές μεταβάλλονται
ανάλογα των απωλειών του χώρου.
     
     
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θερμοπομπών
BEHΑ
Οι θεμοπομποί BEHA πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση από το δάπεδο 3cm έως και 15cm.
ZANKER
Οι θεμοπομποί ZANKER πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση από το δάπεδο 15cm έως και 20cm.