Αρχική > Καμπίνες > παραλληλόγραμμες
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -13% στα Ideal Standard, -15% στα Starlet, Devon, Axis,
-18%, -9% στα Aquarelle, -52%, -13%, -8% στα Karag.
80-4080_p1.jpg hobby_corner_kampina_akriliki_karag_p1.jpg ascot_70-1940_p1.jpg
Bianca Hobby Corner Ascot
80x80x180  142€ 118€ 75x75x185  128€ 118€ 70x70x180  154€ 128€
  80x80x185  133€ 122 80x80x180  158€ 131€
  90x90x185  139€ 128 90x90x180  176€ 146€
rieka_100_kampina_karag_p1.jpg oia10_p1.jpg m1_acrylic_kampina_akriliki_karag_p1.jpg
Rieka 100 Oia 10 M1 acrylic
70x70x180  159€ 138 70x70x180  170€ 139€ 70x70x180  159€ 146€
80x100x180  199€ 173 120x120x180  248€ 203€ 80x120x180  199€ 183
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg paral_70-8043_p1.jpg new_flora_100_kampina_karag_p1.jpg
Corner entry CS Paral New Flora 100
70x70x180  180€ 153 90x70x180 70x70x180  184€ 160€
90x90x180  200€ 170 186€ 154€ 140x140x180  369€ 321
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Starlet    
dorita_80-3105_p1.jpg offset_corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg dora_80-1280_p1.jpg
Dorita Offset Corner entry CS 1#Dora
100x80x185  201€ 167€ 72x90x180  200€ 170 120x80x185  211€ 175
  120x80x180  220€ 187  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  χαρακτηριστικά Starlet  
thalamos-gwnia_80-1015_p1.jpg new_flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg 90-3502_p1.jpg
Thalamos γωνίας New Flora 100 Candia
100x80x185  220€ 183 70x80x180  219€ 191€ 90x90x195  250€ 208
  130x140x180  371€ 323€  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
venia10_p1.jpg infinity_corner_p1.jpg thalamos-kentro_90-1015_p1.jpg
Venia 10 Infinity corner Thalamos κέντρου
70x70x185  253€ 208€ 70x70x180  214€ 100x80x185  270€ 224
140x140x185  503€ 413€ 140x140x180  298€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών μοντέλα και σε 190h  
corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg slider_1_sls_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg offset_corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Corner entry CX Slider 1+1 SLS Offset Corner entry CX
80x80x185  265€ 225 100x70x180  270€ 229 72x90x185  270€ 229
90x90x185  270€ 229 150x80x180  325€ 276 140x80x185  355€ 302
χαρακτηριστικά Axis διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Starlet χαρακτηριστικά Axis
    1#CX11070 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ
h2_ntoyziera_karag_p1.jpg new_flora_500_new_sn_10_kampina_karag_p1.jpg s1a_kampina_karag_p1.jpg
H2 New Flora 500 S1A
90x90x195  479€ 230 100x70x180  281€ 244€ 70x70x185  269€ 247
  150x90x180  331€ 288€ 90x90x185  299€ 275
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
flora_100_kampina_karag_p1.jpg oia70_p1.jpg 90-9154_p1.jpg
Flora 100
Oia 70 Open Door
70x70x190  269€ 247 100x70x180  306€ 251€ 90x90x185  320€ 266€
140x140x190  399€ 367 145x90x180  342€ 281€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
#σταθερό κρύσταλλο απο 90x90x180 διάφανο 22€ 4 τύποι γυαλιών  
  1# ΟΙΑ 70 135-140x180 ΔΙΑΦΑΝΗ  
s1_kampina_karag_p1.jpg flora_700_1200x900_ntoyziera_karag_p1.jpg flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg
S1 Flora 700 Flora 100
70x70x185  289€ 266 120x90x185  572€ 275 70x80x190  299€ 275
90x90x200  329€ 303   130x140x190  459€ 422
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
oia80_p1.jpg h2a_ntoyziera_karag_p1.jpg slider_1_slx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Oia 80 H2A Slider 1+1 SLX
145x70x180  340€ 279€ 80x80x185  591€ 284 100x70x185  335€ 285
185x90x180  366€ 300 90x90x185  599€ 288 160x90x185  405€ 344
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Axis
venia70_p1.jpg venia110_p1.jpg dura_80-9158_p1.jpg
Venia 70 Venia 110 Dura
100x70x185  362€ 297€ 66x70x185  372€ 305€ 120x80x180  380€ 315
180x90x185  742€ 609€  110x90x185  430€ 353  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
classic_p1.jpg corner-entry-cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh15_p1.jpg
Classic Primus Plus Corner entry CR Fresh 15
80x80x180  316€ 80x80x185  375€ 319 70x70x185  397€ 326€
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις 100x100x185  460€ 391 100x100x185  501€ 411€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών
offset_corner_entry_cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg panex_100_kampina_karag_p1.jpg venia80_p1.jpg
Primus Plus Offset Corner entry CR Panex 100 Venia 80
72x90x185  385€ 327 80x80x185  359€ 330 140x70x185  406€ 333€
140x80x185  490€ 416 90x90x185  369€ 339€ 210x90x185  612€ 502
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon   4 τύποι γυαλιών
venia90_p1.jpg flora_500_kampina_sn_10_karag_p1.jpg pivot_pr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Venia 90 Flora 500 Primus Plus Pivot PR
90x70x185  413€ 339€ 100x70x190  368.9€ 340€ 80x70x185  405€ 344
160x90x185  452€ 370€ 150x90x190  438.9€ 404€ 90x90x185  425€ 361
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Devon
90-100x185 εκτός αποθέματος
   
slider_2_sl2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh19_p1.jpg fresh13_p1.jpg
Slider 2+2 SL2X Fresh 19 Fresh 13
160x70x185  405€ 344 50x50x185  425€ 348€ 67x67x185  426€ 349€
180x90x185  430€ 366 95x95x185  581€ 476€ 169x107x185  652€ 535
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Axis 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
fresh16_p1.jpg infinity_p1.jpg slider_1_slr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Fresh 16 Infinity Primus Plus Slider 1+1 SLR
70x70x185  427€ 350€ 2μ2 έως 2.99μ2    352€ 100x70x185  420€ 356€
100x80x185  450€ 369€ 3μ2 έως 3.99μ2    396€ 150x90x185  465€ 395€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 4μ2 έως 5μ2        439€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις χαρακτηριστικά Devon
giovanni8_p1.jpg tipica_t2341yb_p1a.jpg s1s_kampina_karag_p1.jpg
Giovanni 8 Tipica S1S
66x66x190  437€ 358€ 75x90x185  421.45 367 90x90x185  399€ 367
100x100x190  569€ 466    
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
4 τύποι γυαλιών    
fresh18_p1.jpg fresh12_p1.jpg fresh14_p1.jpg
Fresh 18 Fresh 12 Fresh 14
50x67x185  457€ 375€ 70x70x185  460€ 377€ 70x70x185  464€ 380€
95x165x185  593€ 487€ 120x80x185  558€ 458 90x180x185  688€ 564
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
lux_p1.jpg m_4s_kampina_karag_p1.jpg flora_600_kampina_sn_10_karag_p1.jpg
Lux M4S Flora 600
100x80x188  381€ 70x70x180  418€ 384 150x70x190  428.9€ 395€
120x80x188  394€ 90x90x190  503€ 463€ 180x90x190  478.9€ 440€
80x80x180  465€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις    
twin_pivot_p2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh17_p1.jpg fresh20_p1.jpg
Primus Plus Twin Pivot P2R Fresh 17 Fresh 20
80x70x185  470€ 399 50x70x185  492€ 404€ 50x50x185  496€ 406
90x90x185  500€ 425 95x165x185  717€ 588€ 95x95x185  652€ 534€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
tipica_t2338yb_p1g.jpg slider_2_sl2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg bi_fold_bi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Tipica Primus Plus Slider 2+2 SL2R Primus Plus Bi-fold BI
70x70x185  472.63 411 150x70x185  495 420 70x70x185  500€ 425
90x90x185  486.19 423 200x90x185  670€ 569 90x90x185  540€ 459
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
#T2376YB 70X70X185 ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΡΩΜΕ χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon
  # SLP200 195.5-199.5_199.5-202.5_202.5-205.5  
tipica_t2504yb_p1.jpg giovanni7_p1.jpg CONNECT_T9853EO_P1.jpg
Tipica Giovanni 7 Connect +πλευρά L
70x80x185  509.11 433 64x64x190  533€ 437€ 70x70x190  503.06€ 437
90x90x185  541.09€ 471 160x100x190  790€ 648 90x100x190  561.35€ 489
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
CONNECT_T9837EO_P1f.jpg CONNECT_T9808EO_P1d.jpg di_fold_p1.jpg
Connect +πλευρά L Connect Bi fold
70x70x190  505.37€ 439 70x70x190  513.46 446 80x80x180  451€
100x100x190  559.24€ 487 100x100x190  534.88 466 διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
#T9831EO 67-72x190 ΔΙΑΦΑΝΗ    
elixir_400_kampina_karag_p1.jpg mirror_slider_sld_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg CONNECT_T9871EO_P1c.jpg
Elixir 400 Plaza Mirror Slider SLD Connect +πλευρά L
80x120x194  499€ 459 100x70x185  550€ 467 80x70x190  545.13€ 474
  140x90x185  640€ 544€ 100x100x190  582.83€ 507
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon  
penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg CONNECT_T9888EO_P1d.jpg giovanni6_p1.jpg
Penta 300 Connect +πλευρά L Giovanni 6
90x70x190  523€ 481€ 95x70x190  557.08€ 484 64x64x190  600€ 492€
160x90x190  613€ 564€ 140x90x190  636.90€ 554€ 120x120x190  824€ 676
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
180Y  192€ +πλαϊνό   4 τύποι γυαλιών
KUBO_T7162EO_P1.jpg vision_slider_asl_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg rigel_500_panel_kampina_karag_p1.jpg
Kubo Vision Slider ASL Rigel 500
70x70x195  582.62€ 506 100x70x200  600€ 509€ 100x70x195  558€ 513€
140x140x195  712.06 620 160x90x200  710€ 603€ 160x90x195  668€ 615€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις

χαρακτηριστικά Devon  
KUBO_T7307EO_P1.jpg on_500_kampina_karag_p1.jpg minimal_100_kampina_karag_p1.jpg
Kubo On 500 Minimal 100
70x70x195  602.14€ 524 70x70x195  578€ 532€ 70x70x195  578€ 532€
100x90x195  666.41€ 580 120x90x195  668€ 615€ 120x120x195  798€ 734€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
ss_100_kampina_karag_p1.jpg hermes10_p1.jpg KUBO_T7321EO_P1a.jpg
S/S 100 Hermes 10 Kubo
70x70x190  578€ 532€ 80x80x190  587€ 534€ 70x70x195  623.61 543
120x120x190  698€ 642€ 150x150x200  903€ 822€ 100x90x195  698.80 608
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
ss_500_kampina_karag_p1.jpg elixir_500_kampina_karag_p1.jpg minimal_500_kampina_karag_p1.jpg
S/S 500 Elixir 500 Kubo
100x70x190  597€ 549€ 80x120x80x194  599€ 551 100x70x195  608€ 559€
160x90x190  678€ 623€   140x90x195  708€ 651€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
KUBO_T7333EO_P1c.jpg KUBO_T7342EO_P1c.jpg lora10_p1.jpg
Minimal 500 Kubo Lora 10
100x70x195  655.95 571€ 130x70x195  677.56 590 70x70x190  680€ 619€
120x90x195  698.80€ 608€ 160x90x195  752.71 655 110x140x190  856€ 780
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
lora70_p1.jpg elixir_100_kampina_karag_p1.jpg new_elixir_500_kampina_karag_p1.jpg
Lora 70 Elixir 100 New Elixir 500
100x70x190  684€ 622 80x80x194  679€ 625 100x78x194  788€ 725€
170x110x190  885€ 806€ 90x90x194  699€ 643€ 140x98x194  888€ 817
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
lora80_p1.jpg minimal_600_kampina_karag_p1.jpg on_100_kampina_karag_p1.jpg
Lora 80 Minimal 600 On 100
130x70x190  813€ 739€ 160x70x195  808€ 743 70x70x195  838€ 770€
200x110x190  1142€ 1040 180x90x195  878€ 807€ 100x100x195  918€ 844
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
CONNECT_T9914EO_P1a.jpg KUBO_T7176EO_P1.jpg  
Connect πλευρά L Kubo 2η & 3η πλευρά L  
70x190  190.04€ 165 70x195  235.24€ 205€  
100x190  215.94€ 188 90x195  267.27€ 233  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις