Αρχική > Μπαταρίες > εντοιχισμού
 
Έκπτωση -25%, -33% στα Grohe, -30% στα Ideal Standard, -31% στα La Torre,
Eurorama, F.lli Frattini, Bugnatese, -38% στα Gloria, -48% στα Praxis.
 
Μπαταρίες εντοιχισμού 1 εξόδου Μπαταρίες εντοιχισμού 2 εξόδων Εντοιχιζόμενα σετ
Διανομείς πολλών εξόδων
Διακόπτες Θερμοστάτες
Ελεγχόμενης ροής    
     
Μπαταρίες εντοιχισμού 1 εξόδου
Rivoli_8525A-1_P1.jpg Rosa_7955A-1_P1.jpg 13-0124_1.jpg
Rivoli  61.37€  31.9€ Rosa  73.67€  38.3€ Gloria  62.00€  38.44€
σετ 8525A-1 σετ 7955A-1   σετ 13-0124
Zoe_7935A-1_P1.jpg Machhito_ZC34227C_P1.jpg Dalis_KN34E11C_P1.jpg
Zoe  85.97€  44.7€ Macchito  85.97€  44.7€ Dalis  108.11€  56.2€
σετ 7935A-1 σετ ZC34227C σετ KN34E11C
ZB34K11C_P1.jpg Sinar_FA34163C_P1.jpg klint-142055_1.jpg
ZB  110.57€  57.5€ Sinar  120.54€  62.7€ Klint  92.3€  63.7€
σετ ZB34K11C σετ FA34163C σετ 142055
εκτός αποθέματος    
Rubicon_QM34A11_P1.jpg JB_AC34K11C_P1.jpg Fagus_VN34K11C_P1.jpg
Rubicon  122.87€  63.9€ JB  122.87€  63.9€ Fagus  122.87€  63.9€
σετ QM34A11 σετ AC34K11C σετ VN34K11C
  εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος
Luis_7915A-1_P1.jpg Ginko_CA34K11C_P1.jpg tonda-145055_1.jpg
Luis  122.87€  63.9€ Ginko  135.17€  70.3€ Tonda  116.9€  80.7€
σετ 7915A-1 σετ CA34K11C σετ 145055
  εκτός αποθέματος  
slot-135055_1.jpg tech-12050_1.jpg taya-40050_1.jpg
Slot  116.9€ 80.7€ Tech  121.8€  84.0€ Taya  121.8€  84.0€
σετ 135055 σετ 12050 σετ 40050
bauloop_29042000_p1.jpg bauedge_29040000_p1.jpg java-28050_1.jpg
BauLoop  119.29€ 89.47€ BauEdge  119.29€ 89.47€ Java  133.8€ 92.3€
σετ 29042000 σετ 2#29040000 σετ 28050
konvex-17050-170_1.jpg quadra-144055_1.jpg baulines-29048000_1.jpg
Konvex  135.3€  93.36€ Quadra  135.3€  93.4€ BauClassic  163.10€  109.30€
σετ 17050/170 σετ 144055 σετ 29048000
oxford-6330_1.jpg denver-6430_1.jpg profili-45050_1.jpg
Oxford  141.5€  97.6€ Denver  141.5€ 97.6€ Profili  153.8€  106.1€
σετ 6330 σετ 6430 σετ 45050
italia-35050_1.jpg laghi-44050_1.jpg eurosmart-19451002_1.jpg
Italia  153.8€  106.1€ Laghi  178.4€ 123.1€ EuroSmart  244.25€  163.70€
σετ 35050 σετ 44050 εξωτ. 19451002  135.30€  90.70€
    εσωτ. 32962000  108.95€  73.00€
ceraplan-a6114aa_1.jpg cerasprint-a5724aa_1.jpg ceraplus-b8300aa_1.jpg
Ceraplan III  202.28  141.60€ Cerasprint  215.57  150.90€ Ceraplus  217.00  151.90€
εξωτ. A6114AA 128.13  89.70€ εξωτ. A5724AA 141.42  99.00€ σετ B8300AA
εσωτ. Α1000NU 74.15  51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15  51.90€  
mara-a9026aa_1.jpg connect-a5801aa_1.jpg eurosmart-19383000_1.jpg
Mara   218.11  152.70€ Connect  218.49  152.90€ EuroSmart  270.55€  181.30€
εξωτ. A9026AA 143.96  100.80€ εξωτ. A5801AA  144.34  101.00€ εξωτ. 19383000 161.60€  108.30€

εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€

εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32962000 108.95€  73.00€
active-b8651aa_1.jpg eurostyle-19507002_1.jpg attitude-a4757aa_1.jpg
Active  224.81  157.40€ EuroStyle  289.45€  193.90€ Attitude  230.02  161.00€
εξωτ. B8651AA 150.66  105.50€ εξωτ. 19507002  180.50€  120.90€ εξωτ. A4757AA  155.87 109.10€
εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32962000  108.95€  73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
concetto-19345001_1.jpg tesi-a6585aa_1.jpg eurostylenew-19507003_1.jpg
Concetto New  287.05€  192.30€ Tesi  235.35 164.70€ EuroStyle New  281.05€ 188.30€
εξωτ. 19345001  178.10€  119.30€ εξωτ. A6585AA  161.20 112.80€ εξωτ. 19507003  172.10€ 115.30€
εσωτ. 32962000  108.95€  73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32962000  108.95€ 73.00€
essencenew-19286001_1.jpg eurodisc-19549002_1.jpg ceramix-a5666aa_1.jpg
Essence New  297.05€  199.10€ EuroDisc  319.75€  214.20€ Ceramix Blue  247.63 173.30€
εξωτ. 19286001  188.10€  126.10 εξωτ. 19549002  210.80€  141.20€ εξωτ. A5666AA  173.48 121.40€
εσωτ. 32962000  108.95€  73.00€ εσωτ. 32962000  108.95€  73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
europlus-19537002_1.jpg strada-a5852aa_1.jpg tonic-a6339aa_1.jpg
EuroPlus  317.95€  213.00€ Strada  258.08  180.70€ Tonic II  258.08 180.70€
εξωτ. 19537002 209.00€  140.00€ εξωτ. A5852AA  183.93 128.80€ εξωτ. A6339AA  183.93 128.80€
εσωτ. 32962000 108.95€  73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
melange-a4719aa_1.jpg moments-a4716aa_1.jpg ceraplus-b8299aa_1.jpg
Melange  260.15  182.10€ Moments  262.22€ 183.50€ Ceraplus  272.64  190.80€
εξωτ. A4719AA 186.00 130.20€ εξωτ. A4716AA  188.07 131.60€ σετ B8299AA
εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€  
ceratherm-a4659aa_1.jpg ceratherm-a4662aa_1.jpg quadra-19455000_1.jpg
Ceratherm  296.17  207.30€ Ceratherm  341.99  239.40€ Quadra  451.45€  302.50€
εξωτ. A4659AA 222.02  155.40€ εξωτ. A4662AA 267.84  187.50€ εξωτ. 19455000 342.50€  229.50€
εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32962000 108.95€  73.00€
θερμοστατική θερμοστατική  
lineare-19296000_1.jpg eurocube-19898000_1.jpg atrio-19463001_1.jpg
Lineare  451.45€  302.50€ EuroCube  458.85€  307.40€ Atrio  587.95€  393.90€
εξωτ. 19296000 342.50€  229.50€ εξωτ. 19898000 349.90€  234.40€ εξωτ. 19463001 479.00€ 320.90€
εσωτ. 32962000  108.95€  73.00€ εσωτ. 32962000 108.95€  73.00€ εσωτ. 32962000  108.95€ 73.00€
veris-19367000_1.jpg allure_19317000_1.jpg allure_br-19789000_1.jpg
Veris  689.15€  461.70€ Allure  689.15€  461.70€ Allure Brilliant  757.25€ 507.40€
εξωτ. 19367000 580.20€ 388.70€ εξωτ. 19317000 580.20€ 388.70€ εξωτ. 19789000 648.30€ 434.40€
εσωτ. 32962000  108.95€ 73.00€ εσωτ. 32962000  108.95€ 73.00€ εσωτ. 32962000  108.95€ 73.00€
eurosmart-36321000_1.jpg grohtherm-19467000_1.jpg allure_19380000_1.jpg
EuroSmart  785.20€  526.10€ Grohtherm 3000 1016.6€ 681.10€ Allure  1190.30€ 797.50€
εξωτ. 36321000 539.00€ 361.10€ εξωτ. 19467000 660.60€ 442.60€ εξωτ. 19380000 834.30€ 559.00€
εσωτ. 36322000 246.20€ 165.00€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€
  θερμοστατική θερμοστατική
grohtherm-19568000_1.jpg allure_br-19791000_1.jpg  
Grohtherm 3000 1246.40€ 835.10€ Allure Brilliant  1397.60€ 936.40€  
εξωτ. 19568000 890.40€ 596.60€ εξωτ. 19791000 1041.60€ 697.90€  
εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€  
θερμοστατική θερμοστατική  
     
Μπαταρίες εντοιχισμού 2 εξόδων
Rivoli_8525C-1_P1.jpg Rosa_7955C-1_P1.jpg Zoe_7935C-1_P1.jpg
Rivoli  85.97€  44.7€ Rosa  98.27€  51.1€ Zoe  110.57€  57.5€
σετ 8525C-1 σετ 7955C-1 σετ 7935C-1
Machhito_ZC24227C_P1.jpg Dalis_BM34F02C_P1.jpg Luis_7915D-1_P1.jpg
Macchito  122.87€ 63.9€ Dalis  147.47€ 76.7€ Luis  147.47€ 76.7€
σετ ZC24227C σετ BM34F02C σετ 7915D-1
    εκτός αποθέματος
Rubicon_QM34A13_P1.jpg ZB34K13C_P1.jpg JB_AC34K13C_P1.jpg
Rubicon  181.91€  94.6€ ZB  184.37€  95.9€ JB  184.37€  95.9€
σετ QM34A13 σετ ZB34K13C σετ AC34K13C
εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος εκτός αποθέματος
Fagus_VN34K13C_P1.jpg Ginko_CA34K13C_P1.jpg Sinar_FA24163C_P1.jpg
Fagus  184.37€  95.9€ Ginko  190.65€ 99.1€ Sinar  195.57€ 101.7€
σετ VN34K13C σετ CA34K13C σετ FA24163C
εκτός αποθέματος    
bauclassic_29047000_p1.jpg klint-142030_1.jpg Sinar_FA24X63C_P1.jpg
BauClassic  139.95€ 104.95€ Klint  153.8€ 106.1€ Sinar  207.87€ 108.1€
σετ 29047000+ σετ 142030 σετ FA24Χ63C
    3 εξόδων
bauedge_29039000_p1.jpg bauloop_29041000_p1.jpg taya-40050r_1.jpg
BauEdge  147.81€ 110.86€ BauLoop  147.81€ 110.86€ Taya  178.4€ 123.1€
σετ 29039000 σετ 1#29041000 σετ 40050R
tech-12050r_1.jpg 68008JW3_P1.jpg 68009JW4_P1.jpg
Tech  178.4€ 123.1€ 239.9€ 124.7€ 244.8€ 127.3€
σετ 12050R σετ 68008JW3 σετ 68009JW4
  θερμοστατική θερμοστατική
tonda-145030_1.jpg konvex-17050r_1.jpg slot-135030_1.jpg
Tonda  190.7€ 131.6€ Konvex  190.7€ 131.6€ Slot  196.8€ 135.8€
σετ 145030 σετ 17050R σετ 135030
italia-35050r_1.jpg quadra-144030_1.jpg profili-45050r_1.jpg
Italia  203.0€ 140.1€ Quadra  209.1€ 144.3€ Profili  215.3€ 148.6€
σετ 35050R σετ 144030 σετ 45050R
ceraplan-a6115aa_1.jpg java-28050r_1.jpg mara-a9025aa_1.jpg
CeraPlan III   212.62 148.80€ Java  277.6€ 157.0€ Mara  229.34 160.50€
εξωτ. A6115AA 138.47 96.90€ σετ 28050R εξωτ. A9025AA 155.19 108.60€
εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€   εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
eurosmart-19450002_1.jpg cerasprint-a5723aa_1.jpg connect-a5802aa_1.jpg
EuroSmart  300.85€ 201.60€ Cerasprint  232.93 163.00€ Connect  236.09 165.30€
εξωτ. 19450002  191.90€ 128.60€ εξωτ. A5723AA 158.78 111.10€ εξωτ. A5802AA  161.94 113.40€
εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€  εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
laghi-44050r_1.jpg active-b8652aa_1.jpg tesi-a6586aa_1.jpg
Laghi  239.9€ 165.5€ Active  239.07  167.30€ Tesi  245.68 172.00€
σετ 44050R εξωτ. B8652AA  164.92 115.40€ εξωτ. A6586A  171.53 120.10€
   εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
eurosmart-19382000_1.jpg attitude-a4758aa_1.jpg eurostyle-19506002_1.jpg
EuroSmart  308.55€  206.80€ Attitude  247.75 173.40€ EuroStyle  353.45€  236.80€
εξωτ. 19382000 199.60€ 133.80€ εξωτ. A4758AA 173.60 121.50€ εξωτ. 19506002 244.50€  163.80€
σωτ. 32963000 108.95€ 73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32963000  108.95  73.00€
concetto-19346001_1.jpg melange-a4720aa_1.jpg ceramix-a5664aa_1.jpg
Concetto New  348.05€ 233.20€ Melange  265.67 186.00€ Ceramix Blue  268.09 187.70€
εξωτ. 19346001 239.10€ 160.20€ εξωτ. A4720AA 191.52 134.10€ εξωτ. A5664AA 193.94 135.80€
εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
eurostylenew-19506003_1.jpg tolomeo-83010_1.jpg delizia-58010_1.jpg
EuroStyle New  321.55€ 215.40€ Tolomeo  276.8€  191.0€ Delizia  276.8€  191.0€
εξωτ. 19506003 212.60€ 142.40 σετ 83010 σετ 58010
εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€    
essencenew-19285001_1.jpg moments-a4717aa_1.jpg strada-a5853aa_1.jpg
Essence New  343.95€ 230.40€ Moments  278.25 194.80€ Strada  278.75€ 195.10€
εξωτ. 19285001 235.00€ 157.40 εξωτ. A4717AA 204.10 142.90€ εξωτ. A5853AA 204.60 143.20€
εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€
oxford-6372_1.jpg eurodisc-19548002_1.jpg denver-6472_1.jpg
Oxford  282.9€  195.2€ EuroDisc  383.45€ 256.90€ Denver  289.1€ 199.5€
σετ 6372 εξωτ. 19548002 274.50€ 183.90€ σετ 6472
  εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€  
europlus-19536002_1.jpg tonic-a6340aa_1.jpg eurocube-19896000_1.jpg
EuroPlus  381.15€  255.30€ Tonic II  308.88 216.20€ EuroCube  449.15€ 300.90€
εξωτ. 19536002 272.20€ 182.30€ εξωτ. A6340A  234.73 164.30€ εξωτ. 19896000 340.20€ 227.90€
εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32963000  108.95€  73.00€
ceratherm-a4888aa_1.jpg ceratherm-a5620aa_1.jpg quadra-19456000_1.jpg
CeraTherm  385.45  269.80€ CeraTherm  386.63  270.60€ Quadra  508.25€ 340.50€
εξωτ. A4888AA 311.30 217.90€ εξωτ. A5620AA 312.48 218.70€ εξωτ. 19456000 399.30€ 267.50
εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. Α1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 32963000 108.95€ 73.00€
θερμοστατική θερμοστατική  
lineare-19297000_1.jpg luce-84010_1.jpg atrio-19459001_1.jpg
Lineare  502.85€  336.90€ Luce  442.8€ 305.5€ Atrio  695.75€  466.10€
εξωτ. 19297000 393.90€ 263.90€ σετ 84010 εξωτ. 19459001 586.80€ 393.10€
εσωτ.32963000  108.95€  73.00€   εσωτ. 32963000 108.95€ 73.00€
allure_19315000_1.jpg veris-19344000_1.jpg grandera-19920000_1.jpg
Allure  746.05€ 499.90€ Veris  743.75€  498.30€ Grandera  745.55€ 499.50
εξωτ. 19315000 637.10€ 426.90€ εξωτ. 19344000 634.80€ 425.30 εξωτ. 19920000 636.60€ 426.50€
εσωτ. 32963000 108.95€ 73.00€ εσωτ. 32963000 108.95€ 73.00€ εσωτ. 32963000  108.95€ 73.00€
grohtherm-19985000_1.jpg allure_br-19785000_1.jpg grohtherm-19355001_1.jpg
Grohtherm 1000 809.60€ 542.40€ Allure Brilliant  865.65€ 580.00€ Grohtherm 2000 999.50€ 669.70€
εξωτ. 19985000 453.60€ 303.90€ εξωτ. 19785000 756.70€ 507.00€ εξωτ. 19355001 643.50€ 431.20€
εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 32963000 108.95€ 73.00€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€
θερμοστατική   θερμοστατική
grohtherm-19958000_1.jpg grandera-19937000_1.jpg grohtherm-19468000_1.jpg
Grohtherm Cube 987.90€ 661.90€ Grandera  1189.50€ 797.00€ Grohtherm 3000 1116.80€ 748.30€
εξωτ. 19958000 631.90€ 423.40€ εξωτ. 19937000 833.50€ 558.50€ εξωτ. 19468000 760.80€ 509.70€
εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€
  θερμοστατική θερμοστατική
atrio-19399000_1.jpg atrio-19395000_1.jpg grohtherm-19567000_1.jpg
Atrio  1198.00€ 802.60€ Atrio  1198.00€ 802.60€ Grohtherm 3000 1307.30€ 875.90€
εξωτ. 19399000 842.00€ 564.10€ εξωτ. 19395000 842.00€ 564.10€ εξωτ. 19567000 951.30€ 637.40€
εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€
θερμοστατική θερμοστατική θερμοστατική
veris-19364000_1.jpg allure_19446000_1.jpg grohtherm-27618000_1.jpg
Veris    1327.40€ 889.40€ Allure  1399.90€ 937.90€ Grohtherm F  1748.80€ 1171.70€
εξωτ. 19364000 971.40€ 650.80€ εξωτ. 19446000 1043.90€ 699.40€ εξωτ. 27618000 1392.80€ 933.20€
εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€ εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€
θερμοστατική θερμοστατική θερμοστατική
allure_br-19792000_1.jpg    
Allure Brilliant  1570.60€ 1052.30€    
εξωτ.19792000 1214.60€ 813.80€    
εσωτ. 35500000 356.00€ 238.50€
 
θερμοστατική    
a1000nu_1.jpg    
εσωτερικός μηχανισμός Ideal
   
Α1000NU 74.15 51.90€    
     
Εντοιχιζόμενα σετ    
42-0810_1.jpg 42-8251_1.jpg 42-0809_1.jpg
42-0810 42-8251 42-0809
148.80€  92.26€ 186.00€  115.32€ 246.76€  152.99€
43-0503_1.jpg 43-0403_1.jpg 42-8254_1.jpg
Vento  43-0503 43-0403 42-8254
248.00€  153.76€ 272.80€  169.14€ 334.80€  207.58€
42-0825_1.jpg 42-8250_1.jpg  
 42-0825 42-8250  
 384.40€  238.33€ 409.20€  253.70€  
     
Διανομείς πολλών εξόδων    
tonda-r4751_1.jpg konvex-17151n_1.jpg taya-40151n_1.jpg
Tonda  147.6€  101.8€ Konvex  153.8€  106.1€ Taya  153.8€  106.1€
σετ R4751 σετ 17151N
σετ 40151N
3 εξόδων 3 εξόδων 3 εξόδων
tech-12151n_1.jpg oxford-19441_1.jpg java-28151n_1.jpg
Tech  153.8€  106.1€ Oxford  172.2€  118.8€ Java  178.4€  123.1€
σετ 12151N
σετ 19441 σετ 28151N
3 εξόδων 3 εξόδων 3 εξόδων
quadra-r4758_1.jpg profili-45151n_1.jpg italia-35151n_1.jpg
Quadra  190.7€  131.6€ Profili  190.7€ 131.6€ Italia  196.8€  135.8€
σετ R4758 σετ 45151N σετ 35151N
3 εξόδων 3 εξόδων 3 εξόδων
laghi-44151n_1.jpg a4657aa_1.jpg a3454aa_1.jpg
Laghi  215.3€ 148.6€ 229.71 160.80€ 245.21 171.70€
σετ 44151N εξωτ. Α4657ΑΑ    63.92 44.70€ εξωτ. Α3454ΑΑ  79.42 55.60€
3 εξόδων εσωτ. A2391NU  165.79 116.10€ εσωτ. A2391NU 165.79 116.10€
  3 εξόδων 3 εξόδων
29702000_1.jpg 29704000_1.jpg eurosmart-19970002_1.jpg
455.70€  305.30€ 531.90€  356.40€ Eurosmart   586.90€ 393.20€
σετ 29702000 σετ 29704000
εξωτ. 19970002   89.00€ 59.60€
2 εισόδων  2 εξόδων 2 εισόδων  3 εξόδων εσωτ. 29706000 497.90€ 333.60€
    2 εισόδων  2 εξόδων
eurosmart-19972002_1.jpg grandera-19942000_1.jpg atrio-19134000_1.jpg
Eurosmart        635.30€ 425.60€ Grandera        823.10€ 551.40€ Atrio  903.20€ 605.10€
εξωτ. 19972002   89.00€ 59.60€ εξωτ. 19942000 276.80€ 185.40€ εξωτ. 19134000 356.90€ 239.10€
εσωτ. 29708000 546.30€ 366.00€ εσωτ. 29708000 546.30€ 366.00€ εσωτ. 29708000 546.30€ 366.00€
2 εισόδων  3 εξόδων 2 εισόδων  3 εξόδων 2 εισόδων  3 εξόδων
allure-19590000_1.jpg allure_br-19798000_1.jpg veris_ondus-19448000_1.jpg
Allure  877.00€ 587.60€ Allure Brilliant  873.30€  585.10€ Veris Ondus  932.60€ 624.90€
εξωτ. 19590000 386.70€ 259.10€ εξωτ. 19798000 383.00€ 256.60€ εξωτ. 19448000 442.30€ 296.40€
εσωτ. 29033000 490.30€ 328.50€ εσωτ. 29033000 490.30€ 328.50€ εσωτ. 29033000 490.30€ 328.50€
2 εισόδων  3 εξόδων 2 εισόδων 3 εξόδων 2 εισόδων  3 εξόδων
     
Διακόπτες    
costal-19808001_1.jpg eurocube-19910000_1.jpg grohtherm-19243001_1.jpg
Costa L  1/2"         80.50€  53.90€ Eurocube  1/2"   124.10€ 83.10€ Grohtherm 2000 1/2" 152.80€ 102.4€
Costa L  3/4"         99.60€  66.70€ Eurocube  3/4"   143.20€ 95.90€ Grohtherm 2000 3/4" 171.90€ 115.2€
εξωτ. 19808001    49.40€  33.10€ εξωτ. 19910000   93.00€ 62.30€ εξωτ. 19243001   121.70€ 81.60€
εσ. 29800000 1/2" 31.10€  20.80€ εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€ εσ. 29800000 1/2" 31.10€  20.80€
εσ. 29802000 3/4" 50.20€  33.60€ εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€ εσ. 29802000 3/4" 50.20€  33.60€
grohtherm-19470000_1.jpg atrio-19088000_1.jpg allure_19384000_1.jpg
Grohtherm 3000 1/2" 152.80€ 102.4€ Atrio I 1/2" 251.50€ 168.50€ Allure (Ι) 1/2" 270.20€ 181.00€
Grohtherm 3000 1/2" 171.90€ 102.4€ Atrio I 3/4" 270.60€ 181.30€ Allure (Ι)  3/4" 289.30€ 193.80€
εξωτ. 19470000  121.70€ 81.60€ εξωτ. 19088000 220.40€ 147.70€ εξωτ. 19384000 239.10€ 160.20€
εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€ εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€ εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€
εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€ εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€ εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€
allure_19334000_1.jpg grohtherm-19981000_1.jpg atrio-19069000_1.jpg
Allure (Υ)  1/2" 270.20€ 181.00€ Grohth.1000 1/2" 111.80€ 74.90€ Atrio Y 1/2" 304.50€ 204.00€
Allure (Υ)  3/4"  289.30€ 193.80€ Grohth.1000 3/4" 130.90€ 87.70€ Atrio Y 3/4" 323.60€ 216.80€
εξωτ. 19334000 239.10€ 160.20€ εξωτ. 19981000 80.70€  54.10€ εξωτ. 19069000 273.40 183.20€
εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€ εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€ εσ. 29800000 1/2" 31.10€ 20.80€
εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€ εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€ εσ. 29802000 3/4" 50.20€ 33.60€
allure_br-19796000_1.jpg veris_ondus-19444000_1.jpg grohtherm_f-27623000_1.jpg
Allure Brilliant  343.00€ 229.80€ Veris - Ondus  377.60€ 254.00€ Grohtherm F    676.80€ 453.50€
εξωτ. 19796000 282.40€ 189.20€ εξωτ. 19444000 317.00€ 212.40€ εξωτ. 27623000 429.10€ 287.50€
εσωτ. 29032000 60.60€ 40.60€ εσωτ. 29032000  60.60€ 40.60€ εσωτ. 35028000 247.70€ 166.00€
grohtherm_f-27625000_1.jpg    
Grohtherm F  2000.9€ 1340.60€    
εξωτ. 27625000 1197.80€ 802.50€    
εσωτ. 35031000 803.10€ 538.10€    
     
θερμοστάτες    
51-0613_1a.jpg mixaz_1.jpg mixer_1.jpg
Mix - Valve  51-0613  1/2'' 43-0010  Mixaz 1/2''
43-0099  Mixer 1/2''
27.4€  16.9€ 61.5€  38.1€ 110.7€  68.6€
controler-43-1204_1.jpg controler-43-1203_1.jpg a3813nu_1.jpg
43-1204  Controler 1/2''
43-1203  Controler 1/2''
A3813NU
118.1€ 73.2€ 123.0€ 76.3€ 123.32  86.30€
10-2070_1.jpg    
10-2070    
243.5€  151.0€    
     
Ελεγχόμενης ροής    
r38_1.jpg 420sh_1.jpg 415sh_1.jpg
Ρυθμιστής ροής  R38 Φλουσόμετρο ντους  420/SH Φλουσόμετρο ντους  415/SH
4.96€  3.42€ 55.8€  38.5€ 60.8€  42.0€
410sh_1.jpg marte-mix_1.jpg mida-push_1.jpg
Φλουσόμετρο ντους  410/SH Marte Mix  43-1008 Mida Push  43-1020
73.2€  50.5€ 97.2€ 60.3€ 99.6€ 61.8€
exterior-43-6710_1.jpg euroeco-36267000_1.jpg interior-43-6718_1.jpg
Exterior 43-6710 Euroeco  36267000  1/2'' Interior  43-6718
106.64€  66.12€ 145.00€  97.10€ 156.24€  96.87€
euroeco-36268000_1.jpg 10-2061_1.jpg  
Euroeco  36268000 10-2061  
164.10€  110.00€ 167.3€  103.7€
     
     
Οι τιμές σε αυτή την σελίδα περιλαμβάνουν το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος της εντοιχιζόμενης
μπαταρίας