Αρχική > Νιπτήρες > επίπλων
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -50% στα Karag, -13% στα Ideal Standard, -15% στα GSI, Serel,
-40% στα ProBagno, τιμές εκποίησης στα Keramag.
renova-221165_1.jpg venus56_probagno_p1.jpg vega55_probagno_p1.jpg
Renova Nr.1  Venus 56 Vega 55
45x34  270645-3  26€ εξ. διαστ.  56x42x16Y εξ. διαστ.  55x50x17Y
  εσ. διαστ.  40x24x10.5B εσ. διαστ.  50x33x11B
  65€ 39€ 73€ 44€
venus65_probagno_p1.jpg export-60_56-0061_p1.jpg vega65_probagno_p1.jpg
Venus 65 Export  56-0061 Vega 65
εξ. διαστ.  65x43x16Y 60x45 εξ. διαστ.  65x50x17Y
εσ. διαστ.  44x25x11B 64€ 53€ εσ. διαστ.  50x33x11B
75€ 45€   88€ 53€
export-70_56-0071_p1.jpg flat_17-2280_p1.jpg LT7506-60_P1.jpg
Export  56-0071 Flat LT7506-60
70x45 17-2280  60x45   70€ 58€ 60x47x18h
69€ 57€ 1#6249110815  61x36   124€ 64€ 129.9€  65€

17-0221  75x45  88€ 73€  

17-9068  90x45  115€ 95€  
  17-1046 101x46.5 160€ 133€  
dax_56-6146_p1.jpg slim9032_probagno_p1.jpg tempo-e066901_1.jpg
Dax Slim 9032 Tempo
56-6146  60x45       88€ 66€ εξ. διαστ.  55x33x15Y 61x45x14h E066801 80.37€ 70€
56-8046  80x46       96€ 80€ εσ. διαστ.  32x22x12B 81.5x45x14h E066901 114.78€ 100€
56-9146  90x45    128€ 106€ 115€ 69€
56-1046  100x46  130€ 108€    
venus75_probagno_p1.jpg slim9048_probagno_p1.jpg LT7506-70_P1.jpg
Venus 75 Slim 9048 LT7506-70
εξ. διαστ.  75x49x20Y εξ. διαστ.  42x42x18Y 75x47x18h
εσ. διαστ.  48x29x13B εσ. διαστ.  30.5x26x12B 149.9€ 74.9€
118€ 71€ 120€ 72€
dia_17-5041_p1.jpg vega75_probagno_p1.jpg city_mcity36_p1.jpg
Dia  17-5041 Vega 75 City
56x45 εξ. διαστ.  75x50x17Y 50x40x18h MCITY83  90€ 77€
90€  75€ εσ. διαστ.  50x32x11B 60x45x18h MCITY82  105€ 89€
  129€ 77€ 80x45x18h MCITY36  145€ 123€
LT7506-80_P1.jpg connect-space-e132201_1.jpg urban_35060_p1.jpg
LT7506-80 Connect Space Urban  35060
81x47x18h 45x25x13h 60x35x15.5h
159.9€ 80€ 92.17 80€ 95€ 81€
  με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά  
onda_17-4060_p1.jpg slim_3039_p1.jpg chic60_probagno_p1.jpg
Onda Slim Chic 60
27-4041 60x40    98€ 81€ 60x46x17h  3001  98€ 83€ εξ. διαστ.  60x46x17.5Y
17-4060 60x46   118€ 98€ 80x46x16.5h  3035  120€ 102€ εσ. διαστ.  43x27x12B
17-4075 75x46  140€ 116€ 100x46x16.5h  3037  150€ 128€ 138€ 83€
17-4090 90x46  165€ 137€ 120x46x16.5h  3039  230€ 196€  
venus85_probagno_p1.jpg LT7506-90_P1.jpg export-80_56-0081_p1.jpg
Venus 85 LT7506-90 Export  56-0081
εξ. διαστ.  85x48x20Y 91x47x18h 80x45
εσ. διαστ.  48x29x14B 179.9€ 89.9€ 109€  90€
143€ 86€

vega85_probagno_p1.jpg tonic-k086601_1.jpg hera65_probagno_p1.jpg
Vega 85 Tonic II  K086601 Hera 65
εξ. διαστ.  85x50x17Y 46x31x14.5h εξ. διαστ.  65x45x17Y
εσ. διαστ.  50x33x11B 109.56€ 95€ εσ. διαστ.  47x26x9.5B
151€ 91€   160€ 96€
LT7506-100_P1.jpg lara80_probagno_p1.jpg tesi-t350901_1.jpg
LT7506-100 Lara 80 Tesi II
101x47x18h εξ. διαστ.  80x42x11Y 52.5x37.5x16.5h 120.78€ 105
199.9€ 99.9€ εσ. διαστ.  49x29x7B 62.5x45x16.5h 146.63 128€
  170€ 102€ 82.5x45x16.5h 215.63 188€
chic75_probagno_p1.jpg
export-101_56-0101_p1.jpg
urban_35080_p1.jpg
Chic 75 Export  56-0101 Urban  35080
εξ. διαστ.  75x46x17.5Y 101x53 80x35x15.5h
εσ. διαστ.  44.5x23x12B 130€  108€ 130€ 111€
175€ 105€
 
vega100_probagno_p1.jpg hera80_probagno_p1.jpg venus106_probagno_p1.jpg
Vega 100 Hera 80 Venus 106
εξ. διαστ.  100x50x17Y εξ. διαστ.  80x45x17Y εξ. διαστ.  106x51x20Y
εσ. διαστ.  50x32x11B εσ. διαστ.  59x26x11.5B εσ. διαστ.  53x31.5x14B
193€ 116€ 196€ 118€ 198€ 119€
connect-space-e132301_1.jpg tonic-k086801_1.jpg chic90_probagno_p1.jpg
Connect Space  E132301 Tonic II  K086801 Chic 90
50x38x17.5h 52x41x15h εξ. διαστ.  90x46x17.5Y
140.24€ 122€ 151.22€ 132€ εσ. διαστ.  46.5x27x12B
 
225€ 135€
chic90l_probagno_p1.jpg strada-k078901_1.jpg hera100_probagno_p1.jpg
Chic 90L Strada Hera 100
εξ. διαστ.  90x46x17.5Y 70x45x15h K078701 160.21 139€ εξ. διαστ.  100x45x17Y
εσ. διαστ.  47x26x12B 80x45x15h K078801 174.15 152€ εσ. διαστ.  65x26.5x11.5B
225€ 135€ 90x45x15h K078901 208.21 181€ 244€ 146€
connect-air_e027401_1.jpg connect-space-e132601_1.jpg connect-space-e132801_1.jpg
Connect Air Connect Space Connect Space E132801 E132701
54x38x11.5h E029601 178.78 155€ 60x38x17.5h 70x38x14.5h
64x46x13.5h E028901 196.65 171€ 178.28€ 155€ 178.28€ 155€
84x46x13.5h E027901 301.88 263€ με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά με οπή για μπαταρία δεξιά ή αριστερά
104x46x13.5h E027401 362.25 315€    
ventuno_t001901_1.jpg tonic-k086201_1.jpg strada-k079001_1.jpg
Ventuno Tonic II Strada  K079001
70x54x17h T001701 202.90 177€ 61.5x49 K083701 212.58€ 185€ 101x45.5x15h
100x54x17h T001901 366.91 319€ 81.5x49 K083901 267.38€ 233€ 216.16 188€
  101.5x49 K086201 379.13 330€  
chic120_probagno_p1.jpg connect-space-e132901_1.jpg tesi-t350801_1.jpg
Chic 120 Connect Space  E132901 Tesi II  T350801
εξ. διαστ.  120x46x17.5Y 80x38x17.5h 102.5x45x16.5h
εσ. διαστ.  50x29x13B 260.35 227€ 327.75 285€
350€ 210€  
strada-k079101_1.jpg tonic-k087001_1.jpg connect-air_e027201_1.jpg
Strada  K079101 Tonic II  K087001 Connect Air  E027201
121x45.5x15h 120x50x17h 134x46x13.5h
381.33 332€ 536.85 467€ 569.25 495€
ventuno_t002001_1.jpg    
Ventuno T002001    
130x54x19.5h    
589.33 513€