Αρχική > Καμπίνες > παραλληλόγραμμες
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα Starlet, Devon, Axis,
-18%, -9% στα Aquarelle, -52%, -13%, -8% στα Karag.
hobby_corner_kampina_akriliki_karag_p1.jpg ascot_1.jpg rieka_100_kampina_karag_p1.jpg
Hobby Corner Ascot Rieka 100
75x75x185  128€ 118€ 70x70x180  216.5€ 122.3€ 70x70x180  159€ 138
80x80x185  133€ 122 80x80x180  216.5€ 125.5€ 80x100x180  199€ 173
90x90x185  139€ 128 90x90x180  223.9€ 128.8€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
oia10_p1.jpg m1_acrylic_kampina_akriliki_karag_p1.jpg paral_1.jpg
Οία M1 acrylic Paral
70x70x180  170€ 139€ 70x70x180  159€ 146€ 90x70x180
120x120x180  248€ 203€ 80x120x180  199€ 183 διάφανη/με γραμμές  149.96
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις ματ  159.74
4 τύποι γυαλιών    
1# 70x90x180 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 133€    
corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg new_flora_100_kampina_karag_p1.jpg dorita_1.jpg
Corner entry CS New Flora 100 Dorita
70x70x180  180€ 153 70x70x180  184€ 160€ 100x80x185  307.5€ 161.37€
90x90x180  200€ 170 140x140x180  369€ 321  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
χαρακτηριστικά Starlet    
dora_1.jpg offset_corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg long-life_1.jpg
Dora Offset Corner entry CS Long Life
120x80x185  355.5€ 166.26 72x90x180  200€ 170 90x90x193  307.5€ 190.7
  120x80x180  220€ 187  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  χαρακτηριστικά Starlet  
new_flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg venia10_p1.jpg infinity_corner_p1.jpg
New Flora 100 Venia 10 Infinity corner
70x80x180  219€ 191€ 70x70x185  253€ 208€ 70x70x180  214€
130x140x180  371€ 323€ 140x140x185  503€ 413€ 140x140x180  298€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg slider_1_sls_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg offset_corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Corner entry CX Slider 1+1 SLS Offset Corner entry CX
80x80x185  265€ 225 100x70x180  270€ 229 72x90x185  270€ 229
90x90x185  270€ 229 150x80x180  325€ 276 140x80x185  355€ 302
χαρακτηριστικά Axis διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Starlet χαρακτηριστικά Axis
h2_ntoyziera_karag_p1.jpg new_flora_500_new_sn_10_kampina_karag_p1.jpg s1a_kampina_karag_p1.jpg
H2 New Flora 500 S1A
90x90x195  479€ 230 100x70x180  281€ 244€ 70x70x185  269€ 247
  150x90x180  331€ 288€ 90x90x185  299€ 275
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
flora_100_kampina_karag_p1.jpg oia70_p1.jpg open-door_1.jpg
Flora 100
Oia 70 Open Door
70x70x190  269€ 247 100x70x180  306€ 251€ 90x90x185  412.1€ 255.5€
140x140x190  399€ 367 145x90x180  342€ 281€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
#σταθερό κρύσταλλο απο 90x90x180 διάφανο 22€ 4 τύποι γυαλιών  
s1_kampina_karag_p1.jpg flora_700_1200x900_ntoyziera_karag_p1.jpg flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg
S1 Flora 700 Flora 100
70x70x185  289€ 266 120x90x185  572€ 275 70x80x190  299€ 275
90x90x200  329€ 303   130x140x190  459€ 422
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
portina_1.jpg dias-dakry_1.jpg oia80_p1.jpg
Portina Dias - 2 (dakry) Oia 80
80x60x185  447.7€ 277.6 110x60x185  447.7€ 277.6 145x70x180  340€ 279€
90x80x185  479.7€ 297.4 130x80x185  496.9€ 308.1 185x90x180  366€ 300
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
h2a_ntoyziera_karag_p1.jpg slider_1_slx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg thalamos-kentro_1.jpg
H2A Slider 1+1 SLX Thalamos κέντρου
80x80x185  591€ 284 100x70x185  335€ 285 100x80x185  474.8€ 294.4
90x90x185  599€ 288 160x90x185  405€ 344  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  χαρακτηριστικά Axis  
venia70_p1.jpg tele_1.jpg dias_1.jpg
Venia 70 Trias - 3 Dias - 2
100x70x185  362€ 297€ 80x60x185  479.7€ 297.4 110x60x185  482.1€ 298.9
180x90x185  742€ 609€ 90x80x185  511.7€ 317.3 140x80x185  535.1€ 331.8
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
venia110_p1.jpg candia_1.jpg armonia_1.jpg
Venia 110 Candia Armonia
66x70x185  372€ 305€ 90x90x195  492.0€ 305.0 110x60x185  496.9€ 308.1
 110x90x185  430€ 353   125x80x185  528.9€ 327.9
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
1# 71-75X185 ΔΙΑΦΑΝΗ με ΑΦΑΛΑΤΙΚΗ    
classic_p1.jpg corner-entry-cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh15_p1.jpg
Classic Primus Plus Corner entry CR Fresh 15
80x80x180  316€ 80x80x185  375€ 319 70x70x185  397€ 326€
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις 100x100x185  460€ 391 100x100x185  501€ 411€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών
offset_corner_entry_cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg portes-lion_1.jpg panex_100_kampina_karag_p1.jpg
Primus Plus Offset Corner entry CR Portes - Lion Panex 100
72x90x185  385€ 327 110x60x185  528.9€ 327.9 80x80x185  359€ 330
140x80x185  490€ 416 120x80x185  565.8€ 350.8 90x90x185  369€ 339€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
χαρακτηριστικά Devon    
venia80_p1.jpg venia90_p1.jpg flora_500_kampina_sn_10_karag_p1.jpg
Venia 80 Venia 90 Flora 500
140x70x185  406€ 333€ 90x70x185  413€ 339€ 100x70x190  368.9€ 340€
210x90x185  612€ 502 160x90x185  452€ 370€ 150x90x190  438.9€ 404€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
pivot_pr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg slider_2_sl2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh19_p1.jpg
Primus Plus Pivot PR Slider 2+2 SL2X Fresh 19
80x70x185  405€ 344 160x70x185  405€ 344 50x50x185  425€ 348€
90x90x185  425€ 361 180x90x185  430€ 366 95x95x185  581€ 476€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Axis 4 τύποι γυαλιών
fresh13_p1.jpg fresh16_p1.jpg infinity_p1.jpg
Fresh 13 Fresh 16 Infinity
67x67x185  426€ 349€ 70x70x185  427€ 350€ 2μ2 έως 2.99μ2    352€
169x107x185  652€ 535 100x80x185  450€ 369€ 3μ2 έως 3.99μ2    396€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 4μ2 έως 5μ2        439€
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
tipica-t2341yb_1.jpg slider_1_slr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg giovanni8_p1.jpg
Tipica Primus Plus Slider 1+1 SLR Giovanni 8
75x90x185  504.90 353.40 100x70x185  420€ 356€ 66x66x190  437€ 358€
  150x90x185  465€ 395€ 100x100x190  569€ 466
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών
s1s_kampina_karag_p1.jpg trias_1.jpg fresh18_p1.jpg
S1S Trias - 3 Fresh 18
90x90x185  399€ 367 100x60x185  600.2€ 372.1 50x67x185  457€ 375€
  120x80x185  688.8€ 427.1 95x165x185  593€ 487€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
armonia-bufon_1.jpg dura_1.jpg fresh14_p1.jpg
Armonia - Bufon Dura Fresh 14
150x60x185  607.6€ 376.7 120x80x180  608.9€ 377.5 70x70x185  464€ 380€
170x80x185  674.0€ 417.9   90x180x185  688€ 564
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
lux_p1.jpg m_4s_kampina_karag_p1.jpg flora_600_kampina_sn_10_karag_p1.jpg
Lux M4S Flora 600
100x80x188  381€ 70x70x180  418€ 384 150x70x190  428.9€ 395€
120x80x188  394€ 90x90x190  503€ 463€ 180x90x190  478.9€ 440€
80x80x180  465€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις    
tipica-t2338yb_1.jpg twin_pivot_p2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh17_p1.jpg
Tipica Primus Plus Twin Pivot P2R Fresh 17
70x70x185  566.20 396.40 80x70x185  470€ 399 50x70x185  492€ 404€
90x90x185  582.50 407.70 90x90x185  500€ 425 95x165x185  717€ 588€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
#T2376YB 70X70X185 ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΡΩΜΕ χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών
fresh20_p1.jpg fresh12_p1.jpg tipica-t2504yb_1.jpg
Fresh 20 Fresh 12 Tipica
50x50x185  496€ 406 70x70x185  502€ 412€ 70x80x185  596.00 417.20
95x95x185  652€ 534€ 120x80x185  542€ 444 90x90x185  648.30 453.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
slider_2_sl2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg bi_fold_bi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg connect-t9808eo_1.jpg
Primus Plus Slider 2+2 SL2R Primus Plus Bi-fold BI Connect
150x70x185  495 420 70x70x185  500€ 425 70x70x190  618.20 432.75
200x90x185  670€ 569 90x90x185  540€ 459 100x100x190  644.00 450.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon  
1# SLP200 195.5-199.5_199.5-202.5_202.5-205.5
   
giovanni7_p1.jpg di_fold_p1.jpg elixir_400_kampina_karag_p1.jpg
Giovanni 7 Bi fold Elixir 400
64x64x190  533€ 437€ 80x80x180  451€ 80x120x194  499€ 459
160x100x190  790€ 648 διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
4 τύποι γυαλιών    
mirror_slider_sld_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg giovanni6_p1.jpg
Plaza Mirror Slider SLD Penta 300 Giovanni 6
100x70x185  550€ 467 90x70x190  523€ 481€ 64x64x190  600€ 492€
140x90x185  640€ 544€ 160x90x190  613€ 564€ 120x120x190  824€ 676
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon   4 τύποι γυαλιών
kubo-t7162eo_1.jpg vision_slider_asl_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kubo-t7307eo_1.jpg
Kubo Vision Slider ASL
Kubo
70x70x195  704.80€ 493.36 100x70x200  600€ 509€ 70x70x195  728.50 509.95
140x140x195  861.40 602.98 160x90x200  710€ 603€ 100x90x195  806.20 564.34
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon  
rigel_500_panel_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7321eo_1.jpg on_500_kampina_karag_p1.jpg
Rigel 500 Kubo On 500
100x70x195  558€ 513€ 70x70x195  754.40 528.08 70x70x195  578€ 532€
160x90x195  668€ 615€ 100x90x195  845.30 591.71€ 120x90x195  668€ 615€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
minimal_100_kampina_karag_p1.jpg ss_100_kampina_karag_p1.jpg hermes10_p1.jpg
Minimal 100 S/S 100 Hermes 10
70x70x195  578€ 532€ 70x70x190  578€ 532€ 80x80x190  587€ 534€
120x120x195  798€ 734€ 120x120x190  698€ 642€ 150x150x200  903€ 822€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
ss_500_kampina_karag_p1.jpg elixir_500_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7333eo_1.jpg
S/S 500 Elixir 500 Kubo
100x70x190  597€ 549€ 80x120x80x194  599€ 551 100x70x195  793.60 555.52€
160x90x190  678€ 623€   120x90x195  845.30 591.71€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
minimal_500_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7342eo_1.jpg lora10_p1.jpg
Minimal 500 Kubo Lora 10
100x70x195  608€ 559€ 130x70x195  819.70 573.79 70x70x190  680€ 619€
140x90x195  708€ 651€ 160x90x195  910.60 637.42 110x140x190  856€ 780
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
lora70_p1.jpg elixir_100_kampina_karag_p1.jpg new_elixir_500_kampina_karag_p1.jpg
Lora 70 Elixir 100 New Elixir 500
100x70x190  684€ 622 80x80x194  679€ 625 100x78x194  788€ 725€
170x110x190  885€ 806€ 90x90x194  699€ 643€ 140x98x194  888€ 817
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
lora80_p1.jpg minimal_600_kampina_karag_p1.jpg on_100_kampina_karag_p1.jpg
Lora 80 Minimal 600 On 100
130x70x190  813€ 739€ 160x70x195  808€ 743 70x70x195  838€ 770€
200x110x190  1142€ 1040 180x90x195  878€ 807€ 100x100x195  918€ 844
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών