Αρχική > Καμπίνες > μπανιέρας
     
Έκπτωση -17% στα Gloria, -13% στα Ideal Standard, -15% στα Axis, Devon, -18%, -9% στα Aquarelle.
-8% στα Karag.
iro_kampina_akriliki_karag_p1.jpg bari_kampina_akriliki_karag_p1.jpg m9_kampina_akriliki_karag_p1.jpg
Iro Bari Μ9
85x140 σταθερό  99€ 86€ 76x130  95€ 87€ 85x140  99.9€ 92€
85x140 ανοιγόμενο  99€ 86€    
100x140 σταθερό  109€ 100€    
simple_p1.jpg monoptyxo_mpanieras_xg850_x850_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg bathtub_fix_p1.jpg
Simple XG850 & X850 Bathtub Fix
75x150  108 85x140 6mm  70x140   143€ 117€
  χωρίς πετσ/στρα 135€ 115€ 10mm  140x155   293€ 240€
  με πετσ/στρα 145€ 123€ διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
  χαρακτηριστικά Axis 4 τύποι γυαλιών
hobby_bath_door_kampina_akriliki_karag_p1.jpg hobby_corner_bathtub_kampina_akriliki_karag_p1.jpg bathtub_fresh_1_p1.jpg
Hobby Bath Door Hobby Corner Bathtub Bathtub Fresh I
140x140  128€ 118€ 75x140x140  129€ 119€ 80x145  150€ 123€
170x140  133€ 122€ 75x170x140  139€ 128€ 4 τύποι γυαλιών
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
glass-bath_80-1150_p1.jpg monoptyxa_mpanieras_dg850_d850_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg m9a_kampina_akriliki_karag_p1.jpg
Glass Bath Primus Plus DG850 & D850 Μ9Α
115x140  174€  144€ 85x140 120x140  159.9€ 147€
52+63cm χωρίς πετσ/στρα 170€ 144€ 35+85
  με πετσ/στρα 195€ 166€  
  χαρακτηριστικά Devon  
diaxwristiko_mpanieras_wbd_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg bagno1_kampina_akriliki_karag_p1.jpg diptyxo_mpanieras_xg1200_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg
Primus Plus WBD Bagno 1 XG1200
70x140  180€ 153€ 80x140  169€ 155€ 120x140  185€ 157€
80x140  190€ 161€   48+72cm
χαρακτηριστικά Devon   χαρακτηριστικά Axis
extended_p1.jpg CONNECT_ANGLE_T9923EO_P1.jpg CONNECT_V1_T9924EO_P1.jpg
Extended Connect Angle V1 Connect V1
120x140  διάφανη  162€ 80x14224.34  195€ 80x14224.34  195€
60+60cm    
bathtub_fresh_3_p1.jpg TIPICA_V1_T2409YB_P1b.jpg banita_70-1900_p1.jpg
Bathtub Fresh III Tipica V1 Banita
120x145  250€ 205€ 80x150  239.86 209€ 160-174x70x135  258 214€
60+60cm    
4 τύποι γυαλιών    
diptuxo_mpanieras_dg1200_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg bathtub_fresh_2_p1.jpg triptyxo_mpanieras_dt1200_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg
Primus Plus DG1200 Bathtub Fresh II Primus Plus DT1200
120x140  260€ 221€ 110x145  276€ 226€ 120x140  285€ 242€
48+72cm 55+55cm 38+38+38cm
χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστικά Devon
kyrto_diptyxo_mpanieras_dgc_1200_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg SYNERGY_ANGLE_L6210AA_P1a.jpg CONNECT_V4_T9925EO_P1b.jpg
Primus Plus DGC 1200 Synergy Angle Connect V4
120x140  295€ 251€ 81.5x150  300.05 261 80x15305.84 266€
30+88.5cm    
χαρακτηριστικά Devon    
bathtub_70_p1.jpg bath_slider_1_slbx_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg SYNERGY_SAIL_L6213AA_P1.jpg
Bathtub 70 Bath Slider 1 + 1 SLBX Synergy Sail
120x70x145  348€ 285€ 140x70x140  340€ 288€ 89.5x150  332.08 289€
165x90x145  387 318€ 150x80x140  350€ 298€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστικά Axis  
bathtub_60_p1.jpg bath_slider_2_slb2x_axis_baklatsidis_2017_p1.jpg SYNERGY_BOW_L6211AA_P1a.jpg
Bathtub 60 Bath Slider 2 + 2 SLB2X Synergy Bow
140x70x145  356€ 292€ 160x70x140  360€ 305€ 89.5x150  353.61 308€
205x90x145  406€ 333€ 180x80x140  380€ 323€  
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστικά Axis  
CONNECT_V5_T9926EO_P1b.jpg penta_k100_sn_10_kampina_akriliki_karag_p1.jpg flora_300_kampina_karag_p1.jpg
Connect V5 Penta K100 Flora 300
100x15367.01 319€ 140x70x148  353€ 324€ 160x70x148  358€ 329€
  180x90x148  418€ 385€ 200x90x148  458€ 421€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
celeste_p1.jpg bathtub_90_p1.jpg 27-0568_p1.jpg
Celeste Bathtub 90 Artemis
120x68Χ150  387€ 140x70x145  473€ 388€ 150x100   480€  398€
  200x90x145  523€ 429€ 165x100   500€  415€
  διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις  
  4 τύποι γυαλιών  
bathtub_lora_70_no1_p1.jpg bathslider_2_slb2r_devon_baklatsidis_2017_p1.jpg bathtub_hermes_70_p1.jpg
Bathtub Lora 70 Primus Plus Bath Slider 2+2 SLB2R Bathtub Hermes 70
130x150   465€ 423€ 160x70x140  515€ 438€ 120x150   570€ 519€
200x150   626€ 570€ 180x80x140  540€ 459€ 190x150   644€ 586€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών χαρακτηριστικά Devon 4 τύποι γυαλιών
bathtub_hermes_80_p1.jpg bathtub_lora_80_no1_p1.jpg bathtub_lora_70_no2_p1.jpg
Bathtub Hermes 80 Bathtub Lora 80 Bathtub Lora 70
130x150   625€ 569€ 130x150   632€ 575€ 130x70x150   633€ 576€
190x150   689€ 627€ 200x150   706€ 642€ 200x110x150   870€ 792€
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις
4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών 4 τύποι γυαλιών
bathtub_lora_80_no2_p1.jpg    
Bathtub Lora 80
 
130x70x150   800€ 728€    
200x110x150   950€ 864€    
διαθέσιμη και σε άλλες διαστάσεις    
4 τύποι γυαλιών