Αρχική > Καμπίνες > παραλληλόγραμμες
 
Οι τιμές είναι σε διαδικασία αλλαγής λόγο αυξήσεων
παρακαλώ ενημερωθείτε τηλεφωνικά για τις αλλαγές!
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -13% στα Ideal Standard,  στα Starlet, Devon, Axis,
-18% -13.51%, -9% -3.9% στα Aquarelle, -52%, -13%, -8% στα Karag.
80-4080_p1.jpg ascot_70-1940_p1.jpg oia10_p1.jpg
Bianca SH
Ascot Oia 10
80x80x180  264.00€  224.40 70x70x180  284.00€ 241.40€ 70x70x180  260.00€ 234.00
  SH 80x80x180  286.00€ 243.10€ 120x120x180  341.00€ 306.90
  SH 90x90x180  300.00€ 255.00€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών fabric/βαφή
cs_p1.jpg paral_70-8043_p1.jpg new_flora_100_kampina_karag_p1.jpg
Starlet Corner Entry Paral SH
New Flora 100
70x70x180  245.00€ 220.50 90x70x180 70x70x180  184€ 160€
80x80x180  255.00€ 229.50 330.00€ 280.50€ 140x140x180  369€ 321
90x90x180  270.00€ 243.00   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
dorita_80-3105_p1.jpg csas_p1.jpg dora_80-1280_p1.jpg
Dorita SH
Starlet Corner Entry Dora SH
100x80x185  360.00€ 306.00€ 72x90x180  275.00€ 247.50 120x80x185  400.00€ 340.00
  120x80x180  300.00€ 270.00  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
thalamos-gwnia_80-1015_p1.jpg new_flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg  
Thalamos γωνίας SH
New Flora 100 Clever 10 Plus Black mat
100x80x185  307.00€ 260.95 70x80x180  219€ 191€ 70x70x195  371€ 333.90€

130x140x180  371€ 323€ 120x120x195  487€ 438.30
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
venia10_p1.jpg cx_p1.jpg sls_p1.jpg
Venia 10 Axis Corner Entry
Starlet Slider 1+1
70x70x185  298.80€ 268.90 80x80x185  385.00€ 346.50 100x70x180  350.00€ 315.00
120x120x185  472.00€ 424.80 110x110x185  510.00€ 459.00 157x90x180  515.00€ 463.50
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών fabric/βαφή    
διαθέσιμη και σε ύψος 170    
clever10_p1.jpg venia10_asimmetri_p1.jpg cxas_p1.jpg
Clever 10 Venia 10 Axis Corner Entry
70x70x190  349.00€ 314.10 70x80x185  391.00€ 351.90 72x90x185  395.00€ 355.50
120x120x190  464.00€ 417.60 110x120x185  460.00€ 414.00€ 120x80x185  455.00€ 409.50
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών fabric/βαφή  
infinity_corner_p1.jpg new_flora_500_new_sn_10_kampina_karag_p1.jpg
Infinity corner New Flora 500 Venia 10 Plus
70x70x180  239.8€ 100x70x180  281€ 244€ 70x70x195  365.00€ 328.50
135x135x195  334.4€ 150x90x180  331€ 288€ 120x120x195  485.00€ 436.50
140x140x180  332.8€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
s1a_kampina_karag_p1.jpg flora_100_kampina_karag_p1.jpg  oia70_p1.jpg
S28+FREE1 Flora 100 Oia 70
70x70x185  269€ 247 70x70x190  269€ 247 100x70x180  353.00€ 317.70
90x90x185  299€ 275 140x140x190  399€ 367 150x90x180  416.00€ 374.40
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
κατηργημένο #σταθερό κρύσταλλο απο 90x90x180 διάφανο 22€ 4 τύποι γυαλιών
slx_p1.jpg   s1_kampina_karag_p1.jpg
Axis Slider 1+1   S28
100x70x185  435.00€ 391.50   70x70x185  289€ 266
167x90x185  645.00€ 580.50   90x90x200  329€ 303
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
cfc_p1.jpg flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg  
Flow Corner Entry Flora 100  
80x80x195  405.00€ 364.50 70x80x190  299€ 275  
120x90x195  520.00€ 468.00 130x140x190  459€ 422  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
pxc_p1.jpg oia80_p1.jpg  
Axis Pivot Oia 80  
70x70x185  430.00€ 387.00 146x70x180  373.00€ 335.70  
97x92x185  590.00€ 531.00 190x90x180  440.00€ 396.00  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
#T9831EO 67-72x190 ΔΙΑΦΑΝΗ 4 τύποι γυαλιών  
venia70_p1.jpg cfc400_p1.jpg clever70_p1.jpg
Venia 70 Flow Corner Entry Clever 70
100x70x185  460.00€ 414.00 80x80x195 100x70x190  387.00€ 348.30
165x90x185  533.00€ 479.70 120x80x195 160x90x190  512.00€ 460.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών εκτός αποθέματος  
venia110_p1.jpg p2xc_p1.jpg crs_p1.jpg
Venia 110 Axis Twin Pivot Primus Plus Corner Entry
66x70x185  372.00€ 334.80 80x70x185 80x80x185
 110x90x185  430.00€ 387.00 90x90x185
90x90x185
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 72x90x185
4 τύποι γυαλιών    
K9266EO_1.jpg sl2xc_p1.jpg dura_80-9158_p1.jpg
Connect 2 Pivot + σταθερό Axis Slider 2+2 Dura SH
70x70x195.5  360.6€ 313.7 160x70x185 120x80x180  828.00€ 703.80
100x90x195.5  409.8€ 356.5 180x90x185  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
classic_p1.jpg venia70_plus_p1.jpg K9290EO_1.jpg
Classic Venia 70 plus Connect 2 Saloon + σταθερό
80x80x180  316€ 100x70x195  471.00€ 423.90 70x70x195.5  374.7€ 325.9
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις 170x90x195  716.00€ 644.40 100x90x195.5  425.1€ 369.8
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
fresh15_p1.jpg K9273EO_1.jpg panex_100_kampina_karag_p1.jpg
Fresh 15 Connect 2 PSC + σταθερό Panex 100
70x70x185 100x70x195.5  375.0€ 326.2 80x80x185  359€ 330
100x100x185 140x90x195.5  430.9€ 374.9 90x90x185  369€ 339€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών    
pfc_p1.jpg venia80_p1.jpg ctc_p1.jpg
Flow Pivot Venia 80 Primus Plus Corner Entry
80x70x195 140x70x185  505.00€ 454.50 80x80x195
90x90x195 205x90x185  576.00€ 518.40 110x110x195
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
εκτός αποθέματος 4 τύποι γυαλιών  
slfc_p1.jpg K9257EO_1.jpg venia90_p1.jpg
Flow Slider 1+1 Connect 2 Venia 90
100x70x195 70x70x195.5  388.4€ 337.8 90x70x185  413.00€ 371.70
150x90x195 140x140x195.5  560.6€ 487.6 160x90x185  452.00€ 406.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
    90-100x185 εκτός αποθέματος
flora_500_kampina_sn_10_karag_p1.jpg slrs_p1.jpg fresh19_p1.jpg
Flora 500 Primus Plus Slider 1+1 Fresh 19
100x70x190  368.9€ 340€ 100x70x185 50x50x185
150x90x190  438.9€ 404€ 150x90x185 95x95x185
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
     4 τύποι γυαλιών
fresh13_p1.jpg fresh16_p1.jpg infinity_p1.jpg
Fresh 13 Fresh 16 Infinity
67x67x185 70x70x185 2μ2 έως 2.99μ2    352€
169x107x185 100x80x185 3μ2 έως 3.99μ2    396€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 4μ2 έως 5μ2        439€
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
slfc400_p1.jpg sl3xc_p1.jpg giovanni8_p1.jpg
Flow Slider 1+1 Axis Triple Slider Giovanni 8
100x70x195 90x70x185 66x66x190
150x90x195 140x90x185 100x100x190
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
K9283EO_1.jpg clever80_p1.jpg s1s_kampina_karag_p1.jpg
Connect 2 Bifold Clever 80
S1S
70x70x195.5  413.5€ 359.7€ 150x70x190  442.00€ 397.80 90x90x185  399€ 367
100x70x195.5  473.7€ 412.1€ 200x90x190  538.00€ 484.20  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
ctcas_p1.jpg fresh18_p1.jpg fresh12_p1.jpg
Primus Plus Corner Entry Fresh 18 Fresh 12
100x70x195 50x67x185 70x70x185
120x80x195 95x165x185 120x80x185
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
pirc_p1.jpg fresh14_p1.jpg lux_p1.jpg
Primus Plus Pivot+Infill Fresh 14 Lux
100x70x195 70x70x185 100x80x188  381€
140x90x195 90x180x185 120x80x188  394€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 80x80x180  465€
  4 τύποι γυαλιών  διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
m_4s_kampina_karag_p1.jpg venia80_plus_p1.jpg sltc_p1.jpg
M4S Venia 80 plus Primus Plus Slider 1+1
70x70x180  418€ 384 150x70x195  524.00€ 471.60 100x70x195
90x90x190  503€ 463€ 210x90x195  836.00€ 752.40 150x90x195
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
flora_600_kampina_sn_10_karag_p1.jpg fresh17_p1.jpg fresh20_p1.jpg
Flora 600 Fresh 17 Fresh 20
150x70x190  428.9€ 395€ 50x70x185 50x50x185
180x90x190  478.9€ 440€ 95x165x185 95x95x185
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
K9281EO_1.jpg sl2fc_p1.jpg bit_p1.jpg
Connect 2 PSC II + σταθερό Flow Slider 2+2 Primus Plus Bi-fold
150x70x195.5  468.6€ 407.6€ 160x70x195 70x70x185
160x90x195.5  497.0€ 588€ 180x90x195 90x90x185
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
sl2fc400_p1.jpg giovanni7_p1.jpg CONNECT_T9837EO_P1f.jpg
Flow Slider 2+2 Giovanni 7 Connect +πλευρά L
160x70x195 64x64x190 70x70x190  505.37€ 439
180x90x195 160x100x190 #T9831EO 67-72x190 ΔΙΑΦΑΝΗ
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις # ετοιμοπαράδοτο στο κατάστημα
  4 τύποι γυαλιών  
di_fold_p1.jpg sl2tc100_p1.jpg  
Bi fold Primus Plus Slider 2+2  
80x80x180  451€ 150x70x195  
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις 200x90x195  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg giovanni6_p1.jpg  
Penta 300 Giovanni 6  
90x70x190  523€ 481€ 64x64x190  
160x90x190  613€ 564€ 120x120x190  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  4 τύποι γυαλιών  
ss_100_kampina_karag_p1.jpg   hermes10_p1.jpg
S/S 100   Hermes 10
70x70x190  578€ 532€   80x80x190
120x120x190  698€ 642€   150x150x200
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
ss_500_kampina_karag_p1.jpg   bslc_p1.jpg
S/S 500   Breeze Slider 1+1
100x70x190  597€ 549€   100x70x200
160x90x190  678€ 623€   160x90x200
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  lora10_p1.jpg lora70_p1.jpg
  Lora 10 Lora 70
  70x70x190 100x70x190
  110x140x190 170x110x190
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
    lora80_p1.jpg
    Lora 80
    130x70x190
    200x110x190
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών