Αρχική > Πλακάκια > ψηφίδες
 
Εκπτώσεις -34% στα Orografia, -19% στα Karag, -27% στα Golden Blue, -27% στα Best Tiles.
-50% στα Keros.
baracunda_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg pool_tiles_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg nube_31x46.7_p1.jpg
Baracunda Pool Tiles Ψηφίδες Πισίνας
22.3€/μ²  16.3€/μ² 26.0€/μ²  19.0€/μ² 28.2€/μ²  23.7€/μ²
niebla_best_tiles_2017_2018_p1.jpg swimming_pool_mosaico_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg glass-mosaics-e_1.jpg
Niebla Swimming Pool Mosaico Glass Mosaics
34.0€/μ²  24.8€/μ² 37.2€/μ²  27.2€/μ² MC201 49.6€/μ²  32.7€/μ²
    MC301 59.5€/μ²  39.3€/μ²
glass-mosaics_1.jpg glass-mosaics-d_1.jpg glass-mosaics-b_1.jpg
Glass Mosaics Glass Mosaics Glass Mosaics
49.6€/μ²  32.7€/μ² BR6002 49.6€/μ²  32.7€/μ² MC901  59.5€/μ²  39.3€/μ²
  Bali 152.5€/μ²  100.7€/μ² Lagos Negro 223.2€/μ² 147.3€/μ²
  aqua  
psifides_d21-d30_p1.jpg river-stone_1.jpg psifides_d11-d20_p1.jpg
D21 - D30 Perla series D11 - D20
49.0€/μ²  41.2€/μ² 105.40€/μ²  69.60€/μ² 99.0€/μ²  83.2€/μ²
119.0€/μ²  100.0€/μ²   129.0€/μ²  108.4€/μ²
irida_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg stone_votsalo_1.jpg psifides_d01-d10_p1.jpg
Irida Stone series D01 - D10
114.0€/μ²  83.2€/μ² 130.2€/μ²  85.9€/μ² 109.0€/μ²  91.6€/μ²
    229.0€/μ²  192.4€/μ²
oval-pebles_1.jpg enjoy_mix_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg marble_1.jpg
Oval series Enjoy Mix Marble
141.4€/μ²  93.3€/μ² 147.2€/μ²  107.5€/μ² 173.6€/μ²  114.6€/μ²
173.6€/μ²  114.6€/μ²
 
mosavit_1.jpg glass-mosaics-c_1.jpg on_line_collection_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Mosavit Glass Mosaics On Line Collection
173.6€/μ²  114.6€/μ² Mix Gold 186.0€/μ² 122.8€/μ² 172.6€/μ²  126.0€/μ²
  Nacar Arena 446.4€/μ² 294.6€/μ²  
natural_flower_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg rain_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg marble_glass_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Natural Flower Rain Marble Glass
172.8€/μ²  126.1€/μ² 185.6€/μ²  135.5€/μ² 224.1€/μ² 163.6€/μ²
metallic_leaves_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg multicolor_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg inkas_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg
Metallic Leaves Multicolor Inkas
224.1€/μ²  163.6€/μ² 249.6€/μ²  182.2€/μ² 249.6€/μ²  182.2€/μ²
metallic_oval_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg mosaicos_no3_p1.jpg mosaicos_no4_p1.jpg
Metallic Oval Mosaicos Paint  1.5x1.5 Mosaicos Glass  2.5x2.5
253.0€/μ²  184.7€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ²
mosaicos_no5_p1.jpg mosaicos_no1_p1.jpg mosaicos_no2_p1.jpg
Mosaicos Pause  2.5x2.5 Mosaicos Rec  1.5x10 Mosaicos Art Mix 2.5x2.5, 1.5x1.5
422.5€/μ²  211.3€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ² 422.5€/μ²  211.3€/μ²
real_metal_golden_blue_ceramica_2017_p1.jpg    
Real Metal

326.4€/μ²  238.3€/μ²