Αρχική > Μπαταρίες > τηλέφωνα & εξαρτήματα
 
Έκπτωση -13% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre, -40% στα Vinci, 
-25%, -33% στα Grohe, -17% στα Gloria και άλλες προσφορές.
     
Σετ στήριγμα-τηλέφωνο-σπιράλ Σετ βέργα-τηλέφωνο-σπιράλ Τηλέφωνα ντους
Στηρίγματα ντους Βέργες ντους Σπιράλ ντους
Παροχές εντοιχισμού Αναλώσιμα  
     
     
Σετ στήριγμα-τηλέφωνο-σπιράλ
evo-b1766aa_1.jpg has_51_p1.jpg idealrain-b9506aa_1.jpg
Idealrain Evo Jet Diamond Β1766ΑΑ Has 51 ε Idealrain S1 ε #Β9506ΑΑ
78.33  68€ 27€  17€ 29.05  25€
3 ροών 1 ροής 1 ροής
idealrain-b9507aa_1.jpg idealrain-b9454aa_1.jpg has33_1.jpg
Idealrain S3 ε #Β9507ΑΑ Idealrain M3 ε #Β9454ΑΑ #HAS33 ε
35.35€  31€ 36.20  31€ 55.0  33€
3 ροών 3 ροών 1 ροής
has52_1.jpg idealrain-b9459aa_1.jpg idealrain-b0019aa_1.jpg
#HAS52 ε Idealrain L1  Β9459ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0019ΑΑ
58.3  35€ 42.95  37€ 43.25€  38€
4 ροών 1 ροής 1 ροής
idealrain-b0020aa_1.jpg has5_1.jpg has1_1.jpg
Idealrain Cube M3 ε #Β0020ΑΑ #HAS5 ε #HAS1 ε
48.15  42€ 70.0  42€ 75.0  45€
3 ροών 8 ροών 5 ροών
2780310E_1.jpg idealrain-b9460aa_1.jpg idealrain-b0023aa_1.jpg
New Tempesta 100 ε #2780310E Idealrain L3  Β9460ΑΑ Idealrain Cube XL3  Β0023ΑΑ
66.4€  49.8 57.25  50€ 60.85  53€
2 ροών 3 ροών 3 ροών
evo-b2239aa_1.jpg evo-b2240aa_1.jpg idealrain-b9841aa_1.jpg
Idealrain Evo Round  Β2239ΑΑ Idealrain Evo Diamond  Β2240ΑΑ Idealrain Pro S1  Β9841ΑΑ
68.33  59€ 68.33  59€ 74.65€  65€
3 ροών 3 ροών 1 ροής
denver_19150_p1.jpg evo-b1765aa_1.jpg idealrain-b9843aa_1.jpg
Denver  19150 Idealrain Evo Jet Round  Β1765ΑΑ Idealrain Pro M1  Β9843ΑΑ
79€  67€ 78.33  68€ 80.45  70€
1 ροής 3 ροών 1 ροής
oxford_19151_p1.jpg

Oxford  19151    
χρωμέ  89€ 76€    
1 ροής    


 
     
Σετ βέργα-τηλέφωνο-σπιράλ
idealrain-b1489aa_1.jpg idealrain-b9412aa_1.jpg idealrain-b0006aa_1.jpg
IdealsStream   Β1489ΑΑ Idealrain M1  1#Β9412ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0006ΑΑ
55.0€  38.5€ 61.30  53€ 62.85  55€
60cm, 3 ροές 60cm, 1 ροής 60cm, 1 ροής
idealrain-b0008aa_1.jpg idealrain-b9414aa_1.jpg idealrain-b0010aa_1.jpg
Idealrain Cube M3  Β0008ΑΑ Idealrain M1  Β9414ΑΑ Idealrain Cube M1  Β0010ΑΑ
66.75  58€ 71.60  62€ 72.65  63€
60cm, 3 ροών 90cm, 1 ροής 90cm, 1 ροής
idealrain-b0012aa_1.jpg tempesta-27644000_1.jpg idealrain-b9427aa_1.jpg
Idealrain Cube M3  Β0012ΑΑ New Tempesta 100  27644000 Idealrain L3  Β9427ΑΑ
78.50  68€ 116.90€  78.30€ 91.90  80€
60cm, 3ροών 60cm, 3 ροών 90cm, 3 ροών
idealrain-b9829aa_1.jpg idealrain-b9830aa_1.jpg idealrain-b9434aa_1.jpg
Idealrain Pro S1  Β9829ΑΑ Idealrain Pro S3  Β9830ΑΑ Idealrain XL3  Β9434ΑΑ
96.20  84€ 100.10  87€ 102.10  91€
60cm, 1 ροής 60cm, 3 ροών 90cm, 3 ροών
idealrain-b0017aa_1.jpg idealrain-b9833aa_1.jpg newtempesta-28436001_1.jpg
Idealrain Cube XL3  Β0017ΑΑ Idealrain Pro M1  Β9833ΑΑ New Tempesta   28436001
104.05€  91€ 105.95€  92€ 137.60€  92.20€
90cm, 3 ροών 60cm, 1 ροής 60cm
idealrain-b9834aa_1.jpg idealrain-b9836aa_1.jpg powersoul-27738000_1.jpg
Idealrain Pro M3  Β9834ΑΑ Idealrain Pro M3  1#Β9836ΑΑ Pοwer & Soul  27738000
109.90  96€ 116.75  102€ 408.50€  273.70€
60cm,  3 ροών 90cm, 3 ροών 90cm, 4 ροών
evo-b2237aa_1.jpg evo-b2238aa_1.jpg evo-b2233aa_1.jpg
Idealrain Evo Round  Β2237ΑΑ Idealrain Evo Diamond  Β2238ΑΑ Idealrain Evo Round  Β2233ΑΑ
110.00  96€ 110.00  96€ 91.67  80€
90cm,  3 ροών 90cm,  3 ροών 60cm,  3 ροών
evo-b2234aa_1.jpg evo-b1763aa_1.jpg evo-b1764aa_1.jpg
Idealrain Evo Diamond  Β2234ΑΑ Idealrain Evo Jet Round  Β1763ΑΑ Idealrain Evo Jet Diamond Β1764ΑΑ
91.67  80€ 123.33  107€ 123.33  107€
60cm,  3 ροών 90cm,  3 ροών 90cm,  3 ροών
evo-b1761aa_1.jpg evo-b1762aa_1.jpg  
Idealrain Evo Jet Round  Β1761ΑΑ Idealrain Evo Jet Diamond Β1762ΑΑ  
105.00  91€ 105.00  91€  
60cm,  3 ροών 60cm,  3 ροών  
     
Τηλέφωνα ντους
   
beca_22-1005_p1.jpg 23-0121_p1.jpg assos_06-1526_p1.jpg
Beca  22-1005 Titania Assos  
2.4€  2€ 22-0121  3.5€ 3€ 22-1526  5.5€ 5€
1 ροής, Φ6.1 23-0121  4.4€ 4€ 06-1526  7€ 6€
  1 ροής, Φ6.9 1 ροής
onda_10-0105_p1.jpg saini_09-1406_p1.jpg anti-calcar_23-0113_p1.jpg
Onda 
Saini Anti Calcar 
16-0105 σακ.  2.8€  2€ 16-1406  5€ 4€ 22-0113  4.8€ 4€
10-0105 bl.  3.5€  3€ 09-1406  6.4€ 5€ 23-0113  3.2€ 3€
1 ροής, Φ6.2 3 ροών, Φ7.2 1 ροής, Φ7
aosta_06-1028_p1.jpg lady_06-1011_p1.jpg curva-mix_13-7555_p1.jpg
Aosta   Lady Curva Mix  13-7555
22-1028  6€ 5€ 16-1011  6€ 5€ 6.4€  5€
06-1028  7.5€ 6€ 06-1011  8€ 7€ 3 ροών, Φ6.5
1 ροής, Φ10 1 ροής  
eka-2_13-0205_p1.jpg 23-0205_p1.jpg fino_06-1514_p1.jpg
Eka-2  13-0205 Kouzinas  1#23-0205 Fino   
4€  3€ 9€  7€ 16-1514  5€ 4€
  1 ροής 06-1514  6.8€ 6€
    1 ροής, Φ7.5
domus_13-0175_p1.jpg antica-23-0109_p1.jpg evo-b1759aa_1.jpg
Domus  13-0175 Antica Idealrain Evo Jet Round  Β1759ΑΑ
5€ 4€ χρωμέ  23-0109  3.8€ 3€ 41.67€ 36€
1 ροής μπρονζέ  34-0169  20€ 17€ 3 ροών
  χαλκού  46-0169  20€ 17€  
  1 ροής  
fetina_06-1521_p1.jpg oval_06-1608_p1.jpg space_23-0005_p1.jpg
Fetina   Oval Space  2#23-0005
16-1521  5.8€ 5€ 16-1608  6€ 5€ 4.5€  4€
06-1521  7€ 6€ 06-1608  7.6€ 6€ 1 ροής
1 ροής 1 ροής  
turbo-s_13-7362_p1.jpg moda_06-1815_p1.jpg top-5_10-0506_P1.jpg
Turbo-5  13-7362 Moda 
Top-5  
8€  7€ 1#16-1815  6.8€ 6€ 16-0506  6.5€ 5€
3 ροών, Φ8.2 06-1815  8€ 7€ 10-0506  8€ 7€
  1 ροής 4 ροών, Φ8.2
pur_09-1485_p1.jpg verdi-4_13-0504_p1.jpg evo-b1760aa_1.jpg
Pur Verdi - 4  13-0504 Idealrain Evo Jet Diamond Β1760ΑΑ
16-1485  6€ 5€ 6.5€  5€ 41.67€  36€
09-1485  8€ 7€   3 ροών
3 ροών, Φ8.6    
forte_06-3515_p1.jpg orta_06-3519_p1.jpg colonati_23-0139_p1.jpg
Forte Orta Colonati  23-0139
1#16-3515  7€ 6€ 16-3519  7€ 6€ 6€ 5€
06-3515  8€ 7€ 06-3519  8€ 7€ 1 ροής
3 ροών, Φ10 3 ροών, Φ9.5  
idealrain-b9400aa_1.jpg oto_22-3809_p1.jpg idealrain-b9401aa_1.jpg
Idealrain S1  Β9400ΑΑ Oto  22-3809 Idealrain S3  Β9401ΑΑ
10.83€  9€ 9€  7€ 14.17€  12€
1 ροής 3 ροών, Φ10 3 ροών
sintesi_e082040_p1.jpg idealrain-b0002aa_1.jpg idealrain-b9403aa_1.jpg
Sintesi  1#E082019 Idealrain Cube M1  #Β0002ΑΑ Idealrain  Β9403ΑΑ
15€  13€ 16.67  15€ 20.00  17€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
idealrain-b9402aa_1.jpg   idealrain-b9405aa_1.jpg
Idealrain M1  #Β9402ΑΑ   Idealrain L3  Β9405ΑΑ
14.17€  12€   25.00  22€
1 ροής   3 ροής
idealrain-b0003aa_1.jpg newtempesta-27923000_1.jpg idealrain-b9407aa_1.jpg
Idealrain Cube  Β0003ΑΑ New Tempesta 27923000 Idealrain  Β9407ΑΑ
25.00  22€ 36.20€  24.30€ 28.33  25€
3 ροών 1 ροής 3 ροών
c4700_p1.jpg emotion_e082027_p1.jpg idealrain-b0005aa_1.jpg
2#C4700 Emotion  E082027 Idealrain Cube XL3  Β0005ΑΑ
29€  25€ 29€  25€ 35.00  30€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
evo-b2231aa_1.jpg evo-b2232aa_1.jpg  
Idealrain Evo Round  Β2231ΑΑ Idealrain Evo Diamond  Β2232ΑΑ  
33.33  29€ 33.33  29€  
3 ροών 3 ροών  
new_tech_inox_e082019_p1a.jpg emotion_e082043_p1.jpg new_tech_black_matt_e082040_p1.jpg
New Tech Inox E082019
Emotion  E082043 Sintesi Black Matt  E082040
36€  31€ 36€  31€ 36€  31€
1 ροής 1 ροής 1 ροής
denver_19150_p1.jpg 28419002_1.jpg 39_17000_p1.jpg
Denver  19150 New Tempesta Konvex  39/17000
38€  32€ 28419002    43.7€ 32.8€ 39€  33€
1 ροής 3 ροών 1 ροής
quadra_black_matt_e082070_p1.jpg has4_1.jpg
emotion_e082051_p1.jpg
Thin Black Matt  E082070 #HAS4 ε ορειχάλκινο Emotion  E082051
45€  38€ 63.4€  38€ 47€  40€
1 ροής 1 ροής 3 ροών
oxford_19151_p1.jpg newtempesta-27574001_1.jpg eurocube-27698000_1.jpg
Oxford  19151 New Tempesta 
EuroCube  27698000
χρωμέ  48€  41€ 27574001    68.40€  45.80€ 90.50€  60.70€
1 ροής 1#27574002    68.40€  45.80€ 1 ροής
  3 ροών  
emotion_e082073_p1.jpg euphoria-27367000_1.jpg euphoria-27222000_1.jpg
Emotion  E082073
Euphoria  27367000 Euphoria  27222000
82€  70€ 113.20€  75.90€ 128.00€  85.80€
3 ροών 1 ροής 3 ροών
    κατ' όπιν ειδικής παραγγελίας
euphoria-27220000_1.jpg relaxa-trio-28793000_1.jpg powersoul-27673000_1.jpg
Euphoria  27220000 Relexa trio  28793000 Power & Soul  27673000
128.00€  85.80€ 149.10€  99.90€ 202.10€  135.40€
3 ροών, Eco 3 ροών 4 ροών, Φ13
κατ' όπιν ειδικής παραγγελίας    
relaxa_five-28796000_1.jpg powersoul-27664000_1.jpg sena-28034000_1.jpg
Relexa five 28796000 Power & Soul  27664000 Sena 28034000
220.20€  147.60€ 224.60€  150.50€ 278.50€  186.60€
5 ροών 4 ροών, Φ13 1 ροής
     
Στηρίγματα    
local-03-1307_p1.jpg idealrain-b9467aa_1.jpg smart-03-5320_p1.jpg
Local  03-1307 IdealRain ε #B9467AA Smart  03-5320
2.5€  2€ 4.68  4€ 4.8€  4€
κινούμενο σταθερό κινούμενο
idealrain-b0029aa_1.jpg idealrain-b9468aa_1.jpg e119040_p1.jpg
IdealRain Cube  #B0029AA IdealRain  1#B9468AA 1#E119040
7.75€  7€ 7.80€  7€ 9€  8€
κινούμενο κινούμενο κινούμενο
28622000_1.jpg 38_12000_p1.jpg 19142_p1.jpg
Relexa  28622000 38/12000 19142
18.00€  12.10€ 25€ 21€ Χρώμιο  25€ 21€
σταθερό κινούμενο κινούμενο
38_45000_p1.jpg idealrain-b9846aa_1.jpg

27693000_1.jpg

38/45000 IdealRain  B9846AA Euphoria Cube  27693000
28€  24€ 33.12  29€ 42.60€  28.50€
σταθερό σταθερό, μεταλλικό σταθερό

28623000_1.jpg

idealrain-b9847aa_1.jpg new_tech_black_matt_e119040_p1.jpg
28623000 IdealRain  B9847AA New Tech Black Matt E119040
44.80€  30.00€ 42.90  37€ 42€  36€
κινούμενο κινούμενο κινούμενο
27075000_1.jpg 27055000_1.jpg e021067_p1.jpg
Rainshower classic  27075000 27055000 E021067
60.90€  40.80 78.30€  52.50€ 65€  55
σταθερό κινούμενο περιστρεφόμενο
grandera-27969000_1.jpg aquatunes-26268lvo_1.jpg  
Grandera  27969000 Aqua Tunes  26268LVO  
163.70€  109.70€ 279.80€  187.50€
σταθερό Ηχείο BlueTooth για βέργα  
     
Βέργες ντους
   
idealrain-b9428aa_1.jpg idealrain-b9420aa_1.jpg sinthesi_e087001_p1.jpg
Idealrain  1#Β9428ΑΑ  60cm Idealrain  Β9420ΑΑ  60cm Sintesi  E087001  70cm
34.16  30 34.16  30 39€  33€
idealrain-b9422aa_1.jpg idealrain-b9429aa_1.jpg easy_e087024_p1.jpg
Idealrain  1#Β9422ΑΑ  90cm Idealrain  Β9429ΑΑ  90cm Easy  E087024  65cm
44.67  39€ 44.67€  39€ 45€  38€
27523000_1.jpg flute_e087008_p1.jpg cube_e087005_p1.jpg
New Tempesta  27523000+  60cm Flute  E087008  70cm Cube  E087005  70cm
61.0€ 45.8€ 55€  47€ 85€  72€
euphoria-27500000_1.jpg emotion_e087026_p1.jpg relaxa_rain-28797001_1.jpg
27500000  90cm Emotion  E087026  113.3cm Relexa  28797001  60cm
119.60€  80.10€ 110€  94€ 219.50€  147.10€
relaxa_rain-28819001_1.jpg    
Relexa  28819001  90cm    
260.30€  174.40€

     
Σπιράλ ντους
   
03-7127_1.jpg
09-2390_1.jpg 09-2410_1.jpg
ανοξείδωτο ατσάλι απλό πλαστικό απλό Viflex μέλινο
4#03-7127  1.5m   3.76€  3€ 09-2390  1.5m   3.4€  3€ 09-2410  1.5m  3.8€ 3€
03-7121_1.jpg 23-8931_p1.jpg 23-7027_1.jpg
ανοξ. ατσάλι διπλής ενίσχυσης Spiroflex με πλαστικό περίβλημα p.v.c. τύπου Γερμανίας
2#03-7121  1.5m  4.2€ 4€ 2#23-8931  1.5m  3.6€ 3€ 1#23-7027  1.5m  4.4€ 4€
8#03-7131  2.0m  5.5€ 5€    
2#B952029AA  1.25m  8    
23-7191_1.jpg
23-7131_1.jpg 23-7021_1.jpg
ανοξ. ατσάλι ΙΙ ενίσχ. - χρωμ/μένο Διπλής ενίσχυσης Brass, St/St Διπλής ενίσχυσης  St/St II
23-7191  1.5m  4.5€ 4€ 23-7121  1.5m   4.4€ 4€ 23-7021  1.5m   6.4€ 5€
23-7291  2.0m  6.5€ 5€ 23-7131  1.5m   6.2€ 5€  
spiral_ntous_vinci_SH1415_18_1.jpg 28151001_28155001_1.jpg relexa-flex-28150000_1.jpg
Διπλής ενίσχυσης  St/St II Relexaflex Relexaflex με πλαστικό περίβλημα
SH1415  1.5m   16.7€ 10€ #28151001 1.50m 16.2€ 12.1€ 28151000_ΓΑ 1.50m 18.3€ 12.5€
SH1418  1.8m   20.0€ 12€ #28155001 2.00m 19.0€ 14.3€ 28154000 1.75m 32.10€ 21.50
    Β9940ΑΑ ΓΑ 1.75m 21.90 15.33
    28155000_ΓΑ 2.00m 21.6€ 14.6€
    28413000 2.00m 56.40 37.80€
    28150000 1.25m 24.30€ 16.30€
spiral_54300_p1.gif 37_p1.jpg r13236_p1.jpg
#54300 37  1.5m
R13236  1.5m
4#OROL 112883  1.5m  13 Brass  16€  14€ PVC  16€  14€
1.8m  18.40€ 14    
2#CHER 01827  1.5m  20    
CHER 01828  2.0m  22    
28105000_1.jpg new_tech_inox_37_p1a.jpg new_tech_black_matt_r11944_p1.jpg
Metalflex μεταλλικό New Tech Inox 37  1.5m New Tech Black Matt R11944 1.5m
28105000 1.50m 31.50€ 21.10 35€  30€ 35€  30€
28140000 2.00m 50.60€ 33.90€    
Β9939ΑΑ ΓΑ Β.Τ. 1.75m 24.40 17.08    
silverflex-28362000_1.jpg 28143000_1.jpg  
Silverflex Longlife μεταλλικό ενισχυμένο Idealflex A3330AA 1.6m 16.82€ 15€
28362000  1.25m  46.50€  31.20€ 28143000 1.5m 69.60€ 46.70€ Μεταλλικό A2403AA 1.25m 21.21 18€
28364000  1.50m  62.90€  42.20€ 28145000 2.0m 86.70€ 58.10€ Μεταλλικό A2400AA 1.5m 17.99 16€
28388000  1.75m  56.10€  37.60€   Μεταλλικό A2400AD 1.5m 47.41€ 41€
27137000  2.00m  60.90€  40.80€
Μεταλλικό B64951AA 2m 40.69€ 35€
    Ceramix A9626811NU 1m 45.78€ 40€
    Borma F1241AA 1.5m 36.56€ 32€
    Metalflex A922915AA 0.6m 11.39€ 10€
antica-34-0150_1.jpg 46-0150_1.jpg 25-0771_1.jpg
Bronze (Antica 2) χαλκού χρυσό
1#34-0150  1.5m  12€ 10€ 46-0150  1.5m  12€ 10€ 1#25-0771  1.5m  12€ 10€
02627 CHER 1.5m   21€ 0616 CHER 1.5m   24€ 02629 CHER 1.5m   29€
02627 CHER 2.0m   27€    
     
     
     
Παροχές εντοιχισμού    
23-2985_p1.jpg denver_19254_p1.jpg b9448aa_1.jpg
23-2985 Oxford Denver  19254 Idealrain  Β9448ΑΑ
12€  10€ 19€  16€ 23.04  20€
r52000_p1.jpg r52001_p1.jpg 28626000_1.jpg
R52000 R52001 Relexa  28626000 χρωμέ ματ καπάκι
29€  25€ 29€  25€ 41.70€  27.90€
28405000_p1.jpg 28628000_1.jpg c20141_p1.jpg
Movario 28405000 DMN 28628000+ #C20141
50.00€  29.00 40.0€  30.0 39€  33€


μεταλλικό
c10131_p1.jpg 27704000_1.jpg new_tech_inox_e095008_p1a.jpg
C10131 Euphoria Cube  27704000 New Tech Inox  E095008
39€  33€ 52.70€  35.30€ 69€ 59€
μεταλλικό    
CHER bronze 09477   30€    
new_tech_black_matt_e095008_p1.jpg 27076000_1.jpg quadra_black_matt_e095010_p1.jpg
New Tech Black Matt  E095008 Rainshower classic  27076000 Quadra Black Matt  E095010
69€ 59€ 95.70€  64.10€ 89€ 76€
grandera-27970000_1.jpg grohtherm_f-27621000_1.jpg  
Grandera  27970000 Grohtherm F  973.50€ 652.30€  
224.30€  150.30€ εξωτ. 27621000 588.90€ 394.60€  
  εσωτ. 35034000 384.60€ 257.70€  
     
Αναλώσιμα    
inox-09-1525_p1.jpg 02-5501_1.jpg grohtherm-45704000_1.jpg
Θ1/2 x Θ1/2  25cm  2.2€ 2€ κουζίνας συρόμενο Grohtherm Micro
Θ1/2 x Θ1/2  30c2.4€ 2€ 1#02-5501 1.50m  6€ 5€ 45704000  43.20€  28.90€
Θ1/2 x Θ1/2  35cm  2.6€ 2€ τηλέφωνο κουζίνας
 
Θ1/2 x Θ1/2  40c2.8€ 2€ 1#23-0205    9€  7€  
Θ1/2 x Θ1/2  50c2.9€ 2€    
Θ1/2 x Θ1/2  60c3.0€ 2€    
Θ1/2 x Θ1/2  80cm  3.6€ 3€    
Α1/2 x Θ1/2  30cm  2.4€ 2€    
Α1/2 x Θ1/2  40cm  2.8€ 2€    
Α1/2 x Θ1/2  50cm  3.0€ 2€    
Θ1/2 x Α3/8  0.40m  3.5€ 3€    
Θ1/2 x Α3/8 μακρύ 0.4m 3.9€ 3€    
grohtherm-47533000_1.jpg 46104000_1.jpg INTERFLEX σπιράλ μπαταρίας
Grohtherm Micro μεταλλικό μπαταρίας #3 0177 Θ1/2xΑ3/8 κοντό 0.40m 1.9€
47533000  91.00€  61.00€ 46104 νιπτ. 0.86m 97.00€ 65.00€ #4 0185 Θ1/2xΑ3/8 μακρύ 0.40m 1.9€
   1#46092 κουζ. 1.50m 90.98€ 60.96€ #11 0180 Θ1/2xΑ3/8 κοντό 0.50m 1.9€
    #4 0188 Θ1/2xΑ3/8 μακρύ 0.50m 1.9€
09-9000_p1.jpg    
5#13-2066 sedal 35mm ριχός  7.5€  6€ 4#13-2077 sedal 35mm βαθύς  7.5€  6€  
10-0035 eska 35mm ριχός  6.5€  5€ 09-3500 eska 35mm βαθύς  7€  6€  
13-2066 bora 35mm ριχός  7€  6€ 1#19-3509 bora 35mm βαθύς  6€  5€  
09-9000 sedal 40mm ριχός  10€  8€ 5#39-9009 sedal 40mm βαθύς  8.5€  7€  
09-6000 bella 40mm ριχός  7€  6€ 09-2700 bella 40mm βαθύς  7.5€  6€  
10-4540 new 40mm ριχός  10€  8€ 39-9009 bora 40mm βαθύς  7€  6€
     
13-4026_p1.jpg 13-4028_p1.jpg 13-4031_p1.jpg
Ρακορ Χαλκοσωλήνας 
13-4028 Α1/2 x Α1/2  1.7€ 1€ 13-4031
13-4026  1.18€ 1€ #30288 Θ1/2 x Α3/8   2.00€ 1.8€  1€
13-4027  1.23€ 1€ #2-1356 Α1/2 x Θ3/8   2.00€  
10-8260_p1.jpg 23-4610_p1.jpg 13-4036_p1.jpg
10-8260 23-4580  2.4€ 2€ 13-4032  2.4€ 2€
2.2€  2€ 23-4610  2.5€ 2€ 13-4034  2.9€ 2€
  23-4595  0.74€ 1€ 13-4036  3.8€ 3€
  23-0175  3.6€ 3€  
10-8261_p1.jpg elastikes-rodeles_p1.jpg pentares_p1.jpg
10-8261 #Ελαστικές Ρόδες #Πεντάρες
2.45€  2€ 1/2  2.6€ 2€ 2.6€  2€
  3/4  2.76€ 2€  
  3.4€ 3€  
14-0027_p1.jpg permaniths_p1.jpg  
#14-0027 Περμανίτης  
2.6€  2€ 1/2  2.76€ 2€  
  3/4  3€ 2€  
  4€ 3€