Αρχική > Καμπίνες > τοίχο σε τοίχο
 
Έκπτωση -38% στα Gloria, -30% στα Ideal Standard, -18% στα Aquarelle, -15% στα Devon, Axis, Starlet,
-13%, -8% στα Karag.
hobby_door_kampina_akriliki_karag_p1.jpg slider_1_sls_starlet_baklatsidis_2017_p1.jpg oia70_p1.jpg
Hobby Door
Slider 1+1 SLS Oia 70
75x185  94€ 86 100x180  165€ 140 100-105x180  171€ 140€
120x185  115€ 106 150x180  215€ 183 140-145x180  190€ 156€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Starlet 4 τύποι γυαλιών
infinity_wtw_p1.jpg dias_1.jpg armonia_1.jpg
Infinity wtw Dias-2 1+1 Armonia 2+2
70-75x180  145€ λευκό 111-115x185  317.3€  145.2 111-115x185   332.1€  154.9
140-145x180  187€ χρωμέ 111-115x185  317.3€  196.7 120-125x185   332.1€  205.9
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις χρωμέ 136-140x185  350.6€  217.4 125-130x185   344.4€  213.5
#140x197,3h ΠΟΜΟΛΟ ΛΑΒΗ 14cm  303€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
new_flora_500_kampina_karag_p1.jpg classic_p1.jpg portina_1.jpg
New Flora 500 Classic Portina
100x180  182€ 158 80x180  158€ Λευκό 80-82x185  282.9€  159.8
150x180  222€ 193 διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις Χρωμέ 80-82x185  282.9€  175.4
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   Χρωμέ 90-92x185  295.2€  190.7
fresh1_p1.jpg portes-lion_1.jpg oia80_p1.jpg
Fresh 1
Portes 1+1 lion B.T. Διάφανη Oia 80
50-55x185  196€ 161€ 111-121x185  364.1€  161.4 145-150x180  200€ 164€
95-100x185  274€ 225€ 121-131x185  381.3€  236.4 180-185x180  216€ 177
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   4 τύποι γυαλιών
dias-dakry_1.jpg s4_kampina_karag_p1.jpg slider_1_slx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Dias-2 1+1 Dakry S4 Slider 1+1 SLX
109-111x185  282.9€  175.4 65x185  199€ 183 100x185  215€ 183
126-130x185  312.4€  193.7 90x200  239€ 220 160x185  270€ 229
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    χαρακτηριστικά Axis
venia70_p1.jpg fresh13_p1.jpg fresh17_p1.jpg
Venia 70 Fresh 13 Fresh 17
100-105x185  227€ 186€ 67x185  227€ 186€ 70x185  234€ 192€
175-180x185  590€ 484€ 169x185  395€ 324 167x185  381€ 312€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
venia110_p1.jpg giovanni1_p1.jpg tele_1.jpg
Venia 110 Giovanni 1 Tele
66-70x185  237€ 194€ 50-52x190  237€ 194€ 80-84x185  314.9€  195.2
106-110x185  278€ 228€ 95-97x190  344€ 282€ 90-94x185  327.2€  202.9
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
2 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
1# 71-75X185 ΔΙΑΦΑΝΗ με ΑΦΑΛΑΤΙΚΗ    
s4_sallon_kampina_karag_p1.jpg flora_500_kampina_karag_p1.jpg venia90_p1.jpg
S4 Sallon Flora 500 Venia 90
65x185  229€ 211 100x190  229€ 211 90-100x185  263€ 216
170x185  439€ 404 150x190  279€ 257 150-160x185  292€ 239
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
venia80_p1.jpg m_4s_kampina_karag_p1.jpg trias_1.jpg
Venia 80 M4S Trias 3 2+1
140-145x185  271€ 222 70x180  249€ 229 100-104x185  435.4€  229.9
2050-210x185  460€ 377 90x190  279€ 257 120-124x185  504.3€  312.7
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών    
fresh6_p1.jpg pivot_pr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg slider_2_sl2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Fresh 6 Primus Plus Pivot PR Slider 2+2 SL2X
65-70x185  281€ 230€ 80x185  275€ 234 160x185  285€ 242
125-130x185  374€ 307 90x185  280€ 238 180x185  295€ 251
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστκά Devon χαρακτηριστικά Axis
fresh2_p1b.jpg slider_1_slr_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh3_p1.jpg
Fresh 2 Primus Plus Slider 1+1 SLR Fresh 3
50-55x185  298€ 244€ 100x185  290€ 246€ 70-75x185  300€ 246€
95-100x185  379€ 311€ 150x185  320€ 272€ 165-170x185  458€ 376€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστκά Devon 4 τύποι γυαλιών
giovanni6_p1.jpg tipica-t2504yb_1.jpg connect-t9853eo_1.jpg
Giovanni 6 Tipica Connect
64x190  300€ 246€ 77-82x185  371.40€  260.00 67-72x190  376.80  263.80
120x190  412€ 338 87-92x185  409.70€  286.80 77-82x190  376.80  263.80
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις 87-92x190  415.80  291.10
4 τύποι γυαλιών    
connect-t9837eo_1.jpg flora_600_kampina_karag_p1.jpg giovanni7_p1.jpg
Connect Flora 600 Giovanni 7
67-72x190  379.60  265.70 150x190  289€ 266 64x190  333€ 273€
97-102x190  413.30  289.30 180x190  319€ 293 160x190  530€ 435
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
#T9831EO 67-72x190 ΔΙΑΦΑΝΗ   4 τύποι γυαλιών
armonia-bufon_1.jpg fresh4_p1.jpg twin_pivot_p2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Armonia Bufon 2+2 Fresh 4 Primus Plus Twin Pivot P2R
150-155x185  442.8€ 274.5 100-105x185  347€ 285€ 80x185  340€ 289
160-165x185  467.4€ 289.8 195-200x185  499€ 409 90x185  355€ 302
170-175x185  489.5€ 309.1 διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστκά Devon
bi_fold_bi_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg fresh7_p1.jpg giovanni2_p1.jpg
Primus Plus Bi-fold BI Fresh 7 Giovanni 2
70x185  340€ 289 80-85x185  355€ 291€ 80-82x190  360€ 295€
90x185  360€ 306 195-200x185  554€ 454 195-197x190  636€ 522€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
χαρακτηριστκά Devon 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
connect-t9871eo_1.jpg penta_300_sn_10_kampina_karag_p1.jpg fresh9_p1.jpg
Connect Penta 300 Fresh 9
77-82x190  427.50  299.20 90x190  329€ 303 80-85x185  375€ 308€
97-102x190  441.70  309.20 160x190  399€ 367 195-200x185  574€ 471
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
    4 τύποι γυαλιών
connect-t9888eo_1.jpg slider_2_sl2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg kubo-t7307eo_1.jpg
Connect Primus Plus Slider 2+2 SL2R Kubo
92-97x190  441.90  309.30 150x185  365 310 67-72x195  443.90  310.70
137-142x190  506.80  354.80 200x185  490€ 416 97-102x195  482.90  338.00
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστκά Devon  
  1# SLP200 195.5-199.5_199.5-202.5_202.5-205.5  
fresh8_p1.jpg triple_slider_sl3d_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg mirror_slider_sld_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Fresh 8 Plaza Triple Slider SL3D Plaza Mirror Slider SLD
80-85x185  379€ 311€ 90x190  380€ 323 100x185  380€ 323
195-200x185  577€ 473 100x190  390€ 331 140x185  445€ 378€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστκά Devon χαρακτηριστκά Devon
kubo-t7321eo_1.jpg kubo-t7333eo_1.jpg rigel_500_kampina_karag_p1.jpg
Kubo Kubo Rigel 500
67-72x195   469.80 328.90 97-102x195  509.00  356.30 100x195  389€ 358
97-102x195   522.00 365.40 117-122x195 522.00  365.40 160x195  479€ 441
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
giovanni3_p1.jpg fresh10_p1.jpg vision_slider_asl_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Giovanni 3 Fresh 10 Vision Slider ASL
95-100x190  436€ 358€ 80-85x185  439€ 360€ 100x200  430€ 365€
200-205x190  647€ 553€ 195-200x185  638€ 523 160x200  520€ 442€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   χαρακτηριστκά Devon
ss_400_kampina_karag_p1.jpg fresh5_p1.jpg kubo-t7342eo_1.jpg
S/S 400 Fresh 5 Kubo
100x190  399€ 367 120-125x185  447€ 367€ 127-132x195  535.10  374.50
160x190  469€ 431 195-200x185  692€ 567 157-162x195  587.30  411.10
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών  
minimal_400_kampina_karag_p1.jpg fresh11_p1.jpg giovanni4_p1.jpg
Minimal 400 Fresh 11 Giovanni 4
100x195  419€ 385 80-85x185  476€ 390€ 100-102x190  483€ 396€
140x195  489€ 450 195-200x185  675€ 554 195-197x190  692€ 567€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
on_400_kampina_karag_p1.jpg serenity_p1.jpg on_600_kampina_karag_p1.jpg
On 400
Serenity On 600
80x195  449€ 413 150x180  424€ 120x195  489€ 450
130x195  499€ 459 διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις 170x195  659€ 606
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις   διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
lora70_p1.jpg giovanni5_p1.jpg new_elixir_400_kampina_karag_p1.jpg
Lora 70 Giovanni 5
New Elixir 400
100x190  511€ 465 120-125x190  614€ 503 120x194  549€ 505
170x190  636€ 579€ 195-200x190  778€ 638€ 150x194  629€ 579
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών  
hermes70_p1.jpg minimal_600_kampina_karag_p1.jpg lora80_p1.jpg
Hermes 70 Minimal 600 Lora 80
100-102x200  584€ 531 160x195  619€ 569 130-132x190  640€ 582€
190-192x200  715€ 651€ 180x195  659€ 606 200-202x190  893€ 813
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών   4 τύποι γυαλιών
hermes80_p1.jpg essence_p1.jpg new_elixir_600_kampina_karag_p1.jpg
Hermes 80 Essence New Elixir 600
140-142x200  687€ 625 150x180  722€ 160x194  799€ 735
190-192x200  763€ 694€ διαθέσιμη και σε ειδικές διαστάσεις  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
4 τύποι γυαλιών