Αρχική > Καμπίνες > ημικυκλικές
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα Starlet, Axis, Devon,
-18%, -9% στα Aquarelle, -52%, -13%, -8% στα Karag.
hobby_circular_kampina_akriliki_karag_p1.jpg romeo_1.jpg rieka_200_kampina_karag_p1.jpg
Hobby Circular Romeo Rieka 200
80x80x185  135 124 80x80x180  216.5 134.2 80x80x180  159 138
90x90x185  139€ 128 90x90x180  223.9 138.8€ 90x90x180  169 147
    80x80x180 Γραμμές ανταλλακτικά
crete20_p1.jpg bufon_1.jpg quadrant_qs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg
Crete
Bufon Quadrant QS
80x80x180  172 141 80x80x180  282.9 156.48 80x80x180  185 157
90x90x180  180€ 148 90x90x180  301.4 161.37 90x90x180  195 166
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Starlet
new_flora_200_kampina_karag_p1.jpg m8_acrylic_kampina_akriliki_karag_p1.jpg venia20_p1.jpg
New Flora 200 M8 Acrylic Venia 20
80x80x180  187 163 80x80x180  179 165 80x80x185  220€ 180€
90x90x180  189 164 90x90x180  189€ 178 90x90x185  250€ 205€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
supreme_p1.jpg amy_1.jpg long-life-b_1.jpg
Supreme Amy Long Life
70x70x180  181€ 90x90x190  295.2 183.0 90x90x193  307.5 190.7
103x103x180  225€    
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
flora_650_deksia_aristeri_ntoyziera_karag_p1.jpg grand_flora_200_ntoyziera_karag_p1.jpg quadrant_qx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Flora 650
Grand Flora 200
Quadrant QX
110x80x185  399 192 80x80x185  423€ 203 80x80x185  260 221
120x90x185  399€ 192€ 90x90x185  471€ 226€ 90x90x185  270 229
    100x100x185  300 255
    χαρακτηριστικά Axis
offset_quadrant_qx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg adelco_1.jpg flora_200_kampina_karag_p1.jpg
Offset Quadrant QX Adelco Flora 200
70x90x185  280 238€ 90x90x198  393.6 244.0 80x80x190  289 266
120x80x185  320 272€   90x90x190  299 275
χαρακτηριστικά Axis    
karina_1.jpg nota_1.jpg ekendro_1.jpg
Karina Nota  90x90x204 Ekendro
100x80x180  430.5 266.9€ διάφανο  504.3€ 283.62€ 120x80x195  487.1 302.0
120x80x180  479.7 297.4 ματ/με γραμμές  504.3€ 296.66€ με μπανιέρα
με ντουζιέρα    
100x80x180 αριστερή εκτός αποθέματος    
flora_650_kampina_karag_p1.jpg metzo_1.jpg quadrant_qr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Flora 650 Metzo Primus Plus Quadrant QR
80x100x190  339 312 90x90x195   559.7 312.96 80x80x185  375 319€
90x120x190  369 339€ 100x100x195  565.8 350.8 90x90x185  385 327€
  με μπανιέρα 100x100x185  455 387€
    χαρακτηριστικά Devon
panex_200_kampina_karag_p1.jpg offset_quadrant_qr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg s8_kampina_karag_p1.jpg
Panex 200 Primus Plus Offset Quadrant QR S8
80x80x185  359 330 70x90x185  425€ 361€ 80x80x193  425 391
90x90x185  379 349 120x80x185  460€ 391€ 90x90x193  549 505
  χαρακτηριστικά Devon  
minimal_636_kampina_karag_p1.jpg tipica-t2332yb_1.jpg connect-t9818eo_1.jpg
Minimal 636 Tipica Connect
90x90x190  439 404 80x80x185  682.20 477.60€ 80x80x190  693.80 485.70€
  90x90x185  682.20 477.60€  90x90x190  693.80 485.70€
ss_200_kampina_karag_p1.jpg hermes20_p1.jpg minimal_200_kampina_karag_p1.jpg
S/S 200 Hermes 20 Minimal 200
80x80x190  529 487€ 80x80x190  587 534 80x80x195  629 579
90x90x190  549 505 90x90x190  597€ 543€ 90x90x195  649€ 597€
  4 τύποι γυαλιών  
elixir_200_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7142eo_1.jpg  
Elixir 200 Kubo  
90x90x194  639 588 80x80x195  861.20 602.90  
  90x90x195  874.40 612.10  
  100x100x195  887.30 621.10