Αρχική > Μπαταρίες > τηλέφωνα & εξαρτήματα
 
Έκπτωση -13% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre, -40% στα Vinci, 
-25%, -33% στα Grohe, -17% στα Gloria και άλλες προσφορές.
     
Σετ στήριγμα-τηλέφωνο-σπιράλ Σετ βέργα-τηλέφωνο-σπιράλ Τηλέφωνα ντους
Στηρίγματα ντους Βέργες ντους Σπιράλ ντους
Παροχές εντοιχισμού Αναλώσιμα  
     
     
Σετ στήριγμα-τηλέφωνο-σπιράλ
idealrain-b9506aa_1.jpg idealrain-b9507aa_1.jpg idealrain-b9454aa_1.jpg
Idealrain S1 ε #Β9506ΑΑ Idealrain S3 ε #Β9507ΑΑ Idealrain M3 ε #Β9454ΑΑ
29.05  25€ 35.35€  31€ 36.20  31€
1 ροής 3 ροών 3 ροών
has33_1.jpg has52_1.jpg idealrain-b9459aa_1.jpg
#HAS33 ε #HAS52 ε Idealrain L1  Β9459ΑΑ
55.0  33€ 58.3  35€ 42.95  37€
1 ροής 4 ροών 1 ροής
idealrain-b0019aa_1.jpg has5_1.jpg idealrain-b0020aa_1.jpg
Idealrain Cube M1  Β0019ΑΑ #HAS5 ε Idealrain Cube M3 ε #Β0020ΑΑ
43.25€  38€ 70.0  42€ 48.15  42€
1 ροής 8 ροών 3 ροών
has1_1.jpg 2780310E_1.jpg idealrain-b9460aa_1.jpg
#HAS1 ε New Tempesta 100 ε #2780310E Idealrain L3  Β9460ΑΑ
75.0  45€ 66.4€  49.8 57.25  50€
5 ροών 2 ροών 3 ροών
idealrain-b0023aa_1.jpg evo-b2240aa_1.jpg evo-b2239aa_1.jpg
Idealrain Cube XL3  Β0023ΑΑ Idealrain Evo Diamond  Β2240ΑΑ Idealrain Evo Round  Β2239ΑΑ
60.85  53€ 68.33  59€ 68.33  59€
3 ροών 3 ροών 3 ροών
idealrain-b9841aa_1.jpg denver_19150_p1.jpg evo-b1766aa_1.jpg
Idealrain Pro S1  Β9841ΑΑ Denver  19150 Idealrain Evo Jet Diamond Β1766ΑΑ
74.65€  65€ 79€  67€ 78.33  68€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
evo-b1765aa_1.jpg idealrain-b9843aa_1.jpg oxford_19151_p1.jpg
Idealrain Evo Jet Round  Β1765ΑΑ Idealrain Pro M1  Β9843ΑΑ Oxford  19151
78.33  68€ 80.45  70€ χρωμέ  89€ 76€
3 ροών 1 ροής 1 ροής
 

Σετ βέργα-τηλέφωνο-σπιράλ
has2508a_p1.jpg idealrain-b1489aa_1.jpg newtempesta-28436001_1.jpg
#HAS2508A ε IdealsStream   Β1489ΑΑ New Tempesta  ε  #28436002
58.3€  35€ 55.0€  38.5€ 137.60€  92.20€  51€
65cm, Φ10, 5 ροών 60cm, 3 ροών 60cm,  4 ροών
has2703a_p1.jpg idealrain-b9412aa_1.jpg idealrain-b0006aa_1.jpg
#HAS2703A ε Idealrain M1  Β9412ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0006ΑΑ
88.3€  53€ 61.30  53€ 62.85  55€
66cm, Φ10, 5 ροών 60cm, 1 ροής 60cm, 1 ροής
idealrain-b0008aa_1.jpg idealrain-b9414aa_1.jpg idealrain-b0010aa_1.jpg
Idealrain Cube M3  Β0008ΑΑ Idealrain M1  Β9414ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0010ΑΑ
66.75  58€ 71.60  62€ 72.65  63€
60cm, 3 ροών 90cm, 1 ροής 90cm, 1 ροής
idealrain-b0012aa_1.jpg tempesta-27644000_1.jpg idealrain-b9427aa_1.jpg
Idealrain Cube M3  Β0012ΑΑ New Tempesta 100  27644000 Idealrain L3  Β9427ΑΑ
78.50  68€ 116.90€  78.30€ 91.90  80€
60cm, 3ροών 60cm, 3 ροών 90cm, 3 ροών
evo-b2233aa_1.jpg evo-b2234aa_1.jpg idealrain-b9829aa_1.jpg
Idealrain Evo Round  Β2233ΑΑ Idealrain Evo Diamond  Β2234ΑΑ Idealrain Pro S1  Β9829ΑΑ
91.67  80€ 91.67  80€ 96.20  84€
60cm,  3 ροών 60cm,  3 ροών 60cm, 1 ροής
idealrain-b9830aa_1.jpg idealrain-b0017aa_1.jpg evo-b1762aa_1.jpg
Idealrain Pro S3  Β9830ΑΑ Idealrain Cube XL3  Β0017ΑΑ Idealrain Evo Jet Diamond Β1762ΑΑ
100.10  87€ 104.05€  91€ 105.00  91€
60cm, 3 ροών 90cm, 3 ροών 60cm,  3 ροών
idealrain-b9434aa_1.jpg evo-b1761aa_1.jpg idealrain-b9833aa_1.jpg
Idealrain XL3  Β9434ΑΑ Idealrain Evo Jet Round  Β1761ΑΑ Idealrain Pro M1  Β9833ΑΑ
102.10  91€ 105.00  91€ 105.95€  92€
90cm, 3 ροών 60cm,  3 ροών 60cm, 1 ροής
idealrain-b9834aa_1.jpg evo-b2237aa_1.jpg evo-b2238aa_1.jpg
Idealrain Pro M3  Β9834ΑΑ Idealrain Evo Round  Β2237ΑΑ Idealrain Evo Diamond  Β2238ΑΑ
109.90  96€ 110.00  96€ 110.00  96€
60cm,  3 ροών 90cm,  3 ροών 90cm,  3 ροών
idealrain-b9836aa_1.jpg evo-b1763aa_1.jpg evo-b1764aa_1.jpg
Idealrain Pro M3  1#Β9836ΑΑ Idealrain Evo Jet Round  Β1763ΑΑ Idealrain Evo Jet Diamond Β1764ΑΑ
116.75  102€ 123.33  107€ 123.33  107€
90cm, 3 ροών 90cm,  3 ροών 90cm,  3 ροών
powersoul-27738000_1.jpg    
Pοwer & Soul  27738000    
408.50€  273.70€
 
90cm, 4 ροών    
     
Τηλέφωνα ντους
   
beca_22-1005_p1.jpg onda_10-0105_p1.jpg 23-0121_p1.jpg
Beca  22-1005 Onda Titania
2.4€  2€ 16-0105 σακ.  2.8€  2€ 22-0121  3.5€ 3€
1 ροής, Φ6.1 10-0105 bl.  3.5€  3€ 23-0121  4.4€ 4€
  1 ροής, Φ6.2 1 ροής, Φ6.9
eka-2_13-0205_p1.jpg antica-23-0109_p1.jpg fino_06-1514_p1.jpg
Eka-2  13-0205 Antica Fino
4€  3€ χρωμέ  23-0109  3.8€ 3€ 16-1514  5€ 4€
  μπρονζέ  1#34-0169  20€ 17€ 06-1514  6.8€ 6€
  χαλκού  46-0169  20€ 17€ 1 ροής, Φ7.5
  1 ροής  
domus_13-0175_p1.jpg saini_09-1406_p1.jpg anti-calcar_23-0113_p1.jpg
Domus  13-0175 Saini Anti Calcar 
5€ 4€ 16-1406  5€ 4€ 22-0113  4.8€ 4€
1 ροής 09-1406  6.4€ 5€ 23-0113  3.2€ 3€
  3 ροών, Φ7.2 1 ροής, Φ7
space_23-0005_p1.jpg lady_06-1011_p1.jpg curva-mix_13-7555_p1.jpg
Space  2#23-0005 Lady Curva Mix  13-7555
4.5€  4€ 16-1011  6€ 5€ 6.4€  5€
1 ροής 06-1011  8€ 7€ 3 ροών, Φ6.5
  1 ροής  
assos_06-1526_p1.jpg aosta_06-1028_p1.jpg fetina_06-1521_p1.jpg
Assos Aosta Fetina
22-1526  5.5€ 5€ 22-1028  6€ 5€ 16-1521  5.8€ 5€
06-1526  7€ 6€ 06-1028  7.5€ 6€ 06-1521  7€ 6€
1 ροής 1 ροής, Φ10 1 ροής
oval_06-1608_p1.jpg top-5_10-0506_P1.jpg pur_09-1485_p1.jpg
Oval Top-5
Pur
16-1608  6€ 5€ 16-0506  6.5€ 5€ 16-1485  6€ 5€
06-1608  7.6€ 6€ 10-0506  8€ 7€ 09-1485  8€ 7€
1 ροής 4 ροών, Φ8.2 3 ροών, Φ8.6
verdi-4_13-0504_p1.jpg colonati_23-0139_p1.jpg moda_06-1815_p1.jpg
Verdi - 4  13-0504 Colonati  23-0139 Moda
6.5€  5€ 6€ 5€ 1#16-1815  6.8€ 6€
  1 ροής 06-1815  8€ 7€
    1 ροής
forte_06-3515_p1.jpg orta_06-3519_p1.jpg oto_22-3809_p1.jpg
Forte Orta Oto  22-3809
1#16-3515  7€ 6€ 16-3519  7€ 6€ 9€  7€
06-3515  8€ 7€ 06-3519  8€ 7€ 3 ροών, Φ10
3 ροών, Φ10 3 ροών, Φ9.5  
turbo-s_13-7362_p1.jpg 23-0205_p1.jpg idealrain-b9400aa_1.jpg
Turbo-5  13-7362 Kouzinas  1#23-0205 Idealrain S1  Β9400ΑΑ
8€  7€ 9€  7€ 10.83€  9€
3 ροών, Φ8.2 1 ροής 1 ροής
idealrain-b9401aa_1.jpg idealrain-b9402aa_1.jpg sintesi_e082040_p1.jpg
Idealrain S3  1#Β9401ΑΑ Idealrain M1  Β9402ΑΑ Sintesi  E082019
14.17€  12€ 14.17€  12€ 15€  13€
3 ροών 1 ροής 1 ροής
idealrain-b0002aa_1.jpg idealrain-b9403aa_1.jpg idealrain-b9405aa_1.jpg
Idealrain Cube M1  Β0002ΑΑ Idealrain  Β9403ΑΑ Idealrain L3  Β9405ΑΑ
16.67  15€ 20.00  17 25.00  22€
1 ροής 3 ροών 3 ροής
idealrain-b0003aa_1.jpg newtempesta-27923000_1.jpg idealrain-b9407aa_1.jpg
Idealrain Cube  Β0003ΑΑ New Tempesta 27923000 Idealrain  Β9407ΑΑ
25.00  22€ 36.20€  24.30€ 28.33  25€
3 ροών 1 ροής 3 ροών
c4700_p1.jpg emotion_e082027_p1.jpg evo-b2232aa_1.jpg
1#C4700 Emotion  E082027 Idealrain Evo Diamond  Β2232ΑΑ
29€  25€ 29€  25€ 33.33  29€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
evo-b2231aa_1.jpg idealrain-b0005aa_1.jpg new_tech_black_matt_e082040_p1.jpg
Idealrain Evo Round  Β2231ΑΑ Idealrain Cube XL3  Β0005ΑΑ Sintesi Black Matt  E082040
33.33  29€ 35.00  30€ 36€  31€
3 ροών 3 ροών 1 ροής
new_tech_inox_e082019_p1a.jpg emotion_e082043_p1.jpg denver_19150_p1.jpg
New Tech Inox E082019
Emotion  E082043 Denver  19150
36€  31€ 36€  31€ 38€  32€
1 ροής 1 ροής 1 ροής
28419002_1.jpg 39_17000_p1.jpg evo-b1760aa_1.jpg
New Tempesta Konvex  39/17000 Idealrain Evo Jet Diamond Β1760ΑΑ
28419002    43.7€ 32.8€ 39€  33€ 41.67€  36€
3 ροών 1 ροής 3 ροών
evo-b1759aa_1.jpg quadra_black_matt_e082070_p1.jpg has4_1.jpg
Idealrain Evo Jet Round  Β1759ΑΑ Thin Black Matt  E082070 #HAS4 ε ορειχάλκινο
41.67€ 36€ 45€  38€ 63.4€  38€
3 ροών 1 ροής 1 ροής
emotion_e082051_p1.jpg
oxford_19151_p1.jpg
newtempesta-27574001_1.jpg
Emotion  E082051 Oxford  19151 New Tempesta
47€  40€ χρωμέ  48€  41€ 27574001    68.40€  45.80€
3 ροών 1 ροής 27574002    68.40€  45.80€
    3 ροών
eurocube-27698000_1.jpg emotion_e082073_p1.jpg euphoria-27367000_1.jpg
EuroCube  27698000 Emotion  E082073 Euphoria  27367000
90.50€  60.70€ 82€  70€ 113.20€  75.90€
1 ροής 3 ροών 1 ροής
euphoria-27222000_1.jpg euphoria-27220000_1.jpg relaxa-trio-28793000_1.jpg
Euphoria  27222000 Euphoria  27220000 Relexa trio  28793000
128.00€  85.80€ 128.00€  85.80€ 149.10€  99.90€
3 ροών 3 ροών, Eco 3 ροών
κατ' όπιν ειδικής παραγγελίας κατ' όπιν ειδικής παραγγελίας  
powersoul-27673000_1.jpg relaxa_five-28796000_1.jpg powersoul-27664000_1.jpg
Power & Soul  27673000 Relexa five 28796000 Power & Soul  27664000
202.10€  135.40€ 220.20€  147.60€ 224.60€  150.50€
4 ροών, Φ13 5 ροών 4 ροών, Φ13
sena-28034000_1.jpg    
Sena 28034000    
278.50€  186.60€

1 ροής    
μεταλλικό
   
     
Στηρίγματα    
local-03-1307_p1.jpg idealrain-b9467aa_1.jpg smart-03-5320_p1.jpg
Local  03-1307 IdealRain ε #B9467AA Smart  03-5320
2.5€  2€ 4.68  4€ 4.8€  4€
κινούμενο σταθερό κινούμενο
idealrain-b0029aa_1.jpg idealrain-b9468aa_1.jpg e119040_p1.jpg
IdealRain Cube ε 3#B0029AA IdealRain ε 1#B9468AA 2#E119040
7.75€  7€ 7.80€  7€ 9€  8€
κινούμενο κινούμενο κινούμενο
hold5_p1.jpg 28622000_1.jpg hold817_p1.jpg
VinciRain ε #HOLD5 Relexa  28622000 VinciRain ε #HOLD817
20.0€  12€ 18.00€  12.10€ 33.3€  20€
κινούμενο, μεταλλικό σταθερό σταθερό, μεταλλικό
hold8382_p1.jpg 38_12000_p1.jpg 19142_p1.jpg
VinciRain ε #HOLD8382 38/12000 19142
33.3€  20€ 25€ 21€ Χρώμιο  25€ 21€
σταθερό, μεταλλικό κινούμενο κινούμενο
38_45000_p1.jpg

27693000_1.jpg

idealrain-b9846aa_1.jpg

 

38/45000 Euphoria Cube  27693000 IdealRain  B9846AA
28€  24€ 42.60€  28.50€ 33.12  29€
σταθερό σταθερό σταθερό, μεταλλικό

28623000_1.jpg

new_tech_black_matt_e119040_p1.jpg idealrain-b9847aa_1.jpg
28623000 New Tech Black Matt E119040 IdealRain  B9847AA
44.80€  30.00€ 42€  36€ 42.90  37€
κινούμενο κινούμενο κινούμενο
27075000_1.jpg 27055000_1.jpg e021067_p1.jpg
Rainshower classic  27075000 27055000 E021067
60.90€  40.80 78.30€  52.50€ 65€  55
σταθερό κινούμενο περιστρεφόμενο
grandera-27969000_1.jpg aquatunes-26268lvo_1.jpg  
Grandera  27969000 Aqua Tunes  26268LVO  
163.70€  109.70€ 279.80€  187.50€
σταθερό Ηχείο BlueTooth για βέργα  
     
Βέργες ντους
   
idealrain-b9428aa_1.jpg idealrain-b9420aa_1.jpg sinthesi_e087001_p1.jpg
Idealrain  1#Β9428ΑΑ  60cm Idealrain  1#Β9420ΑΑ  60cm Sintesi  E087001  70cm
34.16  30 34.16  30 39€  33€
easy_e087024_p1.jpg idealrain-b9429aa_1.jpg idealrain-b9422aa_1.jpg
Easy  E087024  65cm Idealrain  Β9429ΑΑ  90cm Idealrain  Β9422ΑΑ  90cm
45€  38€ 44.67€  39€ 44.67  39€
27523000_1.jpg flute_e087008_p1.jpg cube_e087005_p1.jpg
New Tempesta  27523000+  60cm Flute  E087008  70cm Cube  E087005  70cm
61.0€ 45.8€ 55€  47€ 85€  72€
euphoria-27500000_1.jpg emotion_e087026_p1.jpg relaxa_rain-28797001_1.jpg
27500000  90cm Emotion  E087026  113.3cm Relexa  28797001  60cm
119.60€  80.10€ 110€  94€ 219.50€  147.10€
relaxa_rain-28819001_1.jpg    
Relexa  28819001  90cm    
260.30€  174.40€

     
Σπιράλ ντους
   
03-7127_1.jpg
09-2390_1.jpg 09-2410_1.jpg
ανοξείδωτο ατσάλι απλό πλαστικό απλό Viflex μέλινο
4#03-7127  1.5m   3.76€  3€ 09-2390  1.5m   3.4€  3€ 09-2410  1.5m  3.8€ 3€
23-8931_p1.jpg 03-7121_1.jpg 23-7027_1.jpg
Spiroflex με πλαστικό περίβλημα ανοξ. ατσάλι διπλής ενίσχυσης p.v.c. τύπου Γερμανίας
2#23-8931  1.5m  3.6€ 3€ 2#03-7121  1.5m  4.2€ 4€ 1#23-7027  1.5m  4.4€ 4€
   8#03-7131  2.0m  5.5€ 5€  
  2#B952029AA  1.25m  8  
23-7191_1.jpg
23-7131_1.jpg 23-7021_1.jpg
ανοξ. ατσάλι ΙΙ ενίσχ. - χρωμ/μένο Διπλής ενίσχυσης Brass, St/St Διπλής ενίσχυσης  St/St II
23-7191  1.5m  4.5€ 4€ 23-7121  1.5m   4.4€ 4€ 23-7021  1.5m   6.4€ 5€
23-7291  2.0m  6.5€ 5€ 23-7131  1.5m   6.2€ 5€  
spiral_ntous_vinci_SH1415_18_1.jpg 28151001_28155001_1.jpg relexa-flex-28150000_1.jpg
Διπλής ενίσχυσης  St/St II Relexaflex Relexaflex με πλαστικό περίβλημα
#SH1415  1.5m   16.7€ 10€ #28151001 1.50m 16.2€ 12.1€ 3#Β9940ΑΑ ΓΑ 1.75m 21.90 15.33
#SH1418  1.8m   20.0€ 12€ #28155001 2.00m 19.0€ 14.3€  
spiral_54300_p1.gif 37_p1.jpg r13236_p1.jpg
#54300 37  1.5m
R13236  1.5m
4#OROL 112883  1.5m  13 Brass  16€  14€ PVC  16€  14€
1.8m  18.40€ 14    
2#CHER 01827  1.5m  20    
CHER 01828  2.0m  22    
28105000_1.jpg new_tech_inox_37_p1a.jpg new_tech_black_matt_r11944_p1.jpg
Metalflex μεταλλικό New Tech Inox 37  1.5m New Tech Black Matt R11944 1.5m
28105000 1.50m 31.50€ 21.10 35€  30€ 35€  30€
28140000 2.00m 50.60€ 33.90€    
Β9939ΑΑ ΓΑ Β.Τ. 1.75m 24.40 17.08    
silverflex-28362000_1.jpg 28143000_1.jpg  
Silverflex Longlife μεταλλικό ενισχυμένο Idealflex A3330AA 1.6m 16.82€ 15€
28362000  1.25m  46.50€  31.20€ 28143000 1.5m 69.60€ 46.70€ Μεταλλικό A2403AA 1.25m 21.21 18€
28364000  1.50m  62.90€  42.20€ 28145000 2.0m 86.70€ 58.10€ Μεταλλικό A2400AA 1.5m 17.99 16€
28388000  1.75m  56.10€  37.60€   Μεταλλικό A2400AD 1.5m 47.41€ 41€
27137000  2.00m  60.90€  40.80€
Μεταλλικό B64951AA 2m 40.69€ 35€
    Ceramix A9626811NU 1m 45.78€ 40€
    Borma F1241AA 1.5m 36.56€ 32€
    Metalflex A922915AA 0.6m 11.39€ 10€
antica-34-0150_1.jpg 46-0150_1.jpg 25-0771_1.jpg
Bronze (Antica 2) χαλκού χρυσό
1#34-0150  1.5m  12€ 10€ 1#46-0150  1.5m  12€ 10€ 1#25-0771  1.5m  12€ 10€
02627 CHER 1.5m  26€ 21€ 02616 CHER 1.5m  28€ 24€ 02629 CHER 1.5m  35€ 29€
02628 CHER 2.0m  32€ 27€   02630 CHER 2.0m  47€ 39
     
Παροχές εντοιχισμού    
23-2985_p1.jpg denver_19254_p1.jpg b9448aa_1.jpg
23-2985 Oxford Denver  19254 Idealrain  Β9448ΑΑ
12€  10€ 19€  16€ 23.04  20€
v818_p1.jpg v868_p1.jpg r52001_p1.jpg
#V818 #V868 R52001
41.7€  25€ 41.7€  25€ 29€  25€
μεταλλικό μεταλλικό  
r52000_p1.jpg 28626000_1.jpg 28405000_p1.jpg
R52000 Relexa  28626000 χρωμέ ματ καπάκι Movario 28405000 DMN
29€  25€ 41.70€  27.90€ 50.00€  29.00
28628000_1.jpg v838_p1a.jpg v814_p1.jpg
28628000+ #V838  ε
#V814  ε
40.0€  30.0 55.0€  33.0 55.0€  33.0
  μεταλλικό μεταλλικό
v8132_p1.jpg v8142_p1.jpg c10131_p1.jpg
#V8132  ε #V8142  ε C10131
55.0€  33.0 55.0€  33.0 39€  33€
μεταλλικό μεταλλικό μεταλλικό
    CHER bronze 09477   30€
c20141_p1.jpg 27704000_1.jpg new_tech_inox_e095008_p1a.jpg
#C20141 Euphoria Cube  27704000 New Tech Inox  E095008
39€  33€ 52.70€  35.30€ 69€ 59€
μεταλλικό    
new_tech_black_matt_e095008_p1.jpg 27076000_1.jpg quadra_black_matt_e095010_p1.jpg
New Tech Black Matt  E095008 Rainshower classic  27076000 Quadra Black Matt  E095010
69€ 59€ 95.70€  64.10€ 89€ 76€
grandera-27970000_1.jpg grohtherm_f-27621000_1.jpg  
Grandera  27970000 Grohtherm F  973.50€ 652.30€  
224.30€  150.30€ εξωτ. 27621000 588.90€ 394.60€  
  εσωτ. 35034000 384.60€ 257.70€  
     
Αναλώσιμα    
inox-09-1525_p1.jpg 02-5501_1.jpg grohtherm-45704000_1.jpg
Θ1/2 x Θ1/2  25cm  2.2€ 2€ κουζίνας συρόμενο Grohtherm Micro
Θ1/2 x Θ1/2  30c2.4€ 2€ 1#02-5501 1.50m  6€ 5€ 45704000  43.20€  28.90€
Θ1/2 x Θ1/2  35cm  2.6€ 2€ τηλέφωνο κουζίνας
 
Θ1/2 x Θ1/2  40c2.8€ 2€ 1#23-0205    9€  7€  
Θ1/2 x Θ1/2  50c2.9€ 2€    
Θ1/2 x Θ1/2  60c3.0€ 2€    
Θ1/2 x Θ1/2  80cm  3.6€ 3€    
Α1/2 x Θ1/2  30cm  2.4€ 2€    
Α1/2 x Θ1/2  40cm  2.8€ 2€    
Α1/2 x Θ1/2  50cm  3.0€ 2€    
Θ1/2 x Α3/8  0.40m  3.5€ 3€    
Θ1/2 x Α3/8 μακρύ 0.4m 3.9€ 3€    
grohtherm-47533000_1.jpg 46104000_1.jpg INTERFLEX σπιράλ μπαταρίας
Grohtherm Micro μεταλλικό μπαταρίας #3 0177 Θ1/2xΑ3/8 κοντό 0.40m 1.9€
47533000  91.00€  61.00€ 46104 νιπτ. 0.86m 97.00€ 65.00€ #4 0185 Θ1/2xΑ3/8 μακρύ 0.40m 1.9€
   46092 κουζ. 1.50m 90.98€ 60.96€ #11 0180 Θ1/2xΑ3/8 κοντό 0.50m 1.9€
    #4 0188 Θ1/2xΑ3/8 μακρύ 0.50m 1.9€
09-9000_p1.jpg    
5#13-2066 sedal 35mm ριχός  7.5€  6€ 4#13-2077 sedal 35mm βαθύς  7.5€  6€  
10-0035 eska 35mm ριχός  6.5€  5€ 09-3500 eska 35mm βαθύς  7€  6€  
13-2066 bora 35mm ριχός  7€  6€ 1#19-3509 bora 35mm βαθύς  6€  5€  
09-9000 sedal 40mm ριχός  10€  8€ 5#39-9009 sedal 40mm βαθύς  8.5€  7€  
09-6000 bella 40mm ριχός  7€  6€ 09-2700 bella 40mm βαθύς  7.5€  6€  
10-4540 new 40mm ριχός  10€  8€ 39-9009 bora 40mm βαθύς  7€  6€
     
13-4026_p1.jpg 13-4028_p1.jpg 13-4031_p1.jpg
Ρακορ Χαλκοσωλήνας 
13-4028 Α1/2 x Α1/2  1.7€ 1€ 13-4031
13-4026  1.18€ 1€ #30288 Θ1/2 x Α3/8   2.00€ 1.8€  1€
13-4027  1.23€ 1€ #2-1356 Α1/2 x Θ3/8   2.00€  
10-8260_p1.jpg 23-4610_p1.jpg 13-4036_p1.jpg
10-8260 23-4580  2.4€ 2€ 13-4032  2.4€ 2€
2.2€  2€ 23-4610  2.5€ 2€ 13-4034  2.9€ 2€
  23-4595  0.74€ 1€ 13-4036  3.8€ 3€
  23-0175  3.6€ 3€  
10-8261_p1.jpg elastikes-rodeles_p1.jpg pentares_p1.jpg
10-8261 #Ελαστικές Ρόδες #Πεντάρες
2.45€  2€ 1/2  2.6€ 2€ 2.6€  2€
  3/4  2.76€ 2€  
  3.4€ 3€  
14-0027_p1.jpg permaniths_p1.jpg  
#14-0027 Περμανίτης  
2.6€  2€ 1/2  2.76€ 2€  
  3/4  3€ 2€  
  4€ 3€  
     
Εξαρτήματα - Ανταλλακτικά για μπαταρίες Ideal Standard
     
Εξαρτήματα - Ανταλλακτικά Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εγγύηση
σελίδα 692
σελίδα 707 σελίδα 725
σελίδα 693 σελίδα 708  
σελίδα 694 σελίδα 709  
σελίδα 695 σελίδα 710  
σελίδα 696 σελίδα 711  
  σελίδα 712  
  σελίδα 713  
  σελίδα 714  
  σελίδα 715  
  σελίδα 716  
  σελίδα 717  
  σελίδα 718  
  σελίδα 719  
  σελίδα 720