Αρχική > Μπαταρίες > νιπτήρα τοίχου
 
Έκπτωση -25%, -33% στα Grohe, -30% στα Ideal Standard, -31% στα La Torre,
Eurorama, Bugnatese, F.lli Frattini, -23% στα Geberit, -38% στα Gloria.
     
Νιπτήρα τοίχου αναμεικτικές
Νιπτήρα τοίχου 1 ροής
Νιπτήρα τοίχου αυτοκλειόμενες
Νιπτήρα τοίχου ηλεκτρονικές    
     
Μπαταρίες νιπτήρα τοίχου
13-1101_1.jpg euphrosyne-1.jpg 42-0107_1.jpg
Gloria1  Φ13.5, 16cm  74.40€ 46.13€ Euphrosyne 13cm 111.60€ 69.19€
Gloria2  168.64€ 104.56€
σετ  1#13-1101 σετ 1#13-6914 σετ 42-0107
tech-12200_1.jpg taya-40200_1.jpg tonda-145904_1.jpg
Tech  17.8cm  196.8€ 135.8€ Taya  18.4cm  215.3€ 148.6€ Tonda 18-20.5cm 215.3€ 148.6€
σετ 12200 σετ 40200 σετ 145904
konvex-17200_1.jpg oxford-6345_1.jpg italia-35200_1.jpg
Konvex  17.8cm  221.4€ 152.8€ Oxford  19cm  221.4€ 152.8€ Italia 17.1-19.7cm 227.6€ 157.0€
σετ 17200 σετ 6345 σετ 35200
denver-6445_1.jpg princeton-869_1.jpg bauclassic_20292000_p1.jpg
Denver  17.5cm  227.6€ 157.0€ Princeton  23cm  246.0€ 169.7€ BauClassic 17.7cm 235.33€ 176.50€
σετ 6445 σετ 869 σετ 20292000
profili-45200_1a.jpg bauloop_20289000_p1.jpg bauedge_20474000_p1.jpg
Profili  19.6cm  270.6€ 186.7€ BauLoop 17.1cm 249.13€ 186.84€ BauEdge 17.1cm 249.13€ 186.84€
σετ 45200 σετ 20289000 σετ 20474000
quadra-144904_1.jpg java-28200_1.jpg laghi-44200_1.jpg
Quadra 16.0-19.4cm 282.9€ 195.2€ Java 18.9cm 282.9€ 195.2€ Laghi  18.6cm  313.7€ 216.5€
σετ 144904 σετ 28200 σετ 44200
connect-a5933aa_1.jpg mara-a9042aa_1.jpg strada-a5844aa_1.jpg
Connect 20.4cm 358.92 251.30€ Mara 20.4cm 367.66 257.40 Strada  17.2cm  374.79 262.40€
εξωτ. Α5933ΑΑ 210.55 147.40€ εξωτ. A9042AA 219.29 153.50€ εξωτ. A5844AA 226.42 158.50€
εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€ εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€ εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€
tesi-a6578aa_1.jpg tonic-a6335aa_1.jpg melange-a5591aa_1.jpg
Tesi 17.3cm 387.13 271.00€ Tonic II  22.5cm 418.88 293.30€ Melange 20.4cm 422.53€ 295.80€
εξωτ. Α6578ΑΑ 238.76 167.1€ εξωτ. Α6335ΑΑ 270.51€ 189.40€ εξωτ. A5591AA 274.16€ 191.90€
εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€ εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€ εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€
active-a6012aa_1.jpg idealsmart-a6107aa_1.jpg attitude-a5120aa_1.jpg
Active 17.2cm 431.96€ 302.40€ IdealSmart 17.2cm 436.79€ 305.80€ Attitude 18cm 453.47€ 317.50€
εξωτ. A6012AA 283.59€ 198.50€ εξωτ. A6107AA 288.42€ 201.90€ εξωτ. A5120AA 305.10€ 213.60€
εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€ εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€ εσωτ. A5948NU 148.37 103.90€
glance-a5406aa_1.jpg lucrezia-62034_1.jpg tolomeo-83035_1.jpg
Glance 20.5cm  553.97€ 387.80€ Lucrezia 22.2cm 590.4€ 407.4€ Tolomeo 18.9cm 627.3€ 432.8€
σετ Α5406ΑΑ σετ 62034 σετ 83035
concetto-19575001_1.jpg essencenew-19408001_1.jpg delizia-58035_1.jpg
Concetto New 14.7cm 779.4€ 522.2€ Essence New 18.3cm 826.3€ 553.60€ Delizia 20.2cm 658.1€ 454.1€
εξωτ. 19575001 346.00€ 231.90€ εξωτ. 19408001 392.90€ 263.20€ σετ 58035
εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 32635000 433.40€ 263.20€   
eurosmart-19381000_1.jpg essencenew-19967001_1.jpg eurostyle-19571002_1.jpg
Eurosmart 17cm 829.90€ 556.00€ Essence New 23cm 918.3€ 615.3€ EuroStyle 17.1cm 874.1€ 585.70€
εξωτ. 19381000 396.50€ 265.60€ εξωτ. 19967001 484.90€ 324.90€ εξωτ. 19571002 440.70€ 295.30€
εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€
eurostylenew-19571003_1.jpg eurodisc-19573002_1.jpg eurodisc-19974002_1.jpg
EuroStyle New 20.3cm 896.2€ 600.4€ Eurodisc 17.1cm 925.80€ 620.30€ Eurodisc 22.5cm 953.20€ 638.60€
εξωτ. 19571003 436.60€ 292.50€ εξωτ. 19573002 492.40€ 329.90€ εξωτ. 19974002 519.80€ 348.20€
εσωτ. 23571000 459.60€ 307.90€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€
lineare-19409000_1.jpg eurodiscjoy-19968000_1.jpg eurodiscjoy-19969000_1.jpg
Lineare 15.3cm 1007.9€ 675.30€ Eurodisc Joy 17.1cm 954.80€ 639.7€ Eurodisc Joy 22.6cm 984.80€ 659.8€
εξωτ. 19409000 574.50€ 384.90€ εξωτ. 19968000 511.60€ 342.70€ εξωτ. 19969000 541.60€ 362.90€
εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 23429000 443.20€ 296.90€ εσωτ. 23429000 443.20€ 296.90€
eurocube-19895000_1.jpg quadra-19479000_1.jpg eurocubejoy-19997000_1.jpg
EuroCube 17.1cm 1041.8€ 698.0€ Quadra 15.3cm 1065.7€ 714.1€ Eurocube Joy 17cm 1031.3€ 691.0€
εξωτ. 19895000 572.00€ 383.20€ εξωτ. 19479000 632.30€ 423.70€ εξωτ. 19997000 588.10€ 394.10€
εσωτ. 23200000 469.80€ 314.70€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 23429000 443.20€ 296.90€
eurocubejoy-19998000_1.jpg lineare-23444000_1.jpg eurocube-23447000_1.jpg
Eurocube Joy 23cm 1006.2€ 674€ Lineare 21.5cm 1069.4€ 716.5€ EuroCube 23.1cm 1054.1€ 706.3€
εξωτ. 19998000 563.00€ 377.20€ εξωτ. 23444000 636.00€ 426.10€ εξωτ. 23447000 584.30€ 391.50€
εσωτ. 23429000 443.20€ 296.90€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 23200000 469.80€ 314.70€
grandera-19929000_1.jpg grandera-19930000_1.jpg atrio-19287001_1.jpg
Grandera 17.7cm 1185.5€ 794.3€ Grandera 23.4cm 1306.5€ 875.3€ Atrio 18cm 1204.8€ 807.3€
εξωτ. 19929000 759.20€ 508.70€ εξωτ. 19930000 880.20€ 589.70€ εξωτ. 19287001 771.40€ 516.90€
εσωτ. 23319000 426.30€ 285.60€ εσωτ. 23319000 426.30€ 285.60€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€
atrio-19918000_1.jpg veris-19342000_1.jpg allure_19309000_1.jpg
Atrio 22cm 1281.4€ 858.60€ Veris 17cm 1336.10€ 895.20€ Allure 17.2cm 1516.90€ 1016.30€
εξωτ. 19918000 848.00€ 568.20€ εξωτ. 19342000 902.70€ 604.80€ εξωτ. 19309000 1067.70€ 715.40€
εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€ εσωτ. 33769000 449.20€ 300.90
luce-84034_1.jpg allure_19386000_1.jpg veris-19388000_1.jpg
Luce  18.4cm  1100.9€ 759.6€ Allure 22cm 1426.80€ 955.90€ Veris 22cm 1455.10€ 975.00€
σετ 84034 εξωτ. 19386000 977.60€ 655.00€ εξωτ. 19388000 1021.70€ 684.60€
  εσωτ. 33769000 449.20€ 300.90€ εσωτ. 32635000 433.40€ 290.40€
allure_br-19781000_1.jpg allure_br-19783000_1.jpg  
Allure Brilliant 16.1cm 1454.60€ 974.6 Allure Brilliant 21cm 1482.0€ 992.8€  
εξωτ. 19781000 984.80€ 659.80€ εξωτ. 19783000 1012.20€ 678.10€  
εσωτ. 23200000 469.80€ 314.70€ εσωτ. 23200000 469.80€ 314.70€  
     
     
Μπαταρίες 1ροής, αυτοκλειόμενες, ηλεκτρονικές
13-5100_1.jpg 01-5281-1.jpg 01-5201-1.jpg
Gloria  13-5100 01-5281 1#01-5201
14.88  7.91€ 14.88  9.23€ 17.36  10.76€
push-wall_1.jpg 430_1.jpg euroeco-36266000_1.jpg
Push-Wall  43-0100 Επίτοιχη κάνουλα 430 Euroeco  36266000
74.40€ 46.13€
71.9€ 49.6€
158.70€ 106.30€
ceraplus-a4160aa_1.jpg ceraplus-a4159aa_1.jpg euroeco-36274000_1.jpg
Ceraplus Ceraplus
Euroeco
A4160AA 15cm 307.27 215.10€ A4159AA 15cm 316.01 221.20€ 36274000 17cm
A4161AA 23cm 318.37 222.90€ εσ μπατ A3807NU 299.16 203.10€ 623.30€ 417.60€
εσ μπατ A3807NU 299.16 203.10€ εσ ρεύμ A3808NU 351.54 246.10€ μίας παροχής, με μπαταρία 230V
εσ ρεύμ A3808NU 351.54 246.10€ multi box A3809NU 263.31 184.30€  
εσωτ. A3813NU 123.32€ 86.30€ εσωτ. A3813NU 123.32€ 86.30€  
ceraplus-a6151aa_1.jpg ceraplus-a6153aa_1.jpg euroeco-36273000_1.jpg
Ceraplus Ceraplus Euroeco 1087.80€ 728.80€
μπατ A6151AA 624.65 437.30€ μπατ A6153AA 636.24 445.40€ θερμ. 1458.90€ 977.50€
ρεύμ A6152AA 659.37 461.60€ ρεύμ A6154AA 670.96 469.70€ εξωτ. 36273000 869.00€ 582.30€
εσωτ. A1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. A1000NU 74.15 51.90€ εσωτ. 36337000 218.80€ 146.60€
    εσ.θερμ. 36336000 589.90€ 395.2€
eurosmart-36315000_1.jpg 116107211_P1.jpg  
Eurosmart  1056.76€ 708.02€ Hy Tonic 87/88 230V
 
εξωτ. 36315000 875.40€ 586.50€ 116.117.21.1  977€ 753€
 
εσωτ. 36339000 387.80€ 259.80€    
     
a3807nu_1.jpg a3810nu_1.jpg ceraplus-a4167aa_1.jpg
A3807NU  290.16 203.10 A3810NU  513.79 359.70 Ceraplus
A3808NU  351.51 246.10 A3811NU  574.43 402.10 A4167AA Φ5.5cm  86.86 60.80€
A3809NU  263.31 184.30 A3812NU  496.00 347.20