Αρχική > Καμπίνες > τοίχο σε τοίχο
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -18% στα Aquarelle, -15% στα Devon, Axis, Starlet,
-13%, -8% στα Karag.
hobby_door_kampina_akriliki_karag_p1.jpg dias_80-9192_p1.jpg dias-dakry_90-9192_p1.jpg
Hobby Door Dias 1+1 Dias 1+1 Dakry
75x185  94€ 86 λευκό 111-115x185  156€  129 111-115x185  168€  139
120x185  115€ 106 χρωμέ 111-115x185  208€  173 126-130x185  196€  163
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις χρωμέ 136-140x185  252€  209 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
oia70_p1.jpg slider_1_sls_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg infinity_wtw_p1.jpg
Oia 70 Slider 1+1 SLS Infinity wtw
100-105x180  171€ 140€ 100x180  165€ 140 70-75x180  145€
140-145x180  190€ 156€ 150x180  215€ 183 140-145x180  187€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστικά Starlet #140x197,3h ΠΟΜΟΛΟ ΛΑΒΗ 14cm  303€
portina_87-9127_p1.jpg new_flora_500_kampina_karag_p1.jpg classic_p1.jpg
Portina New Flora 500 Classic
Λευκό 80-82x185  176€  146 100x180  182€ 158 80x180  158€
Χρωμέ 80-82x185  180€  149 150x180  222€ 193 διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις
Χρωμέ 90-92x185  184€  153 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
fresh1_p1.jpg oia80_p1.jpg armonia_80-9012_p1.jpg
Fresh 1 Oia 80 Armonia 2+2
50-55x185  196€ 161€ 145-150x180  200€ 164€ 111-115x185   216€  179
95-100x185  274€ 225€ 180-185x180  216€ 177 170-175x185   290€  241
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
slider_1_slx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg s4_kampina_karag_p1.jpg venia70_p1.jpg
Slider 1+1 SLX S4 Venia 70
100x185  215€ 183 65x185  199€ 183 100-105x185  227€ 186€
160x185  270€ 229 90x200  239€ 220 175-180x185  590€ 484€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστικά Axis   4 τύποι γυαλιών
portes-lion_80-3507_p1.jpg fresh13_p1.jpg tele_80-9126_p1.jpg
Portes 1+1 lion B.T. Διάφανη Fresh 13 Tele
111-121x185  224€  186 67x185  227€ 186€ 80-84x185  228€  189
121-131x185  234€  194 169x185  395€ 324 90-94x185  239€  198
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  4 τύποι γυαλιών  
fresh17_p1.jpg venia110_p1.jpg giovanni1_p1.jpg
Fresh 17 Venia 110 Giovanni 1
70x185  234€ 192€ 66-70x185  237€ 194€ 50-52x190  237€ 194€
167x185  381€ 312€ 106-110x185  278€ 228€ 95-97x190  344€ 282€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 2 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
s4_sallon_kampina_karag_p1.jpg flora_500_kampina_karag_p1.jpg venia90_p1.jpg
S4 Sallon Flora 500 Venia 90
65x185  229€ 211 100x190  229€ 211 90-100x185  263€ 216
170x185  439€ 404 150x190  279€ 257 150-160x185  292€ 239
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
venia80_p1.jpg m_4s_kampina_karag_p1.jpg fresh6_p1.jpg
Venia 80 M4S Fresh 6
140-145x185  271€ 222 70x180  249€ 229 65-70x185  281€ 230€
205-210x185  460€ 377 90x190  279€ 257 125-130x185  374€ 307
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   4 τύποι γυαλιών
pivot_pr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg slider_2_sl2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh2_p1b.jpg
Primus Plus Pivot PR Slider 2+2 SL2X Fresh 2
80x185  275€ 234 160x185  285€ 242 50-55x185  298€ 244€
90x185  280€ 238 180x185  295€ 251 95-100x185  379€ 311€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστκά Devon χαρακτηριστικά Axis 4 τύποι γυαλιών
giovanni6_p1.jpg slider_1_slr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh3_p1.jpg
Giovanni 6 Primus Plus Slider 1+1 SLR Fresh 3
64x190  300€ 246€ 100x185  290€ 246€ 70-75x185  300€ 246€
120x190  412€ 338 150x185  320€ 272€ 165-170x185  458€ 376€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστκά Devon 4 τύποι γυαλιών
trias_78-6010_p1.jpg tipica-t2504yb_1.jpg connect-t9853eo_1.jpg
Trias 3 2+1 Tipica Connect
100-104x185  295€  256 77-82x185  371.40€  260.00 67-72x190  376.80  263.80
120-124x185  400€  332 87-92x185  409.70€  286.80 77-82x190  376.80  263.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 87-92x190  415.80  291.10
     
connect-t9837eo_1.jpg flora_600_kampina_karag_p1.jpg giovanni7_p1.jpg
Connect Flora 600 Giovanni 7
67-72x190  379.60  265.70 150x190  289€ 266 64x190  333€ 273€
97-102x190  413.30  289.30 180x190  319€ 293 160x190  530€ 435
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
#T9831EO 67-72x190 ΔΙΑΦΑΝΗ   4 τύποι γυαλιών
fresh4_p1.jpg bi_fold_bi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg twin_pivot_p2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Fresh 4 Primus Plus Bi-fold BI Primus Plus Twin Pivot P2R
100-105x185  347€ 285€ 70x185  340€ 289 80x185  340€ 289
195-200x185  499€ 409 90x185  360€ 306 90x185  355€ 302
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστκά Devon χαρακτηριστκά Devon
fresh7_p1.jpg giovanni2_p1.jpg connect-t9871eo_1.jpg
Fresh 7 Giovanni 2 Connect
80-85x185  355€ 291€ 80-82x190  360€ 295€ 77-82x190  427.50  299.20
195-200x185  554€ 454 195-197x190  636€ 522€ 97-102x190  441.70  309.20
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg fresh9_p1.jpg connect-t9888eo_1.jpg
Penta 300 Fresh 9 Connect
90x190  329€ 303 80-85x185  375€ 308€ 92-97x190  441.90  309.30
160x190  399€ 367 195-200x185  574€ 471 137-142x190  506.80  354.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
180Υ  192€ 4 τύποι γυαλιών  
slider_2_sl2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kubo-t7307eo_1.jpg fresh8_p1.jpg
Primus Plus Slider 2+2 SL2R Kubo Fresh 8
150x185  365 310 67-72x195  443.90  310.70 80-85x185  379€ 311€
200x185  490€ 416 97-102x195  482.90  338.00 195-200x185  577€ 473
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστκά Devon   4 τύποι γυαλιών
1# SLP200 195.5-199.5_199.5-202.5_202.5-205.5    
triple_slider_sl3d_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg mirror_slider_sld_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kubo-t7321eo_1.jpg
Plaza Triple Slider SL3D Plaza Mirror Slider SLD Kubo
90x190  380€ 323 100x185  380€ 323 67-72x195   469.80 328.90
100x190  390€ 331 140x185  445€ 378€ 97-102x195   522.00 365.40
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστκά Devon χαρακτηριστκά Devon  
kubo-t7333eo_1.jpg rigel_500_kampina_karag_p1.jpg giovanni3_p1.jpg
Kubo Rigel 500 Giovanni 3
97-102x195  509.00  356.30 100x195  389€ 358 95-100x190  436€ 358€
117-122x195 522.00  365.40 160x195  479€ 441 200-205x190  647€ 553€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
fresh10_p1.jpg vision_slider_asl_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh5_p1.jpg
Fresh 10 Vision Slider ASL Fresh 5
80-85x185  439€ 360€ 100x200  430€ 365€ 120-125x185  447€ 367€
195-200x185  638€ 523 160x200  520€ 442€ 195-200x185  692€ 567
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστκά Devon 4 τύποι γυαλιών
ss_400_kampina_karag_p1.jpg kubo-t7342eo_1.jpg minimal_400_kampina_karag_p1.jpg
S/S 400 Kubo Minimal 400
100x190  399€ 367 127-132x195  535.10  374.50 100x195  419€ 385
160x190  469€ 431 157-162x195  587.30  411.10 140x195  489€ 450
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
fresh11_p1.jpg giovanni4_p1.jpg on_400_kampina_karag_p1.jpg
Fresh 11 Giovanni 4 On 400
80-85x185  476€ 390€ 100-102x190  483€ 396€ 80x195  449€ 413
195-200x185  675€ 554 195-197x190  692€ 567€ 130x195  499€ 459
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
serenity_p1.jpg on_600_kampina_karag_p1.jpg lora70_p1.jpg
Serenity On 600 Lora 70
150x180  424€ 120x195  489€ 450 100x190  511€ 465
διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις 170x195  659€ 606 170x190  636€ 579€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
giovanni5_p1.jpg new_elixir_400_kampina_karag_p1.jpg hermes70_p1.jpg
Giovanni 5 New Elixir 400 Hermes 70
120-125x190  614€ 503 120x194  549€ 505 100-102x200  584€ 531
195-200x190  778€ 638€ 150x194  629€ 579 190-192x200  715€ 651€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   4 τύποι γυαλιών
minimal_600_kampina_karag_p1.jpg lora80_p1.jpg hermes80_p1.jpg
Minimal 600 Lora 80 Hermes 80
160x195  619€ 569 130-132x190  640€ 582€ 140-142x200  687€ 625
180x195  659€ 606 200-202x190  893€ 813 190-192x200  763€ 694€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
essence_p1.jpg new_elixir_600_kampina_karag_p1.jpg  
Essence New Elixir 600  
150x180  722€ 160x194  799€ 735  
διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις