Αρχική > Νιπτήρες > υποκαθήμενοι
 
Έκπτωση -17% στα Gloria, -17% στα Huida, -48% στα Karag, -13% στα Ideal Standard, -15% GSI,
Scarabeo, Serel, τιμές εκποίησης στα Keramag.
isa-garda_17-2307_p1.jpg 47x35,5_0551_p1.jpg TP216_P1.jpg
Isa-Garda 0551 TP216
17-2307  52x42  50€ 42€ 47x35.5 50Χ37
εσ. διαστ.  17-2307  46x36 49€ 42€ 84.87
17-0211 56.5x46.5 60€ 50€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
εσ. διαστ.  17-0211  50x37x18Β    
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€    
58x43,5_0501_p1.jpg 54x36_0571_p1.jpg LT6008_P1.jpg
0501 0571 LT 6008
58x43.5 54x36x18.5h 51x38.5x18h
59€ 50€ 59€ 50€ 97.17
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
54x36_0561_p1.jpg cobra_17-5943_p1.jpg giove_17-4642_p1.jpg
0561 Cobra Giove  17-4642
54x38x20.5h 17-5943  56.5x42x18.5h  66€ 55€ 42x38.5x19.5h
65€ 55€ 17-2003  49.5x35.5x22h  69€ 57€ 70€ 58€
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ εσ. διαστ. 17-5943 51x37x15.5Β σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
  σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€  
preciosa-248200_1.jpg preciosa-248220_1.jpg ovin-244053_1.jpg
Preciosa Preciosa  248220-4 Ovin  244053-2
248210-5  Φ42x17h  141.2€ 60.8€ Φ46x17h 52x46.5x15h
248200-6  Φ50x17h  158.4€ 69.4€ 141.2€ 60.8€ 189.4€ 78.1€
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
ovin-244058_1.jpg connect-e505401_1.jpg connect-e506101_1.jpg
Ovin  244058-4 Connect Round/Sphere Connect Rectangular
58x47x15h Φ38x16.5h E505201 120.63€ 105€ 42x35x17.5h E505601 132.89 116€
206.6€ 81.6€ Φ48x17.5h E505401 132.89€ 116€ 50x38x17.5h E505801 143.09 124€
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ 58x41x17.5h E506101 153.28 133€
    σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
connect-e505001_1.jpg vulcano_mvulcn_p1.jpg miky_35_8089_p1.jpg
Connect Running Track Vulcano  MVULCN MIKY 35  8089
48x35x17.5h E504601 132.89 116€ εξωτερικά  57x42x20h εξωτερικά 42x42x18h
55x38x17.5h E504801 143.09€ 124€ εσωτερικά 50x35 εσωτερικά 35x35x13h
62x41x17.5h E505001 153.28€ 133€ 143€  122€ 150€  128€
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€ με σετ στήριξης σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
tech_8037_p1.jpg strada_k077901_1.jpg pura_7247_p1.jpg
Tech 8037 Strada  K077901 Pura  7247
εξωτερικά 54.5x35.8x16h 59x43x17h εξωτερικά  50x35x20h
εσωτερικά 48.5x31.5x10.5h 170.14 148€ εσωτερικά 42.5x28
160€  136€
185€  157€
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€   σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€
pura_7243_p1.jpg    
Pura  7243    
εξωτερικά  55x38x20h    
εσωτερικά 47.5x30.5    
210€  179€    
σετ στήριξης #Τ645567 IDEAL  5€