Αρχική > Καμπίνες > παραλληλόγραμμες
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -15% στα Starlet, Devon, Axis,
-18%, -9% στα Aquarelle, -52%, -13%, -8% στα Karag.
80-4080_p1.jpg hobby_corner_kampina_akriliki_karag_p1.jpg ascot_70-1940_p1.jpg
Bianca Hobby Corner Ascot
80x80x180  142€ 118€ 75x75x185  128€ 118€ 70x70x180  154€ 128€
  80x80x185  133€ 122 80x80x180  158€ 131€
  90x90x185  139€ 128 90x90x180  176€ 146€
rieka_100_kampina_karag_p1.jpg oia10_p1.jpg m1_acrylic_kampina_akriliki_karag_p1.jpg
Rieka 100 Oia 10 M1 acrylic
70x70x180  159€ 138 70x70x180  170€ 139€ 70x70x180  159€ 146€
80x100x180  199€ 173 120x120x180  248€ 203€ 80x120x180  199€ 183
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg paral_70-8043_p1.jpg new_flora_100_kampina_karag_p1.jpg
Corner entry CS Paral New Flora 100
70x70x180  180€ 153 90x70x180 70x70x180  184€ 160€
90x90x180  200€ 170 186€ 154€ 140x140x180  369€ 321
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Starlet    
dorita_80-3105_p1.jpg offset_corner_entry_cs_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg dora_80-1280_p1.jpg
Dorita Offset Corner entry CS Dora
100x80x185  201€ 167€ 72x90x180  200€ 170 120x80x185  211€ 175
  120x80x180  220€ 187  
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  χαρακτηριστικά Starlet  
thalamos-gwnia_80-1015_p1.jpg 90-3502_p1.jpg new_flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg
Thalamos γωνίας Candia New Flora 100
100x80x185  220€ 183 90x90x195  250€ 208 70x80x180  219€ 191€
    130x140x180  371€ 323€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
venia10_p1.jpg infinity_corner_p1.jpg thalamos-kentro_90-1015_p1.jpg
Venia 10 Infinity corner Thalamos κέντρου
70x70x185  253€ 208€ 70x70x180  214€ 100x80x185  270€ 224
140x140x185  503€ 413€ 140x140x180  298€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών    
corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg slider_1_sls_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg offset_corner_entry_cx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Corner entry CX Slider 1+1 SLS Offset Corner entry CX
80x80x185  265€ 225 100x70x180  270€ 229 72x90x185  270€ 229
90x90x185  270€ 229 150x80x180  325€ 276 140x80x185  355€ 302
χαρακτηριστικά Axis διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Starlet χαρακτηριστικά Axis
h2_ntoyziera_karag_p1.jpg new_flora_500_new_sn_10_kampina_karag_p1.jpg s1a_kampina_karag_p1.jpg
H2 New Flora 500 S1A
90x90x195  479€ 230 100x70x180  281€ 244€ 70x70x185  269€ 247
  150x90x180  331€ 288€ 90x90x185  299€ 275
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
flora_100_kampina_karag_p1.jpg oia70_p1.jpg 90-9154_p1.jpg
Flora 100
Oia 70 Open Door
70x70x190  269€ 247 100x70x180  306€ 251€ 90x90x185  320€ 266€
140x140x190  399€ 367 145x90x180  342€ 281€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
#σταθερό κρύσταλλο απο 90x90x180 διάφανο 22€ 4 τύποι γυαλιών  
s1_kampina_karag_p1.jpg flora_700_1200x900_ntoyziera_karag_p1.jpg flora_100_kampina_assimetri_karag_p1.jpg
S1 Flora 700 Flora 100
70x70x185  289€ 266 120x90x185  572€ 275 70x80x190  299€ 275
90x90x200  329€ 303   130x140x190  459€ 422
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
oia80_p1.jpg h2a_ntoyziera_karag_p1.jpg slider_1_slx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Oia 80 H2A Slider 1+1 SLX
145x70x180  340€ 279€ 80x80x185  591€ 284 100x70x185  335€ 285
185x90x180  366€ 300 90x90x185  599€ 288 160x90x185  405€ 344
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Axis
venia70_p1.jpg venia110_p1.jpg dura_80-9158_p1.jpg
Venia 70 Venia 110 Dura
100x70x185  362€ 297€ 66x70x185  372€ 305€ 120x80x180  380€ 315
180x90x185  742€ 609€  110x90x185  430€ 353  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
classic_p1.jpg corner-entry-cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh15_p1.jpg
Classic Primus Plus Corner entry CR Fresh 15
80x80x180  316€ 80x80x185  375€ 319 70x70x185  397€ 326€
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις 100x100x185  460€ 391 100x100x185  501€ 411€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών
offset_corner_entry_cr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg panex_100_kampina_karag_p1.jpg venia80_p1.jpg
Primus Plus Offset Corner entry CR Panex 100 Venia 80
72x90x185  385€ 327 80x80x185  359€ 330 140x70x185  406€ 333€
140x80x185  490€ 416 90x90x185  369€ 339€ 210x90x185  612€ 502
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon   4 τύποι γυαλιών
venia90_p1.jpg flora_500_kampina_sn_10_karag_p1.jpg pivot_pr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Venia 90 Flora 500 Primus Plus Pivot PR
90x70x185  413€ 339€ 100x70x190  368.9€ 340€ 80x70x185  405€ 344
160x90x185  452€ 370€ 150x90x190  438.9€ 404€ 90x90x185  425€ 361
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Devon
slider_2_sl2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh19_p1.jpg fresh13_p1.jpg
Slider 2+2 SL2X Fresh 19 Fresh 13
160x70x185  405€ 344 50x50x185  425€ 348€ 67x67x185  426€ 349€
180x90x185  430€ 366 95x95x185  581€ 476€ 169x107x185  652€ 535
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Axis 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
fresh16_p1.jpg infinity_p1.jpg tipica-t2341yb_1.jpg
Fresh 16 Infinity Tipica
70x70x185  427€ 350€ 2μ2 έως 2.99μ2    352€ 75x90x185  504.90 353.40
100x80x185  450€ 369€ 3μ2 έως 3.99μ2    396€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 4μ2 έως 5μ2        439€  
4 τύποι γυαλιών διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις  
slider_1_slr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg giovanni8_p1.jpg s1s_kampina_karag_p1.jpg
Primus Plus Slider 1+1 SLR Giovanni 8 S1S
100x70x185  420€ 356€ 66x66x190  437€ 358€ 90x90x185  399€ 367
150x90x185  465€ 395€ 100x100x190  569€ 466  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών  
fresh18_p1.jpg fresh14_p1.jpg lux_p1.jpg
Fresh 18 Fresh 14 Lux
50x67x185  457€ 375€ 70x70x185  464€ 380€ 100x80x188  381€
95x165x185  593€ 487€ 90x180x185  688€ 564 120x80x188  394€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 80x80x180  465€
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις
m_4s_kampina_karag_p1.jpg flora_600_kampina_sn_10_karag_p1.jpg tipica-t2338yb_1.jpg
M4S Flora 600 Tipica
70x70x180  418€ 384 150x70x190  428.9€ 395€ 70x70x185  566.20 396.40
90x90x190  503€ 463€ 180x90x190  478.9€ 440€ 90x90x185  582.50 407.70
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    #T2376YB 70X70X185 ΔΙΑΦΑΝΗ ΧΡΩΜΕ
twin_pivot_p2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh17_p1.jpg fresh20_p1.jpg
Primus Plus Twin Pivot P2R Fresh 17 Fresh 20
80x70x185  470€ 399 50x70x185  492€ 404€ 50x50x185  496€ 406
90x90x185  500€ 425 95x165x185  717€ 588€ 95x95x185  652€ 534€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
fresh12_p1.jpg tipica-t2504yb_1.jpg slider_2_sl2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Fresh 12 Tipica Primus Plus Slider 2+2 SL2R
70x70x185  460€ 377€ 70x80x185  596.00 417.20 150x70x185  495 420
120x80x185  558€ 458 90x90x185  648.30 453.80 200x90x185  670€ 569
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστικά Devon
bi_fold_bi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg connect-t9808eo_1.jpg giovanni7_p1.jpg
Primus Plus Bi-fold BI Connect Giovanni 7
70x70x185  500€ 425 70x70x190  618.20 432.75 64x64x190  533€ 437€
90x90x185  540€ 459 100x100x190  644.00 450.80 160x100x190  790€ 648
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon   4 τύποι γυαλιών
di_fold_p1.jpg elixir_400_kampina_karag_p1.jpg mirror_slider_sld_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Bi fold Elixir 400 Plaza Mirror Slider SLD
80x80x180  451€ 80x120x194  499€ 459 100x70x185  550€ 467
διαθέσιμη για ειδικές διαστάσεις   140x90x185  640€ 544€
    διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Devon
penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg giovanni6_p1.jpg kubo-t7162eo_1.jpg
Penta 300 Giovanni 6 Kubo
90x70x190  523€ 481€ 64x64x190  600€ 492€ 70x70x195  704.80€ 493.36
160x90x190  613€ 564€ 120x120x190  824€ 676 140x140x195  861.40 602.98
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
180Y  192€ +πλαϊνό
4 τύποι γυαλιών  
vision_slider_asl_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kubo-t7307eo_1.jpg rigel_500_panel_kampina_karag_p1.jpg
Vision Slider ASL Kubo Rigel 500
100x70x200  600€ 509€ 70x70x195  728.50 509.95 100x70x195  558€ 513€
160x90x200  710€ 603€ 100x90x195  806.20 564.34 160x90x195  668€ 615€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Devon    
kubo-t7321eo_1.jpg on_500_kampina_karag_p1.jpg minimal_100_kampina_karag_p1.jpg
Kubo On 500 Minimal 100
70x70x195  754.40 528.08 70x70x195  578€ 532€ 70x70x195  578€ 532€
100x90x195  845.30 591.71€ 120x90x195  668€ 615€ 120x120x195  798€ 734€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
ss_100_kampina_karag_p1.jpg hermes10_p1.jpg ss_500_kampina_karag_p1.jpg
S/S 100 Hermes 10 S/S 500
70x70x190  578€ 532€ 80x80x190  587€ 534€ 100x70x190  597€ 549€
120x120x190  698€ 642€ 150x150x200  903€ 822€ 160x90x190  678€ 623€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
elixir_500_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7333eo_1.jpg minimal_500_kampina_karag_p1.jpg
Elixir 500 Kubo Minimal 500
80x120x80x194  599€ 551 100x70x195  793.60 555.52€ 100x70x195  608€ 559€
  120x90x195  845.30 591.71€ 140x90x195  708€ 651€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
kubo-t7342eo_1.jpg lora10_p1.jpg lora70_p1.jpg
Kubo Lora 10 Lora 70
130x70x195  819.70 573.79 70x70x190  680€ 619€ 100x70x190  684€ 622
160x90x195  910.60 637.42 110x140x190  856€ 780 170x110x190  885€ 806€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
elixir_100_kampina_karag_p1.jpg new_elixir_500_kampina_karag_p1.jpg lora80_p1.jpg
Elixir 100 New Elixir 500 Lora 80
80x80x194  679€ 625 100x78x194  788€ 725€ 130x70x190  813€ 739€
90x90x194  699€ 643€ 140x98x194  888€ 817 200x110x190  1142€ 1040
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
minimal_600_kampina_karag_p1.jpg on_100_kampina_karag_p1.jpg  
Minimal 600 On 100
160x70x195  808€ 743 70x70x195  838€ 770€  
180x90x195  878€ 807€ 100x100x195  918€ 844  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις