Αρχική > Καμπίνες > παραλληλόγραμμες
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα Starlet, Devon, Axis,
-44%, -50% στα Aquarelle, -52%, -13%, -8% στα Karag.
oia_p1.jpg hobby_corner_kampina_akriliki_karag_p1.jpg ascot_1.jpg
Οία Hobby Corner Ascot
70x70x180  235.6€ 117.8€ 75x75x185  128€ 118€ 70x70x180  216.5€ 122.3€
120x120x180  306.8€ 198.4€ 80x80x185  133€ 122 80x80x180  216.5€ 125.5€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 90x90x185  139€ 128 90x90x180  223.9€ 128.8€
πλευρά 70x180 εκτός αποθέματος    
rieka_100_kampina_karag_p1.jpg m1_acrylic_kampina_akriliki_karag_p1.jpg paral_1.jpg
Rieka 100 M1 acrylic Paral
70x70x180  159€ 138 70x70x180  159€ 146€ 90x70x180
80x100x180  199€ 173 80x120x180  199€ 183 διάφανη/με γραμμές  149.96
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις ματ  159.74
corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg new_flora_100_kampina_karag_p1.jpg dorita_1.jpg
Corner entry CS New Flora 100 Dorita
70x70x180  180€ 153 70x70x180  184€ 160€ 100x80x185  307.5€ 161.37€
90x90x180  200€ 170 140x140x180  369€ 321  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
χαρακτηριστικά Starlet    
dora_1.jpg offset_corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg venia_10_p1.jpg
Dora Offset Corner entry CS Venia 10
120x80x185  355.5€ 166.26 72x90x180  200€ 170 70x70x185  322.4€ 173.6€
  120x80x180  220€ 187 120x80x185  409.2€ 191.0€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Starlet  
long-life_1.jpg new_flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg infinity_corner_p1.jpg
Long Life New Flora 100 Infinity corner
90x90x193  307.5€ 190.7 70x80x180  219€ 191€ 70x70x180  214€
  130x140x180  371€ 323€ 140x140x180  298€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
venia_60_p1.jpg corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg offset_corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Venia 60 Corner entry CX Offset Corner entry CX
88.5x88.5x180  430.5€ 215.3€ 80x80x185  265€ 225 72x90x185  270€ 229
  90x90x185  270€ 229 140x80x185  355€ 302
  χαρακτηριστικά Axis διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Axis
slider_1_sls_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg h2_ntoyziera_karag_p1.jpg new_flora_500_new_sn_10_kampina_karag_p1.jpg
Slider 1+1 SLS H2 New Flora 500
100x70x180  270€ 229 90x90x195  479€ 230 100x70x180  281€ 244€
150x80x180  325€ 276   150x90x180  331€ 288€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Starlet    
flora_100_kampina_karag_p1.jpg s1a_kampina_karag_p1.jpg open-door_1.jpg
Flora 100
S1A Open Door
70x70x190  269€ 247 70x70x185  269€ 247 90x90x185  412.1€ 255.5€
140x140x190  399€ 367 90x90x185  299€ 275  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
#σταθερό κρύσταλλο απο 90x90x180 διάφανο 22€    
venia_70_p1.jpg venia_110_p1.jpg s1_kampina_karag_p1.jpg
Venia 70 Venia 110 S1
100x70x185  516.6€ 258.4€ 61x70x185  522.8€ 261.5€ 70x70x185  289€ 266
165x90x185  639.6€ 319.8€  100x90x185  559.7€ 279.9€ 90x90x200  329€ 303
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 1# 71-75X185 ΔΙΑΦΑΝΗ με ΑΦΑΛΑΤΙΚΗ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
flora_700_1200x900_ntoyziera_karag_p1.jpg flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg venia_90_p1.jpg
Flora 700 Flora 100 Venia 90
120x90x185  572€ 275 70x80x190  299€ 275 90x70x185  552.3€ 276.2€
  130x140x190  459€ 422 150x90x185  613.8€ 306.9€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
venia_10_b_p1.jpg dias-dakry_1.jpg portina_1.jpg
Venia 10 Dias - 2 (dakry) Portina
65x65x185  553.6€ 276.8€ 110x60x185  447.7€ 277.6 80x60x185  447.7€ 277.6
80x90x185  565.9 283.0€ 130x80x185  496.9€ 308.1 90x80x185  479.7€ 297.4
120x120x185  652.0€ 326.0 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
h2a_ntoyziera_karag_p1.jpg slider_1_slx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg thalamos-kentro_1.jpg
H2A Slider 1+1 SLX Thalamos κέντρου
80x80x185  591€ 284 100x70x185  335€ 285 100x80x185  474.8€ 294.4
90x90x185  599€ 288 160x90x185  405€ 344  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  χαρακτηριστικά Axis  
tele_1.jpg dias_1.jpg candia_1.jpg
Trias - 3 Dias - 2 Candia
80x60x185  479.7€ 297.4 110x60x185  482.1€ 298.9 90x90x195  492.0€ 305.0
90x80x185  511.7€ 317.3 140x80x185  535.1€ 331.8  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
armonia_1.jpg venia_80_p1.jpg classic_p1.jpg
Armonia Venia 80 Classic
110x60x185  496.9€ 308.1 140x70x185  627.3€ 313.7€ 80x80x180  316€
 125x80x185  528.9€ 327.9 205x90x185  787.2€ 393.6€ διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
corner-entry-cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg offset_corner_entry_cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg portes-lion_1.jpg
Primus Plus Corner entry CR Primus Plus Offset Corner entry CR  Portes - Lion
80x80x185  375€ 319 72x90x185  385€ 327  110x60x185  528.9€ 327.9
100x100x185  460€ 391 140x80x185  490€ 416  120x80x185  565.8€ 350.8
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon χαρακτηριστικά Devon  
panex_100_kampina_karag_p1.jpg flora_500_kampina_sn_10_karag_p1.jpg slider_2_sl2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Panex 100 Flora 500 Slider 2+2 SL2X
80x80x185  359€ 330 100x70x190  368.9€ 340€ 160x70x185  405€ 344
90x90x185  369€ 339€ 150x90x190  438.9€ 404€ 180x90x185  430€ 366
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Axis
pivot_pr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg infinity_p1.jpg tipica-t2341yb_1.jpg
Primus Plus Pivot PR Infinity Tipica
80x70x185  405€ 344 2μ2 έως 2.99μ2    352€ 75x90x185  504.90 353.40
90x90x185  425€ 361 3μ2 έως 3.99μ2    396€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 4μ2 έως 5μ2        439€  
χαρακτηριστικά Devon διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις  
slider_1_slr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg s1s_kampina_karag_p1.jpg trias_1.jpg
Primus Plus Slider 1+1 SLR S1S Trias - 3
100x70x185  420€ 356€ 90x90x185  399€ 367 100x60x185  600.2€ 372.1
150x90x185  465€ 395€   120x80x185  688.8€ 427.1
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon    
armonia-bufon_1.jpg dura_1.jpg lux_p1.jpg
Armonia - Bufon Dura Lux
150x60x185  607.6€ 376.7 120x80x180  608.9€ 377.5 100x80x188  381€
170x80x185  674.0€ 417.9   120x80x188  394€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   80x80x180  465€
    διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
m_4s_kampina_karag_p1.jpg flora_600_kampina_sn_10_karag_p1.jpg tipica-t2338yb_1.jpg
M4S Flora 600 Tipica
70x70x180  418€ 384 150x70x190  428.9€ 395€ 70x70x185  566.20 396.40
90x90x190  503€ 463€ 180x90x190  478.9€ 440€ 90x90x185  582.50 407.70
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    #T2376YB 70X70X185 ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΡΩΜΕ
twin_pivot_p2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg tipica-t2504yb_1.jpg slider_2_sl2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Primus Plus Twin Pivot P2R Tipica Primus Plus Slider 2+2 SL2R
80x70x185  470€ 399 70x80x185  596.00 417.20 150x70x185  495 420
90x90x185  500€ 425 90x90x185  648.30 453.80 200x90x185  670€ 569
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon   χαρακτηριστικά Devon
    1# SLP200 195.5-199.5_199.5-202.5_202.5-205.5
bi_fold_bi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg connect-t9808eo_1.jpg di_fold_p1.jpg
Primus Plus Bi-fold BI
Connect Bi fold
70x70x185  500€ 425 70x70x190  618.20 432.75 80x80x180  451€
90x90x185  540€ 459 100x100x190  644.00 450.80 διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
χαρακτηριστικά Devon    
elixir_400_kampina_karag_p1.jpg mirror_slider_sld_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg
Elixir 400 Plaza Mirror Slider SLD Penta 300
80x120x194  499€ 459 100x70x185  550€ 467 90x70x190  523€ 481€
  140x90x185  640€ 544€ 160x90x190  613€ 564€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon  
kubo-t7162eo_1.jpg vision_slider_asl_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kubo-t7307eo_1.jpg
Kubo Vision Slider ASL
Kubo
70x70x195  704.80€ 493.36 100x70x200  600€ 509€ 70x70x195  728.50 509.95
140x140x195  861.40 602.98 160x90x200  710€ 603€ 100x90x195  806.20 564.34
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon  
rigel_500_panel_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7321eo_1.jpg on_500_kampina_karag_p1.jpg
Rigel 500 Kubo On 500
100x70x195  558€ 513€ 70x70x195  754.40 528.08 70x70x195  578€ 531€
160x90x195  668€ 615€ 100x90x195  845.30 591.71€ 120x90x195  668€ 615€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
minimal_100_kampina_karag_p1.jpg ss_100_kampina_karag_p1.jpg ss_500_kampina_karag_p1.jpg
Minimal 100 S/S 100 S/S 500
70x70x195  578€ 532€ 70x70x190  578€ 532€ 100x70x190  597€ 549€
120x120x195  798€ 734€ 120x120x190  698€ 642€ 160x90x190  678€ 623€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
elixir_500_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7333eo_1.jpg minimal_500_kampina_karag_p1.jpg
Elixir 500 Kubo Minimal 500
80x120x80x194  599€ 551 100x70x195  793.60 555.52€ 100x70x195  608€ 559€
  120x90x195  845.30 591.71€ 140x90x195  708€ 651€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
kubo-t7342eo_1.jpg elixir_100_kampina_karag_p1.jpg new_elixir_500_kampina_karag_p1.jpg
Kubo Elixir 100 New Elixir 500
130x70x195  819.70 573.79 80x80x194  679€ 625 100x78x194  788€ 725€
160x90x195  910.60 637.42 90x90x194  699€ 643€ 140x98x194  888€ 817
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
minimal_600_kampina_karag_p1.jpg on_100_kampina_karag_p1.jpg  
Minimal 600 On 100
160x70x195  808€ 743 70x70x195  838€ 770€  
180x90x195  878€ 807€ 100x100x195  918€ 844  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις