Αρχική > Μπαταρίες > τηλέφωνα & εξαρτήματα
 
Έκπτωση -30% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre, -40% στα Vinci, 
-25%, -33% στα Grohe, -17% στα Gloria και άλλες προσφορές.
     
Σετ στήριγμα-τηλέφωνο-σπιράλ Σετ βέργα-τηλέφωνο-σπιράλ Τηλέφωνα ντους
Στηρίγματα ντους Βέργες ντους Σπιράλ ντους
Παροχές εντοιχισμού Αναλώσιμα  
     
     
Σετ στήριγμα-τηλέφωνο-σπιράλ
  has_51_p1.jpg idealrain-b9506aa_1.jpg
Huida Has 51 ε Idealrain S1 ε #Β9506ΑΑ
26.04€  16.15€ 27€  17€ 36.02  25.20€
1 ροής 1 ροής 1 ροής
idealrain-b9507aa_1.jpg idealrain-b9454aa_1.jpg idealrain-b9459aa_1.jpg
Idealrain S3 ε #Β9507ΑΑ Idealrain M3 ε #Β9454ΑΑ Idealrain L1  Β9459ΑΑ
43.83€  30.70€ 44.89  31.40€ 53.26  37.30€
3 ροών 3 ροών 1 ροής
idealrain-b0019aa_1.jpg idealrain-b0020aa_1.jpg idealrain-b9460aa_1.jpg
Idealrain Cube M1  Β0019ΑΑ Idealrain Cube M3 ε #Β0020ΑΑ Idealrain L3  Β9460ΑΑ
53.63€  37.50€ 59.71  41.80€ 70.90  49.70€
1 ροής 3 ροών 3 ροών
new_tempesta_2780300E_p1.jpg idealrain-b0023aa_1.jpg idealrain-b9841aa_1.jpg
New Tempesta 100 ε 2780300E Idealrain Cube XL3  Β0023ΑΑ Idealrain Pro S1  Β9841ΑΑ
67.93€  50.94 75.45  52.80€ 92.57  64.80€
2 ροών 3 ροών 1 ροής
denver_19150_p1.jpg idealrain-b9843aa_1.jpg oxford_19151_p1.jpg
Denver  19150 Idealrain Pro M1  Β9843ΑΑ Oxford  19151
79€  67€ 99.76  69.80€ χρωμέ  89€ 76€
1 ροής 1 ροής 1 ροής
     
     
Σετ βέργα-τηλέφωνο-σπιράλ
idealrain-b1489aa_1.jpg idealrain-b9412aa_1.jpg idealrain-b0006aa_1.jpg
IdealsStream   1#Β1489ΑΑ Idealrain M1  1#Β9412ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0006ΑΑ
55.0€  38.5€ 76.01  53.20€ 77.93  54.60€
60cm, 3 ροές 60cm, 1 ροής 60cm, 1 ροής
idealrain-b0008aa_1.jpg idealrain-b9414aa_1.jpg idealrain-b0010aa_1.jpg
Idealrain Cube M3  Β0008ΑΑ Idealrain M1  Β9414ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0010ΑΑ
82.77  57.90€ 88.78  62.10€ 90.09  63.10€
60cm, 3 ροών 90cm, 1 ροής 90cm, 1 ροής
idealrain-b0012aa_1.jpg tempesta-27644000_1.jpg idealrain-b9427aa_1.jpg
Idealrain Cube M3  Β0012ΑΑ New Tempesta 100  27644000 Idealrain L3  Β9427ΑΑ
97.34  68.10€ 116.90€  78.30€ 113.96  79.80€
60cm, 3ροών 60cm, 3 ροών 90cm, 3 ροών
idealrain-b9829aa_1.jpg idealrain-b9830aa_1.jpg idealrain-b9434aa_1.jpg
Idealrain Pro S1  Β9829ΑΑ Idealrain Pro S3  Β9830ΑΑ Idealrain XL3  Β9434ΑΑ
119.29  83.50€ 124.12  86.90€ 126.60  88.60€
60cm, 1 ροής 60cm, 3 ροών 90cm, 3 ροών
idealrain-b0017aa_1.jpg idealrain-b9833aa_1.jpg newtempesta-28436001_1.jpg
Idealrain Cube XL3  Β0017ΑΑ Idealrain Pro M1  Β9833ΑΑ New Tempesta   28436001
129.02€  90.30€ 131.38  92.00€ 137.60€  92.20€
90cm, 3 ροών 60cm, 1 ροής 60cm
idealrain-b9834aa_1.jpg idealrain-b9836aa_1.jpg powersoul-27738000_1.jpg
Idealrain Pro M3  Β9834ΑΑ Idealrain Pro M3  1#Β9836ΑΑ Pοwer & Soul  27738000
136.28  95.40€ 144.77  101.30€ 408.50€  273.70€
60cm,  3 ροών 90cm, 3 ροών 90cm, 4 ροώνΤηλέφωνα ντους
   
     
Beca  22-1005 Titania  22-0121 Assos  22-1526
3.35€  2.08€ 4.71€  2.28€ 8.93€  2.28€
1 ροής, Φ6.1 1 ροής, Φ6.9 1 ροής
     
Onda  16-0105 Amica  22-0133 Anti Calcar  2#22-0113
4.34€  2.69€ 5.95€  2.93€ 5.08€  3.15€
1 ροής, Φ6.2 1 ροής, Φ8.5 1 ροής, Φ7
     
Alco  09-0102 Saini  16-1406 Facile  10-0108
5.33€  3.30€ 7.69€  3.75€ 6.08€  3.77€
  3 ροών, Φ7.2  
     
Aosta  1#22-1028 Lady  2#16-1011 Curva Mix  16-7555
8.43€  3.91€ 8.43€  4.08€ 7.19€  4.46€
1 ροής, Φ10 1 ροής 3 ροών, Φ6.5
     
Eka-2  13-0205 Kouzinas  23-0205 Fino   16-1514
7.32€  4.54€ 9.67€  4.73€ 7.69€  4.77€
  1 ροής 1 ροής, Φ7.5
     
Domus  13-0175 Antica  23-0109 Etna - 4  13-0502
7.69€  4.77€ 8.06€  5.00€ 8.56€  5.31€
1 ροής 1 ροής  
     
Fitina  16-1521 Oval  16-1608 Space  1#23-0005
8.93€  5.54€ 8.93€  5.54€ 9.30€  5.77€
 1 ροής 1 ροής 1 ροής
     
Turbo-S  13-7362 Moda  1#16-1815 Top-5  16-0506
9.30€  5.77€ 9.67€  6.00€ 9.67€  6.00€
3 ροών, Φ8.2 1 ροής 4 ροών, Φ8.2
     
1#Pur  16-1485 Verdi - 4  13-0504  
9.92€  6.15€ 10.91€  6.76€  
3 ροών, Φ8.6    
     
Forte  1#16-3515 Orta  16-3519 Colonati  23-0139
11.53€  7.15€ 11.53€  7.15€ 12.28€  7.61€
3 ροών, Φ10 3 ροών, Φ9.5 1 ροής
idealrain-b9400aa_1.jpg   idealrain-b9401aa_1.jpg
Idealrain S1  Β9400ΑΑ Oto  1#22-3809 Idealrain S3  Β9401ΑΑ
13.40€  9.50€ 17.61€  10.92€ 17.60€  12.30€
1 ροής 3 ροών, Φ10 3 ροών
sintesi_e082040_p1.jpg idealrain-b0002aa_1.jpg idealrain-b9403aa_1.jpg
Sintesi  1#E082040 Idealrain Cube M1  #Β0002ΑΑ Idealrain  Β9403ΑΑ
15€  13€ 20.70  14.50€ 24.80  17.40€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
idealrain-b9402aa_1.jpg   idealrain-b9405aa_1.jpg
Idealrain M1  #Β9402ΑΑ Antica 2 Idealrain L3  Β9405ΑΑ
29.26  20.50€ 46-0169 χαλκού  33.48€ 20.76€ 31.00  21.70€
1 ροής CHER bronze 01982   29€ 1 ροής
  CHER χρυσό 01990   37€  
  1 ροής  
idealrain-b0003aa_1.jpg newtempesta-27923000_1.jpg idealrain-b9407aa_1.jpg
Idealrain Cube  1#Β0003ΑΑ New Tempesta 27923000 Idealrain  Β9407ΑΑ
31.00  21.70€ 36.20€  24.30€ 35.10  24.60€
3 ροών   3 ροών
c4700_p1.jpg emotion_e082027_p1.jpg idealrain-b0005aa_1.jpg
1#C4700  ε Emotion  E082027 Idealrain Cube XL3  Β0005ΑΑ
29€  25€ 29€  25€ 43.40  30.40€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
new_tech_inox_e082019_p1a.jpg emotion_e082043_p1.jpg new_tech_black_matt_e082040_p1.jpg
New Tech Inox E082019
Emotion  E082043 Sintesi Black Matt  E082040
36€  31€ 36€  31€ 36€  31€
1 ροής 1 ροής 1 ροής
denver_19150_p1.jpg 39_17000_p1.jpg newtempesta_28419001_p1.jpg
Denver  19150 Konvex  39/17000 New Tempesta  28419001
38€  32€ 39€  33€ 49.66€ 37.25€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
quadra_black_matt_e082070_p1.jpg emotion_e082051_p1.jpg has_4a.jpg
Thin Black Matt  E082070 Emotion  E082051 #Has 4 ε Brass
45€  38€ 47€  40€ 66€  40€
1 ροής 3 ροών 1 ροής, ορειχάλκινο
oxford_19151_p1.jpg newtempesta-27574001_1.jpg eurocube-27698000_1.jpg
Oxford  19151 New Tempesta  27574001 EuroCube  27698000
χρωμέ  48€  41€ 68.40€  45.80€ 90.50€  60.70€
1 ροής 3 ροών 1 ροής
emotion_e082073_p1.jpg euphoria-27367000_1.jpg euphoria-27222000_1.jpg
Emotion  E082073
Euphoria  27367000 Euphoria  27222000
82€  70€ 113.20€  75.90€ 128.00€  85.80€
3 ροών 1 ροής 3 ροών
    κατ' όπιν ειδικής παραγγελίας
euphoria-27220000_1.jpg relaxa-trio-28793000_1.jpg powersoul-27673000_1.jpg
Euphoria  27220000 Relexa trio  28793000 Power & Soul  27673000
128.00€  85.80€ 149.10€  99.90€ 202.10€  135.40€
3 ροών, Eco 3 ροών 4 ροών, Φ13
κατ' όπιν ειδικής παραγγελίας    
relaxa_five-28796000_1.jpg powersoul-27664000_1.jpg sena-28034000_1.jpg
Relexa five 28796000 Power & Soul  27664000 Sena 28034000
220.20€  147.60€ 224.60€  150.50€ 278.50€  186.60€
5 ροών 4 ροών, Φ13 1 ροής
     
Στηρίγματα    
  idealrain-b9467aa_1.jpg  
Local  03-1307 IdealRain ε #B9467AA Smart  03-5320
3.35€  2.08€ 5.58  3.90€ 6.82€  4.23€
κινούμενο σταθερό κινούμενο
idealrain-b0029aa_1.jpg idealrain-b9468aa_1.jpg e119040_p1.jpg
IdealRain Cube  #B0029AA IdealRain  #B9468AA E119040 ε
9.24€  6.50€ 9.30€  6.50€ 9€  8€
κινούμενο κινούμενο κινούμενο
28622000_1.jpg 38_12000_p1.jpg 19142_p1.jpg
Relexa  28622000 38/12000 19142
18.00€  12.10€ 25€ 21€ Χρώμιο  25€ 21€
σταθερό κινούμενο κινούμενο
38_45000_p1.jpg idealrain-b9846aa_1.jpg

27693000_1.jpg

38/45000 IdealRain  B9846AA Euphoria Cube  27693000
28€  24€ 39.49  27.60€ 42.60€  28.50€
σταθερό σταθερό, μεταλλικό σταθερό

28623000_1.jpg

idealrain-b9847aa_1.jpg new_tech_black_matt_e119040_p1.jpg
1#28623000 IdealRain  B9847AA New Tech Black Matt E119040
44.80€  30.00€ 51.15  35.80€ 42€  36€
κινούμενο κινούμενο κινούμενο
27075000_1.jpg 27055000_1.jpg e021067_p1.jpg
Rainshower classic  27075000 27055000 E021067
60.90€  40.80 78.30€  52.50€ 65€  55
σταθερό κινούμενο περιστρεφόμενο
grandera-27969000_1.jpg    
Grandera  27969000    
163.70€  109.70€

σταθερό    
aquatunes-26268lvo_1.jpg    
Aqua Tunes  26268LVO    
279.80€  187.50€    
Ηχείο BlueTooth για βέργα    
     
Βέργες ντους
   
  idealrain-b9420aa_1.jpg idealrain-b9428aa_1.jpg
Trio  23-7201  60cm Idealrain  Β9420ΑΑ  60cm Idealrain  Β9428ΑΑ  60cm
19.84€  10.43€ 40.73  28.50 40.73  28.50
sinthesi_e087001_p1.jpg idealrain-b9429aa_1.jpg idealrain-b9422aa_1.jpg
Sintesi  E087001  70cm Idealrain  1#Β9429ΑΑ  90cm Idealrain  1#Β9422ΑΑ  90cm
39€  33€ 53.26  37.30€ 53.26  37.30€
easy_e087024_p1.jpg tempesta_27523000_p1.jpg flute_e087008_p1.jpg
Easy  E087024  65cm New Tempesta  27523000+  60cm Flute  E087008  70cm
45€  38€ 61.02€ 45.77€ 55€  47€
cube_e087005_p1.jpg euphoria-27500000_1.jpg emotion_e087026_p1.jpg
Cube  E087005  70cm 27500000  90cm Emotion  E087026  113.3cm
85€  72€ 119.60€  80.10€ 110€  94€
relaxa_rain-28797001_1.jpg relaxa_rain-28819001_1.jpg  
Relexa  28797001  60cm Relexa  28819001  90cm  
219.50€  147.10€ 260.30€  174.40€
     
Antica bronze Cher 03646  60cm    
152.0€    
     
     
Σπιράλ ντους
   

   
ανοξείδωτο ατσάλι απλό πλαστικό απλό Viflex μέλινο
#03-7127  1.5m   5.83€  2.41€ 09-2390  1.5m   4.46€  2.77€ 09-2410  1.5m  4.71€  2.92€
     
ανοξ. ατσάλι διπλής ενίσχυσης Spiroflex με πλαστικό περίβλημα p.v.c. τύπου Γερμανίας
03-7131  2.0m  8.43€  3.02€ #23-8931  1.5m  5.70€  3.53€ 1#23-7027  1.5m  6.20€  3.84€
03-7121  1.5m  6.45€  4.00€    

   
ανοξ. ατσάλι ΙΙ ενίσχ. - χρωμ/μένο Διπλής ενίσχυσης Brass, St/St Διπλής ενίσχυσης  St/St II
23-7191  1.5m  7.81€  4.84€ 23-7121  1.5m   8.43€  5.23€ 23-7021  1.5m   9.67€  6.00€
23-7291  2.0m  10.79€  6.69€ 23-7131  1.5m   9.30€  5.77€  
relexa-flex-28150000_1.jpg 37_p1.jpg spiral_54300_p1.gif
Relexaflex με πλαστικό περίβλημα 37  1.5m
#54300
#28151000 1.50m 15.43€ 11.57€ Brass  16€  14€ 1.8m  18.40€ 14
28150000 1.25m 24.30€ 16.30€   2#CHER 01827  1.5m  20
#28155000 2.00m 18.14€ 13.60€   CHER 01828  2.0m  22
28154000 1.75m 32.10€ 21.50   4#OROL 112883  1.5m  13
28413000 2.00m 56.40 37.80€    
r13236_p1.jpg b9940aa_1.jpg 28105000_1.jpg
R13236  1.5m Β9940ΑΑ ΓΑ 1.75m 21.90 15.33 Metalflex μεταλλικό
PVC  16€  14€ Β9939ΑΑ ΓΑ Β.Τ. 1.75m 24.40 17.08 28105000 1.50m 31.50€ 21.10
  Α2400ΑΑ  1.5m 46.40 32.48 28140000 2.00m 50.60€ 33.90€
     
Bronze (Antica 2) χαλκού χρυσό
1#34-0150  1.5m  29.76€  18.45€ 46-0150  1.5m  29.76€  18.45€ 1#25-0771  1.5m  29.76€  18.45€
02627 CHER 1.5m   21€ 0616 CHER 1.5m   24€ 02629 CHER 1.5m   29€
02627 CHER 2.0m   27€    
idealflex_1.jpg new_tech_inox_37_p1a.jpg new_tech_black_matt_r11944_p1.jpg
Idealflex New Tech Inox 37  1.5m New Tech Black Matt R11944 1.5m
A3330AA 1.6m 38.01 26.60€ 35€  30€ 35€  30€
silverflex-28362000_1.jpg 28143000_1.jpg  
Silverflex Longlife μεταλλικό ενισχυμένο  
28362000  1.25m  46.50€  31.20€ 28143000 1.5m 69.60€ 46.70€  
28364000  1.50m  62.90€  42.20€ 28145000 2.0m 86.70€ 58.10€  
28388000  1.75m  56.10€  37.60€    
27137000  2.00m  60.90€  40.80€
 
     
Παροχές εντοιχισμού    
23-2985_p1.jpg denver_19254_p1.jpg b9448aa_1.jpg
23-2985 Oxford Denver  19254 Idealrain  Β9448ΑΑ
12€  10€ 19€  16€ 27.47  19.20€
r52000_p1.jpg r52001_p1.jpg 28626000_1.jpg
R52000 R52001 Relexa  28626000 χρωμέ ματ καπάκι
29€  25€ 29€  25€ 41.70€  27.90€
28405000_p1.jpg 28628000_p1.jpg c20141_p1.jpg
Movario 28405000 DMN 28628000+ #C20141
50.00€  29.00 38.89€  29.16 39€  33€
    μεταλλικό
c10131_p1.jpg 27704000_1.jpg new_tech_black_matt_e095008_p1.jpg
#C10131 Euphoria Cube  27704000 New Tech Black Matt  E095008
39€  33€ 52.70€  35.30€ 69€ 59€
μεταλλικό    
CHER bronze 09477   30€    
new_tech_inox_e095008_p1a.jpg 27076000_1.jpg quadra_black_matt_e095010_p1.jpg
New Tech Inox  E095008
Rainshower classic  27076000 Quadra Black Matt  E095010
69€ 59€ 95.70€  64.10€ 89€ 76€
grandera-27970000_1.jpg grohtherm_f-27621000_1.jpg  
Grandera  27970000 Grohtherm F  973.50€ 652.30€  
224.30€  150.30€ εξωτ. 27621000 588.90€ 394.60€  
  εσωτ. 35034000 384.60€ 257.70€  
     
Αναλώσιμα    
    grohtherm-45704000_1.jpg
Θ1/2 x Θ1/2  0.252.60€ 1.60€ κουζίνας συρόμενο Grohtherm Micro
Θ1/2 x Θ1/2  0.80m  5.21€ 3.23€ #02-5501 1.50m  14.38€ 8.92€ 45704000  43.20€  28.90€
Θ1/2 x Α3/8  0.40m  4.34€ 2.69€ τηλέφωνο κουζίνας
 
Θ1/2 x Α3/8 μακρύ 0.4m 4.84€ 3.0€ 23-0205    9.67€  6.00€  
grohtherm-47533000_1.jpg 46104000_1.jpg INTERFLEX σπιράλ μπαταρίας
Grohtherm Micro μεταλλικό μπαταρίας #3 0177 Θ1/2xΑ3/8 κοντό 0.40m 1.9€
47533000  91.00€  61.00€ 46104 νιπτ. 0.86m 97.00€ 65.00€ #4 0185 Θ1/2xΑ3/8 μακρύ 0.40m 1.9€
   #46092 κουζ. 1.50m 90.98€ 60.96€ #11 0180 Θ1/2xΑ3/8 κοντό 0.50m 1.9€
    #4 0188 Θ1/2xΑ3/8 μακρύ 0.50m 1.9€
     
10-0035 eska 35mm ριχός 9.30€  5.77€  
09-3500 eska 35mm βαθύς 8.68€  5.38€    
09-6000 bella 40mm ριχός 8.68€  5.38€    
09-2700 bella 40mm βαθύς 9.30€  5.77€    
5#13-2066 sedal 35mm ριχός 9.30€  5.77€    
4#13-2077 sedal 35mm βαθύς 9.30€ 5.77€    
2#09-9000 sedal 40mm ριχός 9.92€  6.15€    
5#39-9009 sedal 40mm βαθύς 8.68€ 5.35€    
1#19-3509 bora 35mm βαθύς 9.30€ 5.77€    
     
Ρακορ Χαλκοσωλήνας  13-4026 13-4028 Α1/2 x Α1/2  2.11€  1.31€ 13-4031
1.46€  0.91€ #30288 Θ1/2 x Α3/8   2.00€ 2.23€  1.38€
  #2-1356 Α1/2 x Θ3/8   2.00€  
     
10-8260 23-4580  2.73€  1.69€ 13-4032  2.98€  1.85€
2.73€  1.69€ 23-4610  3.10€  1.92€ 13-4034  3.60€  2.23€
  23-0175  4.46€  2.77€ 13-4036  4.71€  2.92€
     
10-8261 #Ελαστικές Ρόδες #Πεντάρες
3.04€  1.88€ 3.22€  2.00€ 3.22€  2.00€
     
#14-0027 Περμανίτης  
3.22€  2.00€ 3.42€  2.12€