Αρχική > Μπαταρίες > στήλες ντους & υδρομασάζ
 
Έκπτωση -40% στα Vinci, -30% στα Ideal Standard, -15% στα Dolce Vita, Eurorama, La Torre, 
Bugnatese, -33%, -25% στα Grohe, -43% στα Karag, -38% Gloria, -48% στα Karag υδρομασάζ,
-18% στα Aquarelle και άλλες προσφορές.
Στήλες VINCI Στήλες ντους χωρίς μπαταρία Στήλες ντους με μπαταρία
Στήλες υδρομασάζ Στήλες ντους εντοιχισμού Εξαρτήματα
     
     
silver_-crystal_stili-idromasaz_bathandspa.gr_1.jpg dark_crystal_stili-idromasaz_bathandspa.gr_1.jpg  
#Silver Crystal ε #Dark Crystal ε  
990€ 594€ 990€ 594€  
     
     
Στήλες ντους χωρίς μπαταρία
sol_1.jpg bobeta_1.jpg aqua_3_p1.jpg
Sol  06-0103 Bobeta  1#06-0303 Aqua 3
84.32€  40.59 124.00€  48.74€ 60€ 49€
χωρίς τηλέφωνο, σπιράλ    
aqua_4_p1.jpg 6025_P1.jpg tosca_1.jpg
Aqua 4 6025 Tosca ε #06-0729
60€ 49€ 134.1€  69.7€ 136.40€  84.57€
  με τηλ. 1 ροής κυλινδρικό  
gona_1.jpg ovalina_1.jpg emotion_e087026_p1.jpg
Gona ε #06-0851 Ovalina ε #06-0782 Emotion
136.40€  84.57€ 140.12€  86.87€ E087026 1.133Υ 110 94€
     Ε082043 τηλ ντους 36 31€
6010-SS_P1.jpg kareta_1.jpg 51404s_p1.jpg
6010-SS Kareta ε #06-0862 51404R  117Υ  280€ 238€
207.87€  108.1€ 186.00€  115.32€ 51404S  117Υ  290€ 247€
με στρογγυλό τηλέφωνο    
51400s_p1.jpg bauclassic_27389000_p1.jpg idealrain-a5691aa_1.jpg
51400R  83-144Υ  320€ 272€ Tempesta New  27389001 IdealRain  Α5691ΑA
51400S  83-144Υ  330€ 281€ 369.78€ 277.34€ 531.15€  371.80€
idealrain-a5862aa_1.jpg euphoria-27911000_1.jpg  
IdealRain  Α5862ΑΑ Euphoria  27911000  
558.81€  391.20€ 1226.10€  821.50€
     
Στήλες υδρομασάζ    
7003_P1.jpg 8023_P1.jpg 8028_P1.jpg
7003 8023 8028
257.07€  133.7€ 134€ 160€
zizanio_1.jpg 5006_black_P1.jpg 5006_P1.jpg
Zizanio  27-5016 5006 black 5006 white
260.40€  161.45 318.57€  168.7€ 318.57€  168.7€
3105_P1.jpg plakal_1.jpg hydra_p1.jpg
3105 Plakal  20-8602 Hydra
169€ 322.40€  199.89 235€  200€
ευθύγραμμη / γωνιακή τοποθέτηση    
6240_P1.jpg 8140_P1.jpg 8810_P1.jpg
6240 8140 8810
204€ 206€ 404.67€  210.4€
    με στρογγυλή κεφαλή
aqua_1_p1.jpg aqua_2_p1.jpg tab_1.jpg
Aqua 1
Aqua 2 Tab  20-2109
260€ 213€ 260€ 213€ 358.36€  222.18
8118_P1.jpg tatiana_1.jpg 9901_new_P1.jpg
8118 Tatiana  23-3401 9901 New
429.27€  223.2€ 372.00€  230.64 527.67€  239.4€
sg_p1.jpg 9317_P1.jpg 9901_P1.jpg
SG 9317 ε 1#9901
295€  251€ 490.77€  255.2€ 527.67€  274.4€
8314_P1.jpg 8214_P1.jpg melia_p1.jpg
8314 8214 Melia
300€ 300€ 380€ 323€
evo_p1.jpg lete_p1.jpg 2123_P1.jpg
Evo Lete 2123
395€  336€ 395€ 336€ 364.7€
dike_p1.jpg dedra_p1.jpg nefele_p1.jpg
Dike Dedra Nefele
430€ 366€ 435€  370€ 440€ 374€

sp3.jpg

astrea_p1.jpg

prisma_140_p1.jpg

#SP-3 ε Astrea Prisma 140  PRI140 CR
378€ 465€ 395€ χρωμέ  530€  451€
    μαύρο  585€  497€
silver_-crystal_stili-idromasaz_bathandspa.gr_1.jpg dark_crystal_stili-idromasaz_bathandspa.gr_1.jpg magnum-t9371_1.jpg
#Silver Crystal ε #Dark Crystal ε Magnum  T9371AA
990€ 594€ 990€ 594€ 2279.06  1595.30€

  moments-k6190aa_1.jpg

magnum-t9373aa_1.jpg

  

Moments  K6190AA Magnum  T9373AA  
2610.08  1827.10€ 3283.83  2298.70€
     
Στήλες ντους με μπαταρία    
21-5040_1.jpg Rosa_7958B_P1.jpg Zoe_7938B_P1.jpg
21-5040 μπαταρία 43.40€ 26.91 Rosa  7958B Zoe  7938B
09-0110 βέργα  57.04€ 35.36 245.87€  127.9€ 265.55€  138.1€
23-4230 κεφαλή  4.96€ 3.08  
σύνολο     105.10€  65.35    
idea_p1.jpg gemma_plus_p1.jpg idea_inox_mirror_p1.jpg
Idea Gemma Plus  GEMPL Idea Inox Mirror
185€  157 205€  174€ 235€  200€
LY-10_P1.jpg 42-1613_1.jpg Fagus_VN33_P1.jpg
LY-10 42-1613 Fagus  VN33
404.67€  210.4€ 347.20€  215.26€ 416.97€  216.8€
θερμοστατική    
απλή κεφαλή και τηλέφωνο    
42-0816_1.jpg klint_142065_p1.jpg 42-4226_1.jpg
42-0816 Klint 42-4226
446.40€  276.77€ 142066  117Υ  340€ 289€ 494.76€  306.75€
  142065  83-144Υ  380€ 323€  
67A15_P1.jpg tonda_145065_p1.jpg charma_712065_p1a.jpg
67A15 Tonda Charma Rebel Slim
613.77€  319.2€ 145066  117Υ  385 327€ 712066  116Υ 390€ 332
θερμοστατική 145065  83-144Υ  425 361€ 712065  82-143Υ 430€ 366€
42-0833_1.jpg taya_40065_p1.jpg tech_12065_p1.jpg
42-0833 Taya Tech
545.60€  338.27€ 40066  117Υ  400€ 340€ 12066  117Υ  400€ 340€
με ρουξούνι στην μπαταρία 40065  83-144Υ  440€ 374€ 12065  83-144Υ  440€ 374€
Dalis_GM33_P1.jpg ZB33098_P1.jpg Rubicon_QM23B97_P1.jpg
Dalis  GM330 ZB33098 Rubicon  QM23B97
564.57€  350.0€ 675.27€  351.1€ 699.87€  363.9€
quadra_144065_p1.jpg thermo_round_p1.jpg Sinar_FA23X_P1.jpg
Quadra Thermo Round Sinar  FA23X
144066  117Υ 430 366€ 615066  110Υ  450€ 383€ 736.77€  383.1€
144065  83-144Υ 470 400€ 615065  76-137Υ  490€ 417€  
  θερμοστατική  
italia_35037_p1.jpg thermo_square_p1.jpg laghi_44065_p1.jpg
Italia Thermo Square Laghi
35038  117Υ  465€ 395€ 613066  110Υ  490€ 417€ 44066  117Υ  520€ 442€
35037  83-144Υ  505€ 429€ 613065  76-137Υ  530€ 451  44065  83-144Υ  560€ 476€
 
θερμοστατική  
konvex_17025_p1.jpg profili_plus_46025_p1a.jpg idealrain-a5688aa_1.jpg
Konvex Profili Plus IdealRain  Α5688ΑΑ
17026  120Υ  535€ 455€ 46026  117Υ  555€ 472€ 682.87  478.00€
17025  86-147Υ  575€ 489€ 46025  83-144Υ  595€ 506€
 
idealrain-a5835aa_1.jpg idealrain-a5686aa_1.jpg idealrain-a5833aa_1.jpg
IdealRain  Α5835ΑΑ IdealRain  Α5686ΑΑ IdealRain  Α5833ΑΑ
724.41  507.10€ 818.21  572.70€ 855.73€  599.00€
  θερμοστατική θερμοστατική
euphoria-27473000_1.jpg denver_cd6436_p1.jpg oxford_cd6336_p1.jpg
Euphoria  27473000 Denver   CD 6436 Oxford   CD 6336
950.90€  637.10 780€  663€ 780€  663€
θερμοστατική    
princeton_cd801_p1a.jpg idealrain-a5778aa_1.jpg euphoria-27296001_1.jpg
Princeton  CD801 IdealRain  Α5778ΑΑ Euphoria  27296001
820€  697 996.65  697.70€ 1145.90€  767.80
  θερμοστατική θερμοστατική
euphoria-27475000_1.jpg eurocube-23147001_1.jpg rainshower-f-27469000_1.jpg
Euphoria  27475000 Eurocube  23147001 RainShower F  27469000
1477.20€  989.70 1971.20€  1320.70 2215.80€  1484.60
θερμοστατική    θερμοστατική
rainshower-27032001_1.jpg smart-control-26250000_1.jpg  
RainShower  27032001 Smart Control  2620000
2457.30€  1646.40 2974.30€  1992.80
θερμοστατική    
     
Εντοιχισμού    
420066_p1a.jpg idealrain-a5689aa_1.jpg idealrain-a5834aa_1.jpg
420066 IdealRain  Α5689ΑA IdealRain  Α5834ΑA
286€ 243€ 495.75  347.00€ 534.13  373.90€
     
Εξάρτημα ντους    
sapil_050346.jpg shower-27320000_1.jpg  
βέργα 050346
βέργα 27320  140.80€  94.30  
 κώδωνας 8 ροών 073348
κώδωνας  87.30€  58.50  
30€