Αρχική > Μπαταρίες > νιπτήρα τοίχου
 
Έκπτωση -25% στα Grohe, -13% στα Ideal Standard, -15% στα La Torre,
Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, -23% στα Geberit, -38% στα Gloria.
     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι μπαταρίες είναι διαθέσιμες και σε μαύρο ματ με επιβάρυνση 40% min 40€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Μπαταρίες νιπτήρα τοίχου
13-1101_p1.jpg euphrosyne_13-6914_p1.jpg 42-0107_p1.jpg
Gloria1  Φ13.5, 16cm  55€ 46€ Euphrosyne 13cm 82€ 68€
Gloria2  126€ 105€
σετ  13-1101 σετ 13-6914 σετ 42-0107
tech_12200_p1.jpg taya_40200_p1.jpg  
Tech  20cm  175€ 149€ Taya  18.4cm  185€ 157€  
σετ  12208 σετ 40200  
italia_35200_p1.jpg oxford_6345_p1.jpg tonda_145904_p1.jpg
Italia 17.1-19.7cm 190€ 162€ Oxford  19cm  190€ 161€ Tonda 18-20.5cm 195€ 166€
σετ 35200 σετ 6345 σετ 145904
denver_6445_p1.jpg princeton_869_p1.jpg rebel_147950_p1.jpg
Denver  17.5cm  190€ 162€ Princeton  23cm  210€ 179€ Rebel  18.3cm  220€ 187€
σετ 6445 σετ 869 σετ 147950
new_tech_black_matt_12200_p1.jpg new_tech_inox_12200_p1a.jpg bauclassic_20292000_1.jpg
New Tech Black Matt 17.8cm 220€ 187€ New Tech Inox 17.8cm 220€ 187€ BauClassic 17.7cm 249.66€ 187.3€
σετ 12200 σετ 12200 σετ 20292000
goodlife_186314_p1.jpg tag_173314_p1.jpg charma_148950_p1.jpg
GoodLife 16cm 202.5€ 190.4€ Tag 16cm 202.5€ 190.4€ Charma 19.8cm 230€ 196€
σετ 186314 σετ 173314 σετ 148950
profili_45200_p1.jpg bauloop_20289000_1.jpg bauedge_20474_1.jpg
Profili  19.6cm  240€ 204€ BauLoop 17.1cm 264.30€ 198.3€ BauEdge 17.1cm 264.30€ 198.3€
σετ 45200 σετ 1#20289000 σετ 20474000
quadra_144904_p1.jpg connect-a5933aa_1.jpg A6938AA_1.jpg
Quadra 16.0-19.4cm 250€ 213€ Connect 20.4cm 246.9€ 214.8€ Ceraline 20.4cm 249.8€ 217.3
σετ 144904 εξωτ. Α5933ΑΑ 159.4€ 138.7€ εξωτ. A6938AA 162.3€ 141.2€
  εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€ εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€
mara-a9042aa_1.jpg profili_plus_46200_p1.jpg laghi_44200_p1.jpg
Mara 20.4cm 252.5€ 219.3 Profili Plus 19.5cm 260€ 221€ Laghi  18.6cm  280€ 238€
εξωτ. A9042AA 164.6€ 143.2€ σετ 46200 σετ 44200
εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€    
quadra_black_matt_144904_p1.jpg A7029AA_1.jpg tesi-a6578aa_1.jpg
Quadra 16.0-19.4cm 295€ 251€ Connect Air 18.5 306.2€ 266.4€ Tesi 17.3cm 294.6€ 274.5€
σετ 144904 εξωτ. A7029AA  218.7€ 190.3€ εξωτ. Α6578ΑΑ 207.1 180.2€
  εσωτ. A5948NU  87.5€ 76.1 εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€
A7009AA_1.jpg melange-a5591aa_1.jpg A7116AA_1.jpg
Connect Air 22.4  317.0€ 275.8€ Melange 20.4cm 330.0€ 287.1€ Edge  19.1cm  360.8€ 313.9€
εξωτ. A7009AA  229.5€ 199.7€ εξωτ. A5591AA 242.5€ 211.0€ εξωτ. A7116AA 273.3 237.8€
εσωτ. A5948NU  87.5€ 76.1 εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€ εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€
tonic-a6335aa_1.jpg lucrezia_62034_p1.jpg concetto-19575001_1.jpg
Tonic II  22.5cm 367.4 319.6€ Lucrezia 22.2cm 505€ 429€ Concetto New 15cm 558.57€ 441.42€
εξωτ. Α6335ΑΑ 279.9€ 243.5€ σετ 62034 εξωτ. 19575001 260.90€ 195.67€
εσωτ. A5948NU 87.5€ 76.1€   εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€
tolomeo_83035_p1a.jpg essencenew-19408001_1.jpg eurosmart-19381000_1.jpg
Tolomeo 18.9cm 530€ 451€ Essence New 18.3cm 618.25€ 463.68€ Eurosmart 17cm 620.88€ 465.66€
σετ 83035 εξωτ. 19408001 290.58€ 217.93 εξωτ. 19381000 293.21€ 219.91€
  εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€
delizia_58035_p1a.jpg eurostyle-19571002_1.jpg essencenew-19967001_1.jpg
Delizia 20.2cm 560€ 476€ EuroStyle 17.1cm 653.60€ 490.20€ Essence New 23cm 655.04€ 491.27€
σετ 58035 εξωτ. 19571002 325.93€ 244.45€ εξωτ. 19967001 327.37€ 245.52€
  εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€
eurostylenew-19571003_1.jpg eurodisc-19573002_1.jpg eurodiscjoy-19968000_1.jpg
EuroStyle New 20cm 662.79€ 497.09€ Eurodisc 17.1cm 691.83€ 518.87€ Eurodisc Joy 17.1cm 706.06€ 529.54€
εξωτ. 19571003 322.91€ 242.18€ εξωτ. 19573002 364.16€ 273.12€ εξωτ. 19968000 378.32€ 283.74€
εσωτ. 23571000 339.88€ 254.91€ εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 23429000 327.74€ 245.80€
eurodisc-19974002_1.jpg eurodiscjoy-19969000_1.jpg eurocubejoy-19998000_1.jpg
Eurodisc 22.5cm 712.06€ 534.04€ Eurodisc Joy 22.6cm 739.98€ 554.98€ Eurocube Joy 23cm 744.12€ 558.09€
εξωτ. 19974002 384.39€ 288.29€ εξωτ. 19969000 412.24€ 309.18€ εξωτ. 19998000 416.38€ 312.29€
εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 23429000 327.74€ 245.80€ εσωτ. 23429000 327.74€ 245.80€
eurocubejoy-19997000_1.jpg eurocube-19895000_1.jpg eurocube-23447000_1.jpg
Eurocube Joy 17cm 762.70€ 572.02€ EuroCube 17.1cm 781.53€ 586.15€ EuroCube 23.1cm 790.53€ 592.97€
εξωτ. 19997000 434.96€ 326.22€ εξωτ. 19895000 423.02€ 317.27€ εξωτ. 23447000 432.12€ 324.09€
εσωτ. 23429000 327.74€ 245.80€ εσωτ. 23200000 358.51€ 268.88€ εσωτ. 23200000 358.51€ 268.88€
atrio-19287001_1.jpg atrio-19918000_1.jpg grandera-19930000_1.jpg
Atrio 18cm 914.80€ 686.10€ Atrio 22cm 954.83€ 716.12€ Grandera 23.4cm 966.17€ 724.63€
εξωτ. 19287001 587.13€ 440.35€ εξωτ. 19918000 627.16€ 470.37€ εξωτ. 19930000 650.94€ 488.21€
εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 23319000 315.23€ 236.42€
veris-19342000_1.jpg grandera-19929000_1.jpg luce_84034_p1.jpg
Veris 17cm 1014.73€ 761.05€ Grandera 17.7cm 893.05€ 769.78€ Luce  18.4cm  920€ 782€
εξωτ. 19342000 687.06€ 515.30€ εξωτ. 19929000 577.82€ 433.36€ σετ 84034
εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€ εσωτ. 23319000 315.23€ 236.42€  
allure_19309000_1.jpg allure_19386000_1.jpg veris-19388000_1.jpg
Allure 17.2cm 1060.3€ 795.22€ Allure 22cm 1082.71€ 812.04€ Veris 22cm 1083.30€ 812.47€
εξωτ. 19309000 702.83€ 527.12€ εξωτ. 19386000 725.26€ 543.94€ εξωτ. 19388000 755.63€ 566.72€
εσωτ. 33769000 357.47€ 268.10 εσωτ. 33769000 357.45€ 268.10€ εσωτ. 32635000 327.67€ 245.75€
allure_br-19783000_1.jpg allure_br-19781000_1.jpg luce_84034d_p1.jpg
Allure Brilliant 21cm 1107.05€ 830.29€ Allure Brilliant 16cm 1115.95€ 836.96 Luce  18.4cm  σετ 84034D
εξωτ. 19783000 748.54€ 561.41€ εξωτ. 19781000 757.44€ 568.08€ χρωμέ  1495€ 1271€
εσωτ. 23200000 358.51€ 268.88€ εσωτ. 23200000 358.51€ 268.88€ χρωμέ/χρυσό  1935€ 1645€
    χρυσό  1935€ 1645€
     
Μπαταρίες 1ροής, αυτοκλειόμενες, ηλεκτρονικές
430_p1.jpg push-wall_43-0100_p1.jpg euroeco-36266000_1.jpg
Επίτοιχη κάνουλα 430 Push-Wall  43-0100 Euroeco  36266000
52€ 44€
60€ 50€
117.34€ 88.00€
ceraplus-a4160aa_1.jpg ceraplus-a4159aa_1.jpg 108109004_p1.jpg
Ceraplus Ceraplus
με μπαταρία 6V
A4160AA 15cm 274.5 238.8€ A4159AA 15cm 282.3 245.6€ 108109004 κρύο   295€ 251€
A4161AA 23cm 284.4 247.4€ εσ μπατ A3807NU 259.2 225.5€ 108105001 αναμικτική   330€ 280€
εσ μπατ A3807NU 259.2 225.5€ εσ ρεύμ A3808NU 314.0€ 273.2€  
εσ ρεύμ A3808NU 314.0€ 273.2€ multi box A3809NU 235.2€ 204.6€  
multi box A3809NU 235.2€ 204.6 εσωτ. A3813NU 108.0€ 94.0€  
θερμ. A3813NU 108.0€ 94.0€    
euroeco-36274000_1.jpg ceraplus-a6151aa_1.jpg ceraplus-a6153aa_1.jpg
Euroeco Ceraplus Ceraplus
36274000 17cm μπατ A6151AA 557.9 485.4€ μπατ A6153AA 568.3 494.4€
420.80€ 315.60€ ρεύμ A6152AA 589.0€ 512.4€ ρεύμ A6154AA 599.3€ 521.4€
μίας παροχής, με μπαταρία 230V εσωτ. A1000NU 65.0€ 56.5€ εσωτ. A1000NU 65.0€ 56.5€
eurosmart-36315000_1.jpg euroeco-36273000_1.jpg 116107211_P1.jpg
Eurosmart  934.16€ 700.62€ Euroeco 748.54€ 561.41€ Hy Tonic 87/88 230V
εξωτ. 36315000 647.39€ 485.54€ θερμ. 984.96€ 738.72€ 116.117.21.1  977€ 753€
εσωτ. 36339000 286.77€ 215.08€ εξωτ. 36273000 586.69€ 440.02€ εκτός αποθέματος
  εσωτ. 36337000 161.85€ 121.39€  
  εσ.θερμ. 36336000 398.27€ 298.70€  
a3807nu_1.jpg a3810nu_1.jpg  
εσ μπατ A3807NU 259.2 225.5€ A3810NU  458.9€ 399.3  
εσ ρεύμ A3808NU 314.0€ 273.2€ A3811NU  513.1 446.4  
multi box A3809NU 235.2€ 204.6 A3812NU  443.0 385.4