Αρχική > Μπαταρίες > στήλες ντους & υδρομασάζ
 
Έκπτωση -40% στα Vinci, -13% στα Ideal Standard, -15% στα Dolce Vita, Eurorama, La Torre, 
Bugnatese, -33%, -25% στα Grohe, -43% στα Karag, -17% Gloria, -48% στα Karag υδρομασάζ,
-18% στα Aquarelle και άλλες προσφορές.
Στήλες ντους χωρίς μπαταρία Στήλες ντους με μπαταρία Εξαρτήματα
Στήλες υδρομασάζ Στήλες ντους εντοιχισμού  
     
     
Στήλες ντους χωρίς μπαταρία
aqua_4_p1.jpg aqua_3_p1.jpg sol_06-0103_p1.jpg
Aqua 4 Aqua 3 Sol  06-0103
60€ 49€ 60€ 49€ 62€ 51
    χωρίς τηλέφωνο, σπιράλ
6025_P1.jpg bobeta_06-0303_p1.jpg gona_06-0851_p1.jpg
Mairi C6025 Bobeta  06-0303 Gona ε 06-0851
119.0€  59.5€ 75€ 62€ 92€  76€
με τηλ. 1 ροής κυλινδρικό    
ovalina_06-0782_p1.jpg 6010-SS_P1.jpg emotion_e087026_p1.jpg
Ovalina ε #06-0782 Vasileia C6010-SS Emotion
96€  80€ 179.0€  89.5€ E087026 1.133Υ 110 94€
  με στρογγυλό τηλέφωνο Ε082043 τηλ ντους 36 31€
kareta_06-0862_p1.jpg tempesta_rustic_26454000_1.jpg 51404s_p1.jpg
Kareta ε #06-0862 Tempesta Rustic  #26454000 51404R  117Υ  280€ 238€
120€  100€ 350.8€  178.9€ 51404S  117Υ  290€ 247€
idealrain-a5691aa_1.jpg new_tempesta_27389002_1a.jpg 51400s_p1.jpg
IdealRain  Α5691ΑA Tempesta New  27389002 51400R  83-144Υ  320€ 272€
283.62€  247€ 350.8€  263.1€ 51400S  83-144Υ  330€ 281€
idealrain-a5862aa_1.jpg euphoria-27911000_1.jpg
IdealRain  Α5862ΑΑ Euphoria  27911000  
319.20€  278€ 1226.10€  821.50€       
Στήλες υδρομασάζ    
8023_P1.jpg 8028_P1.jpg 3105_P1.jpg
8023 8028 3105
134€ 160€ 169€
    ευθύγραμμη / γωνιακή τοποθέτηση
zizanio_27-5016_p1.jpg hydra_p1.jpg 6240_P1.jpg
Zizanio  27-5016 Hydra 6240
210€  174 235€  200€ 204€
8140_P1.jpg aqua_2_p1.jpg aqua_1_p1.jpg
8140 Aqua 2 Aqua 1
206€ 260€ 213€ 260€ 213€
plakal_20-8602_p1.jpg silver_king_p1a.jpg dark_queen_p1.jpg
Plakal  20-8602 Silver King ε Dark Queen ε
260€  216 #SP991K  20x45x1.65 #SP8005DQ  22x46x1.58
  333.3€ 219€ 533€ 320€ 236€
9901_new_P1.jpg tab_20-2109_p1.jpg tatiana_23-3401_p1.jpg
9901 New  ε Tab  20-2109 Tatiana  23-3401
527.67€  239.4€ 289€  240 300€  249
9901_P1.jpg sg_p1.jpg 8314_P1.jpg
9901 ε SG 8314
527.67€  250€ 295€  251€ 300€
8214_P1.jpg melia_p1.jpg evo_p1.jpg
8214 Melia Evo
300€ 380€ 323€ 395€  336€
lady_p1.jpg lete_p1.jpg 2123_P1.jpg
Lady  ε Lete 2123
#SP328D  27x47x1.27 395€ 336€ 364.7€
683€ 410€ 336€

dike_p1.jpg dedra_p1.jpg nefele_p1.jpg
Dike Dedra Nefele
430€ 366€ 435€  370€ 440€ 374€

silver_tower_p1.jpg

astrea_p1.jpg

prisma_140_p1.jpg

Silver Tower ε/# Astrea Prisma 140  PRI140 CR
SP3  12x26x1.55 465€ 395€ χρωμέ  530€  451€
630€ 378€
μαύρο  585€  497€

dark_crystal_sp348b_p1.jpg

silver_-crystal_stili-idromasaz_bathandspa.gr_1.jpg

red_crystal_sp346r_p1.jpg

Dark Crystal  ε Silver Crystal ε Red Crystal  ε
#SP348B  27x47x1.30 #SP392M  27x47x1.30 #SP346R  27x47x1.30
990€ 594€ 990€ 594€ 990€ 594€

dark_crystal_thermostatic_sp331b_p1.jpg

   
Dark Crystal thermostatic  ε  
#SP331B  27x47x1.30    
1200€ 720€

     
     
Στήλες ντους με μπαταρία    
21-5040_p1.jpg idea_p1.jpg Fagus_VN33_P1.jpg
21-5040 μπαταρία 35€ 29 Idea Fagus  VN33
09-0110 βέργα  46€ 38 185€  157 416.97€  165€
23-4230 κεφαλή  1.6€ 1    
σύνολο     82.6€  68    
gemma_plus_p1.jpg 42-1613_p1.jpg idea_inox_mirror_p1.jpg
Gemma Plus  GEMPL 42-1613 Idea Inox Mirror
205€  174€ 220€  183€ 235€  200€
67A15_P1.jpg 42-0816_p1.jpg klint_142065_p1.jpg
67A15 42-0816 Klint
499.9€  250€ 340€  282€ 142066  117Υ  340€ 289€
θερμοστατική   142065  83-144Υ  380€ 323€
42-0833_p1.jpg 42-4226_p1.jpg tonda_145065_p1.jpg
42-0833 42-4226 Tonda
374€  310€ 376€  312€ 145066  117Υ  385 327€
με ρουξούνι στην μπαταρία   145065  83-144Υ  425 361€
charma_712065_p1a.jpg taya_40065_p1.jpg tech_12065_p1.jpg
Charma Rebel Slim Taya Tech
712066  116Υ 390€ 332  40066  117Υ  400€ 340€ 12066  117Υ  400€ 340€
712065  82-143Υ 430€ 366€ 40065  83-144Υ  440€ 374€ 12065  83-144Υ  440€ 374€
Sinar_FA23X_P1.jpg quadra_144065_p1.jpg idealrain-a5688aa_1.jpg
Sinar  FA23X Quadra IdealRain  Α5688ΑΑ
699€  349.5€ 144066  117Υ 430 366€ 429.80  374€
  144065  83-144Υ 470 400€  
thermo_round_p1.jpg idealrain-a5835aa_1.jpg italia_35037_p1.jpg
Thermo Round IdealRain  Α5835ΑΑ Italia
615066  110Υ  450€ 383€ 447.26  389€ 35038  117Υ  465€ 395€
615065  76-137Υ  490€ 417€   35037  83-144Υ  505€ 429€
θερμοστατική
 
idealrain-a5686aa_1.jpg thermo_square_p1.jpg idealrain-a5833aa_1.jpg
IdealRain  2#Α5686ΑΑ Thermo Square IdealRain  Α5833ΑΑ
466.98  406€ 613066  110Υ  490€ 417€ 506.30€  440€
θερμοστατική 613065  76-137Υ  530€ 451 θερμοστατική
  θερμοστατική  
laghi_44065_p1.jpg konvex_17025_p1.jpg profili_plus_46025_p1a.jpg
Laghi Konvex Profili Plus
44066  117Υ  520€ 442€ 17026  120Υ  535€ 455€ 46026  117Υ  555€ 472€
 44065  83-144Υ  560€ 476€ 17025  86-147Υ  575€ 489€ 46025  83-144Υ  595€ 506€
euphoria-27473000_1.jpg denver_cd6436_p1.jpg oxford_cd6336_p1.jpg
Euphoria  27473000 Denver   CD 6436 Oxford   CD 6336
950.90€  637.10 780€  663€ 780€  663€
θερμοστατική    
princeton_cd801_p1a.jpg idealrain-a5778aa_1.jpg euphoria-27296001_1.jpg
Princeton  CD801 IdealRain  Α5778ΑΑ Euphoria  27296001
820€  697 839.92€  731€ 1145.90€  767.80
  θερμοστατική θερμοστατική
euphoria-27475000_1.jpg eurocube-23147001_1.jpg rainshower-f-27469000_1.jpg
Euphoria  27475000 Eurocube  23147001 RainShower F  27469000
1477.20€  989.70 1971.20€  1320.70 2215.80€  1484.60
θερμοστατική   θερμοστατική
rainshower-27032001_1.jpg smart-control-26250000_1.jpg  
RainShower  27032001 Smart Control  2620000  
2457.30€  1646.40 2974.30€  1992.80  
θερμοστατική    
     
Εντοιχισμού    
idealrain-a5689aa_1.jpg 420066_p1a.jpg idealrain-a5834aa_1.jpg
IdealRain  Α5689ΑA 420066 IdealRain  Α5834ΑA
272.07€  237€ 286€ 243€ 305.68€  266€
     
Εξάρτημα ντους    
sapil_050346.jpg shower-27320000_1.jpg connex_43-0333_p1.jpg
βέργα 050346
βέργα 27320  140.80€  94.30 43-0333  Connex
 κώδωνας 8 ροών 073348
κώδωνας  87.30€  58.50 48€  40€
25€   πλήρης με τηλ. σπιράλ στηρ.